Документ 463/2001, поточна редакція — Прийняття від 23.06.2001

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про скасування деяких положень пункту 10
постанови Кабінету Міністрів України
від 17 липня 1992 року N 393

Кабінет Міністрів України 8 січня 2000 року прийняв постанову
N 12 ( 12-2000-п ), якою виклав у новій редакції пункт 10
постанови від 17 липня 1992 року N 393 ( 393-92-п ) "Про порядок
обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової
допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам,
військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за
контрактом, особам начальницького і рядового складу органів
внутрішніх справ та членам їхніх сімей".
Абзацами третім і четвертим зазначеного пункту встановлено,
що військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу
органів внутрішніх справ при звільненні за вислугою строку служби,
за віком, за станом здоров'я, у зв'язку із скороченням штатів або
з проведенням організаційних заходів грошова допомога
нараховується відповідно до посадового окладу за останньою штатною
посадою, займаною перед звільненням, і її загальний розмір не
повинен перевищувати п'яти місячних окладів. При цьому в разі
наявності перерви у службі до вислуги строку календарної служби
зараховується тільки період з дня останнього прийому на військову
службу чи службу в органах внутрішніх справ.
Установлені положення суперечать статті 15 Закону України
"Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх
сімей" ( 2011-12 ), статтям 5 і 12 Закону України "Про пенсійне
забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового
складу органів внутрішніх справ" ( 2262-12 ). Згідно з нормами
названих Законів така допомога виплачується у відповідному
відсотку місячного грошового забезпечення за кожний календарний
рік служби, а не посадового окладу.
Зазначені Закони не містять і норм, які давали б можливість
не зараховувати у строк військової служби чи служби в органах
внутрішніх справ попередню службу в разі її переривання, не
наділяють таким правом і Кабінет Міністрів України.
Виходячи з наведеного, відповідно до пункту 16 статті 106
Конституції України ( 254к/96-ВР ) п о с т а н о в л я ю:
Скасувати абзац третій та друге речення абзацу четвертого
пункту 10 постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992
року N 393 ( 393-92-п ) "Про порядок обчислення вислуги років,
призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам
офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям
надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам
начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та
членам їхніх сімей" (у редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 8 січня 2000 року N 12 ( 12-2000-п ).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 23 червня 2001 року
N 463/2001вгору