Документ 463-2012-п, перша редакція — Прийняття від 21.05.2012
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 21 травня 2012 р. № 463
Київ

Про затвердження Порядку інформаційного обміну між митними та іншими державними органами за допомогою електронних засобів передачі інформації

Відповідно до статті 33 Митного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок інформаційного обміну між митними та іншими державними органами за допомогою електронних засобів передачі інформації, що додається.

2. Державному агентству з питань науки, інновацій та інформатизації, Державній митній службі разом з Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, іншими органами державної влади, які відповідно до законодавства видають документи, необхідні для здійснення митного контролю та оформлення товарів, транспортних засобів, або здійснюють контроль за дотриманням вимог законодавства у сфері видачі таких документів, створити у структурі Національної системи конфіденційного зв’язку спеціальну телекомунікаційну систему “е-Документ” (далі - система “е-Документ”), призначену для інформаційного обміну між органами державної влади за допомогою електронних засобів передачі інформації, та розпочати з 1 січня 2014 р. її використання.

Витрати, пов’язані із створенням та забезпеченням функціонування системи “е-Документ”, здійснювати в межах видатків, передбачених у Державному бюджеті України на відповідний рік.

3. Державному агентству з питань науки, інновацій та інформатизації підготувати у тримісячний строк з дня набрання чинності цією постановою технічні завдання на розроблення типової складової системи “е-Документ” та типового організаційно-технічного рішення для створення комплексної системи захисту інформації, що в ній міститься.

4. Органам державної влади, які відповідно до законодавства видають документи, необхідні для здійснення митного контролю та оформлення товарів, транспортних засобів, укласти з Державною митною службою угоду про інформаційне співробітництво і забезпечити починаючи з 1 січня 2014 р. видачу таких документів в електронній формі та їх передачу зазначеній Службі в режимі реального часу.

5. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

6. Ця постанова набирає чинності з 1 червня 2012 року.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 27

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 травня 2012 р. № 463

ПОРЯДОК
інформаційного обміну між митними та іншими державними органами за допомогою електронних засобів передачі інформації

1. Цей Порядок визначає організаційні засади інформаційного обміну між митними та іншими державними органами, які відповідно до законодавства видають документи, необхідні для здійснення митного контролю та оформлення товарів, транспортних засобів, або здійснюють контроль за дотриманням вимог законодавства у сфері видачі таких документів (далі - уповноважені органи), з використанням ресурсів спеціальної телекомунікаційної системи “е-Документ” (далі - система “е-Документ”).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

абонентський пункт - комплекс програмно-технічних засобів, за допомогою якого забезпечується взаємодія користувача і системи “е-Документ”;

електронний дозвіл - необхідний для здійснення митного контролю та оформлення товарів, транспортних засобів документ, що містить інформацію у формі електронних даних і видається уповноваженим органом або іншими юридичними особами із застосуванням електронного цифрового підпису;

електронне повідомлення - XML-документ, у який вкладаються електронний дозвіл та метадані;

користувачі системи - Держмитслужба та уповноважені органи;

метадані - опис контексту, змісту, структури електронного дозволу і відомості, зазначені в такому дозволі;

XML-документ - текстовий файл, складений відповідно до стандарту XML.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про інформацію”, “Про електронний цифровий підпис”, “Про електронні документи та електронний документообіг”, “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”, “Про Національну систему конфіденційного зв’язку”, “Про телекомунікації”.

3. Взаємодія інформаційних систем користувачів і системи “е-Документ” забезпечується за допомогою абонентських пунктів.

4. Інформаційний обмін електронними дозволами здійснюється з використанням засобів системи “е-Документ” в режимі реального часу шляхом надсилання електронного повідомлення за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення, яке взаємодіє з надійними засобами електронного цифрового підпису та може бути автономним або інтегрованим у внутрішню систему електронного документообігу як його складова частина.

5. Електронне повідомлення підписується електронним цифровим підписом.

6. Митні органи використовують відомості, зазначені в електронному повідомленні, під час здійснення митного контролю та оформлення товарів, транспортних засобів шляхом їх автоматизованого порівняння з інформацією, що міститься в митних деклараціях.

7. Користувачі системи “е-Документ” визначають щонайменше по дві особи, що відповідають за здійснення інформаційного обміну електронними дозволами, та по два адміністратори, які забезпечують безперебійне функціонування зазначеної системи.

Користувачі системи “е-Документ” обмінюються за допомогою електронної пошти інформацією про відповідальних осіб та адміністраторів із зазначенням прізвища, імені та по батькові, їх посади, службових телефонів та адрес електронної пошти. Інформація про зміну складу відповідальних осіб та адміністраторів надсилається невідкладно.

8. Під час здійснення інформаційного обміну електронними дозволами користувачі системи “е-Документ” зобов’язані:

дотримуватися вимог законодавства у сфері захисту інформації та електронного документообігу;

дотримуватися принципів достовірності та повноти інформації;

дотримуватися вимог щодо форматів електронного повідомлення;

підтверджувати факт одержання кожного електронного повідомлення;

вести облік таких повідомлень в окремому електронному журналі.вгору