Документ 462/95-ВР, чинний, поточна редакція — Редакція від 12.10.1996, підстава - 358/96-ВР

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди про створення міждержавного
Євразійського об'єднання вугілля та металу

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 45, ст. 331 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 358/96-ВР від 10.09.96, ВВР, 1996, N 45, ст.230 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Угоду про створення міждержавного Євразійського об'єднання
вугілля та металу, вироблену в рамках СНД і підписану від імені
України 24 вересня 1993 року ( 997_039 ), ратифікувати з таким
застереженням до статті 5 Угоди, а також Статуту міждержавного
Євразійського об'єднання вугілля та металу: Рішення органів управління Об'єднання мають для України
рекомендаційний характер. Рішення Арбітражної комісії для
господарюючих суб'єктів України мають обов'язковий характер. Право
тлумачити положення цієї Угоди належить державам - учасницям
Угоди. ( Абзац другий в редакції Закону N 358/96-ВР від 10.09.96 )

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 24 листопада 1995 року
N 462/95-ВРвгору