Документ 462-2017-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 04.07.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 12.07.2017. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 4 липня 2017 р. № 462
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1998 р. № 1740 і від 11 квітня 2012 р. № 295

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1998 р. № 1740 “Про затвердження Порядку сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій” (Офіційний вісник України, 1998 р., № 44, ст. 1632; 1999 р., № 7, ст. 234, № 34, ст. 1778; 2005 р., № 13, ст. 668, № 37, ст. 2284; 2013 р., № 5, ст. 160; 2014 р., № 54, ст. 1445; 2015 р., № 44, ст. 1378; 2016 р., № 54, ст. 1892; 2017 р., № 17, ст. 490) і від 11 квітня 2012 р. № 295 “Про затвердження Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 29, ст. 1074) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 липня 2017 р. № 462

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1998 р. № 1740 і від 11 квітня 2012 р. № 295

1. У Порядку сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1998 р. № 1740:

1) доповнити Порядок пунктом 15-16 такого змісту:

“15-16. У разі повернення оператором стільникового рухомого зв’язку користувачу (споживачу) невикористаних ним коштів (частки) за попередньо оплачені послуги стільникового рухомого зв’язку, які він не отримував, оператор одночасно зобов’язаний відшкодувати користувачу (споживачу) відповідну суму (частку) збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з вартості невикористаних послуг стільникового рухомого зв’язку, яка була сплачена платником збору оператору одночасно з попередньою оплатою ним відповідних послуг. Сума збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, яку оператор протягом дня відшкодував користувачам (споживачам) згідно з цим пунктом, компенсується оператору шляхом зменшення поточних платежів із зазначеного збору, які оператор перераховуватиме до бюджету в наступні робочі дні згідно з пунктом 15-15 цього Порядку.”;

2) абзац другий пункту 18 доповнити реченням такого змісту: “Відшкодування сум збору на обов’язкове державне пенсійне страхування у разі повернення оператором стільникового рухомого зв’язку користувачу (споживачу) невикористаних ним коштів (частки) за попередньо оплачені послуги стільникового рухомого зв’язку, які він не отримував, здійснюється відповідно до пункту 15-16 цього Порядку.”;

3) додаток 2 до Порядку викласти в такій редакції:


“Додаток 2
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 4 липня 2017 р. № 462)

ЗВІТ
про нарахування та сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з вартості послуг стільникового рухомого зв’язку”.

2. У пункті 76 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 р. № 295:

1) абзац перший викласти в такій редакції:

“76. Оператор, провайдер зобов’язаний повернути споживачеві невикористані кошти на підставі звернення споживача у разі:”;

2) в абзаці дев’ятому слова “письмової заяви” замінити словом “звернення”;

3) доповнити пункт після абзацу десятого новими абзацами такого змісту:

“Договором може бути встановлена можливість повернення оператором, провайдером невикористаних коштів споживачеві з використанням фінансових послуг, які надаються відповідно до вимог законодавства про платіжні системи та переказ коштів.

Зазначена в абзаці дев’ятому цього пункту вимога не поширюється на повернення невикористаних коштів, що здійснюється з використанням фінансових послуг, які надаються відповідно до вимог законодавства про платіжні системи та переказ коштів.

Оператор, провайдер не несе відповідальності за використання споживачем коштів, повернутих споживачеві з використанням фінансових послуг.”.

У зв’язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом чотирнадцятим.вгору