Документ 461-2004-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 18.07.2007, підстава - 950-2007-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 14 квітня 2004 р. N 461
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 950 ( 950-2007-п ) від 18.07.2007 }
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 17 лютого 2000 р. N 339 і Тимчасового
регламенту Кабінету Міністрів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1020 ( 1020-2005-п ) від 14.10.2005 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України
від 17 лютого 2000 р. N 339 ( 339-2000-п ) "Про урядові комітети"
(Офіційний вісник України, 2000 р., N 7, ст. 283, N 47, ст. 2038;
2001 р., N 37, ст. 1698; 2002 р., N 34, ст. 1589, N 50, ст. 2253;
2003 р., N 17, ст. 769) і Тимчасового реґламенту Кабінету
Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 5 червня 2000 р. N 915 ( 915-2000-п ) (Офіційний
вісник України, 2000 р., N 24, ст. 994; 2003 р., N 27, ст. 1323),
зміни, що додаються.
2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження
Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2000 р. N 485
( 485-2000-р ) "Про встановлення днів засідань урядових
комітетів".

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 30

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 квітня 2004 р. N 461
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів
України від 17 лютого 2000 р. N 339 і Тимчасового
регламенту Кабінету Міністрів України

( Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1020
( 1020-2005-п ) від 14.10.2005 )

2. У Тимчасовому регламенті Кабінету Міністрів України
( 915-2000-п ):
1) у розділі III:
а) пункт 3 доповнити абзацом такого змісту:
"Матеріали з питань, пов'язаних із запобіганням аваріям,
катастрофам, стихійному лиху чи ліквідацією їх наслідків, якщо
вони не могли бути передбачені до початку засідання Кабінету
Міністрів, а також з питань, внесених на засідання Кабінету
Міністрів, скликане невідкладно, можуть розповсюджуватися під час
засідання";
б) абзац другий пункту 8 викласти у такій редакції:
"До порядку денного, оголошеного на засіданні, за
пропозиціями членів Кабінету Міністрів можуть вноситися зміни.
При цьому питання про розгляд проектів актів законодавства може
бути включено лише за умови, що воно пов'язане із запобіганням
аваріям, катастрофам, стихійному лиху чи ліквідацією їх наслідків
і не могло бути передбачене до початку цього засідання";
2) у розділі IV:
а) у пункті 6 слова "які скликаються за рішенням голови
Комітету" виключити;
б) у пункті 10 слова "структурним підрозділом Секретаріату
Кабінету Міністрів, що відповідає за організаційне забезпечення"
замінити словами "відповідальним секретарем Урядового комітету,
визначеним з числа працівників структурного підрозділу
Секретаріату Кабінету Міністрів з питань організаційного
забезпечення";
в) абзац другий пункту 11 виключити;
3) абзаци другий і третій пункту 26 розділу VI замінити
абзацом такого змісту:
"Без попереднього розгляду Урядовим комітетом на засіданні
Кабінету Міністрів може бути розглянуто також питання, пов'язане
із запобіганням аваріям, катастрофам, стихійному лиху чи
ліквідацією їх наслідків, якщо воно не могло бути передбачене до
початку цього засідання".вгору