Документ 460/97-ВР, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2011, підстава - 2755-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }
Про внесення змін до Закону України
"Про податок на додану вартість"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 38, ст.250 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. У пункті 11.1 статті 11 Закону України "Про податок на
додану вартість" ( 168/97-ВР ) цифри і слова "1 серпня 1997 року"
замінити цифрами і словами "1 жовтня 1997 року".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 16 липня 1997 року
N 460/97-ВРвгору