Про орден Свободи
Указ Президента України; Статут від 20.05.2008460/2008
Документ 460/2008, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.05.2008
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 06.06.2008. Подивитися в історії? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про орден Свободи

Відповідно до статей 4 та 7 Закону України "Про державні
нагороди України" ( 1549-14 ) п о с т а н о в л я ю:
1. Затвердити Статут ордена Свободи (додається).
2. Затвердити малюнок ордена Свободи (додається)
( 460а/2008 ).
3. Кабінету Міністрів України здійснити фінансове і
матеріальне забезпечення виготовлення знаків ордена Свободи,
орденських книжок та футлярів.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 20 травня 2008 року
N 460/2008

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 20 травня 2008 року N 460/2008
СТАТУТ
ордена Свободи

1. Орден Свободи встановлено для відзначення громадян за
видатні та особливі заслуги в утвердженні суверенітету та
незалежності України, консолідації українського суспільства,
розвитку демократії, соціально-економічних та політичних реформ,
відстоюванні конституційних прав і свобод людини і громадянина.
2. Орденом Свободи можуть бути нагороджені громадяни України,
іноземці та особи без громадянства.
3. Нагородження орденом Свободи провадиться указом Президента
України.
4. Нагородження орденом Свободи вдруге не провадиться.
5. Нагородження орденом Свободи може бути проведено
посмертно.
6. Нагороджений орденом Свободи іменується кавалером ордена
Свободи.
7. Представлення до нагородження орденом Свободи та вручення
цієї нагороди провадиться відповідно до Порядку представлення до
нагородження та вручення державних нагород України, затвердженого
Указом Президента України від 19 лютого 2003 року N 138
( 138/2003 ).
8. Особі, нагородженій орденом Свободи, вручаються знак
ордена та орденська книжка встановленого зразка.
9. Знак ордена Свободи виготовляється з позолоченого срібла і
має форму рівностороннього хреста з розбіжними сторонами. Сторони
хреста покрито білою емаллю та прикрашено чотирма прямокутними
штучними кристалами "сваровські". У центрі хреста - круглий
емалевий медальйон синього кольору, із золотим зображенням Знака
Княжої Держави Володимира Великого, який обрамлений лавровим
вінком. Медальйон облямований подвійною декоративною пружкою.
Сторони кутів хреста обрамлено стилізованим рослинним орнаментом.
Усі зображення рельєфні.
Зворотний бік знака ордена плоский з вигравіруваним номером
знака.
Розмір знака ордена між протилежними кінцями хреста - 54 мм.
Знак ордена за допомогою кільця з вушком сполучений з
декоративною планкою, яка є основою стрічки для носіння знака
ордена на шиї.
Планка стрічки виготовляється з того ж металу, що і знак
ордена. Стрічка ордена шовкова муарова білого кольору з
поздовжніми смужками - посередині широкими синього і жовтого
кольорів, облямованими з країв вузькими смужками відповідно
жовтого і синього кольорів, та з країв стрічки вузькими смужками
жовтогарячого кольору. Ширина стрічки - 28 мм, ширина широких
смужок синього і жовтого кольорів - по 6 мм кожна, вузьких смужок
жовтого і синього кольорів, а також смужок жовтогарячого кольору -
по 2 мм кожна.
Планка ордена являє собою прямокутну металеву пластинку,
обтягнуту стрічкою. Розмір планки: висота - 12 мм, ширина - 28 мм.
10. Орден Свободи носять на шийній стрічці і за наявності у
нагородженого інших орденів України, які носять на шийній стрічці,
розміщують вище них.
11. Особи, нагороджені орденом Свободи, повинні дбайливо
ставитися до схоронності знака ордена та орденської книжки. У разі
втрати (псування) знака ордена та орденської книжки нагородженому
може бути видано їх дублікати, якщо Комісією державних нагород та
геральдики буде визнано, що втрата сталася з причин, які не
залежать від нагородженого.
12. Після смерті нагородженого орденом Свободи, за наявності
спадкоємців, знак ордена та орденська книжка залишаються у сім'ї
померлого як пам'ять.
13. За згодою спадкоємців знак ордена Свободи та орденська
книжка можуть бути передані на тимчасове або постійне зберігання
музеям. Знак ордена Свободи та орденська книжка передаються музеям
на підставі рішення Комісії державних нагород та геральдики за
наявності відповідного клопотання музейного закладу.
14. У разі відсутності у померлого нагородженого орденом
Свободи спадкоємців знак ордена та орденська книжка мають бути
передані на зберігання до Комісії державних нагород та геральдики.

Глава Секретаріату
Президента України В.БАЛОГА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 20 травня 2008 року N 460/2008

МАЛЮНОК
ордена Свободи
( 460а/2008 )вгору