Про умови оплати праці працівників Українського національного інформаційного агентства “Укрінформ”
Постанова Кабінету Міністрів України; Схема, Перелік від 22.07.2016460
Документ 460-2016-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.09.2018, підстава - 645-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 22 липня 2016 р. № 460
Київ

Про умови оплати праці працівників Українського національного інформаційного агентства “Укрінформ”

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1038 від 28.12.2016
№ 335 від 18.05.2017 - застосовується з 1 січня 2017 року
№ 645 від 22.08.2018}

Відповідно до пункту 7 розділу ХI “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про державну службу” з метою упорядкування умов оплати праці працівників Українського національного інформаційного агентства “Укрінформ” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити схеми посадових окладів працівників Українського національного інформаційного агентства “Укрінформ” згідно з додатками 1-3.

Розміри посадових окладів, затверджені додатками 1-3, змінюються пропорційно підвищенню розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року.

У разі призначення на посади, визначені додатком 2, іноземців та/або осіб без громадянства на підставі дозволу, що видається територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, посадові оклади таких працівників встановлюються генеральним директором відповідно до Закону України “Про зайнятість населення”.

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 645 від 22.08.2018}

2. Надати право генеральному директору Українського національного інформаційного агентства “Укрінформ” в межах установленого фонду оплати праці та граничної чисельності працюючих:

1) установлювати:

працівникам посадові оклади відповідно до затверджених цією постановою схем посадових окладів;

надбавки:

керівним працівникам, професіоналам, фахівцям і журналістам, посади яких зазначені у додатках 1 і 2, - за інтенсивність праці в розмірі до 100 відсотків посадового окладу;

керівним працівникам, професіоналам і фахівцям інших структурних підрозділів, технічним службовцям, посади яких зазначені у додатку 3, - за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу;

робітникам - за складність і напруженість у роботі у розмірі до 50 відсотків посадового окладу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються;

доплати працівникам:

у розмірі до 50 відсотків посадового окладу:

за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників;

за суміщення професій (посад);

за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Зазначені види доплат не встановлюються керівнику, його заступникам, керівникам структурних підрозділів та їх заступникам;

у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (окладу) за роботу в нічний час за кожну годину роботи (з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку);

прибиральникам приміщень, які використовують дезінфекційні засоби, а також тим, що зайняті прибиранням туалетів, у розмірі 10 відсотків окладу;

водіям автотранспортних засобів:

надбавки за класність у таких розмірах: водіям 2-го класу - 10 відсотків, водіям 1-го класу - 25 відсотків установленого окладу за відпрацьований час;

доплати за ненормований робочий день у розмірі 25 відсотків окладу за відпрацьований час;

2) надавати працівникам матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника;

3) здійснювати преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи згідно із затвердженим положенням про преміювання.

Преміювання генерального директора Українського національного інформаційного агентства “Укрінформ” та його заступників, установлення їм надбавок, надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та на оздоровлення здійснюється за рішенням органу вищого рівня в установленому порядку.

3. Виплачувати працівникам:

доплати за науковий ступінь доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу; кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу;

надбавки за почесне звання “заслужений” - 20 відсотків посадового окладу.

Доплати за науковий ступінь та надбавки за почесне звання виплачуються, якщо профіль діяльності працівника збігається з наявним науковим ступенем або почесним званням.

Відповідність наукового ступеня чи почесного звання профілю діяльності працівників визначається генеральним директором;

надбавки за вислугу років керівним працівникам, професіоналам, фахівцям і журналістам, посади яких зазначені у додатках 1 і 2, - за вислугу років у розмірі 3 відсотків посадового окладу за кожен календарний рік залежно від стажу роботи, до якого зараховуються період роботи на посаді, раніше набутий стаж державної служби та періоди роботи, передбачені статтею 46 Закону України “Про державну службу”, але не більше 50 відсотків посадового окладу;

допомогу на оздоровлення під час надання щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника.

4. Розмір авторського гонорару журналістам Українського національного інформаційного агентства “Укрінформ” встановлюється у колективному договорі з урахуванням норм генеральної і галузевої угод у межах коштів, передбачених на оплату праці.

{Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 1038 від 28.12.2016}

6. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 22 липня 2016 р. № 460
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 22 серпня 2018 р. № 645)

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників, професіоналів і фахівців Українського національного інформаційного агентства “Укрінформ”

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Генеральний директор

18000

Заступник генерального директора

14500

Начальник самостійного управління

11400

Заступник начальника самостійного управління

10100

Начальник самостійного відділу

10800

Заступник начальника самостійного відділу

9800

Завідувач самостійного сектору

8900

Завідувач сектору у складі самостійного управління та відділу

8200

Начальник відділу в складі управління

8900

Заступник начальника відділу в складі управління

8400

Старший інспектор; професіонали та фахівці (бухгалтер, економіст, інженери інших спеціальностей, технік, юрисконсульт) та інші:


провідний

7700

1 категорії

7500

2 категорії

6000

без категорії

5500

{Додаток 1 в редакції Постанови КМ № 645 від 22.08.2018}Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 22 липня 2016 р. № 460
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 22 серпня 2018 р. № 645)

СХЕМА
посадових окладів журналістів Українського національного інформаційного агентства “Укрінформ”

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Головний редактор головної редакції

11400

Заступник головного редактора головної редакції

10100

Завідувач редакції (відділу творчого) в складі головної редакції

8900

Завідувач самостійної редакції (відділу творчого)

10800

Головний випусковий, відповідальний секретар, оглядач

7700

Кореспондент власний, кореспондент літературний, випусковий відповідальний, випусковий, редактор, редактор літературний, кореспондент

7500

Фотокореспондент

6000

__________
Примітка.


Згідно з національним класифікатором України ДК 003:2010 “Класифікатор професій” від назв зазначених посад можуть утворюватися похідні назви посад журналістів. Конкретні розміри посадових окладів журналістів визначає керівник Українського національного інформаційного агентства “Укрінформ” на основі кваліфікаційних характеристик посад журналістів, затверджених в установленому порядку.

{Додаток 2 в редакції Постанови КМ № 645 від 22.08.2018}Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 22 липня 2016 р. № 460
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 22 серпня 2018 р. № 645)

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників, професіоналів і фахівців інших структурних підрозділів, технічних службовців та робітників Українського національного інформаційного агентства “Укрінформ”

Найменування посади

Місячний посадовий оклад  (тарифна ставка), гривень

Начальник самостійної служби

3869-4642

Керівник групи

2448-3870

Менеджер з реклами

2448-3870

Фахівець:

 

1 категорії

3720

2 категорії

2741

без категорії

1762

Архіваріус, адміністратор, касир, секретар керівника, діловод, оператор комп’ютерного набору

1762-1984

Комендант

1762

Водій автотранспортних засобів

1762-1840

Слюсар-сантехнік, столяр, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування та інші

2500-2606

Сторож, двірник, прибиральник службових приміщень, підсобний робітник, ліфтер, буфетник

1762

{Додаток 3 в редакції Постанови КМ № 645 від 22.08.2018}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 липня 2016 р. № 460

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 15 березня 1999 р. № 377

1. В абзаці другому пункту 1 Порядку оплати праці журналістів державних і комунальних засобів масової інформації, затвердженого зазначеною постановою, слова “, Українського національного інформаційного агентства “Укрінформ” виключити.

2. У переліку посад журналістів державних і комунальних засобів масової інформації, які прирівнюються до посад керівних працівників, спеціалістів секретаріату (апарату) відповідного органу державної влади або органу місцевого самоврядування, затвердженому зазначеною постановою, розділ “Українське національне інформаційне агентство “Укрінформ”, засновником якого є Кабінет Міністрів України” виключити.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 липня 2016 р. № 460

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 липня 2006 р. № 904 “Про умови оплати праці працівників Українського національного інформаційного агентства “Укрінформ” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 27, ст. 1945).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 липня 2006 р. № 905 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 1999 р. № 377” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 27, ст. 1946).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. № 1133 “Про внесення змін у додатки 1-3 до постанови Кабінету Міністрів України від 3 липня 2006 р. № 904” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 71, ст. 2672).

4. Абзац сьомий додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2008 р. № 34 “Про внесення зміни до деяких актів Кабінету Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 10, ст. 240).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 травня 2008 р. № 427 “Про внесення змін у додатки 2 і 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 3 липня 2006 р. № 904” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 34, ст. 1140).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 травня 2012 р. № 395 “Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 38, ст. 1427).вгору