Про склад Національної ради з питань статистики
Розпорядження Президента України від 21.12.1995459/95-рп
Документ 459/95-рп, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 14.01.1997, підстава - 17/97

                                                          
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
( Розпорядження втратило чинність на підставі Указу Президента
N 17/97 ( 17/97 ) від 14.01.97 )
Про склад Національної ради з питань
статистики

Затвердити персональний склад Національної ради з питань
статистики при Президентові України (додається).

Президент України Л.КУЧМА
м.Київ, 21 грудня 1995 року
N 459/95-рп
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням Президента України
від 21 грудня 1995 року N 459/95-рп
СКЛАД
Національної ради з питань статистики
при Президентові України

ШПЕК - віце-Прем'єр-міністр України, Голова
Роман Васильович Ради
БОРИСЕНКО - Міністр статистики України,
Микола Іванович заступник Голови Ради
БАРАНОВ - перший заступник Голови Державної
Олександр Андрійович служби України з питань технічного
захисту інформації
БЄЛЯЄВ - заступник Голови Служби безпеки
Анатолій Михайлович України
БЕРКУТА - перший заступник Голови Державного
Анатолій Всеволодович комітету містобудування і
архітектури України
БУКОВИНСЬКИЙ - заступник Міністра фінансів України
Станіслав Альбінович
ГЕЄЦЬ - завідувач відділу моделювання
Валерій Михайлович економічного розвитку Інституту
економіки НАН України
ЄГОРОВ - заступник Голови Державного митного
Олександр Борисович комітету України
ЗУБЧУК - начальник штабу Міністерства
Віктор Андрійович внутрішніх справ України
ІВАНЧЕНКО - заступник Міністра статистики
Ігор Андрійович України
ІЛЬЇН - начальник Головної державної
Віталій Никифорович податкової інспекції України
КИСІЛЬОВА - Голова Державного комітету України
Тетяна Миколаївна по стандартизації, метрології та
сертифікації
КОВАЛЬ - заступник голови правління
Олександр Маркович акціонерного комерційного
агропромислового банку "Україна"
КРАВЕЦЬ - заступник Голови Правління
Віктор Михайлович Національного банку України
КУЦАЙ - заступник голови Київської обласної
Іван Леонтійович державної адміністрації
ЛОПАТА - начальник Генерального штабу
Анатолій Васильович Збройних Сил України, перший
заступник Міністра оборони України
МАЛИШ - заступник Міністра праці України
Надія Максимівна
МАТКОВСЬКИЙ - начальник статистичного управління
Семен Олексійович Львівської області
МОВА - генеральний директор
Віктор Іванович Науково-виробничого об'єднання
"Електронмаш"
НАЗАРЕНКО - завідувач Відділу розвитку
Юрій Миколайович національної економіки Кабінету
Міністрів України
ПАВЛЕНКО - ректор Київського державного
Анатолій Федорович економічного університету
ОСАУЛЕНКО - заступник Міністра статистики
Олександр Григорович України
ПОДОЛЄВ - перший заступник Міністра зовнішніх
Ігор Валентинович економічних зв'язків і торгівлі
України
ПРЯДКО - заступник Міністра машинобудування,
Володимир Володимирович військово-промислового комплексу і
конверсії України
РЕВЕНКО - завідувач відділу статистики
Андрій Пилипович Інституту економіки НАН України,
доктор економічних наук
РОГОВИЙ - перший заступник Міністра економіки
Василь Васильович України
РОСОЛОВСЬКИЙ - перший заступник Голови
Володимир Миколайович Національного агентства з питань
інформатизації при Президентові
України
ЧМИХАЛО - начальник статистичного управління
Михайло Леонідович Харківської області
ШВЕЦЬ - завідувач кафедри обліку та аудиту
Віктор Григорович Київського національного
університету імені Тараса Шевченка,
доктор економічних наук
ЮРЧЕНКО - заступник Міністра охорони здоров'я
Володимир Дмитрович України

Глава Адміністрації Президента України Д.ТАБАЧНИКвгору