Документ 459-2013-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 12.11.2013, підстава - 803-2013-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 3 липня 2013 р. № 459
Київ

Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству економічного розвитку і торгівлі на 2013 рік, та внесення змін до Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 803 від 30.10.2013}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійснити в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству економічного розвитку і торгівлі на 2013 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків у сумі 525000 тис. гривень шляхом зменшення обсягу видатків споживання за програмою 1207020 “Статистичні спостереження та переписи” на 569206,8 тис. гривень (з них на оплату праці - 394485,7 тис. гривень, комунальних послуг та енергоносіїв - 4997,6 тис. гривень) та збільшення обсягу видатків розвитку за зазначеною програмою на 44206,8 тис. гривень і встановлення видатків розвитку на здійснення заходів, спрямованих на активізацію розвитку економіки, згідно з додатком.

2. Внести до Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2013 р. № 187 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 24, ст. 807), зміни, що додаються.

3. Забезпечити:

1) Міністерству економічного розвитку і торгівлі:

погодження перерозподілу видатків державного бюджету, передбаченого пунктом 1 цієї постанови, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;

подання щомісяця до 5 числа Міністерству фінансів звіту про використання бюджетних коштів у розрізі заходів;

2) Міністерству фінансів - після зазначеного погодження відкриття нової бюджетної програми та внесення відповідних змін до розпису державного бюджету;

3) Державній казначейській службі - інформування щомісяця до 10 числа Міністерства фінансів про обсяги перерахування бюджетних коштів та касові видатки в розрізі заходів.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 липня 2013 р. № 459

ЗАХОДИ,
спрямовані на активізацію розвитку економіки


Найменування заходу

Сума, тис. гривень

1.

Створення та функціонування єдиного державного демографічного реєстру населення

295 100

2.

Капітальний ремонт, реконструкція будівель і споруд державної установи “Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського Національної академії медичних наук України” та придбання медичного обладнання

29 300

3.

Сплата заборгованості за поставлене у 2012 році медичне обладнання вітчизняного виробництва

30 000

4.

Виготовлення та встановлення у м. Вашингтоні (Сполучені Штати Америки) пам’ятника жертвам Голодомору 1932-1933 років в Україні

20 600

5.

Продовження будівництва автомобільної дороги в м. Дніпропетровську на ділянці від Кайдацького шляху до автомобільної дороги Київ - Луганськ - Ізварине, у тому числі оплата виконаних у 2012 році робіт, шляхом надання субвенції з державного бюджету бюджету м. Дніпропетровська на зазначену мету

150 000


Разом


525 000

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 803 від 30.10.2013}
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 липня 2013 р. № 459

ЗМІНИ,
що вносяться до Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки

1. Абзац сімнадцятий підрозділу “Підвищення конкурентоспроможності економіки та покращення інвестиційного клімату” розділу “Пріоритетні напрями реалізації економічної політики” після слів “галузях економіки” доповнити словами “, у тому числі шляхом спрямування коштів на здійснення видатків капітального характеру”.

2. У додатку до Програми:

1) у розділі “Підвищення конкурентоспроможності економіки та покращення інвестиційного клімату”:

пункт 8 викласти в такій редакції:

“8. Стимулювання реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки, у тому числі шляхом спрямування коштів на здійснення видатків капітального характеру

1) визначення переліку пріоритетних галузей економіки для реалізації інвестиційних проектів, у яких передбачено надання державної підтримки відповідно до Закону України “Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць”

підвищення ефективності стимулюючого впливу держави на розвиток реального сектору економіки

Перший віце-прем’єр-міністр України,
Мінекономрозвитку,
Міненерговугілля,
Мінагрополітики,
Мінінфраструктури,
Міністерство промислової політики,
Мінсоцполітики

II квартал 2013 року

2) відбір інвестиційних проектів

підвищення ефективності стимулюючого впливу держави на розвиток реального сектору економіки

Перший віце-прем’єр-міністр України,
Мінекономрозвитку,
Міненерговугілля,
Мінагрополітики,
Мінінфраструктури,
Міністерство промислової політики

2013 рік

3) здійснення капітальних видатків головними розпорядниками коштів державного бюджету, що спрямовуються на активізацію розвитку економіки

підвищення ефективності стимулюючого впливу держави на розвиток економіки

Перший віце-прем’єр-міністр України,
Мінекономрозвитку,
міністерства, інші центральні органи виконавчої влади

2013 рік

525

525

Разом за завданням

525

525
у тому числі:


2013 рік

525

525”;
позицію “Разом за напрямом” викласти у такій редакції:

“Разом за напрямом

10930,75

551,3510379,4

у тому числі:


2013 рік

730,75

541,05189,7

2014 рік

10200

10,310189,7”;

2) позицію “Разом за Програмою” викласти у такій редакції:

“Разом за Програмою

461504,19

47497,24

13921,96

20558,83

379526,16

у тому числі:


2013 рік

254345,09

24309,25

8196,23

7155,64

214683,97

2014 рік

207159,1

23187,99

5725,73

13403,19

164842,19”.
вгору