Про Комісію з питань реформування професійно-технічної освіти в Україні
Розпорядження Президента України від 21.12.1995458/95-рп
Документ 458/95-рп, поточна редакція — Редакція від 08.05.1996, підстава - 322/96

                                                          
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про Комісію з питань реформування
професійно-технічної освіти в Україні

З метою підготовки пропозицій щодо реформування
професійно-технічної освіти та створення умов для забезпечення
народного господарства України висококваліфікованими робітничими
кадрами:
1. Утворити Комісію з питань реформування
професійно-технічної освіти в Україні (далі - Комісія). 2. Призначити КУРАСА Івана Федоровича головою Комісії. Затвердити персональний склад Комісії (додається). 3. Комісії подати до 15 березня 1996 року узгоджені
пропозиції з питань реформування професійно-технічної освіти в
Україні.

Президент України Л.КУЧМА
м.Київ, 21 грудня 1995 року
N 458/95-рп
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням Президента України
від 21 грудня 1995 року N 458/95-рп
СКЛАД
Комісії з питань реформування
професійно-технічної освіти в Україні

КУРАС - віце-Прем'єр-міністр України, голова
Іван Федорович Комісії
ЗГУРОВСЬКИЙ - Міністр освіти України, заступник
Михайло Захарович голови Комісії
КРЕМЕНЬ - Керівник Служби з питань
Василь Григорович гуманітарної політики Адміністрації
Президента України, заступник голови
Комісії
АРТЮХ - ректор Харківської
Станіслав Федорович інженерно-педагогічної академії
БОГОМОЛОВ - заступник завідувача Відділу з
Анатолій Григорович питань освіти, культури та охорони
здоров'я Кабінету Міністрів України
ВАСИЛИНЕНКО - заступник начальника управління
Віктор Михайлович освіти Дніпропетровської обласної
державної адміністрації
ВОЛКОВ - заступник Керівника Служби з питань
Олег Ігорович гуманітарної політики Адміністрації
Президента України, завідувач
відділу науки та освіти
ДАРМАНСЬКИЙ - заступник голови Хмельницької
Микола Миколайович обласної державної адміністрації
ДОНІЙ - директор Інституту системних
Валерій Миколайович досліджень освіти Міністерства
освіти України
ЖАРОНКІН - майстер виробничого навчання
Ігор Володимирович професійно-технічного училища N 5
міста Миколаєва
ЗАЙЧУК - перший заступник Міністра освіти
Валентин Олександрович України
ЗЯЗЮН - директор Науково-дослідного
Іван Андрійович інституту педагогіки та психології
професійної освіти Академії
педагогічних наук України
КОБЕРСЬКИЙ - директор Гущинецького вищого
Володимир Григорович професійного училища N 32, Вінницька
область
КОВАЛЬ - заступник голови правління
Іван Юхимович Центральної спілки споживчих
товариств України (за згодою)
КУЗЬМИНСЬКИЙ - заступник голови Черкаської обласної
Анатолій Іванович державної адміністрації
КУРБАШОВ - директор професійно-технічного
Олександр Петрович училища N 9 міста Харкова
ЛІКАРЧУК - заступник начальника управління
Ігор Леонідович освіти Київської обласної державної
адміністрації, голова комітету з
професійно-технічної освіти
управління освіти
ЛИСЕНКО - заступник Міністра сільського
В'ячеслав Григорович господарства і продовольства України
ЛИСИЙ - заступник Голови Державного комітету
Валентин Павлович України по земельних ресурсах
МАТВІЙЧУК - заступник Міністра фінансів України
Володимир Макарович
НІКОЛАЄНКО - секретар Комісії Верховної Ради
Станіслав Миколайович України з питань науки та народної
освіти, народний депутат України (за
згодою)
ОЛІЙНИК - перший проректор Українського
Віктор Васильович інституту підвищення кваліфікації
керівних кадрів освіти
ПОРТНОЙ - перший заступник Міністра
Микола Миколайович машинобудування,
військово-промислового комплексу і
конверсії України
САНИЦЬКИЙ - директор професійно-технічного
Владислав Людвигович училища N 52 міста Львова
СЕЛІФОНТЬЄВ - народний депутат України (за згодою)
Сергій Іванович
СЕРЕДІН - директор професійно-технічного
Андрій Корнійович училища N 4 міста Харкова
СИРОВАТКО - заступник генерального директора
Володимир Іванович відкритого акціонерного товариства
"АвтоКрАЗ", Полтавська область
СОЛОДЧЕНКО - Міністр освіти Автономної Республіки
Анатолій Андрійович Крим
СОРОКІН - перший заступник Міністра праці
Анатолій Полікарпович України
СТАНІК - заступник Міністра юстиції України
Сюзання Романівна
ТИМОШЕНКО - заступник Голови Фонду державного
Олександр Євстафійович майна України
ТКАЧОВ - директор професійно-технічного
Олександр Миколайович училища N 6 міста Луганська
ТОМАШЕНКО - головний консультант Секретаріату
Віталій Вікторович Комісії Верховної Ради України з
питань науки та народної освіти (за
згодою)
УСОЛЬЦЕВ - директор професійно-технічного
Віктор Григорович училища N 23 міста Донецька
ЯРЕМЕНКО - заступник Міністра економіки
Олександр Степанович України.

Глава Адміністрації Президента України Д.ТАБАЧНИКвгору