Документ 458-96-п, попередня редакція — Редакція від 25.05.2006, підстава - 726-2006-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 26 квітня 1996 р. N 458
Київ
Про комісії для розгляду питань, пов'язаних із
встановленням статусу учасника війни, відповідно
до Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту"
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 497 ( 497-2002-п ) від 11.04.2002
N 726 ( 726-2006-п ) від 25.05.2006 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Уряду Автономної Республіки Крим, місцевим державним
адміністраціям і виконавчим комітетам Рад, Міністерству оборони,
Міністерству внутрішніх справ, Службі безпеки, Службі зовнішньої
розвідки, Державному комітетові у справах охорони державного
кордону, Національній гвардії, Штабу Цивільної оборони створити
відповідно республіканську, обласні, міські, районні, районні в
містах та відомчі комісії для розгляду питань, пов'язаних із
встановленням статусу учасника війни відповідно до пункту 2 статті
9 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту" ( 3551-12 ). { Абзац перший пункту 1 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 726 ( 726-2006-п ) від
25.05.2006 } Включити до складу зазначених комісій фахівців органів праці
та соціального захисту населення, органів Пенсійного фонду,
органів Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ,
Міністерства фінансів, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки,
медико-соціальних експертних комісій, управлінь сільського
господарства та продовольства, архівних органів, представників рад
ветеранів війни та праці. У разі потреби до складу комісій можуть
залучатися фахівці органів інших відомств і служб. { Абзац другий
пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 497
( 497-2002-п ) від 11.04.2002, N 726 ( 726-2006-п ) від
25.05.2006 } Рекомендувати органам, що створюють ці комісії, затвердити
головами комісій керівників відповідних органів соціального
захисту населення, а міністерствам і відомствам, зазначеним в
абзаці першому цього пункту, - заступників керівників, які
займаються соціальними питаннями.
2. Міністерству соціального захисту населення затвердити
Типове положення про комісії для розгляду питань, пов'язаних із
встановленням статусу учасника війни, передбачивши в ньому,
зокрема, що: а) комісії розглядають за зверненням громадян справи з питань
встановлення статусу учасника війни за місцем перебування їх на
пенсійному обліку, за місцем роботи, а для осіб, які не є
пенсіонерами, - за місцем проживання; б) комісії розглядають документи, заслуховують пояснення
громадян, які їх подали, свідків, представників державних органів,
громадських організацій, рад ветеранів, досліджують інші докази та
у 10-денний термін з дня подання документів приймають відповідні
рішення, про що інформують громадян, які подали заяви, надають
допомогу громадянам у розшуку документів та інших доказів,
необхідних для встановлення статусу учасника війни; в) у разі виникнення спірних питань передають у відповідну
вищестоящу комісію матеріали для розгляду зі своїми пропозиціями і
рекомендаціями; г) республіканська, обласні, Київська та Севастопольська
міські комісії у 20-денний термін з дня одержання документів
приймають рішення зі спірних питань; д) рішення комісії оформляється протоколом, який підписується
головою та секретарем комісії; комісії несуть відповідальність за
прийняті рішення; е) рішення комісій надсилаються для виконання органам
соціального захисту населення за місцем перебування громадян на
пенсійному обліку або за місцем їх проживання. Витяги з рішень
комісій щодо встановлення статусу учасника війни зберігаються в
особистих пенсійних справах громадян і в окремих справах
загального діловодства як обов'язкові документи; є) за поданням комісій органи соціального захисту населення,
відповідні служби міністерств і відомств видають ветеранам війни
документи про право на пільги, передбачені Законом України "Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", які
надаються з моменту прийняття рішення комісією; ж) комісії здійснюють свою діяльність під
організаційно-методичним керівництвом Міністерства соціального
захисту населення.
3. Уряду Автономної Республіки Крим, державним
адміністраціям, виконавчим комітетам Рад затвердити положення про
республіканську, обласні, міські, районні, районні у містах
комісії, а Міністерству оборони, Міністерству внутрішніх справ,
Службі безпеки, Службі зовнішньої розвідки, Державному комітетові
у справах охорони державного кордону, Національній гвардії, Штабу
Цивільної оборони - про відомчі комісії. { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 726
( 726-2006-п ) від 25.05.2006 }
4. Для встановлення статусу учасника війни особам, які
народилися до 31 грудня 1932 р. включно і не мають можливості
подати документи, що підтверджують факт роботи в період війни,
Міністерству соціального захисту населення разом з Міністерством
оборони, Міністерством внутрішніх справ, Службою безпеки,
Службою зовнішньої розвідки, Міністерством фінансів скласти
орієнтовний перелік причин, які можуть бути визнані поважними, та
надіслати їх комісіям для використання в роботі. { Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 726
( 726-2006-п ) від 25.05.2006 }

Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.26вгору