Документ 458-2010-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 16.06.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 25.06.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 16 червня 2010 р. N 458
Київ
Про порядок використання у 2010 році
коштів, передбачених у державному бюджеті
для виконання програм та здійснення
централізованих заходів з охорони здоров'я

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Установити, що використання у 2010 році коштів, передбачених
у державному бюджеті ( 2154-17 ) для виконання програм та
здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я,
здійснюється відповідно до Порядку, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2007 р. N 601
( 601-2007-п ) (Офіційний вісник України, 2007 р., N 26, ст. 1043,
N 43, ст. 1715; 2008 р., N 31, ст. 985; 2009 р., N 6, ст. 169,
N 20, ст. 632).
Внести до зазначеного Порядку ( 601-2007-п ) зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 червня 2010 р. N 458
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку використання
у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті
для виконання програм та здійснення централізованих
заходів з охорони здоров'я ( 601-2007-п )

1. Пункт 4 доповнити абзацом такого змісту:
"МОЗ забезпечує своєчасне подання заявок та достовірність їх
змісту.";
2. Доповнити Порядок ( 601-2007-п ) пунктом 5-1 такого
змісту:
"5-1. МОЗ до початку проведення процедури закупівель товарів
і послуг подає Мінфіну інформацію про їх номенклатуру, обсяги та
орієнтовну вартість, а також погоджує з ним переліки таких товарів
і послуг.".
3. Пункт 7 доповнити абзацом такого змісту:
"МОЗ подає Мінфіну протягом трьох робочих днів після
укладення договорів про закупівлю товарів і послуг відповідну
інформацію за встановленою Мінфіном формою.".
4. Пункт 10 після слів "і за його результатами" доповнити
словами "у десятиденний строк", а після слів "згідно з фактичною
потребою у таких товарах" - словами ", що підтверджена заявками";
5. У пункті 14:
після слів "за їх цільовим" доповнити словами "та
ефективним";
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів,
проводяться відповідно до Порядку обслуговування державного
бюджету за видатками та операціями з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету
( z0716-04 ), затвердженого Державним казначейством.".вгору