Документ 457-95-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 26.07.2016, підстава - 437-2016-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 26 червня 1995 р. N 457
Київ
{ Позначку "Не для друку"
знято Розпорядженням КМ
N 490-р ( 490-2008-р )
від 19.03.2008 }
Про порядок вирішення питань переселення
в інше місце проживання, надання житла,
матеріальної допомоги та працевлаштування
осіб, взятих під державний захист
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 437 ( 437-2016-п ) від 13.07.2016 }

На виконання Законів України "Про державний захист
працівників суду і правоохоронних органів" ( 3781-12 ) та "Про
забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному
судочинстві" ( 3782-12 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Переселення в інше місце проживання осіб, взятих під
державний захист згідно з чинним законодавством, здійснюється за
їх клопотанням або згодою у разі, коли їх безпека не може бути
забезпечена іншими заходами.
2. У разі переселення в інше місце проживання особі, взятій
під державний захист згідно з чинним законодавством, житло
надається поза чергою за поданням відповідного органу, що прийняв
рішення про застосування заходів безпеки.
3. У разі тимчасового переселення в інше місце проживання
особи, взятої під державний захист згідно з чинним законодавством,
житло, що вона займала до переселення, бронюється в установленому
порядку на весь час здійснення заходів безпеки.
Оплата заброньованого житла здійснюється за рахунок органу,
що прийняв рішення про застосування заходів безпеки.
4. Особі, взятій під державний захист згідно з чинним
законодавством, орган, що прийняв рішення про застосування заходів
безпеки, виплачує матеріальну допомогу, передбачену статтею 12
Закону України "Про державний захист працівників суду і
правоохоронних органів" ( 3781-12 ) і статтею 13 Закону України
"Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному
судочинстві" ( 3782-12 ).
5. Особам, взятим під державний захист відповідно до Закону
України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у
кримінальному судочинстві" ( 3782-12 ), орган, що прийняв рішення
про застосування заходів безпеки, виплачує компенсацію за час
вимушеного прогулу в зв'язку з переселенням в інше місце
проживання (у розмірі, визначеному договором про умови
застосування заходів безпеки, але не більш як середня заробітна
плата за попереднім місцем роботи) та різницю у заробітній платі,
якщо заробіток за новим місцем роботи менший ніж за попереднім.
Час вимушеного прогулу цих осіб включається до трудового
стажу.
6. У зв'язку з переведенням, прийняттям або направленням на
роботу в іншу місцевість працівники, до яких застосовуються заходи
безпеки, мають право на відшкодування витрат і одержання інших
компенсацій відповідно до статті 120 Кодексу законів про працю
України ( 322-08 ).
7. Подання органу, що прийняв рішення про застосування
заходів безпеки, є підставою для розірвання з особою, взятою під
державний захист згідно з чинним законодавством, трудового
договору або для збереження за нею (за домовленістю сторін) місця
роботи на час вимушеного прогулу в зв'язку із здійсненням заходів
безпеки.
8. За бажанням особи, взятої під державний захист згідно з
чинним законодавством і яка має намір придбати чи збудувати житло
(квартиру, будинок) у зв'язку з переселенням в інше місце
проживання, за поданням органу, що прийняв рішення про
застосування заходів безпеки, їй надається земельна ділянка для
будівництва та відповідний кредит згідно з чинним законодавством.
9. Особи, взяті під державний захист згідно з чинним
законодавством і переселені в інше місце проживання у зв'язку з
забезпеченням їх безпеки, працевлаштовуються органом, що прийняв
рішення про застосування заходів безпеки, або за його дорученням,
органом, що здійснює заходи безпеки. При цьому вони забезпечуються
роботою у разі можливості за фахом та відповідно до кваліфікації.
10. Заходи безпеки щодо особи, взятої під державний захист
згідно з чинним законодавством, здійснюються спеціальними
підрозділами відповідно Національної поліції, служби безпеки або
охорони державного кордону. Міністерству фінансів, Міністерству
внутрішніх справ, Службі безпеки і Державному комітетові у справах
охорони державного кордону в місячний термін розробити та
затвердити порядок фінансування зазначених заходів. { Абзац перший
пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 437
( 437-2016-п ) від 13.07.2016 }
За наявності письмової згоди особи, яка бере участь у
кримінальному судочинстві та взята під державний захист згідно з
чинним законодавством, заходи безпеки можуть здійснюватися також
за її рахунок.
11. Орган, що забезпечує безпеку осіб, взятих під державний
захист згідно з чинним законодавством, може накладати тимчасову
(на час здійснення заходів безпеки) або постійну заборону на
видачу територіальними органами та підрозділами ДМС, довідковими
службами АТС та іншими державними органами, офіційними
інформаційно-довідковими службами відомостей про місце проживання
цих осіб та інших відомостей про них, а в окремих випадках такі
відомості можуть вилучатися в установленому порядку. { Абзац
перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 437 ( 437-2016-п ) від 13.07.2016 }
Відомості про заходи безпеки та осіб, взятих під державний
захист згідно з чинним законодавством, є інформацією з обмеженим
доступом.
12. Уряду Автономної Республіки Крим, облвиконкомам,
Київському та Севастопольському міськвиконкомам передбачити заходи
для забезпечення виконання цієї постанови.

Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 39вгору