Документ 456/96-ВР, чинний, поточна редакція — Прийняття від 31.10.1996
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 21.11.1996. Подивитися в історії? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до Закону України
"Про колективне сільськогосподарське підприємство"
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 50, ст.280 )
 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести до Закону України "Про колективне сільськогосподарське підприємство" ( 2114-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 20, ст.272) такі зміни:
 
     1. Частину другу статті 4 після слів "принципи формування спільної власності і права членів щодо неї" доповнити словами "порядок розподілу прибутку, отриманого від операцій із цінними паперами".
 
     2. Статтю 13 доповнити частинами третьою і четвертою такого змісту:
 
     "Підприємство бере участь у приватизації переробних, агросервісних та інших державних підприємств.
     Для здійснення представницької діяльності з цінними паперами підприємство створює довірчі товариства, які діють у межах повноважень, наданих загальними зборами або зборами уповноважених відповідно до чинного законодавства України".
 
     II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                   Л.КУЧМА 
м. Київ, 31 жовтня 1996 року
N 456/96-ВРвгору