Документ 456/95-ВР, чинний, поточна редакція — Введення в дію від 01.01.1996, підстава - 457/95-ВР

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 22 Закону України
"Про пенсійне забезпечення військовослужбовців
та осіб начальницького і рядового складу
органів внутрішніх справ"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 44, ст. 327 )
( Вводиться в дію Постановою ВР N 457/95-ВР від 23.11.95,
ВВР, 1995, N 44, ст. 328 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Абзац другий статті 22 Закону України "Про пенсійне
забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового
складу органів внутрішніх справ" ( 2262-12 ) (Відомості Верховної
Ради України, 1992 р., N 29, ст.399) викласти в такій редакції:
"інвалідам війни з числа солдатів і матросів строкової служби
I групи - у розмірі чотирьох мінімальних пенсій за віком, II групи
- трьох з половиною мінімальних пенсій за віком, III групи - двох
мінімальних пенсій за віком, іншим інвалідам із числа солдатів і
матросів строкової служби I групи - 200 процентів, II групи - 100
процентів і III групи - 50 процентів мінімального розміру пенсії
за віком".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 23 листопада 1995 року
N 456/95-ВРвгору