Документ 456-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 06.06.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 13.06.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 6 червня 2018 р. № 456
Київ

Про внесення змін до Положення про Міжвідомчу координаційну раду з питань реалізації в Україні Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про Міжвідомчу координаційну раду з питань реалізації в Україні Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2008 р. № 295 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 27, ст. 843, № 69, ст. 2326; 2011 р., № 10, ст. 470, № 28, ст. 1192), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 червня 2018 р. № 456

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про Міжвідомчу координаційну раду з питань реалізації в Україні Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті

1. У пункті 3:

1) абзац другий після слів “(далі - Конвенція)” доповнити словами “та Протоколу про стратегічну екологічну оцінку до неї (далі - Протокол)”;

2) абзаци третій - шостий після слів “Конвенції” доповнити словами “та Протоколу”.

2. У пункті 4:

1) підпункти 1-3 після слова “Конвенції” доповнити словами “та Протоколу”;

2) підпункти 4-6 викласти в такій редакції:

“4) визначає за поданням Мінприроди необхідність проведення наукових досліджень та експертної оцінки можливого впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті, пов’язаного з діяльністю підприємств, установ та організацій, та застосування визначених Конвенцією процедур;

5) схвалює у випадках, передбачених законодавством, рішення про здійснення оцінки транскордонного впливу та рішення про врахування результатів оцінки транскордонного впливу на довкілля;

надає центральним і місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування рекомендації щодо застосування статей 2-7 Конвенції та прийняття рішення про провадження планованої діяльності;

надає центральним і місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування рекомендації щодо застосування статей 3-13 Протоколу та затвердження документа державного планування;

6) вживає в межах своїх повноважень заходів, спрямованих на запобігання, зменшення та пом’якшення впливу на довкілля і здоров’я населення негативних наслідків виконання документа державного планування або запобігання, уникнення, зменшення, усунення та обмеження шкідливого впливу планованої діяльності на довкілля;”.

3. Абзац четвертий пункту 5 після слова “Конвенції” доповнити словами “та Протоколу”.

4. У пункті 9:

1) в абзаці першому слово “реалізуються” замінити словами “можуть бути реалізовані”;

2) доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

“Рішення про врахування результатів оцінки транскордонного впливу на довкілля схвалюється Міжвідомчою радою та після схвалення затверджується Мінприроди.”.

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.

5. У пункті 10 слова “Міністерство екології та природних ресурсів” замінити словом “Мінприроди”.

6. У додатку до Положення позицію “Заступник Міністра надзвичайних ситуацій” замінити позицією “Заступник Голови ДСНС”.вгору