Документ 456-2016-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.07.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 09.08.2016. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 22 липня 2016 р. № 456
Київ

Про затвердження Порядку та умов відшкодування курсантами та військовослужбовцями Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації витрат, пов’язаних з їх підготовкою та утриманням у вищому навчальному закладі

Відповідно до частини дев’ятої статті 11 Закону України “Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок та умови відшкодування курсантами та військовослужбовцями Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації витрат, пов’язаних з їх підготовкою та утриманням у вищому навчальному закладі (додаються).

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2009 р. № 1258 “Про затвердження Порядку та умов відшкодування курсантами та особами начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації витрат, пов’язаних з їх утриманням у вищих навчальних закладах” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 92, ст. 3114);

постанову Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2012 р. № 739 “Про внесення зміни до пункту 3 Порядку та умов відшкодування курсантами та особами начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації витрат, пов’язаних з їх утриманням у вищих навчальних закладах” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 60, ст. 2442).

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 49
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 липня 2016 р. № 456

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
відшкодування курсантами та військовослужбовцями Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації витрат, пов’язаних з їх підготовкою та утриманням у вищому навчальному закладі

1. Ці Порядок та умови визначають механізм відшкодування курсантами та військовослужбовцями Держспецзв’язку витрат, пов’язаних з їх підготовкою та утриманням у вищому навчальному закладі, у тому числі вищому військовому навчальному закладі (вищому навчальному закладі із специфічними умовами навчання) чи військовому навчальному підрозділі вищого навчального закладу (далі - навчальний заклад).

Умови відшкодування витрат, пов’язаних з підготовкою та утриманням у навчальному закладі, визначено частиною дев’ятою статті 11 Закону України “Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України”.

Дія цих Порядку та умов не розповсюджується на курсантів та військовослужбовців, які розривають контракт (звільняються із служби) за медичними показаннями на підставі висновку військово-лікарської комісії щодо непридатності до служби у Держспецзв’язку, а також у разі ліквідації навчального закладу (відсутності (втрати і не поновлення) сертифіката про акредитацію освітньої програми) за умови неможливості забезпечення державним замовником продовження навчання здобувачів вищої освіти за обраними спеціальностями.

2. Розрахунок фактичних витрат, пов’язаних з підготовкою та утриманням у навчальному закладі, здійснюється навчальним закладом згідно з визначеними в установленому порядку нормами на підготовку та утримання курсантів.

3. Витрати, пов’язані з підготовкою та утриманням у навчальному закладі, відшкодовуються Адміністрації Держспецзв’язку та іншим центральним органам виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади, в повному розмірі за весь період навчання.

4. Відшкодування здійснюється у розмірі фактичних витрат, пов’язаних з:

підготовкою;

грошовим, продовольчим, речовим забезпеченням;

перевезенням до місця проведення щорічної основної та канікулярної відпустки та у зворотному напрямку;

оплатою комунальних послуг та за спожиті енергоносії.

5. Порядок розрахунку фактичних витрат, зазначених у пункті 4 цих Порядку та умов, встановлюється Адміністрацією Держспецзв’язку разом з Мінфіном.

6. Витрати, пов’язані з підготовкою та утриманням у навчальному закладі, відшкодовуються в повному розмірі:

курсантами чоловічої статі, які вислужили до вступу у навчальний заклад встановлений законодавством строк строкової військової служби, курсантами жіночої статі - за весь період навчання;

курсантами чоловічої статі, які навчалися понад встановлений законодавством строк строкової військової служби, - за період навчання, що перевищує такий строк;

особами офіцерського складу, які звільняються з військової служби протягом п’яти років після закінчення навчального закладу з підстав, визначених частиною дев’ятою статті 11 Закону України “Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України”.

7. Витрати відшкодовуються у розмірі різниці сум витрат, пов’язаних з підготовкою та утриманням у навчальному закладі курсантів, і витрат на утримання військовослужбовців строкової служби:

курсантами, які навчалися менше встановленого законодавством строку строкової військової служби, - за весь період навчання;

курсантами, які навчалися понад встановлений законодавством строк строкової військової служби, - за період навчання, який відповідає такому строку.

8. Кошти, отримані в результаті відшкодування витрат, пов’язаних з підготовкою та утриманням у навчальному закладі, зараховуються до спеціального фонду державного бюджету та використовуються в установленому порядку відповідно до кошторису Адміністрації Держспецзв’язку та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади.

9. У разі поновлення на навчанні курсантів та військовослужбовців на службі у Держспецзв’язку відшкодування ними витрат, пов’язаних з підготовкою та утриманням у навчальному закладі, припиняється.вгору