Про внесення змін до Положення про ступеневу професійно-технічну освіту
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2013456
Документ 456-2013-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 26.06.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 09.07.2013. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 26 червня 2013 р. № 456
Київ

Про внесення змін до Положення про ступеневу професійно-технічну освіту

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про ступеневу професійно-технічну освіту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 1999 р. № 956 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 23, ст. 1040), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 червня 2013 р. № 456

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про ступеневу професійно-технічну освіту

1. У пункті 2:

в абзацах третьому і четвертому слово “(дисциплін)” виключити;

в абзаці п’ятому слова “, основних обов’язкових засобів навчання” виключити, а слово “вступника” замінити словом “вступників”;

абзаци шостий - одинадцятий виключити.

2. Пункт 3 викласти в такій редакції:

“3. Професійно-технічна освіта має три ступені.

Кожний ступінь навчання визначається теоретичною та практичною завершеністю і підтверджується присвоєнням випускникам професійно-технічних навчальних закладів робітничої кваліфікації згідно з набутими професійними знаннями, уміннями і навичками.

Відповідно до ступенів професійно-технічної освіти встановлюється три атестаційні рівні професійно-технічних навчальних закладів.

Навчальні плани та навчальні програми кожного ступеня професійно-технічної освіти складаються таким чином, щоб випускники першого ступеня мали можливість продовжувати навчання на другому ступені, а випускники другого ступеня - на третьому.

Відповідність присвоєння випускникам професійно-технічних навчальних закладів рівнів кваліфікації (розрядів, класів, категорій, груп) з конкретних робітничих професій атестаційному рівню професійно-технічного навчального закладу визначається Державним переліком професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 р. № 1117 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 70, ст. 2656).”.

3. В абзаці першому пункту 18 слово “Міносвіти” замінити словом “МОН”.вгору