Про платників та порядок сплати акцизного збору
Указ Президента України від 11.05.1998453/98
Документ 453/98, втратив чинність, поточна редакція — Припинення дії від 01.01.2011, підстава - 2755-VI

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Дію Указу припинено на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }
Про платників та порядок сплати
акцизного збору

З метою впорядкування справляння акцизного збору та
забезпечення своєчасного надходження коштів до Державного бюджету
України, посилення контролю у сфері виробництва та реалізації
підакцизних товарів і відповідно до пункту 4 розділу XV "Перехідні
положення" Конституції України ( 254к/96-ВР )
п о с т а н о в л я ю:
1. Установити, що платниками акцизного збору є: суб'єкти підприємницької діяльності, включаючи нерезидентів,
що провадять діяльність через постійні представництва, розташовані
на території України, - виробники підакцизних товарів; суб'єкти підприємницької діяльності - підприємства-виконавці
робіт (послуг), пов'язаних з виготовленням підакцизних товарів з
давальницької сировини резидентів, нерезидентів, а також
замовники, за дорученням яких виготовляється ця продукція на
давальницьких умовах, по готовій продукції, яка залишається на
митній території України; суб'єкти підприємницької діяльності - громадяни та юридичні
особи, інші юридичні особи - резиденти, нерезиденти, міжнародні
об'єднання і організації, що ввозять на митну територію України
підакцизні товари, включаючи замовників, за дорученням яких за
межами митних кордонів України виготовлено з давальницької
сировини підакцизні товари; фізичні особи (громадяни України, іноземці та особи без
громадянства), які ввозять (пересилають) на митну територію
України підакцизні товари в обсягах вартістю понад 200 екю; громадяни України, іноземці, особи без громадянства, в тому
числі які є суб'єктами підприємницької діяльності, в разі
реалізації на митній території України підакцизних товарів за
умови відсутності документів (митних декларацій, розрахункових,
платіжних та інших документів), що підтверджують сплату акцизного
збору.
Платники акцизного збору на алкогольні напої та тютюнові
вироби визначаються Законом України "Про акцизний збір на
алкогольні напої та тютюнові вироби" ( 329/95-ВР ).
2. Датою виникнення податкових зобов'язань з продажу
підакцизних товарів (продукції) вважається дата, яка припадає на
податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій,
що настала раніше; або дата зарахування коштів від покупця (замовника) на
банківський рахунок платника акцизного збору як оплата товарів
(продукції), що продаються, а у разі продажу товарів (продукції)
за готівкові кошти - дата їх оприбуткування в касі платника
акцизного збору, за відсутності такої - дата інкасації готівкових
коштів у банківській установі, яка обслуговує платника акцизного
збору; або дата відвантаження (передачі) товарів (продукції).
3. Цей Указ набирає чинності в порядку, визначеному пунктом 4
розділу XV "Перехідні положення" Конституції України.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 11 травня 1998 року
N 453/98вгору