Документ 453-98-п, поточна редакція — Редакція від 07.11.2011, підстава - 1114-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 6 квітня 1998 р. N 453
Київ
Про перелік підприємств, установ і організацій, що належать
до сфери управління Міністерства промислової політики
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 20 ( 20-99-п ) від 06.01.99
N 662 ( 662-2007-п ) від 26.04.2007
N 594 ( 594-2009-п ) від 17.06.2009
N 911 ( 911-2009-п ) від 19.08.2009
N 943 ( 943-2009-п ) від 03.09.2009
N 210 ( 210-2011-п ) від 21.02.2011
N 280 ( 280-2011-п ) від 21.03.2011
N 1114 ( 1114-2011-п ) від 31.10.2011 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Установити, що до сфери управління Міністерства промислової
політики належать підприємства, установи і організації колишніх
Міністерства промисловості та Міністерства машинобудування,
військово-промислового комплексу і конверсії за переліком згідно з
додатком.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 30

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 6 квітня 1998 р. N 453
ПЕРЕЛІК
підприємств, установ і організацій Мінпромполітики

—————————————————————————————————————————————————————————————————— Код | Назва підприємств, установ і організацій ЄДРПОУ | —————————————————————————————————————————————————————————————————— 24441513 Державне підприємство "Марганецьхарчоторг"
00190868 Штаб воєнізованої гірничорятувальної служби в
гірничорудній промисловості
00190934 Державне промислово-виробниче підприємство
"Кривбасвибухпром"
00191017 Державне промислове підприємство
"Кривбаспромводопостачання"
00191307 Державне виробниче об'єднання по видобутку руд
підземним засобом "Кривбасруда"
00191342 Державне рудоуправління імені Кірова
00191951 Державне підприємство промислового спеціального зв'язку
"Промспецзв'язок"
00191980 Державний спеціальний будівельно-монтажний трест
"Кривбасшахтопроходка"
21933664 Державне підприємство "Шахта "Саксагань"
00193003 Криворізьке державне підприємство по збуту залізних,
марганцевих руд і нерудних матеріалів "Рудозбут"
00193016 Український республіканський державний трест
комплектування підприємств металургії
"Укрметалургкомплектустаткування"
00193370 Дніпропетровський державний інститут технічного
навчання робітників
00193677 Український державний науково-дослідний інститут
інформації та техніко-економічних досліджень металургії
"Укрметалургінформ"
00193683 Державне ізотопне виробничо-технічне підприємство
"Укрметалургізотоп"
00193772 Державна інспекція по якості залізних руд "Діяпруда"
00193795 Державне науково-проектне підприємство "Вторметпроект"

24432974 Криворізький державний гірничо-металургійний комбінат
"Криворіжсталь"
05393091 Дніпропетровський державний коксохімічний завод імені
Калініна
05393108 Нікопольський державний південнотрубний завод
05420971 Державне учбово-виробниче підприємство "Практика"
05420988 Державні навчально-виробничі майстерні при
Нікопольському металургійному технікумі
13419404 Державне науково-виробниче підприємство "Укрмеханобр"
13423305 Державне підприємство "Металургфундаментбуд"
13426545 Ремонтна фірма металургійного комплексу України
"Укрметремонт"
13438844 Енерготехнологічна фірма металургійної промисловості
України "Укрметенерго"
13441527 Державне науково-виробниче підприємство по
маркшейдерських, екологічних, геомеханічних і
гідротехнічних дослідженнях "МЕГГД"
13467001 Державне підприємство "Експрес-Ремонт"
13467567 Державне підприємство "Укрчорметбудмеханізація"
13471586 Державне підприємство "Укрметалургбудпостач"
01347319 Державне підприємство "Безпека"
20194905 Державне підприємство "Промводоочистка"
20204087 Державне підприємство роздрібної торгівлі "Новинка"
20271907 Державне науково-виробниче підприємство "Оформитель"
20281076 Державне підприємство "Трансмаш"
24345678 Державне підприємство громадського харчування "Дніпро"
24657890 Державна виробничо-комерційна фірма
"Криворіжстальснаб"
25050000 Державне мале підприємство "Енергетик"
25667894 Державне підприємство "Чорметавтоматика"
27773245 Металургійний галузевий центр освіти та досліджень з
міжнародного бізнесу "Металургбізнесцентр"
00191069 Фенольний державний завод
00191810 Новотроїцьке рудоуправління
00191827 Комсомольське рудоуправління
00191856 Докучаєвський державний флюсо-доломітний комбінат
"ДДФДК"
00192318 Державне підприємство "Донбаскоксохімремонт"
00192614 Часово-Ярське спецуправління по ремонту обладнання,
будівель і споруд
00193766 Часово-Ярська геологорозвідувальна партія
00194719 Донецький державний хіміко-металургійний завод
03566558 Докучаєвське державне управління
виробничо-технологічної комплектації
13488322 Науково-впроваджувальне державне підприємство
"Екотехніка"
13501844 Азовська науково-виробнича асоціація
13517710 Державне мале підприємство "Перша Ластівка"
13543676 Лікувально-діагностичний центр
20328783 Польова геофізична партія "ДОННДГРІ"
21981634 Державне мале підприємство "Сучасна технологія"
23035426 Державне мале підприємство "Фантазія"
24443245 Єнакіївське державне спеціалізоване управління по
ремонту метобладнання промислових будівель та споруд
24519936 Степногірське державне підприємство "Стептехсервіс"
00194731 Запорізький державний титано-магнієвий комбінат
00849103 Підсобне господарство комбінату "Запоріжсталь" радгосп
"Жовтневий"
13617038 Запорізьке державне спеціалізоване управління по
ремонту металургійного устаткування та споруд
14282309 Запорізький державний науково-технічний і виробничий
комплекс "Наукпромкомплекс"
20486393 Державне підприємство "Поршень"
24516317 Державний завод вуглецевих композиційних матеріалів
"Вуглекомпозит"
00186192 Броварський завод порошкової металургії
13767921 Державний інженерний центр твердих сплавів "Світкермет"
00196173 Світловодський державний комбінат твердих сплавів і
тугоплавких металів
04853709 Дирекція криворізького гірничо-збагачувального
комбінату окислених руд
13764236 Спеціальне виробничо-технологічне бюро "Інос"
00187369 Лутугинське об'єднання по виробництву прокатних валків
00190822 Стахановський державний коксохімічний завод
00847179 Державне сільськогосподарське підприємство "Переможець"
28985678 Луганська державна пересувна механізована колона
04955090 Державне підприємство "Арлет"
13796383 Львівське спеціальне конструкторсько-технологічне бюро
"Топаз"
13817889 Державне підприємство "Вторреммет"
04728709 Державне підприємство "Інма"
00191906 Балаклавське державне рудоуправління імені М.Горького
22492239 Південний державний науково-виробничий центр "Прогрес"
00193737 Державне управління рудної геології і технічного
буріння "Укрчорметгеологія"
00189635 Державна коксохімічна станція
00192494 Державне виробничо-технічне підприємство
"Укренергочормет"
14092135 Державне науково-виробниче підприємство "Метенергомаш"
19471771 Державне підприємство "Орган з сертифікаті
"УкрНДІМет-СЕРТ"
22637778 Орган з сертифікації коксохімічної продукції
"Сепр Ухін"
28892778 Спеціальне конструкторське бюро автоматизації
коксохімічного виробництва
05766379 Вінницьке державне підприємство "Виробниче об'єднання
"Хімпром"
05633939 Дніпродзержинський державний дослідно-хімічний завод
13424486 Державне підприємство "Світанок"
13441912 Дніпродзержинське державне підприємство "Екоантилід"
00205937 Державне підприємство "Хімремонт"
05766362 Костянтинівський державний хімічний завод
05825716 Придніпровське державне управління "Трансаміак"
13492789 Донецьке державне підприємство "Рубіж"
20329110 Державне ремонтно-будівельне підприємство
"Слов'янськхімремонт"
20364655 Донецьке державне підприємство "Алмаз"
00203625 Запорізьке державне виробниче об'єднання
"Кремнійполімер"
00205015 Бердянський державний завод скловолокна
05761672 Сєвєродонецьке державне виробниче підприємство
"Об'єднання Азот"
13400282 Державне підприємство "Бакор"
13401284 Державне фармацевтичне виробничо-комерційне
підприємство "Аптека"
20155176 Державне виробничо-комерційне підприємство "Синтез"
20159174 Сєвєродонецьке державне підприємство "Стіновик"
05762281 Стебницьке державне гірничохімічне підприємство
"Піолімінерал"
05768875 Яворівське державне гірничохімічне підприємство
"Сірка"
05792891 Роздільське державне гірничохімічне підприємство
"Сірка"
13798399 Львівський державний технологічний центр "Клатрат"
13798537 Немирів-Язівська державна геологорозвідувальна
експедиція
55395080 Львівський державний машинобудівний завод складської
техніки "Львівскладмаш"
00206121 Державне госпрозрахункове підприємство "Безпека праці
та середовища"
05414858 Київський загін воєнізованої охорони
05805369 Державне підприємство "Міндобрива"
19118224 Державне підприємство "Хімрембуд-10"
04770114 Миколаївське державне підприємство "Трансаміак"
00206539 Одеський державний припортовий завод
05444546 Кримський державний содовий завод
05762329 Кримське виробниче об'єднання "Титан"
05766356 Відкрите акціонерне товариство "Сумихімпром"
14009654 Сумська державна виробнича фірма "Хімінвест"
00203241 Первомайське державне підприємство "Хімпром"
00204783 Харківський державний автогенний завод
00208054 Харківський державний загін воєнізованої охорони
04600234 Харківська державна фірма "Укрпромвпровадження"
00205104 Черкаський державний завод хімічних реактивів
00206138 Черкаське державне галузеве виробниче управління
"Оргхім"
00206115 Івано-Франківське державне галузеве виробниче
управління "Оргхім"
13641574 Державне підприємство "Супутник"
13656794 Прикарпатське державне підприємство
"Спецгеологорозвідка"
13481001 Мале державне виробниче підприємство "Текс"
00306517 Іршавська державна бавовняна ткацька фабрика
00307201 Брянківська бавовнопрядильна фабрика
20805467 Дирекція будівництва державного льонокомбінату
00310858 Українське державне управління комплектації будівництва
і поставок устаткування для легкої промисловості і
матеріально-технічного постачання
"Укрлегпостачкомплект"
00311450 Український державний науково-дослідний інститут
швейної промисловості
13970088 Державне підприємство "Трикотажник"
02968487 Кролевецька фабрика "Художнє ткацтво"
00309973 Волочиська державна швейна фабрика
00308420 Сніжнянська шкіргалантерейна фабрика
00308488 Вишнівецьке державне виробничо-торгівельне підприємство
"Шкіргалантерея"
00307106 Черкаська державна валяльно-повстяна фабрика
21354511 Дирекція будівництва державної валяльно-повстяної
фабрики
00310930 Новодністровська панчішно-шкарпеткова фабрика
00276015 Івано-Франківська лісотехнічна школа
13652276 Державне побутове виробничо-торгівельне підприємство
"Наша Оселя"
19389221 Державний комерційний центр "Прикарпатлісмаркетинг"
19395701 Державне торгово-виробниче підприємство "Лісові Дари"
19402058 Надвірнянське державне торгівельно-побутове виробниче
підприємство "Лісовик"
22191093 Державне підприємство "Завод деревностружкових плит
"Осмолода"
13828798 Стрілківський державний меблевий комбінат
20788881 Яворівське державне підприємство "Соціально-побутовий
комбінат"
19129239 Державне науково-консультативне підприємство "Екопром"
00274393 Державне виробничо-комерційне підприємство
"Тернопільдеревпром"
04594232 Державне комерційно-виробниче підприємство
"Чернівецьлісторг"
01128475 Вінницький авіаційний завод "ВіАЗ"
99990025 Завод "Дніпроаеросервіс"
14310804 Закарпатське вертолітне виробниче об'єднання "ЗКП ВО"
14313820 Завод "Електроавтоматика"
14312921 Запорізьке машинобудівне КБ "Прогрес"
14313926 Підприємство "Південавіапромналадка"
14310325 Київський державний авіаційний завод "Авіант"
14307529 Авіаційний науково-технічний комплекс
імені О.К.Антонова
14311175 Жулянський машинобудівний завод
14308776 Конструкторське бюро "Луч"
01128297 Завод N 410 цивільної авіації
14312134 Науково-виробничий комплекс "Електронприлад"
14316161 Конструкторське бюро авіації загального призначення
14307699 Державна акціонерна холдінгова компанія "Артем"
21666128 Державне підприємство "Машинобудівна фірма "Артем"
14310690 Державне підприємство "Проектно-виробнича фірма
"Маркос"
22860631 Державне підприємство "Артемзварювання"
23152830 Державне підприємство "Технічно-торгівельний центр
"Артемсервіс"
20032864 Державне підприємство "Завод "Русава"
22864221 Державне авіаційно-транспортне підприємство
"Артем-Авіа"
20591306 Державне підприємство "Вишнівський ливарно-ковальський
завод"
23191296 Державне підприємство "Артембуд"
21608415 Державне підприємство "Універсал-А"
19026153 Державне підприємство "Виробничо-комерційна фірма АС"
14316238 Державне підприємство "Завод "Артемполімер"
19026166 Державне підприємство "Деревообробний завод "Явір"
14315931 Державне підприємство "Завод "Артемползварювання"
14315719 Державне підприємство "Завод електрохімічних покриттів"
14314794 Державне підприємство "Інструментальний завод"
22860482 Державне підприємство "Артем-Контакт"
14316190 Державне підприємство "Завод "Артеммаш"
16484738 Державне підприємство "Транспортна фірма "Артемтранс"
14310661 Державне підприємство науково-випробувальний центр
"Спектр-Т"
16502169 Науково-дослідний інститут аеропружних систем "НДІ АПС"
16502206 Науково-дослідний центр "Вертоліт"
14315246 Державний центр електро-магнітних випробувань
"Авіасистема"
14307788 Первомайський машинобудівний завод
14308894 Харківське державне авіаційне виробниче підприємство
"ХДАВП"
14310431 Харківське агрегатно-конструкторське бюро "ХАКБ"
14309497 Приладобудівне конструкторське бюро "Авіаконтроль"
14310052 Машинобудівний завод "ФЕД"
14307831 Красилівський агрегатний завод
14308368 Виробниче об'єднання "Південний машинобудівний завод"
14310170 Павлоградський механічний завод
14310112 Виробниче об'єднання "Павлоградський хімічний завод"
14308304 Конструкторське бюро "Південне" імені М.К.Янгеля
24433063 Державне підприємство "Дніпро-ВДМ"
24434051 Державне підприємство "Ютон"
14309669 Виробниче об'єднання "Київприлад"
24586045 Державне підприємство "Київський радіозавод"
21607389 Науково-виробничий комплекс "Курс"
24372676 Торгово-виробнича фірма "Схід"
24385174 Державне підприємство "Гарантспецсервіс"
24375348 Державне підприємство "Здоров'я"
24102142 Державне підприємство "Приладобудівний завод
електронного машинобудування і зв'язку"
24582123 Державне підприємство "Контур"
24583124 Державне підприємство "Деревообробний завод "Явір"
24583118 Державне підприємство "Дослідно-експериментальний
завод"
24582047 Інструментальний завод
24592175 Ремонтно-механічний завод "Модуль"
24594085 Автотранспортне державне підприємство "Транспортник"
24582136 Державне підприємство "Елекон"
24585152 Державне підприємство "Випробувальний центр "Тест"
24378476 Державне підприємство "Перспектива"
24371637 Науково-виробниче підприємство "Славутич"
14308473 Науково-виробничий центр "Медична техніка та
інструментарій"
14310040 Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро
діагностичної апаратури
14308262 Виробниче об'єднання "Харківський завод
електроапаратури"
14309764 Харківський завод транспортного устаткування
14310307 Державне виробниче об'єднання "Моноліт"
14308730 Виробниче об'єднання "Комунар"
21229408 Виробнича техно-торгівельна фірма "Берізка-сервіс" ДВТФ
22794176 Виробниче об'єднання "Орізон"
14308434 Науково-виробниче підприємство радіоелектронної
медичної апаратури "РЕМА"
14310945 Горлівський хімічний завод
14309505 Донецький конструкторсько-технологічний інститут
холодильної техніки
14311844 Донецький завод гумо-хімічних виробів
14313856 Запорізький електромашинобудівний завод "Іскра"
14353989 Запорізьке конструкторське бюро "Іскра"
14313855 Державне підприємство "Трамплін"
23787528 Державне спеціальне конструкторське бюро "Причал"
13640675 Конструкторське бюро засобів обчислювальної техніки
14307819 Державне господарсько-розрахункове виробниче
підприємство "Захід"
14310520 Державне підприємство завод "Арсенал"
22905368 Державний науково-технічний центр
артилерійсько-стрілецького озброєння
16304624 Український технологічний центр оптичного
приладобудування
14307357 Центральне конструкторське бюро "Арсенал"
22900939 Державне підприємство "Конструкторське бюро спеціальної
техніки"
14307274 Київський завод "Радар"
14315150 Науково-дослідний інститут "Буран"
14308138 Науково-дослідний інститут "Квант"
23696820 Науково-дослідний інститут "Квант-навігація"
24577572 Науково-дослідний інститут радіолокаційних систем
"Квант-радіолокація"
24727971 Державне підприємство "Науково-дослідний інститут
транспортної електроніки "Квант-транспорт"
25200993 Державне підприємство "Спеціалізоване конструкторське
бюро "Квант-біомед"
14315233 Учбовий науково-технічний центр "Перспектива"
14308109 Київський завод "Радіовимірювач"
22971632 Державне підприємство "Зовнішньоторговельна фірма
"Таско-експорт"
23516456 Конструкторське бюро лазерної техніки
14314564 Діловий центр "Конверсія"
14310649 Феодосійський оптичний завод
14311198 Кримське льотно-випробувальне підприємство
19073013 Луганське конструкторське бюро автоматичних ліній
14311005 Виробниче об'єднання "Луганський верстатобудівний
завод"
14312683 Хімічне об'єднання імені Г.І.Петровського
14308351 Рубіжанський хімічний завод "Зоря"
14307268 Стахановський завод металовиробів
14300579 Стахановський завод "Точмаш"
14311429 Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут
14308780 Дослідний завод "Хвиля"
14310796 Південне виробничо-технічне підприємство
14314765 Державний науково-дослідний технологічний інститут
"Темп"
24544466 Державний науково-дослідний комплекс "Аістон"
14307848 Одеське виробничо-технічне підприємство "Граніт"
14315351 Шосткинський завод "Зірка"
14007661 Мале державне впроваджувальне науково-виробниче
підприємство "Фах"
14003835 Науково-виробниче підприємство "Фотомаш"
14015318 Державний науково-дослідний інститут хімічних продуктів
14314452 Шосткинський завод "Імпульс"
14312536 Державне підприємство "Завод імені В.О.Малишева"
14313582 Конструкторське бюро по двигунобудуванню
14310299 Конструкторське бюро по машикобудуванню
імені О.О. Морозова
19363188 Інститут машин і систем Мінпромполітики та Національної
академії наук
14307541 Ізюмський оптико-механічний завод
14307593 Ізюмський приладобудівний завод імені Дзержинського
24281179 Державне виробничо-торгівельне підприємство "Окуляр"
24281191 Державне ремонтно-будівельне підприємство
"Приладрембуд"
24281162 Державне проектно-виробниче підприємство "Геоприлад"
24281185 Державне поліграфічне підприємство "Копірцентр"
14311011 Хмельницький радіотехнічний завод
14307564 Науково-технічний комплекс "Завод точної механіки"
21316894 Шепетівський завод "Пульсар"
14312329 Державне підприємство Науково-виробничий комплекс
"Фотоприлад"
14309572 Державне підприємство Приладобудівний завод
14307297 Ніженський науково-виробничий комплекс "Прогрес"
02235913 Кіровський ковальський завод "Центрокуз"
14313932 Державна акціонерна холдінгова компанія "Дніпровський
машинобудівний завод"
14308411 Закрите акціонерне товариство конструкторське бюро
"Дніпровське"
14308523 Науково-дослідний інститут "Комета"
14313688 Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро "Агат"
19272592 Запорізький науково-дослідний інститут радіозв'язку
14313317 Завод "Радіоприлад"
14290036 Науково-виробниче підприємство "Символ"
14310939 Державне особливе конструкторське бюро "Південь"
14315434 Державний науково-технічний центр "Сузір'я"
14307802 Випробувальний центр "Омега"
14309020 Конструкторське бюро радіозв'язку
22287657 Науково-виробниче підприємство "Південь"
14308061 Львівський науково-дослідний інститут факсимільної
телеграфної апаратури
14002480 Спеціальне конструкторське бюро "Пошук"
14003002 Роменський завод автоматичних телефонних станцій
14312915 Завод "Сатурн"
14308842 Тернопільський радіозавод "Оріон"
14040960 Конструкторське бюро "Промінь"
14042350 Конструкторське бюро радіозв'язку "Стріла"
14309830 Науково-дослідний проектний інститут "Союз"
14309563 Науково-дослідний інститут "Акорд"
14313961 Завод потужного радіобудування
13685815 Науково-виробниче підприємство "Дельта"
14309824 Науково-дослідний інститут електромеханічних приладів
13884845 Науково-дослідний інститут телевізійної техніки
14309623 Спеціальне конструкторське бюро "Молнія"
14313607 Науково-дослідний інститут точного машинобудування
14310827 Харківський релейний завод
21179210 Мереф'янський механічний завод
14310371 Відкрите акціонерне товариство "Топаз"
14309511 Відкрите акціонерне товариство "Спеціальне
конструкторське бюро радіотехнічних приладів"
14309646 Відкрите акціонерне товариство "Граніт"
14309540 Акціонерне товариство "Канівський електромеханічний
завод "Магніт"
14312022 Науково-дослідний інститут "Гелій"
13348822 Техно-торгівельний центр "Електроніка"
14312424 Завод "Керміконд"
14311548 Завод "Елем"
20473002 Особливе конструкторське бюро "Елміс"
14307386 Завод "Лазурит"
14307736 Дослідно-конструкторське бюро "Полум'я"
14308827 Науково-дослідний інститут мікроприладів
14310709 Науково-дослідний інститут "Оріон"
14312453 Завод "Генератор"
14312051 Особливе конструкторське бюро машинобудування "Модуль"
07573247 Спеціальне конструкторське бюро "Спектр"
14315032 Завод "Калькулятор"
13809476 Техно-торгівельний центр "Електроніка"
14314601 Український науково-дослідний інститут "Еротрон"
14313352 Спеціальне конструкторське технологічне бюро "Елегал"
14308606 Завод "Полярон"
14309050 Спеціальне конструкторське технологічне бюро
"Компонент"
14310997 Виробниче об'єднання "Знамя"
4312677 Центральне конструкторське технологічне бюро
14257599 Особливе конструкторське бюро "Рута"
14313694 Науково-дослідний інститут відеотермінальної техніки
14310566 Науково-дослідний інститут комплексної автоматизації
19389809 Державний концерн "Карпати"
14312967 Центральне науково-конструкторське бюро обчислювальної
техніки
14312789 Науково-виробниче об'єднання "Електронмаш"
14309221 Радіотехнічний концерн
14308581 Зовнішньо-торгівельна фірма "Лорта-ІМПЕКС"
14311672 Центральний сервісно-виробничий технічний центр "Лорта"
14308977 Державний концерн "Золочівський радіозавод"
14309238 Державний концерн "Лорта"
14308598 Український радіотехнічний інститут
14311608 Науково-дослідний інститут "Шторм"
14309416 Харківський радіозавод
14309408 Центральне конструкторське бюро "Протон"
14308991 Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро "Дніпро"
14311933 Харківське виробниче підприємство "Конус"
14316095 Державне підприємство "Лорта-Постач"
14312980 Державне підприємство "Чорноморський суднобудівний
завод"
14313240 Державне підприємство "Суднобудівний завод імені 61
комунара"
14308500 Херсонський суднобудівний завод
14309008 Феодосійське виробниче об'єднання "Море"
14309356 Київський державний завод автоматики
імені Г.І. Петровського
14312358 Київський державний завод "Буревісник"
14309866 Київський завод "Квант"
14311459 Завод "Прилив"
14308931 Приладний завод "Електрон"
14307853 Завод "Красний Луч"
14308339 Виробниче об'єднання "Зоря"
14308322 Українське державне виробниче підприємство "Ізотоп"
16507244 Наукова база "Ай-Петрі"
14312468 Український державний науково-дослідний інститут
стандартизації та сертифікації у суднобудуванні
14307498 Науково-виробниче підприємство "Машпроект"
14309296 Український науково-дослідний інститут технології
суднового машинобудування
14310098 Київський державний науково-дослідний інститут
гідроприладів
14307618 Дослідно-проектний центр кораблебудування України
14308457 Державне підприємство "Центральне конструкторське бюро
"Чорноморець"
14310135 Відкрите акціонерне товариство "Центральне
конструкторське бюро "Шхуна"
14308954 Чорноморський науково-дослідний інститут технології
суднобудування
14311821 Проектно-конструкторське бюро "Прогрес"
14309617 Центральне конструкторське бюро "Ізумруд"
14310554 Державне підприємство "Конструкторсько-технологічне
бюро "Суднокомпозит"
14309209 Проектно-конструкторсько-технологічне бюро "Едельвейс"
14312996 Державне науково-виробниче підприємство "Меридіан"
13689411 Міжгалузевий медико-інженерний науковий центр
22942961 Науково-технологічний центр "Радикал"
00231320 Державний експериментальний завод технологічного
обладнання
14314713 Державне науково-дослідне підприємство "КОНЕКС"
19160108 Науково-технологічний центр "Композит"
00234956 Центральне конструкторсько-технологічне бюро
велобудування
04838214 Харківський центр запасних частин
00235826 Державне підприємство "Запорізький
конструкторсько-технологічний інститут
сільськогосподарського машинобудування ("КТІСМ")
13697126 Державне мале підприємство "Технопром"
16325276 Концерн "Джанкойський машинобудівний завод"
24660505 Науково-виробниче об'єднання "Агромаш"
00728931 Головне спеціалізоване конструкторсько-технологічне
бюро
04617588 Спеціалізоване конструкторсько-технологічне бюро по
турбокомпресорам
14311643 Ніжинський завод сільськогосподарського
машинобудування
00232006 Науково-дослідний інститут-полігон мобільної техніки
19041208 Проблемна лабораторія агрегатування, фірмового
обслуговування тракторів та збирально-транспортних
засобів
04618211 Проектно-конструкторське виробниче підприємство
гідропневмоагрегатів "ГІПАГ"
14288275 Київське центральне конструкторське бюро
арматуробудування
05454987 Західно-український регіональний центр
"Будшляхмашсервіс"
04689300 Український проектно-конструкторський технологічний
інститут гідроприводів будівельних і шляхових машин
05454993 Центрально-Український регіональний центр
"Будшляхмашсервіс"
04692519 Державний проектно-конструкторський інститут
збагачувального устаткування "Діпромашвуглезбагачення"
04816112 Державний проектно-конструкторський інститут
збагачувального устаткування "Діпромашзбагачення"
00284569 Державний науково-дослідний інститут санітарної техніки
і обладнання будівель та споруд "ДержНДІСТ"
14315061 Комбінат громадського харчування
04601736 Український науково-дослідний інститут металургійного
машинобудування "УкрНДІметалургмаш"
05394966 Хмельницький завод "Строммашина"
14310738 Київське підприємство громадського харчування "Іллірія"
00240106 Мелітопольський завод "Гідромаш"
04601819 Державний проектно-конструкторський інститут
конвеєробудування
00212624 Український проектно-конструкторський інститут
"Проммеханізація"
00388168 Державний Український науково-дослідний інститут
вагонобудування
04726120 Окреме конструкторське бюро по залізничним
транспортерам
13934945 Підприємство "Ритм"
00220183 Сєвєродонецький державний науково-дослідний та
конструкторський інститут хімічного машинобудування
04819211 Криворізький науково-дослідний і
проектно-конструкторський інститут гірничого
машинобудування
04689197 Український інститут кранобудування
14310000 Павлоградське спеціальне конструкторське бюро
"Верстаторобот"
13481395 Підприємство "Мисль"
05802750 Івано-Франківський променерговузол
00224834 Київський конструкторсько-технологічний центр
верстатобудування
24366852 Науково-виробниче підприємство "Синтез"
00222120 Красноріченський верстатобудівний завод
04835150 Ходорівське спеціальне конструкторське бюро
поліграфічного машинобудування
00224857 Одеське спеціальне конструкторське бюро
алмазно-розточувальних і радіально-свердлильних
верстатів
00224892 Одеське спеціальне конструкторське бюро прецизійних
верстатів
04748764 Одеське проектно-технологічне конструкторське бюро
верстатобудування
05632466 Одеський виробничо-науковий центр литва під тиском
04721883 Одеський центр обслуговування металообробного
устаткування з числовим програмним управлінням
05624981 Одеський центр обслуговування ковальсько-пресових
автоматів
24543681 Одеський центр сертифікації та випробування метало-
та деревообробного устаткування
00224969 Харківське спеціальне конструкторське бюро агрегатних
верстатів
00224946 Харківське державне конструкторське бюро шліфувальних
верстатів
00243903 Харківське спеціальне конструкторське бюро
поліграфічного машинобудування
00224952 Харківський міжгалузевий конструкторсько-технологічний
інститут технологічної оснастки
00224975 Харківський науково-дослідний інститут ливарного
машинобудування
00224936 Харківський кущовий обчислювальний центр
00201769 Дніпропетровське науково-виробниче об'єднання
"Електровозобудування"
00216450 Український проектно-конструкторський науково-дослідний
інститут "Електровозобудування"
04667921 Особливе проектно-конструкторське і технологічне бюро
джерел живлення
04657101 Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро
комплексної технології електроремонту
00230774 Криворізький інститут автоматики
00217169 Український науково-дослідний проектно-конструкторський
та технологічний інститут вибухозахищеного і
рудникового електрообладнання з
дослідно-експериментальним виробництвом
05798014 Виробниче об'єднання "Азовкабель"
05768177 Дослідний завод виробничого об'єднання "Азовкабель"
16304446 Державне науково-впроваджувальне підприємство "Аргус"
05796251 Науково-виробнича корпорація "Київський інститут
автоматики"
00230480 Науково-виробниче підприємство "Київський інститут
автоматики"
16308504 Державне науково-виробниче підприємство "Ксант"
16308444 Державне науково-виробниче підприємство "АСУ Термо"
16308421 Державне науково-виробниче підприємство "Примат"
16308484 Державне науково-виробниче підприємство "Автопром"
16308645 Державне науково-виробниче підприємство "Бакст"
16308527 Державне науково-виробниче підприємство "ІКС"
16308415 Державне науково-виробниче підприємство "Комета"
16308639 Державне науково-виробниче підприємство "Аіст"
16308450 Державне науково-виробниче підприємство "Ріус"
16308585 Державне науково-виробниче підприємство "АСУ АЛК"
16308549 Державне науково-виробниче підприємство
"Спецавтоматика"
16308510 Державне науково-виробниче підприємство "Аміус"
16308697 Державне науково-виробниче підприємство "Інформтех"
16308473 Державне науково-виробниче підприємство "Імтрес"
16308668 Державне науково-виробниче підприємство "Кітас"
16308591 Державне науково-виробниче підприємство "АСУ Екологія"
16308533 Державне науково-виробниче підприємство "Алгоритм"
16308556 Державне науково-виробниче підприємство "Пас"
16308680 Державне науково-виробниче підприємство "Ніца"
16308496 Державне науково-виробниче підприємство "Аскорт"
16308562 Державне науково-виробниче підприємство "Елоїза"
Г6308614 Державне науково-виробниче підприємство "Інсар"
16308651 Державне науково-виробниче підприємство "Скат"
16308674 Державне науково-технічне підприємство "Нісар"
16308438 Державне науково-виробниче підприємство "Агрогаз"
16308622 Державне науково-виробниче підприємство "Рект"
16308608 Державне науково-виробниче підприємство "ПКТБ"
16393668 Державне науково-виробниче підприємство "Компас"
16308467 Державне науково-виробниче підприємство "Астес"
16308603 Державне науково-виробниче підприємство "Доза"
00230496 Київське проектно-конструкторське бюро автоматизованих
систем управління "ПКБ АСУ"
13676437 Державне науково-виробниче підприємство "Версія"
04696895 Спеціальне конструкторське та технологічне бюро
трубчатих електронагрівачів
05814256 Науково-виробниче об'єднання "Етал"
04682568 Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро "Оберон"
04763396 Сєвєродонецький учбово-обчислювальний центр
05796593 Державне підприємство "Львівприлад"
00229961 Спеціальне конструкторське бюро мікроелектроніки в
приладобудуванні
00217018 Український науково-дослідний інститут джерел світла
05391028 Спеціальне проектно-конструкторське і технологічне бюро
високовольтної апаратури
14311712 Український світлотехнічний інститут
05405575 Харківський електромеханічний завод
00216869 Науково-дослідний електротехнічний інститут
науково-виробничого об'єднання "ХЕМЗ"
05393317 Особливе конструкторське бюро науково-виробничого
об'єднання "ХЕМЗ"
05793577 Науково-виробниче об'єднання "Електроважмаш"
00213121 Державне підприємство "Завод "Електроважмаш"
00216680 Науково-дослідний, проектно-конструкторський та
технологічний інститут важкого електромашинобудування
00216488 Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут
технології електромашинобудування
00216875 Спеціальне проектно-конструкторське та технологічне
бюро електроапаратури НВО "Електроапарат"
04880311 Спеціальне проектно-технологічне бюро виробничих
потужностей
05810726 Виробничо-торгівельна фірма "Селто-Терра"
14263623 Спеціалізований відділ комплексів управління процесами
19490320 Державне зовнішньоекономічне підприємство
"Укрзовнішпром"
21452367 Державне зовнішньоекономічне підприємство
"Укрзовнішхімпром"
21578631 Державне зовнішньоекономічне підприємство
"Укрзовнішдеревпром"
21523475 Державне підприємство "Укрпромзовнішекспертиза"
13434195 Державне зовнішньоекономічне підприємство
"Укрметалургзабезпечення"
16403622 Державне зовнішньоекономічне підприємство
"Славутич-Сталь"
20242691 Державне зовнішньоекономічне підприємство
"Укркольорпром"
22916863 Державне науково-виробниче зовнішньоторгівельне
об'єднання "Укрінмаш"
21541668 Державне зовнішньоекономічне підприємство-фірма
"Укртехнопром"
14307765 Державне підприємство "Науково-технічний комплекс
"Імпульс"
02133774 Науково-дослідний інститут нових фізичних і прикладних
проблем
14309343 Український Державний науково-виробничий центр
автоматизованих систем проектування і управління
виробництвом
21609900 Міжгалузевий центр впровадження нових технологій
"Ерідан"
14313056 Український Державний науково-дослідний інститут
конструкційних матеріалів "Прометей"
14310589 Науково-дослідний технологічний інститут
приладобудування
23724999 Державне науково-виробниче підприємство
"Укрспецтехніка"
14315701 Державне госпрозрахункове підприємство "Сертифікаційний
випробувальний центр опалювального обладнання"
24374461 Державне підприємство "Науково-технічний центр охорони
праці"
14315718 Державний міжгалузевий науково-дослідний інститут
пріоритетних наукових, технічних та економічних проблем
"Вектор"
00281051 Державне підприємство "Папірприлад"
16287311 Київський науково-дослідний інститут
текстильно-галантерейної промисловості
05468498 Український науково-дослідний інститут
фарфоро-фаянсової промисловості
00311496 Державне центральне бюро технічної інформації легкої
промисловості
00311533 Головний інформаційно-обчислювальний центр легкої
промисловості "ГІОЦ"
00209160 Черкаський державний науково-дослідний інститут
техніко-економічної інформації в хімічній промисловості
04687873 Державний науково-дослідний і проектний інститут
хімічних технологій
00209740 Науково-дослідний та проектний інститут основної хімії
04687867 Український державний науково-дослідний і проектний
інститут азотної промисловості і продуктів органічного
синтезу
14005076 Сумський державний науково-дослідний інститут
мінеральних добрив і пігментів
00209119 Державний науково-дослідний інститут галургії
00209355 Український науково-дослідний інститут пластичних мас
00152052 Науково-дослідний інститут великогабаритних шин
00152135 Український державний науково-дослідний
конструкторсько-технологічний інститут еластомерних
матеріалів і виробів
00151644 Науково-дослідний інститут "Еластик"
13697008 Науково-дослідний інститут штучного волокна з дослідним
виробництвом
00741331 Український державний проектно-конструкторський і
технологічний інститут вторинних ресурсів
00209102 Державний науково-дослідний інститут техніки безпеки
хімічних виробництв
03435260 Державний інститут по проектуванню підприємств гумової
промисловості
00206300 Державний інститут по проектуванню підприємств хімічних
реактивів, препаратів та використанню речовин
00244127 Державний сертифікаційний дослідний центр синтетичних
мийних засобів
03798399 Львівський державний технологічний центр "Клатрат"
14212315 Дослідно-впроваджувальний інженерний центр хімічної
промисловості
04691254 Український державний інститут по проектуванню
підприємств штучного волокна
00190319 Український державний науково-дослідний інститут
металів
00188357 Державний науково-дослідний та проектний інститут
металургійної промисловості
04606024 Державний науково-дослідний та проектний інститут з
захисту навколишнього середовища та використанню
вторинних ресурсів "Енергосталь"
00190443 Український державний науково-дослідний вуглехімічний
інститут
00188334 Державний інститут по проектуванню підприємств
коксохімічної промисловості
00190325 Державний інститут праці та соціально-економічних
досліджень
00201514 Донецький державний інститут кольорових металів
00193714 Донецький науково-дослідний інститут чорної металургії
00193720 Донецький державний інститут науково-дослідних,
проектних робіт та інженерних послуг у вогнетривкій
промисловості
05394392 Науково-дослідний проектний і конструкторський інститут
сплавів і обробки кольорових металів
04689369 Державний інститут по проектуванню підприємств
гірничорудної промисловості "Кривбаспроект"
05757883 Державний науково-дослідний та
конструкторсько-технологічний інститут трубної
промисловості
00188311 Український державний інститут по проектуванню
металургійних заводів "Укрдіпромез"
00201081 Державний науково-дослідний та проектний інститут
титану
00190414 Український державний науково-дослідний інститут
спеціальних сталей, сплавів та феросплавів
00190294 Інститут чорної металургії імені З.І.Некрасова
22608133 Державна науково-виробнича фірма
"Стимуленергометресурс"
00276050 Український державний інститут по проектуванню меблів
та столярних виробів
00276127 Державний інформаційно-обчислювальний центр "Модуль"
00276067 Державний республіканський центр проектування і
впровадження та організації праці "Укрліспроектпраця"
13681929 Державне бюро науково-технічної інформації
"Інформліспром"
13970504 Рівненське державне проектно-конструкторське
підприємство "Квалітет"
13645388 Прикарпатське державне проектно-виробниче підприємство
"Прикарпатліспроект"
14314587 Науково-дослідний технологічний інститут функціональної
мікроелектроніки
14314334 Український науково-дослідний інститут електропобутових
машин "Веста"
20294989 Державний науково-дослідний і впроваджувальний центр
стандартизації та сертифікації гірничорудної
промисловості
14311465 Державний проектний інститут "Діпроверф"
14314618 Макіївський державний проектний інститут
14313369 Дніпровський проектний інститут
14307759 Південний державний проектно-конструкторський та
науково-дослідний інститут авіаційної промисловості
"ПівдендіпроНДІавіапром"
00212630 Державний проектний інститут "Укрдіпроважмаш"
14309959 Державний проектний інститут "Укрелектронпроект"
14188272 Спеціалізоване проектне бюро "Дніпроінвестпроект"
14314104 Український інститут по проектуванню підприємств
оборонної промисловості та машинобудування
"Укрпромпроект"
14315084 Ремонтно-будівельне управління Вінницького
інструментального заводу
04800449 Спеціалізований трест N 5
14308865 Дніпропетровське державне спеціалізоване
монтажно-налагоджувальне управління
01346954 Дніпропетровське державне підприємство "Будсервіс"
05723890 Київський госпрозрахунковий спеціалізований участок
пусконалагоджувальних ремонтних і монтажних робіт
14277432 Державна госпрозрахункова комерційна фірма
"Укрмашконверсія"
14308210 Будівельний комплекс "Схід"
04637711 Будівельно-монтажне підприємство "Більшовик"
24880626 Березанський цегельний завод
05395301 Ремонтно-будівельне управління "Стрийковмашрембуд"
19296776 Будівельно-монтажне управління "Ніконд"
13930515 Державне підприємство "Електронбуд"
58224119 Ніжинське державне ремонтно-будівельно-монтажне
управління
13435260 Державний проектний інститут "Укргумопроект"
00302528 Державний проектний інститут "Укрлегпромпроект"
00209065 Державне будівельно-монтажне управління N 5
13695423 Державне проектно-будівельне підприємство "Монтажник"
00220049 Головний інститут підвищення кваліфікації і
перепідготовки кадрів важкого машинобудування
14315017 Промислова академія Міністерства промислової політики
України
13855594 Південна академія Міністерства промислової політики
України
04618582 Харківський інститут перепідготовки кадрів керівних
працівників та спеціалістів підприємств автомобільного
і сільськогосподарського машинобудування
00465878 Харьківський інститут підвищення кваліфікації
14309557 Український Західний учбово-науковий інститут
підготовки фахівців і менеджерів підприємств
20199475 Український Дніпропетровський учбово-науковий інститут
підготовки фахівців і менеджерів підприємств
14315670 Миколаївське відділення науково-дослідного центру
"Темп"
00275955 Державні республіканські курси підвищення кваліфікації
керівних працівників і спеціалістів
00301925 Інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки
керівних працівників і спеціалістів
14315569 Державне підприємство "Український науково-технічний і
впроваджувальний центр комплексного захисту інформації"
16458238 Державне підприємство "Інформсервіс" - "Центр
міжгалузевого спеціального зв'язку"
24031887 Державне підприємство "Південне управління 2112"
20584434 Державне сільськогосподарське підприємство "Заліське"
24937042 Державне підприємство "Фінмаш"
04594671 Український державний науково-виробничий центр
"Квант-Модуль"
13692838 Державний галузевий науково-виробничий центр "Модуль"
14315753 Українська науково-виробнича асоціація "Інформатика"
{ Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 20
( 20-99-п ) від 06.01.99, N 662 ( 662-2007-п ) від 26.04.2007,
N 594 ( 594-2009-п ) від 17.06.2009, N 911 ( 911-2009-п ) від
19.08.2009, N 943 ( 943-2009-п ) від 03.09.2009, N 210
( 210-2011-п ) від 21.02.2011, N 280 ( 280-2011-п ) від
21.03.2011, N 1114 ( 1114-2011-п ) від 31.10.2011 }
Перший заступник Міністра Кабінету Міністрів України В.РЯБОКОНЬвгору