Документ 453-2016-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.06.2018, підстава - 321-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 22 липня 2016 р. № 453
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 321 від 25.04.2018}

Про внесення змін до Порядку оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2012 р. № 251 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 24, ст. 912, № 81, ст. 3270; 2013 р., № 45, ст. 1607; 2014 р., № 4, ст. 101), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 72
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 липня 2016 р. № 453

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання

1. Перше речення пункту 2 після слів “іноземцями та особами без громадянства” доповнити словами “, які на законних підставах перебувають на території України,”.

2. У пункті 10:

1) абзаци третій і четвертий викласти в такій редакції:

“Посвідка на тимчасове проживання у випадку, передбаченому частиною дванадцятою статті 4 Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, видається на період навчання, який визначається наказом навчального закладу про встановлення періодів навчання для іноземних студентів. Документами, що підтверджують факт навчання іноземця та особи без громадянства в Україні, є накази навчального закладу про їх зарахування на навчання та про встановлення періодів навчання для іноземних студентів.

У разі коли протягом строку дії посвідки на тимчасове проживання в документах, зазначених у пункті 6 цього Порядку, змінилися відомості, такі документи подаються до територіального органу або підрозділу ДМС, який видав посвідку, протягом місяця з моменту настання змін (для документів, зазначених у підпунктах 1 і 2 пункту 6 цього Порядку) або протягом 10 днів (для документів, зазначених у підпункті 4 пункту 6 цього Порядку).”;

2) в абзаці п’ятому слова “У разі відсутності підстав для продовження” замінити словами “Після закінчення”.

3. Пункт 15 доповнити абзацами такого змісту:

“Зазначені документи іноземець та особа без громадянства подають не пізніше ніж через місяць після зміни прізвища та (або) власного імені чи по батькові, встановлення розбіжностей у записах або непридатності посвідки для користування.

У разі коли зміна прізвища та (або) власного імені чи по батькові, встановлення розбіжностей у записах тягнуть за собою обмін паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, документи на обмін посвідки подаються не пізніше ніж через місяць після отримання нового паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства.

Посвідка, обмін якої не проведено в зазначені строки, визнається недійсною.”.

4. Пункт 16 доповнити абзацами такого змісту:

“Зазначені документи іноземець та особа без громадянства подають не пізніше ніж через місяць після досягнення відповідного віку.

У разі коли досягнення відповідного віку тягне за собою обмін паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, документи для обміну посвідки подаються не пізніше ніж через місяць після отримання нового паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства.

Посвідка, обмін якої не проведено в зазначені строки, визнається недійсною.”.

5. У пункті 19:

1) у підпункті 1 слова “органу внутрішніх справ” замінити словами “органу Національної поліції”;

2) доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Рішення про скасування посвідки на тимчасове проживання приймається начальником територіального органу або підрозділу ДМС чи його заступником протягом п’яти робочих днів з дня надходження відомостей, які є підставою для скасування посвідки.”.

6. У пункті 20:

1) абзац другий викласти в такій редакції:

“Особа, стосовно якої прийнято рішення про скасування посвідки на тимчасове проживання, повинна здати посвідку, зняти з реєстрації місце проживання та виїхати за межі України протягом місяця з дня отримання копії такого рішення. Особа, стосовно якої прийнято рішення про скасування посвідки на тимчасове проживання на підставі підпункту 3 пункту 19 цього Порядку, повинна здати посвідку, зняти з реєстрації місце проживання та виїхати за межі України протягом місяця з дня звільнення від відбування покарання. При цьому відмітка про видачу посвідки в паспортному документі іноземця або документі, що посвідчує особу без громадянства, анулюється (вкладний талон вилучається). Посвідка, яку зазначені особи не здали, підлягає вилученню.”;

2) доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Про скасовані посвідки територіальний орган або підрозділ ДМС протягом п’яти робочих днів з дня прийняття відповідного рішення інформує ДМС та Адміністрацію Держприкордонслужби. Скасована посвідка, що виявлена у пункті пропуску через державний кордон, вилучається посадовою особою Держприкордонслужби та протягом 10 робочих днів надсилається для знищення за місцем її видачі.”.

7. Абзац другий пункту 22 викласти в такій редакції:

“Про втрату посвідки іноземець та особа без громадянства або приймаюча сторона зобов’язані негайно повідомити органу Національної поліції за місцем її втрати та територіальному органу або підрозділу ДМС за місцем видачі посвідки, який інформує про це протягом п’яти днів ДМС та Адміністрацію Держприкордонслужби. Втрачена посвідка визнається недійсною та в разі її вилучення підлягає знищенню. Втрачена посвідка, що виявлена у пункті пропуску через державний кордон, вилучається посадовою особою Держприкордонслужби та протягом 10 робочих днів надсилається для знищення за місцем її видачі.”.вгору