Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до статті 23 Закону України "Про державну службу"

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 49, ст.563)

Верховна Рада України постановляє:

1. Статтю 23 Закону України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 52, ст. 490; із змінами, внесеними законами України від 8 липня 2011 року № 3668-VI і від 9 грудня 2011 року № 4161-VI) доповнити частиною третьою такого змісту:

"Державним службовцям, які займають посади першої категорії, за рішенням відповідного державного органу чи посадової особи, які здійснили призначення їх на посади, може бути продовжено перебування на державній службі після досягнення ними шістдесятип’ятирічного віку за їх згодою у зв’язку з потребами служби, якщо інше не передбачено законом".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
15 березня 2012 року
№ 4528-VIПублікації документа