Про Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України
Указ Президента України; Положення від 13.04.2011452/2011
Документ 452/2011, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 22.06.2019, підстава - 419/2019


4) у межах компетенції організовує та контролює виконання законів України, актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України;

5) затверджує структуру апарату Мінприроди України;

6) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Мінприроди України, призначає на посади та звільняє з посад їх керівників та заступників керівників, працівників патронатної служби Міністра;

7) дає обов'язкові до виконання державними службовцями та працівниками апарату Мінприроди України доручення;

8) здійснює інші повноваження відповідно до законів та актів Президента України.

12. Міністр має першого заступника та заступника Міністра - керівника апарату.

У разі необхідності для забезпечення здійснення Мінприроди України окремих завдань рішенням Президента України у структурі Мінприроди України може бути введено посаду заступника Міністра.

Перший заступник, заступник Міністра (за наявності), заступник Міністра - керівник апарату призначаються на посади за поданнями Прем'єр-міністра України, внесеними на підставі пропозицій Міністра, та звільняються з посад Президентом України.

Обов'язки першого заступника Міністра, заступника Міністра (за наявності), заступника Міністра - керівника апарату та розподіл повноважень між першим заступником Міністра і заступником Міністра (за наявності) визначаються Міністром.

Заступник Міністра - керівник апарату здійснює керівництво діяльністю апарату Мінприроди України, призначає на посади та звільняє з посад державних службовців та працівників апарату Мінприроди України (крім тих, які призначаються на посади та звільняються з посад Міністром).

13. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Мінприроди України, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Мінприроди України утворюється колегія у складі Міністра (голова колегії), першого заступника, заступника Міністра (за наявності) та заступника Міністра - керівника апарату за посадою. У разі потреби до складу колегії Мінприроди України можуть включатися керівники структурних підрозділів апарату Мінприроди України, а також у встановленому порядку інші особи.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом прийняття відповідного наказу Мінприроди України.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Мінприроди України можуть утворюватись інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення та ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються Міністром.

14. Положення про Мінприроди України затверджується Президентом України.

Гранична чисельність державних службовців та працівників Мінприроди України затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структура апарату Мінприроди України затверджується Міністром.

Штатний розпис апарату, кошторис Мінприроди України затверджуються заступником Міністра - керівником апарату за погодженням із Міністерством фінансів України.

Мінприроди України є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Державної казначейської служби України.

Глава Адміністрації
Президента України


С.ЛЬОВОЧКІНвгору