Документ 452-2001-п, попередня редакція — Редакція від 19.10.2012, підстава - 930-2012-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 6 травня 2001 р. N 452
Київ
Про затвердження Порядку розроблення
та затвердження спеціальних методик щодо
економічного обгрунтування проектів розвитку курортів та
економічної оцінки їх природних лікувальних ресурсів
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 930 ( 930-2012-п ) від 10.10.2012 }

Відповідно до статті 24 Закону України "Про курорти"
( 2026-14 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок розроблення та затвердження спеціальних
методик щодо економічного обґрунтування проектів розвитку курортів
та економічної оцінки їх природних лікувальних ресурсів
(додається).

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 травня 2001 р. N 452
ПОРЯДОК
розроблення та затвердження спеціальних методик
щодо економічного обґрунтування проектів розвитку курортів
та економічної оцінки їх природних лікувальних ресурсів

1. Економічне обґрунтування проектів розвитку курортів та
економічна оцінка їх природних лікувальних ресурсів включають:
заходи щодо розвитку курортів із зазначенням очікуваних
результатів їх здійснення;
розрахунок економічних показників діяльності курортів з
визначенням параметрів та режимів використання природних
лікувальних ресурсів (з урахуванням екологічних та
санітарно-гігієнічних обмежень);
заходи щодо інвестування курортів, поліпшення їх
інфраструктури, збереження кліматичних умов (із зазначенням
конкретних джерел фінансування цих заходів - державний бюджет,
республіканський бюджет Автономної Республіки Крим, місцеві
бюджети, кошти інвесторів тощо).
Зазначені економічне обґрунтування та економічна оцінка
здійснюються відповідно до Державного кадастру природних
лікувальних ресурсів України і на підставі спеціальних методик.
2. Замовником розроблення спеціальних методик щодо
економічного обґрунтування проектів розвитку курортів та
економічної оцінки їх природних лікувальних ресурсів (далі -
спеціальні методики) можуть бути центральні та місцеві органи
виконавчої влади, органи місцевого самоврядування або
заінтересовані підприємства, установи, організації та громадяни.
3. Розробником спеціальних методик можуть бути
науково-дослідні інститути економічного профілю Національної
академії наук, відповідні вищі навчальні заклади, а також
науково-дослідні інститути курортології, у яких є структурні
підрозділи економічного профілю.
4. Фінансування робіт з розроблення спеціальних методик
здійснюється за кошти замовника.
5. Спеціальні методики погоджуються замовником з МОЗ,
Мінприроди, Мінінфраструктури, Держземагентством,
Держводагентством, Мінрегіоном, Мінфіном і подаються ним до
Мінекономрозвитку. { Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 930
( 930-2012-п ) від 10.10.2012 }
6. Мінекономрозвитку проводить експертизу спеціальних методик
у двомісячний термін з дня їх надходження і приймає рішення про їх
затвердження або про відмову в затвердженні. Про прийняте рішення
Мінекономрозвитку повідомляє органам, підприємствам, установам,
організаціям та громадянам, зазначеним у пункті 2 цього Порядку.
{ Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 930
( 930-2012-п ) від 10.10.2012 }вгору