Про внесення змін до деяких указів Президента України
Указ Президента України від 27.04.1999451/99
Документ 451/99, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.02.2019, підстава - 2473-VIII

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких указів
Президента України
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2473-VIII ( 2473-19 ) від 21.06.2018, ВВР, 2018, N 30, ст.239 }

З метою вдосконалення виплати пенсій та грошової допомоги
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести зміни до таких Указів Президента України:

{ Дію статті 1 припинено в частині внесення змін до Указу
Президента N 41 ( 41/98 ) від 21.01.98 згідно із Законом
N 2473-VIII ( 2473-19 ) від 21.06.2018 }
абзац шістнадцятий статті 15 Указу Президента України від
21 січня 1998 року N 41 ( 41/98 ) "Про запровадження режиму
жорсткого обмеження бюджетних видатків та інших державних витрат,
заходи щодо забезпечення надходження доходів до бюджету і
запобігання фінансовій кризі" (в редакції Указу Президента України
від 10 вересня 1998 року N 997 ( 997/98 ) після слова
"запровадження" доповнити словами "за згодою пенсіонерів і
одержувачів грошової допомоги";

частину першу статті 3 Указу Президента України від 4 липня
1998 року N 734 ( 734/98 ) "Про впорядкування сплати збору на
обов'язкове державне пенсійне страхування та раціональне
використання коштів Пенсійного фонду України" (із змінами,
внесеними Указом Президента України від 10 вересня 1998 року
N 997) після слів "виплата пенсій та грошової допомоги" доповнити
словами "за згодою пенсіонерів і одержувачів грошової допомоги";
статтю 1 Указу Президента України від 10 вересня 1998 року
N 997 "Про внесення змін до деяких указів Президента України"
після слова "запровадження" доповнити словами "за згодою
пенсіонерів і одержувачів грошової допомоги".
2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 27 квітня 1999 року
N 451/99вгору