Документ 451-2012-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 28.04.2019, підстава - 367-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 21 травня 2012 р. № 451
Київ

Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1081 від 28.11.2012
№ 553 від 03.07.2013
№ 491 від 07.07.2015
№ 679 від 08.09.2015
№ 953 від 13.10.2015
№ 437 від 13.07.2016
№ 979 від 18.12.2017
№ 371 від 16.05.2018
№ 948 від 24.10.2018
№ 367 від 27.03.2019}

Відповідно до статей 318, 335 і 336 Митного кодексу України, статті 25 Закону України “Про прикордонний контроль” Кабінет Міністрів України  постановляє:

1.  Затвердити такі, що додаються:

Типову технологічну схему пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними;

Типову технологічну схему здійснення митного контролю автомобільних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон;

Типову технологічну схему здійснення митного контролю водних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон;

Типову технологічну схему здійснення митного контролю залізничних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон;

Типову технологічну схему здійснення митного контролю повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон.

2. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

4. Ця постанова набирає чинності з 1 червня 2012 року.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 27

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 травня 2012 р. № 451

ТИПОВА ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА
пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними

1. За цією Типовою технологічною схемою здійснюється відповідно до Митного кодексу України, Законів України “Про прикордонний контроль”, “Про державний кордон України” та “Про Державну прикордонну службу України” пропуск через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників (далі - транспортні засоби) і товарів, у тому числі вантажів, що переміщуються ними через державний кордон (далі - товари), визначається послідовність здійснення прикордонного і митного контролю, а також інших видів контролю під час пропуску через державний кордон.

2. Терміни, що вживаються у цій Типовій технологічній схемі, мають таке значення:

{Абзац другий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 491 від 07.07.2015}

інформаційна система портового співтовариства - організаційно-технічна система, що дає можливість портовому співтовариству за допомогою технічних і програмних засобів накопичувати, перевіряти, обробляти, зберігати, обмінюватися та передавати в електронній формі інформацію і документи, необхідні для здійснення прикордонного, митного та інших видів контролю та оформлення осіб, товарів, у тому числі вантажу і багажу, і транспортних засобів, відповідає законодавству про електронний документообіг та враховує принцип “єдиного вікна” міжнародної практики, рекомендації міжнародних організацій;

{Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 553 від 03.07.2013; в редакції Постанови КМ № 491 від 07.07.2015}

каботаж - переміщення судна із закритим або відкритим кордоном між портами України в межах територіального моря і внутрішніх вод України. У разі слідування рекомендованим курсом судну з відкритим кордоном дозволяється тимчасовий вихід за межі територіального моря України;

портове співтовариство - державне підприємство “Адміністрація морських портів України”, державні органи, уповноважені здійснювати відповідні види контролю в пунктах пропуску через державний кордон, правоохоронні органи, залізничні станції, які знаходяться на території порту, портові оператори, агентські організації (морські агенти), перевізники та експедитори, інші суб’єкти господарювання, що провадять у морських портах та за їх межами діяльність з транспортування або обробки товарів, контейнерів, пасажирів, багажу і транспортних засобів, яка спрямована на забезпечення виконання технологічних процесів, що здійснюються на території зазначених об’єктів, будь-яких взаємопов’язаних процесів обміну інформацією і документами щодо пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних транспортних засобів перевізників і товарів, у тому числі вантажів, багажу, що переміщуються ними через державний кордон;

{Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 491 від 07.07.2015}

судно з відкритим кордоном - судно, що прибуло з-за кордону в Україну і пройшло прикордонний контроль;

судно із закритим кордоном - судно, що прибуло з-за кордону в Україну і не пройшло прикордонний контроль, чи будь-яке судно з відкритим кордоном, яке пройшло прикордонний контроль на вибуття з України.

Інші терміни і поняття вживаються у значенні, наведеному в Митному кодексі України, Законах України “Про прикордонний контроль”, “Про державний кордон України”, “Про Державну прикордонну службу України” та інших нормативно-правових актах.

3. Пропуск через державний кордон осіб, транспортних засобів і товарів здійснюється у пунктах пропуску через державний кордон (далі - пункти пропуску), поза пунктами пропуску у випадках, передбачених частиною третьою статті 5 Закону України “Про прикордонний контроль”, та на території суміжних держав у порядку, передбаченому статтею 26 зазначеного Закону.

Пропуск через державний кордон особистих речей осіб здійснюється відповідно до Митного кодексу України.

4. Про в’їзд (прибуття) у пункт пропуску осіб, транспортних засобів інформація подається органу охорони державного кордону і митному органу уповноваженими представниками адміністрації порту, аеропорту (аеродрому), прикордонної залізничної станції (залежно від виду сполучення та характеру транспортних перевезень) чи перевізників (авіакомпаній, інших транспортних організацій), які здійснюють рейсові або позарейсові (чартерні) перевезення.

Після в’їзду (прибуття) у пункт пропуску декларант, уповноважена ним особа або перевізник заявляє про готовність до контролю і пред’являє посадовим особам органу охорони державного кордону і митного органу документи, установлені Митним кодексом України, нормативно-правовими актами та міжнародними договорами (особисті, на транспортний засіб і товари).

5. Особи, транспортні засоби і товари пропускаються через державний кордон після здійснення відповідно до вимог нормативно-правових актів щодо прикордонного, митного контролю, у разі автомобільного сполучення - контролю за міжнародними перевезеннями пасажирів і товарів автомобільними транспортними засобами, у разі повітряного сполучення - контролю на безпеку, у разі морського, річкового та поромного сполучення - контролю суден з метою забезпечення безпеки плавання.

У випадках, установлених законодавством, товари пропускаються через державний кордон після здійснення посадовими особами органів виконавчої влади, на які відповідно до законодавства покладено здійснення санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного контролю та контролю за переміщенням культурних цінностей, зазначених видів державного контролю.

В інших випадках санітарно-епідеміологічний, ветеринарно-санітарний, фітосанітарний, екологічний контроль окремих товарів та контроль за переміщенням культурних цінностей, що ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою транзиту), в пунктах пропуску здійснюється посадовими особами митних органів у формі попереднього документального контролю відповідно до порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2011 р. № 1030.

6. У разі в’їзду (прибуття) осіб, транспортних засобів і ввезення товарів в Україну здійснення їх контролю розпочинається прикордонним контролем і закінчується митним контролем, у разі виїзду (вивезення) товарів з України - розпочинається митним контролем і закінчується прикордонним контролем. Послідовність здійснення прикордонного та митного контролю може змінюватись. Зазначені види контролю можуть також здійснюватись одночасно. Послідовність проведення видів контролю визначається технологічною схемою пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон.

{Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 948 від 24.10.2018}

Прикордонний контроль осіб, транспортних засобів і вантажів здійснюється у місцях, визначених статтею 5 Закону України “Про прикордонний контроль”.

Митний контроль транспортних засобів і товарів у пунктах пропуску здійснюється відповідно до типових технологічних схем митного контролю, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.

У разі необхідності здійснення інших, крім прикордонного і митного, видів контролю транспортних засобів і товарів посадовими особами органів виконавчої влади, на які відповідно до законодавства покладено здійснення таких видів контролю (далі - контролюючі органи), такі особи залучаються  для проведення відповідного виду державного контролю та прибувають в пункт пропуску. Якщо такої можливості немає, транспортні засоби відправляються у пункт пропуску, куди посадові особи відповідного контролюючого органу можуть прибути.

Пропуск товарів, що вивозяться за межі митної території України, здійснюється на підставі позитивних результатів здійснення державних видів контролю у митних органах відправлення. Видані контролюючими органами документи, які супроводжують транспортні засоби, що їх переміщують, і товари, митним органам не пред’являються. Посадові особи контролюючих органів до здійснення контролю не залучаються та до пункту пропуску не викликаються.

Відповідно до нормативно-правових актів та міжнародних договорів контролюючими органами України та суміжних держав може здійснюватися спільний контроль як на території України, так і за її межами.

7. На підставі переліку товарів, які підлягають державному контролю (у тому числі у формі попереднього документального контролю), та відповідно до поданих декларантом, уповноваженою ним особою або перевізником товаросупровідних (товаротранспортних) документів посадова особа митного органу визначає вид (види) та форму проведення державного контролю в пункті пропуску (пункті ввезення на митну територію України):

для проведення ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного контролю товарів посадовою особою контролюючого органу;

для проведення санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного контролю, контролю за переміщенням культурних цінностей посадовою особою митного органу у формі попереднього документального контролю.

У разі коли в партії товарів, що ввозяться через пункт пропуску, є певна кількість товарів, що підлягають проведенню відповідних видів державного контролю посадовими особами контролюючих органів (крім радіологічного контролю) та попередньому документальному контролю посадовими особами митних органів, або вся партія товарів підлягає відповідним видам державного контролю, попередній документальний контроль товарів не здійснюється. Стосовно таких товарів державний контроль здійснюється безпосередньо посадовими особами контролюючих органів, які залучаються посадовими особами митних органів та для проведення зазначених видів державного контролю прибувають в пункти пропуску через державний кордон України.

У разі коли у пункті пропуску не функціонують комплекси автоматизованого контролю за переміщенням радіоактивних речовин та ядерних матеріалів, товари підлягають радіологічному та/або попередньому документальному контролю, який здійснюється в такій послідовності:

{Абзац п'ятий пункту 7 в редакції Постанови КМ № 953 від 13.10.2015}

перший етап - здійснення радіологічного контролю посадовою особою відповідного контролюючого органу. Посадова особа митного органу передає посадовій особі відповідного контролюючого органу подані перевізником або експедитором чи уповноваженою особою товаросупровідні (товаротранспортні) документи. Після здійснення радіологічного контролю посадова особа відповідного контролюючого органу проставляє відповідні відмітки на товаросупровідних (товаротранспортних) документах, які повертаються посадовій особі митного органу;

{Абзац шостий пункту 7 в редакції Постанов КМ № 491 від 07.07.2015, № 953 від 13.10.2015}

другий етап - попередній документальний контроль посадовою особою митного органу. Після здійснення попереднього документального контролю посадова особа митного органу проставляє відповідні відмітки у формі відбитків штампа та печатки на товаросупровідних (товаротранспортних) документах та вносить інформацію про проведення такого контролю до Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби.

У пунктах пропуску, в яких функціонують комплекси автоматизованого контролю за переміщенням радіоактивних речовин та ядерних матеріалів, радіологічний контроль товарів здійснюється виключно у разі перевищення природного радіаційного фону, встановленого комплексами автоматизованого контролю за переміщенням радіоактивних речовин та ядерних матеріалів.

{Пункт 7 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 953 від 13.10.2015}

Інформація про перевищення природного радіаційного фону, встановленого комплексами автоматизованого контролю за переміщенням радіоактивних речовин та ядерних матеріалів, передається Держекоінспекції в порядку, встановленому Держекоінспекцією та власником такого обладнання.

{Пункт 7 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 953 від 13.10.2015}

Якщо на момент встановлення необхідності здійснення радіологічного контролю митний контроль здійснено, відмітки про здійснення митного контролю скасовуються.

{Пункт 7 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 953 від 13.10.2015}

Після здійснення радіологічного контролю посадова особа відповідного контролюючого органу проставляє відповідні відмітки на товаросупровідних (товаротранспортних) документах, які повертаються посадовій особі митного органу.

{Пункт 7 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 953 від 13.10.2015}

У разі функціонування в морському порту інформаційної системи портового співтовариства відмітки про здійснення радіологічного контролю проставляються в такій системі.

{Пункт 7 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 953 від 13.10.2015}

Державне підприємство “Адміністрація морських портів України” з метою впровадження, забезпечення функціонування та розвитку інформаційної системи портового співтовариства:

{Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 553 від 03.07.2013; в редакції Постанови КМ № 491 від 07.07.2015}

визначає:

{Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 553 від 03.07.2013; в редакції Постанови КМ № 491 від 07.07.2015}

- структуру та формат обміну даними в інформаційній системі портового співтовариства;

{Абзац пункту 7 в редакції Постанови КМ № 491 від 07.07.2015}

- форми електронних документів;

{Абзац пункту 7 в редакції Постанови КМ № 491 від 07.07.2015}

- технічні та технологічні умови створення, впровадження і функціонування інформаційної системи портового співтовариства;

{Абзац пункту 7 в редакції Постанови КМ № 491 від 07.07.2015}

- порядок і умови підключення та використання інформаційної системи портового співтовариства;

{Абзац пункту 7 в редакції Постанови КМ № 491 від 07.07.2015}

розробляє:

{Абзац пункту 7 в редакції Постанови КМ № 491 від 07.07.2015}

- плани заходів щодо створення, впровадження та розвитку інформаційної системи портового співтовариства;

{Абзац пункту 7 в редакції Постанови КМ № 491 від 07.07.2015}

- плани заходів щодо застосування документів в електронній формі замість документів на папері;

{Абзац пункту 7 в редакції Постанови КМ № 491 від 07.07.2015}

- технологічні схеми обробки і оформлення осіб, транспортних засобів, товарів, у тому числі вантажів та багажу, пасажирів у морських портах з використанням інформаційної системи портового співтовариства.

{Абзац пункту 7 в редакції Постанови КМ № 491 від 07.07.2015}

Зазначені документи затверджуються державним підприємством “Адміністрація морських портів України”. У разі коли документи (або зміни до них), зазначені в абзацах десятому, шістнадцятому і сімнадцятому цього пункту, стосуються виконання функцій державними органами, уповноваженими здійснювати відповідні види контролю в пунктах пропуску через державний кордон, вони затверджуються за погодженням з відповідними органами.

{Абзац пункту 7 в редакції Постанови КМ № 491 від 07.07.2015}

Документи, зазначені в абзацах дев’ятому - сімнадцятому цього пункту, є обов’язковими для виконання портовим співтовариством.

{Абзац пункту 7 в редакції Постанови КМ № 491 від 07.07.2015}

У разі функціонування в морському порту інформаційної системи портового співтовариства під час здійснення відповідного виду контролю державними органами за умови відсутності заперечень з боку державних органів, уповноважених здійснювати відповідні види контролю в пунктах пропуску через державний кордон, після закінчення часу, визначеного технологічною схемою обробки і оформлення осіб, транспортних засобів, товарів, у тому числі вантажів та багажу, пасажирів у морських портах з використанням інформаційної системи портового співтовариства, в інформаційну систему портового співтовариства автоматично вноситься позитивне рішення про результати здійснення контролю.

{Абзац пункту 7 в редакції Постанови КМ № 491 від 07.07.2015}

Інформаційна системи портового співтовариства після впровадження в морському порту використовується портовим співтовариством під час виконання операцій з товарами і транспортними засобами. Інформаційна система портового співтовариства використовується на підставі угод про інформаційне співробітництво, укладених державним підприємством “Адміністрація морських портів України” з кожним із таких державних органів і суб’єктів господарювання.

{Абзац пункту 7 в редакції Постанови КМ № 491 від 07.07.2015}

Після впровадження в морському порту інформаційної системи портового співтовариства відмітки державних органів, уповноважених здійснювати відповідні види контролю в пунктах пропуску через державний кордон, проставляються в такій системі.

{Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 553 від 03.07.2013}

8. У пунктах пропуску для автомобільного і поромного сполучення посадовою особою митного органу здійснюється контроль за міжнародними перевезеннями пасажирів і товарів автомобільними транспортними засобами в частині та у порядку, визначеному законодавством.

9. У пунктах пропуску для повітряного сполучення відповідно до нормативно-правових актів та міжнародних договорів здійснюється контроль щодо безпеки, у ході якого посадові особи служби авіаційної безпеки аеропорту (аеродрому), авіакомпанії, органу Національної поліції і підрозділу охорони державного кордону проводять комплекс заходів, пов’язаних із захистом авіації від актів незаконного втручання у її діяльність (протиправні дії, посягання на безпечне функціонування авіаційних об’єктів, унаслідок якого можуть статися нещасні випадки з людьми, завдаватися майнові збитки, вчинятися захоплення чи викрадення повітряного судна, або випадки, що створюють умови для настання подібних наслідків).

{Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 437 від 13.07.2016}

10. У пунктах пропуску для морського, річкового та поромного сполучення посадовою особою інспекції державного портового нагляду здійснюється контроль суден з метою забезпечення безпеки мореплавства.

Для забезпечення безпеки мореплавства портовий оператор проводить перевірку маси брутто контейнерів, що плануються для завантаження на судно. Результати проведення обов’язкової перевірки маси брутто подаються портовим оператором морському агентові. Перевірка маси брутто контейнерів проводиться за товаросупровідними (товаротранспортними) документами, а в разі відсутності документів, що підтверджують масу брутто контейнера, проводиться його зважування за рахунок представника вантажовласника.

{Абзац другий пункту 10 набирає чинності з 01.06.2016 - див. пункт 3 Постанови КМ № 491 від 07.07.2015}

У разі функціонування в морському порту інформаційної системи портового співтовариства відомості щодо результатів проведення перевірки маси брутто контейнерів передаються від портового оператора морському агентові з використанням такої системи.

Капітан судна (представник судновласника, морський агент, оператор морського термінала, який обслуговує яхти) заздалегідь, щонайменше за чотири години до приходу або відходу судна, звертається з використанням наявних засобів комунікації до адміністрації порту, підрозділу охорони державного кордону, митного органу та інших контролюючих органів та надає документи, передбачені Конвенцією про полегшення міжнародного морського судноплавства 1965 року, для здійснення прикордонного, митного, санітарного, ветеринарного, фітосанітарного контролю. Контроль, як правило, здійснюється документально у приміщеннях контролюючих органів до прибуття (вибуття) судна до (із) порту.

У разі необхідності здійснення контролю безпосередньо на судні такий контроль здійснюється посадовими особами контролюючих органів, якими ініційовано проведення контролю на судні, без затримки вантажних операцій.

У такому разі співробітник контролюючого органу у генеральній (загальній) декларації зазначає підставу для здійснення контролю. У разі функціонування в морському порту інформаційної системи портового співтовариства підстава зазначається у такій системі.

{Абзац сьомий пункту 10 виключено на підставі Постанови КМ № 367 від 27.03.2019}

Після впровадження в морському порту інформаційної системи портового співтовариства обмін інформацією і документами в електронній формі, необхідними для прийняття рішення про необхідність здійснення контролю безпосередньо на судні, між адміністрацією порту, державними органами, уповноваженими здійснювати відповідні види контролю в пунктах пропуску через державний кордон, та суб’єктами господарювання, що провадять свою діяльність у морському порту, здійснюється з використанням такої системи.

Інформація про рішення, прийняті державними органами, уповноваженими здійснювати відповідні види контролю в пунктах пропуску через державний кордон, щодо необхідності проведення контролю безпосередньо на судні, передається агентській організації (морському агентові).

Прикордонний, митний та інші види контролю суден закордонного плавання, розклад або графік руху яких передбачає послідовний захід у межах територіального моря і внутрішніх вод України в декілька українських портів за місцем розташування одного митного органу, здійснюються тільки під час прибуття зазначених суден із-за кордону в перший порт України, а під час вибуття - тільки в останньому порту України.

{Пункт 10 в редакції Постанови КМ № 491 від 07.07.2015}

11. Контроль судна каботажного плавання здійснюється службою капітана морського порту після виконання митних формальностей. Про результати контролю судна каботажного плавання служба капітана морського порту інформує орган охорони державного кордону. Відповідна інформація передається оперативно-черговою службою органу охорони державного кордону в пункт пропуску через державний кордон, до якого прямує судно.

{Абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1081 від 28.11.2012; в редакції Постанови КМ № 553 від 03.07.2013}

Контроль українських та іноземних яхт здійснюється на спеціальних причалах (місцях), які визначаються в пункті пропуску для морського, річкового та поромного сполучення.

{Абзац другий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 491 від 07.07.2015}

Прикордонний контроль яхт здійснюється згідно із статтею 20 Закону України “Про прикордонний контроль”.

12. Загальний час здійснення контролю осіб, транспортних засобів і товарів не повинен перевищувати часу стоянки транспортних засобів у пунктах пропуску, передбаченого розкладом або графіком руху.

13. Тривалість здійснення видів контролю у пунктах пропуску або пунктах контролю, як правило, не повинна перевищувати визначені контролюючими органами граничні часові нормативи здійснення контролю посадовими особами таких органів, які виконують свої функції у пунктах пропуску або пунктах контролю, та має бути такою, щоб забезпечити проведення мінімуму формальностей, необхідних для здійснення відповідного виду контролю.

{Абзац перший пункту 13 в редакції Постанови КМ № 679 від 08.09.2015}

Граничний строк перебування товарів, транспортних засобів, у тому числі яхт, не оформлених у режим тимчасового ввезення, у пунктах пропуску не може перевищувати 30 днів, а для автомобільного транспорту - п’ять днів з моменту прибуття у пункт пропуску для здійснення митних процедур.

{Абзац другий пункту 13 в редакції Постанови КМ № 491 від 07.07.2015}

14. Контроль осіб, транспортних засобів і товарів вважається закінченим, якщо в товаросупровідних (товаротранспортних) документах на транспортний засіб і товари проставлено відповідні відмітки посадових осіб митного органу, інших контролюючих органів (у разі проведення державного контролю посадовими особами цих органів) стосовно підконтрольних вантажів або якщо за результатами перевірки паспортних документів осіб у передбачених законодавством випадках (зокрема, проходження через “зелені коридори”, зони спрощеного контролю) уповноваженими службовими особами підрозділу охорони державного кордону і посадовими особами митного органу надано усний дозвіл на пропуск через державний кордон.

15. Пропуск осіб, транспортних засобів і товарів через державний кордон здійснюється уповноваженою службовою особою підрозділу охорони державного кордону за наявності відміток про перетинання державного кордону та відміток посадових осіб митного органу, інших контролюючих органів (у разі проведення державного контролю посадовими особами зазначених органів) про позитивні результати передбачених законодавством видів контролю. У морських портах підрозділ охорони морського порту дає дозвіл на вивезення вантажів з території за наявності дозвільних відміток митного органу.

Інформація про вивезення вантажів з території морського порту надається підрозділу охорони державного кордону, а у разі наявності інформаційної системи портового співтовариства - через таку систему.

{Пункт 15 в редакції Постанови КМ № 491 від 07.07.2015}

16. Контролюючі органи, транспортні та інші організації і установи забезпечують інформування органів охорони державного кордону та митних органів про прибуття (вибуття) у пункт (з пункту) пропуску транспортних засобів і товарів, результати їх контролю, пропущені та не пропущені через державний кордон транспортні засоби і товари, виявлення осіб, причетних до протиправної діяльності.

Зазначені суб’єкти взаємодіють шляхом обміну інформацією, проведення нарад, спільних інструктажів.

У разі виникнення в пунктах пропуску ситуацій, які ускладнюють або унеможливлюють пропуск через державний кордон чи функціонування пунктів пропуску, контролюючі органи в межах своєї компетенції вживають скоординованих заходів до їх локалізації.

17. У пунктах пропуску відповідно до міжнародних договорів посадові особи органів охорони державного кордону організовують і щодоби уточнюють (з урахуванням інформації, що надходить від консультаційних пунктів) з представниками контролюючих органів суміжної держави питання щодо пропущених і не пропущених через державний кордон осіб і транспортних засобів, їх передачі, визначення спільних скоординованих дій в інтересах забезпечення безперебійного пропуску через державний кордон, а також про зміни в обстановці, які впливають на здійснення пропуску через державний кордон.

18. Діяльність контролюючих органів, транспортних та інших організацій і установ під час здійснення пропуску через державний кордон координується органами охорони державного кордону.

19. Вимоги, передбачені цією типовою технологічною схемою, застосовуються у технологічних схемах пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон, що затверджуються керівником органу охорони державного кордону для кожного пункту пропуску.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 травня 2012 р. № 451

ТИПОВА ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА
здійснення митного контролю автомобільних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон

1. Ця Типова технологічна схема визначає відповідно до Митного кодексу України послідовність дій посадових осіб митних органів під час здійснення митного контролю автомобільних транспортних засобів і товарів, що переміщуються ними через митний кордон України (далі - автомобільні транспортні засоби і товари), у пунктах пропуску для автомобільного сполучення через державний кордон (далі - пункти пропуску).

2. Митний контроль автомобільних транспортних засобів і товарів здійснюється виключно митними органами відповідно до законодавства, вибірково, у формах та обсязі, що визначені на підставі результатів системи управління ризиками.

3. Митний контроль автомобільних транспортних засобів і товарів здійснюється виключно в зонах митного контролю і завершується митним оформленням відповідно до вимог законодавства.

{Пункт 4 виключено на підставі Постанови КМ № 948 від 24.10.2018}

5. Митний контроль автомобільних транспортних засобів і товарів здійснюється митними органами за участю державних органів, на які відповідно до законодавства покладено функції здійснення інших видів контролю автомобільних транспортних засобів і товарів (далі - контролюючі органи), у встановленому законодавством порядку. Митні органи координують роботу із здійснення інших видів контролю у пунктах пропуску.

6. Під час митного контролю та митного оформлення автомобільних транспортних засобів і товарів митні органи у пунктах пропуску здійснюють:

реєстрацію прибуття автомобільних транспортних засобів і товарів на митну територію України або їх вибуття з митної території України;

перевірку комплектності документів, необхідних для митного контролю та митного оформлення автомобільних транспортних засобів і товарів відповідно до заявленого митного режиму, а також відомостей, зазначених у цих документах;

облік та реєстрацію автомобільних транспортних засобів і товарів, результатів їх митного контролю та митного оформлення;

контроль за дотриманням установлених законодавством строків тимчасового ввезення автомобільних транспортних засобів і товарів на митну територію України або їх тимчасового вивезення з митної території України;

контроль за дотриманням установлених законодавством умов здійснення транзиту автомобільних транспортних засобів і товарів митною територією України;

застосування у випадках, установлених законодавством, заходів гарантування доставки автомобільних транспортних засобів і товарів до митниць призначення;

контроль за дотриманням вимог законодавства, якими встановлено заборони або обмеження стосовно переміщення автомобільних транспортних засобів і окремих видів товарів через митний кордон України;

аналіз та оцінку ризиків, у тому числі з використанням документальних профілів ризику або електронних профілів ризику, включених до відповідних програмно-інформаційних комплексів Держмитслужби;

митний огляд (огляд та переогляд автомобільних транспортних засобів і товарів, ручної поклажі та багажу, особистий огляд громадян);

контроль за проведенням установлених законодавством державних видів контролю, яким підлягають автомобільні транспортні засоби і товари, в пунктах пропуску та визначенням форм їх проведення (попередній документальний контроль посадовою особою митного органу або державний контроль посадовими особами відповідних контролюючих органів);

прийняття рішення про вжиття заходів, необхідних для забезпечення додержання законодавства з питань митної справи під час переміщення автомобільних транспортних засобів і товарів через митний кордон України;

взаємодію з іншими державними контрольними органами під час проведення встановлених законодавством необхідних для автомобільних транспортних засобів і товарів видів контролю;

нарахування митних платежів, передбачених законодавством під час митного контролю та митного оформлення автомобільних транспортних засобів і товарів у пунктах пропуску, а також контроль за повнотою їх стягнення;

оформлення встановлених законодавством митних документів за результатами митного контролю та митного оформлення автомобільних транспортних засобів і товарів;

ідентифікацію автомобільних транспортних засобів і товарів у випадках та порядку, встановлених законодавством;

прийняття рішення щодо пропуску або відмови у пропуску автомобільних транспортних засобів і товарів на митну територію України або за межі митної території України, випуску товарів.

7. Митний контроль автомобільних транспортних засобів і товарів у пунктах пропуску здійснюється шляхом застосування таких форм митного контролю:

перевірка документів та відомостей, які відповідно до законодавства надаються митним органам під час переміщення автомобільних транспортних засобів і товарів через митний кордон України;

митний огляд (огляд та переогляд автомобільних транспортних засобів і товарів, огляд та переогляд ручної поклажі та багажу, особистий огляд громадян);

усне опитування громадян та посадових осіб підприємств;

облік автомобільних транспортних засобів і товарів;

взяття проб (зразків) товарів;

використання службових собак, технічних та спеціальних засобів контролю;

подання запитів до інших державних органів, установ та організацій, уповноважених органів іноземних держав для встановлення автентичності документів, наданих митним органам.

8. Митні органи під час здійснення митного контролю та митного оформлення автомобільних транспортних засобів і товарів у пунктах пропуску через державний кордон проставляють на митних, товаросупровідних (товаротранспортних) документах відповідні відмітки, печатки та штампи, а також вносять відповідну інформацію до журналів, у тому числі електронних, чи інших документів, які використовуються митними органами, відповідно до порядку, визначеного Мінфіном, нормативно-правовими актами з питань державної митної справи.

{Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1081 від 28.11.2012}

9. Товари, що переміщуються через митний кордон України, разом з їх упаковкою та маркуванням, а також автомобільні транспортні засоби, якими вони переміщуються, пред’являються у незмінному стані для митного контролю, а документи на ці товари та транспортні засоби подаються митним органам не пізніше ніж через три години після їх прибуття у пункт пропуску.

Порожні транспортні засоби і транспортні засоби, в яких перевозяться пасажири, у разі в’їзду на митну територію України декларуються митним органам не пізніше ніж через три години з моменту прибуття у пункт пропуску, а в разі виїзду за межі митної території України - не пізніше ніж за три години до перетинання митного кордону України.

10. Декларування автомобільних транспортних засобів і товарів здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

11. Для здійснення митного контролю автомобільних транспортних засобів і товарів декларант, уповноважена ним особа або перевізник подають митним органам документи в паперовій або електронній формі, що містять відомості про автомобільні транспортні засоби і товари, достатні для їх ідентифікації та необхідні для прийняття рішення про їх пропуск через митний кордон України.

12. Переміщення та митний контроль автомобільних транспортних засобів і товарів у пунктах пропуску здійснюється з використанням двоканальної системи, на смугах руху, визначених для переміщення автомобільних транспортних засобів за їх типами, з урахуванням вимог законодавства щодо декларування та оподаткування автомобільних транспортних засобів і товарів (у разі неможливості розмежування смуг руху - у визначених місцях режимних зон пунктів пропуску - боксах поглибленого огляду, на оглядових майданчиках тощо).

Смуги руху, позначені символами зеленого кольору (“зелений коридор”), призначені для переміщення товарів в обсягах, що не підлягають оподаткуванню митними платежами, не підпадають під встановлені законодавством заборони або обмеження щодо ввезення на митну територію України або вивезення за межі цієї території і не підлягають письмовому декларуванню. Декларування автомобільних транспортних засобів і товарів здійснюється шляхом вчинення дій.

Смуги руху, позначені символами червоного кольору (“червоний коридор”), призначені для переміщення всіх інших автомобільних транспортних засобів і товарів.

13. Особа, яка здійснює переміщення автомобільних транспортних засобів і товарів через митний кордон України, самостійно обирає смугу руху (“зелений” або “червоний” коридор) для проходження митного контролю.

14. Митний контроль автомобільних транспортних засобів і товарів, що переміщуються смугами руху, позначеними символами зеленого кольору (“зелений коридор”), у пункті пропуску здійснюється у спрощеному порядку, з однією зупинкою автомобільного транспортного засобу на смузі руху та, як правило, без виходу з нього водія та пасажирів.

Посадова особа органу охорони державного кордону безпосередньо в процесі здійснення паспортного контролю інформує посадову особу митного органу про громадян, які в’їжджають в Україну частіше одного разу протягом однієї доби.

15. Митний контроль автомобільних транспортних засобів і товарів, що переміщуються смугами руху, позначеними символами червоного кольору (“червоний коридор”), у пункті пропуску здійснюється трьома етапами.

Перший етап - попередні операції.

Для здійснення митного контролю декларант, уповноважена ним особа або перевізник надають посадовій особі митного органу документи, визначені Митним кодексом України. На прийнятих документах проставляється відбиток штампа “Під митним контролем”. Після цього здійснюється перевірка комплектності наданих документів, цілісності накладеного митного забезпечення, а також загальний огляд автомобільних транспортних засобів і товарів.

Другий етап - здійснення інших видів контролю.

Відповідно до переліку товарів, що підлягають державному контролю (у тому числі у формі попереднього документального контролю) у разі переміщення їх через митний кордон України, та поданих товаросупровідних (товаротранспортних) документів посадова особа митного органу визначає вид (види) державного контролю та форму його проведення (попередній документальний контроль посадовою особою митного органу або державний контроль посадовими особами відповідних контролюючих органів).

Контроль за міжнародними перевезеннями пасажирів і товарів автомобільними транспортними засобами здійснюється посадовою особою митного органу в частині та у порядку, визначеному законодавством.

Третій етап - закінчення митного контролю.

Митний контроль та митне оформлення автомобільних транспортних засобів і товарів закінчується після здійснення всіх передбачених законодавством видів контролю щодо цих автомобільних транспортних засобів і товарів.

Посадова особа митного органу за результатами системи управління ризиками у порядку, визначеному Держмитслужбою, приймає рішення про проведення огляду автомобільних транспортних засобів і товарів, що перебувають під митним контролем, ручної поклажі та багажу, та обсяг його проведення.

Огляд автомобільних транспортних засобів і товарів, ручної поклажі та багажу може здійснюватися посадовими особами митного органу разом з органом охорони державного кордону із залученням посадових осіб інших контролюючих органів, які здійснюють визначені законодавством види державного контролю у пунктах пропуску, за ініціативою посадових осіб митного органу або зазначених державних контролюючих органів відповідно до вимог законодавства та міжнародних договорів України.

У разі виявлення пошкодження або втрати митного забезпечення, накладеного на автомобільні транспортні засоби і товари, чи за наявності інших видимих ознак можливого несанкціонованого доступу до товарів, що перебувають під митним контролем, а також за наявності достатніх підстав вважати, що переміщення таких автомобільних транспортних засобів і товарів через митний кордон України здійснюється поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, у тому числі в разі отримання відповідної інформації від правоохоронних органів, може проводитися переогляд автомобільних транспортних засобів і товарів.

Про результати огляду та переогляду автомобільних транспортних засобів і товарів, ручної поклажі та багажу складається акт за формою, встановленою Мінфіном.

Після здійснення інших видів контролю митний орган згідно із законодавством справляє митні платежі, що підлягають сплаті в пунктах пропуску.

16. За результатами митного контролю митні органи приймають одне з таких рішень про:

проведення митного оформлення автомобільних транспортних засобів і товарів відповідно до вимог законодавства і заявленого митного режиму та надання дозволу на їх пропуск через митний кордон України;

пропуск або відмову в пропуску та митному оформленні автомобільних транспортних засобів і товарів через митний кордон України та повернення їх на територію суміжної держави;

затримання автомобільних транспортних засобів і товарів для передачі на склад митного органу для зберігання.

Рішення митними органами приймається, як правило, протягом однієї доби.

17. Автомобільні транспортні засоби і товари, не пропущені через митний кордон України та передані для зберігання митному органу, перебувають під митним контролем протягом строку, встановленого законодавством.

18. Митний орган може застосовувати до автомобільних транспортних засобів і товарів, що перебувають під митним контролем, засоби забезпечення ідентифікації у порядку, визначеному законодавством.

19. За згодою перевізника або експедитора чи уповноваженої особи митний контроль автомобільних транспортних засобів і товарів може здійснюватися в зонах митного контролю вантажних митних комплексів відповідно до передбачених пунктом 15 цієї Типової технологічної схеми етапів. Переміщення автомобільних транспортних засобів і товарів із зони митного контролю пункту пропуску в зону митного контролю вантажного митного комплексу або у зворотному напрямку здійснюється під контролем митного органу з повідомленням про це органу охорони державного кордону.

20. За наявності обґрунтованих причин посадова особа митного органу на будь-якому етапі митного контролю може відмовити в митному оформленні чи пропуску автомобільних транспортних засобів і товарів через митний кордон. У цьому разі митний орган зобов’язаний видати заінтересованій особі картку відмови в прийнятті митної декларації або митному оформленні товарів і транспортних засобів комерційного призначення (із зазначенням причини) в порядку, встановленому Мінфіном.

21. Пропуск через митний кордон України транзитних товарів та автомобільних транспортних засобів, що здійснюють транзитні перевезення, а також контроль за їх переміщенням здійснюються в спрощеному режимі у встановленому законодавством та міжнародними договорами порядку.

22. У разі виявлення порушень законодавства на будь-якому етапі здійснення митного контролю та митного оформлення автомобільних транспортних засобів і товарів посадова особа митного органу зобов’язана вжити заходів, передбачених законодавством.вгору