Документ 450-99-п, попередня редакція — Редакція від 21.06.2000, підстава - 1002-2000-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 24 березня 1999 р. N 450
Київ
Про утворення Міжвідомчої координаційної
ради з монополії на виробництво та обіг спирту,
алкогольних напоїв і тютюнових виробів
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1002 ( 1002-2000-п ) від 21.06.2000 )

З метою здійснення єдиної державної політики у сфері
виробництва, експорту, імпорту, зберігання, транспортування та
реалізації спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, зокрема
проведення міжгалузевої координації у цій сфері, Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити при Кабінеті Міністрів України Міжвідомчу
координаційну раду з монополії на виробництво та обіг спирту,
алкогольних напоїв і тютюнових виробів (далі - Рада), ліквідувавши
Державну експертну міжвідомчу комісію з питань надання повноважень
на експорт, імпорт та оптову торгівлю спиртом етиловим, коньячним
і плодовим, утворену постановою Кабінету Міністрів України від 8
грудня 1997 р. N 1360 ( 1360-97-п ) (Офіційний вісник України,
1997 р., число 50, с. 88).
2. Затвердити склад Ради, що додається.
3. Установити, що завданнями Ради є:
надання повноважень на експорт, імпорт та оптову торгівлю
спиртом етиловим, коньячним і плодовим;
підготовка пропозицій щодо здійснення заходів, пов'язаних із:
- створенням умов для розвитку цивілізованого ринку
алкогольних напоїв і тютюнових виробів в Україні;
- проведенням міжгалузевої координації у сфері виробництва,
експорту, імпорту, зберігання, транспортування та реалізації
спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів;
- захистом інтересів вітчизняних підприємств - виробників
спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів від
недобросовісної конкуренції з боку суб'єктів підприємницької
діяльності, в тому числі іноземних, які імпортують в Україну
зазначену продукцію;
- визначенням (оптимізацією) обсягів імпорту спирту,
алкогольних напоїв і тютюнових виробів з урахуванням обсягів
виробництва та споживання спирту етилового, коньячного та
плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів;
- удосконаленням законодавства з питань підтримки та захисту
вітчизняних виробників спирту, алкогольних напоїв і тютюнових
виробів;
- запобіганням імпорту неякісної (фальсифікованої,
підробленої) продукції і організацією державного технічного
регулювання обсягів її імпорту;
- запобіганням економічно необгрунтованому заниженню
(завищенню) цін на імпортну продукцію;
- наданням підтримки українським виробникам щодо їх участі в
міжнародних (національних) виставках та ярмарках.
4. Рада для виконання своїх завдань має право одержувати
необхідну інформацію від міністерств, інших центральних та
місцевих органів виконавчої влади, установ і організацій.
5. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення
діяльності Ради покладається на Міністерство фінансів. ( Пункт 5 в редакції Постанови КМ N 1002 ( 1002-2000-п ) від
21.06.2000 )

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 березня 1999 р. N 450
СКЛАД
Міжвідомчої координаційної ради з монополії на виробництво
та обіг спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів
Віце-прем'єр-міністр України - голова Ради
Міністр агропромислового комплексу - перший заступник голови
Ради
Голова Комітету з монополії на виробництво та обіг спирту,
алкогольних напоїв і тютюнових виробів - заступник голови Ради
Голова Держмитслужби - заступник голови Ради
Голова Державної податкової адміністрації - заступник голови
Ради
Міністр економіки
Міністр зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі
Міністр фінансів
Міністр охорони здоров'я
Міністр транспорту
Міністр юстиції
Міністр внутрішніх справ
Голова Фонду державного майна
Голова СБУ
Голова Держпідприємництва
Голова Держспоживзахисту
Голова Комітету медичної та мікробіологічної промисловості
Голова Комітету з питань стандартизації, метрології та
сертифікації
Голова Укрхарчопрому
Голова Укрсадвинпрому
Голова концерну "Укрспирт"

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВвгору