Питання, пов'язані із застосуванням митних декларацій
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення, Форма типового документа, Заява, Реєстр, Форма, Перелік від 21.05.2012450
Документ 450-2012-п, попередня редакція — Редакція від 13.08.2014, підстава - 304-2014-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )Додаток 1
до Положення

Форма

№ _________
___ ________ 20__ р.

Начальнику ______________________________
                         (найменування митного органу)
_________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові декларанта або уповноваженої ним особи)
_________________________________________
(місцезнаходження юридичної особи/
_________________________________________
місце проживання фізичної особи - підприємця)

ЗАЯВА
______________________________________________________________________
(відомості про декларанта: найменування юридичної особи, код за ЄДРПОУ)/
______________________________________________________________________
прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків)

заявляє відомості про товари та іншу інформацію, необхідну для здійснення митних формальностей.

Номер транспортного документа ______________________________________________

Рахунок ___________________________________________________________________
                                                                                   (номер, дата)

Країна відправлення (призначення) __________________________________________

Відправник (одержувач) ____________________________________________________

Кількість місць ____________________________________________________________

Загальна вага (кілограмів) ___________________________________________________

Загальна митна вартість ____________________________________________________

Митний режим ___________________________________________________________

Умови поставки __________________________________________________________

Характер угоди ___________________________________________________________

Дозволи уповноважених органів _____________________________________________
                                                                                                          (назва, номер, дата)

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Номер товару

Найменування товару, його звичайний торговельний опис

Код товару згідно з УКТЗЕД

Вартість товару у валюті України або іноземній валюті

Декларант або уповноважена ним особа

___________________
(підпис)

_________________________
(ініціали, прізвище)

Місце для відбитка печатки декларанта або уповноваженої ним особи__________________________
(найменування посади посадової особи митного органу)

___________________
(підпис, дата)

_________________________
(ініціали, прізвище)

Місце для відбитка особистої номерної печатки


Додаток 2
до Положення

Форма

Реєстр №* ___________
номерiв транспортних засобів та товарно-транспортних документів

за митною декларацією № ____________________

Реєстрчерговий


уточнюючий

дата відправлення транспортних засобів ____ ____________ 20___ р.

Номер запису в Реєстрі

Номер товару в митній декларації

Відомості про транспортний засіб

Відомості про товарно-транспортний документ

Код товару згідно з УКТЗЕД

Кількість товару в основній одиниці виміру

Декларант або уповноважена ним особа

___________________
(підпис)

_________________________
(ініціали, прізвище)


Місце для відбитка печатки декларанта або уповноваженої ним особи


__________
*Зазначається арабськими цифрами порядковий номер Реєстру до відповідної митної декларації починаючи з одиниці.Додаток 3
до Положення

Форма


Начальнику ______________________________
                              (найменування митного органу)
_________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові декларанта /уповноваженої ним особи)
_________________________________________
(місцезнаходження юридичної особи/ місце проживання фізичної особи - підприємця)

ЗАЯВА

_____ ______________ 20___ р.

№ _________

Прошу відповідно до статті 269 Митного кодексу України надати дозвіл на ____________________________________ митної декларації № _______.
                  (внесення змін, відкликання)

Зміст змін (заповнюється у разі внесення змін до митної декларації)

Номер товару в митній декларації

Графа митної декларації

Відомості

зазначені у митній декларації

повинні бути зазначені у митній декларації

Обґрунтування ____________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Додані документи_________________________________________________________
                                                                                                      (назва, номер, дата)

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Декларант або уповноважена ним особа

___________________
(підпис)

_________________________
(ініціали, прізвище)


Місце для відбитка печатки декларанта або уповноваженої ним особи

Додаток 4
до Положення

Форма

Аркуш коригування
митної декларації від ___ __________ 20___р. №______

I. Аркуш коригування складено для відображення нових відомостей про товари, що стали відомі після закінчення їх митного оформлення, зазначених у таких графах митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа:

Номер товару в митній декларації

Графа митної декларації

Відомості

зазначені у митній декларації

повинні бути зазначені у митній декларації

II. Розрахунок сум митних платежів за новими відомостями (графа 47 митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа):

Номер товару в митній декларації

Код виду платежу

Основа нарахування

Ставка

Сума

III. Доплачено (повернуто) митних платежів, штрафних санкцій (у разі наявності):

Код виду платежу

Сума

Дата

Підстава

Напрям руху коштів

__________________________
(найменування посади посадової особи митного органу)

___________________
(підпис, дата)

_________________________
(ініціали, прізвище)Місце для відбитка особистої номерної печатки
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 травня 2012 р. № 450

ФОРМА МИТНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ М-16 № _____


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 травня 2012 р. № 450

ФОРМИ МИТНИХ ДЕКЛАРАЦІЙ
(МД-2, МД-3, МД-6, МД-8, МД-4, МД-5, МД-7)ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 травня 2012 р. № 450

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997 р. № 574 “Про затвердження Положення про вантажну митну декларацію” (Офіційний вісник України, 1997 р., число 24, с. 89).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 травня 1998 р. № 643 “Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997 р. № 574” (Офіційний вісник України, 1998 р., № 19, ст. 702).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 вересня 2000 р. № 1392 “Про внесення змін і доповнень до Положення про вантажну митну декларацію” (Офіційний вісник України, 2000 р., № 36, ст. 1543).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 березня 2001 р. № 287 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997 р. № 574” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 13, ст. 549).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 2002 р. № 243 “Про вдосконалення механізму бюджетного відшкодування податку на додану вартість за операціями з експорту продукції” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 10, ст. 477).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 р. № 1855 “Про допущення товарів до переміщення через митний кордон України в режимі тимчасового ввезення (вивезення)” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 51, ст. 2291).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 р. № 1867 “Деякі питання застосування режиму митного складу” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 51, ст. 2302).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 р. № 1876 “Про відомчі класифікатори з питань митної статистики, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 51, ст. 2306).

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 р. № 1881 “Про переміщення товарів через митний кордон України у режимі реімпорту” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 51, ст. 2311).

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 р. № 1883 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997 р. № 574” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 51, ст. 2313).

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р. № 1948 “Деякі питання здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон у міжнародних поштових та експрес-відправленнях” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 1, ст. 11).

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р. № 1985 “Деякі питання митного оформлення товарів” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 52, ст. 2402).

13. Пункти 1, 7-9, 11, 17 і 22 переліку актів Кабінету Міністрів України, що набирають чинності з 1 січня 2004 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. № 92 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 4, ст. 138).

14. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. № 584 “Про затвердження Порядку визначення місця здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються резидентами та нерезидентами через митний кордон України” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 17, ст. 775).

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1909 “Про митний контроль і митне оформлення електроенергії, що переміщується через митний кордон України” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 51 (частина 1), ст. 2683).

16. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2003 р. № 1958 “Про митний контроль та митне оформлення природного газу, нафти, нафтопродуктів, етилену і аміаку, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 51, ст. 2699).

17. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2004 р. № 111 “Про внесення змін до Положення про вантажну митну декларацію” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 5, ст. 232).

18. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. № 675 “Про внесення змін до Положення про вантажну митну декларацію” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 21, ст. 1423).

19. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. № 1524 “Про порядок випуску, обігу і погашення простих векселів при ввезенні (пересиланні) на митну територію України товарів з метою ремонту” (Офіційний вісник України, 2004, № 46, ст. 3016).

20. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2005 р. № 924 “Про внесення зміни до переліку місць митного контролю природного газу, що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 37, ст. 2309).

21. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2005 р. № 930 “Про внесення змін до Порядку митного контролю та митного оформлення природного газу, що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 38, ст. 2367).

22. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2005 р. № 1119 “Деякі питання ввезення (пересилання) товарів у спеціальні (вільні) економічні зони та вивезення товарів за їх межі” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 48, ст. 2996).

23. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 р. № 1169 “Про внесення зміни до переліку місць митного контролю нафти, що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 49, ст. 3067).

24. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2006 р. № 80 “Про перелік документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 5, ст. 222).

25. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2002 р. № 1908 і від 17 грудня 2003 р. № 1958, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2006 р. № 497 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 15, ст. 1106).

26. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2006 р. № 588 “Про внесення зміни до переліку місць митного контролю природного газу, що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 18, ст. 1334).

27. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 травня 2007 р. № 687 “Про внесення зміни до переліку документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 33, ст. 1333).

28. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 р. № 910 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997 р. № 574” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 52, ст. 2111).

29. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. № 1027 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України з питань тимчасового ввезення товарів” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 60, ст. 2381).

30. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 р. № 251 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2002 р. № 243” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 25, ст. 772).

31. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2008 р. № 399 “Про внесення зміни до пункту 2 Порядку визначення місця здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються резидентами та нерезидентами через митний кордон України” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 32, ст. 1047).

32. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2008 р. № 1090 “Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. № 1524” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 98, ст. 3228).

33. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 травня 2009 р. № 521 “Про внесення зміни до переліку документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 39, ст. 1321).

34. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 р. № 992 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 72, ст. 2487).

35. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 2009 р. № 1074 “Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. № 1524” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 79, ст. 2669).

36. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 р. № 1391 “Питання підвищення ефективності використання транзитного потенціалу України” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 101, ст. 3524).

37. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 62 “Про внесення змін до Порядку та умов подання періодичної митної декларації” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 5, ст. 209).

38. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 215 “Про внесення змін до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р. № 1948” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 16, ст. 737).

39. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 212 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997 р. № 574 та від 1 березня 2002 р. № 243” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 15, ст. 707).

40. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 березня 2011 р. № 281 “Про внесення змін до Порядку та умов подання періодичної митної декларації” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 22, ст. 900).

41. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 2011 р. № 317 “Про внесення зміни до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань тимчасового ввезення товарів” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 24, ст. 982).

42. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 червня 2011 р. № 692 “Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1909 та від 17 грудня 2003 р. № 1958” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 51, ст. 2024).

43. Пункти 1, 9, 11, 14, 16, 18 і 22 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2011 р. № 1016 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 77, ст. 2852).

44. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 р. № 601 “Про внесення змін до переліку товарів, які не можуть поміщатися у режим митного складу, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 44, ст. 1790).вгору