Документ 450-2001-п, поточна редакція — Редакція від 11.02.2017, підстава - 41-2017-п


 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
від 6 травня 2001 р. N 450
Київ
 
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України
у зв'язку з прийняттям Закону України "Про застосування
реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі,
громадського харчування та послуг"
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 630 ( 630-2002-п ) від 16.05.2002 N 1155 ( 1155-2002-п ) від 17.08.2002 N 1570 ( 1570-2004-п ) від 17.11.2004 N 630 ( 630-2005-п ) від 21.07.2005 N 720 ( 720-2005-п ) від 09.08.2005 N 833 ( 833-2006-п ) від 15.06.2006 N 383 ( 383-2011-п ) від 30.03.2011 N 1374 ( 1374-2011-п ) від 28.12.2011 N 41 ( 41-2017-п ) від 25.01.2017 }

 
     Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
     Внести зміни до постанов Кабінету Міністрів України, що додаються.

 
Перший
віце-прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
 
     Інд. 21

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 травня 2001 р. N 450
 
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

 
     1. У Правилах побутового обслуговування населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 1994 р. N 313 ( 313-94-п ) (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня 1999 р. N 974 ( 974-99-п ) (Офіційний вісник України, 1999 р., N 23, ст. 1048):
 
     1) у пункті 3 слова "Про застосування електронних контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг при розрахунках із споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" замінити словами "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг";
 
     2) в абзаці першому пункту 9 слова "квитанція, касовий чек, товарний чек, квиток" замінити словами "розрахунковий документ";
 
     3) пункт 13 викласти у такій редакції:
 
     "13. Розрахунковими документами, що засвідчують факт надання послуги, можуть бути: касовий чек - для виконавців, які у розрахунках із замовниками використовують реєстратори розрахункових операцій (розрахункова квитанція у разі виходу такого реєстратора з ладу або тимчасового відключення електроенергії), квитанція, що є документом суворої звітності, - для виконавців, які згідно із законодавством не застосовують таких реєстраторів".
 
{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 833 ( 833-2006-п ) від 15.06.2006 }
 
{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 630 ( 630-2002-п ) від 16.05.2002 }
 
     4. У Правилах роздрібної торгівлі алкогольними напоями, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 липня 1996 р. N 854 ( 854-96-п ) (ЗП України, 1996 р., N 15, ст. 418; Офіційний вісник України, 1999 р., N 11, ст. 437):
 
     1) у пункті 4 слова "використання електронних контрольно-касових апаратів" замінити словами "застосування реєстраторів розрахункових операцій";
 
     2) пункт 21 після слів "ціна за одиницю товару" доповнити словами "у грошовій одиниці України";
 
     3) в абзаці першому пункту 25 після слів "мілілітрів напою"
 
доповнити словами "у грошовій одиниці України"; 
     4) пункт 26 визнати таким, що втратив чинність.

 
( Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 720 ( 720-2005-п ) від 09.08.2005 )

 
( Пункт 6 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1570 ( 1570-2004-п ) від 17.11.2004 )

 
( Пункт 7 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 720 ( 720-2005-п ) від 09.08.2005 )

 
     8. Абзаци другий і третій пункту 10 Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1997 р. N 1442 ( 1442-97-п ) (Офіційний вісник України, 1998 р., N 2, ст. 51), визнати такими, що втратили чинність.
 
( Пункт 9 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1155 ( 1155-2002-п ) від 17.08.2002 )

 
( Пункт 10 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 630 ( 630-2005-п ) від 21.07.2005 )

 
{ Пункт 11 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 383 ( 383-2011-п ) від 30.03.2011 }

 
{ Пункт 12 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 41 ( 41-2017-п ) від 25.01.2017 }

 
     13. У пункті 8 Положення про порядок видачі ліцензій на право оптової торгівлі спиртом етиловим, коньячним, плодовим і виноградним, алкогольними напоями та тютюновими виробами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 1999 р. N 500 ( 500-99-п ) (Офіційний вісник України, 1999 р., N 14, ст. 554), слова "контрольно-касовими апаратами" замінити словами "реєстраторами розрахункових операцій".

 
{ Пункт 14 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1374 ( 1374-2011-п ) від 28.12.2011 }вгору