Документ 449-98-п, поточна редакція — Редакція від 20.05.2011, підстава - 482-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 6 квітня 1998 р. N 449
Київ
Про затвердження Порядку справляння
збору за спеціальне використання рибних
та інших водних живих ресурсів і розмірів
збору за спеціальне використання
{ Назва Постанови в редакції Постанови КМ
N 482 ( 482-2011-п ) від 11.05.2011 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1336 ( 1336-98-п ) від 25.08.98
N 231 ( 231-2000-п ) від 07.02.2000
N 482 ( 482-2011-п ) від 11.05.2011 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок справляння збору за спеціальне
використання рибних та інших водних живих ресурсів і розміри збору
за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів
(додаються). { Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 482 ( 482-2011-п ) від
11.05.2011 }
2. Міністерству аграрної політики та продовольства разом з
Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством
фінансів, Міністерством екології та природних ресурсів і Державною
податковою службою привести у відповідність з цією постановою
Інструкцію про порядок обчислення та внесення платежів за
спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів
( z0017-00 ) і затвердити її в новій редакції. { Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 482 ( 482-2011-п ) від
11.05.2011 }
3. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої
влади привести у відповідність з цією постановою свої нормативні
акти.
4. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня
1996 р. N 1073 ( 1073-96-п ) "Про затвердження Порядку справляння
плати за спеціальне використання рибних та інших водних живих
ресурсів і тимчасових нормативів плати за їх спеціальне
використання" (ЗП України, 1996 р., N 17, ст. 482) визнати таким,
що втратив чинність з 1 квітня 1998 року.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 квітня 1998 р. N 449
ПОРЯДОК
справляння збору за спеціальне використання
рибних та інших водних живих ресурсів
{ Назва Порядку в редакції Постанови КМ N 482 ( 482-2011-п ) від
11.05.2011 }
{ У тексті Порядку слова "плата" і "Держкомрибгосп" у всіх
відмінках замінено відповідно словами "збір" і "Державне
агентство рибного господарства" у відповідному відмінку
згідно з Постановою КМ N 482 ( 482-2011-п ) від
11.05.2011 }

1. Цей Порядок визначає єдині правила справляння збору за
спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів, що
є державною власністю.
2. До спеціального використання належать усі види
користування водними живими ресурсами (за винятком любительського
і спортивного рибальства у водоймах загального користування), що
здійснюються з їх вилученням (добуванням, збиранням тощо) з
природного середовища.
3. Спеціальне використання рибних та інших водних живих
ресурсів здійснюється підприємствами, установами, організаціями та
громадянами (далі - користувачами) за наявності дозволів та за
відповідний збір.
4. Збір за спеціальне використання рибних та інших водних
живих ресурсів не справляється з: користувачів, які використовують рибні та інші водні живі
ресурси для подальшого відтворення, в тому числі штучного,
інтродукції, акліматизації та реакліматизації, а також тих, що
здійснюють вилучення рибних та інших водних живих ресурсів під час
проведення науково-дослідних, контрольних, меліоративних та інших
ловів, пов'язаних з природоохоронною діяльністю та поліпшенням
довкілля, а також ловів, пов'язаних з проведенням
дослідно-конструкторських робіт із створення нових конструкцій
знарядь лову; спеціальних господарств, що займаються розведенням та
вирощуванням рибних та інших водних живих ресурсів у переданих їм
у користування водних об'єктах.
5. Розмір збору за спеціальне використання рибних та інших
водних живих ресурсів обчислюється з урахуванням виду ресурсів,
нормативів збору, визначених Кабінетом Міністрів України, і квоти
вилову. Збір за спеціальне використання рибних та інших водних живих
ресурсів - це сума авансового платежу за одержання користувачами
квот вилову в розмірі 5 відсотків вартості квоти, щоквартальний
збір за фактичний вилов рибних та інших водних живих ресурсів із
зменшенням на суму авансового платежу і витрат на здійснення в
попередні періоди рибоводно-меліоративні роботи та роботи з
відтворення рибних та інших водних живих ресурсів. У разі спеціального використання рибних та інших водних живих
ресурсів, для яких не встановлено ліміти (квоти) на їх спеціальне
використання, а також коли вилов зазначених ресурсів здійснюється
без квотування в межах загального ліміту, розмір збору
обчислюється на основі нормативів збору та фактичних обсягів
вилову у звітному періоді. В таких випадках збір справляється
щоквартально.
6. Справляння збору здійснюється після отримання в
установленому порядку користувачами квот на спеціальне
використання рибних та інших водних живих ресурсів. Квоти визначаються Державним агентством рибного господарства
шляхом поділу ліміту на частки між користувачами.
7. У разі неповного використання квоти вилову рибних та інших
водних живих ресурсів внесений за них авансовий збір не
повертається. Якщо неповне використання квоти пов'язано із стихійним лихом
та іншими обставинами, що виникли не з вини користувачів, збір за
невикористану із зазначених причин частку квоти не справляється.
8. Внесення збору за спеціальне використання рибних та інших
водних живих ресурсів не звільняє користувачів від сплати штрафів
та відшкодування збитків, заподіяних унаслідок порушення вимог
законодавства. За перевищення квоти вилову користувачі несуть
відповідальність згідно з правилами рибальства.
9. Збір за спеціальне використання рибних та інших водних
живих ресурсів у межах установлених лімітів (квот) відноситься на
витрати виробництва.
10. Порядок зарахування до державного бюджету збору за
спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів
визначається бюджетним законодавством. { Абзац перший пункту 10 в
редакції Постанови КМ N 482 ( 482-2011-п ) від 11.05.2011 }
Порядок справляння цього збору визначається інструкцією про
порядок обчислення та внесення платежів за спеціальне використання
рибних та інших водних живих ресурсів.
11. Платники несуть відповідальність за повноту обчислення і
своєчасне внесення до бюджету збору за спеціальне використання
рибних та інших водних живих ресурсів.
12. Контроль за достовірністю звітних даних про обсяги
використання рибних та інших водних живих ресурсів здійснюють
органи рибоохорони Державного агентства рибного господарства.
13. Контроль за обчисленням і внесенням збору за спеціальне
використання рибних та інших водних живих ресурсів здійснюють
органи державної податкової служби та органи рибоохорони
Державного агентства рибного господарства. ( Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1336 ( 1336-98-п ) від 25.08.98 )

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 квітня 1998 р. N 449
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 11 травня 2011 р. N 482 ( 482-2011-п )
РОЗМІРИ ЗБОРУ
за спеціальне використання рибних та інших
водних живих ресурсів

------------------------------------------------------------------ | Вид ресурсів | Розміри збору за 1 тонну | | | (гривень) | |----------------------------------------------------------------| | Риби(1) | |----------------------------------------------------------------| |Катран акула | 120,26 | |--------------------------------+-------------------------------| |Морська лисиця | 48,33 | |--------------------------------+-------------------------------| |Морський кіт | 67,18 | |--------------------------------+-------------------------------| |Форель | 235,78 | |--------------------------------+-------------------------------| |Чорноморсько-азовський прохідний| 437,36 | |оселедець (дунайський, | | |азово-чорноморський) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Пузанок | 331,27 | |--------------------------------+-------------------------------| |Тюлька | 19,92 | |--------------------------------+-------------------------------| |Хамса азовська | 56,24 | |--------------------------------+-------------------------------| |Хамса чорноморська | 46,92 | |--------------------------------+-------------------------------| |Кілька чорноморська | 21,33 | |--------------------------------+-------------------------------| |Амур білий | 319,47 | |--------------------------------+-------------------------------| |Білизна | 406,71 | |--------------------------------+-------------------------------| |Верховодка (уклія) | 22,88 | |--------------------------------+-------------------------------| |В'юн | 136,74 | |--------------------------------+-------------------------------| |Карась сріблястий | 103,75 | |--------------------------------+-------------------------------| |Клепець | 115,52 | |--------------------------------+-------------------------------| |Краснопірка | 112,01 | |--------------------------------+-------------------------------| |Лин | 148,54 | |--------------------------------+-------------------------------| |Лящ | 223,98 | |--------------------------------+-------------------------------| |Підуст звичайний | 216,93 | |--------------------------------+-------------------------------| |Плоскирка | 107,29 | |--------------------------------+-------------------------------| |Рибець звичайний | 226,35 | |--------------------------------+-------------------------------| |Сазан | 248,75 | |--------------------------------+-------------------------------| |Синець | 133,23 | |--------------------------------+-------------------------------| |Тарань (плітка) | 108,46 | |--------------------------------+-------------------------------| |Товстолоб | 383,15 | |--------------------------------+-------------------------------| |Чехоня | 223,98 | |--------------------------------+-------------------------------| |В'язь | 176,85 | |--------------------------------+-------------------------------| |Сом | 465,67 | |--------------------------------+-------------------------------| |Судак звичайний | 323,02 | |--------------------------------+-------------------------------| |Йорж звичайний | 89,61 | |--------------------------------+-------------------------------| |Перкарина азовська | 51,6 | |--------------------------------+-------------------------------| |Окунь звичайний | 179,19 | |--------------------------------+-------------------------------| |Пеламіда | 663,71 | |--------------------------------+-------------------------------| |Барабуля | 116,72 | |--------------------------------+-------------------------------| |Луфар | 299,45 | |--------------------------------+-------------------------------| |Скумбрія чорноморська | 315,93 | |--------------------------------+-------------------------------| |Ставрида чорноморська | 236,95 | |--------------------------------+-------------------------------| |Бичок (крім видів, занесених до | 91,95 | |Червоної книги України) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Атерина (піщанка) | 21,81 | |--------------------------------+-------------------------------| |Гостроніс | 312,42 | |--------------------------------+-------------------------------| |Лобан | 438,53 | |--------------------------------+-------------------------------| |Сингіль | 442,07 | |--------------------------------+-------------------------------| |Піленгас | 394,91 | |--------------------------------+-------------------------------| |Щука | 281,77 | |--------------------------------+-------------------------------| |Сарган | 201,58 | |--------------------------------+-------------------------------| |Чорноморський калкан | 248,75 | |--------------------------------+-------------------------------| |Азовський калкан | 240,8 | |--------------------------------+-------------------------------| |Річкова камбала (глоса) | 152,08 | |--------------------------------+-------------------------------| |Мерланг (пікша) | 126,14 | |--------------------------------+-------------------------------| |Інша риба (крім видів, занесених| 21,22 | |до Червоної книги України) | | |----------------------------------------------------------------| | Морепродукти і ракоподібні | |----------------------------------------------------------------| |Мідії | 145 | |--------------------------------+-------------------------------| |Рапана | 91,95 | |--------------------------------+-------------------------------| |Куніарка (скафарка) | 70,86 | |--------------------------------+-------------------------------| |Креветки | 272,31 | |--------------------------------+-------------------------------| |Раки (крім широкопалого рака) | 249,92 | |----------------------------------------------------------------| | Водні безхребетні(2) | |----------------------------------------------------------------| |Артемія саліна (рачки) | 1,75 | |--------------------------------+-------------------------------| |Артемія саліна (яйця) | 3,54 | |--------------------------------+-------------------------------| |Гамарус річковий і морський | 1,17 | |--------------------------------+-------------------------------| |Зоопланктон (коловертки, | 1,17 | |гіллястовусі, веслоногі тощо) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Личинки хірономід | 1,75 | |--------------------------------+-------------------------------| |Каретра | 0,83 | |--------------------------------+-------------------------------| |Трубочник | 1,41 | |----------------------------------------------------------------| | Морські трави та водорості | |----------------------------------------------------------------| |Зостера | 8,26 | |--------------------------------+-------------------------------| |Цистозіра | 36,53 | |--------------------------------+-------------------------------| |Інші водорості (крім видів, | 29,24 | |занесених до Червоної книги | | |України) | | ------------------------------------------------------------------
_______________
Примітка. (1) Види риб розташовані у систематичному порядку за
сімействами.
(2) За 1 кг живої ваги.
{ Нормативи в редакції Постанов КМ N 231 ( 231-2000-п ) від
07.02.2000, N 482 ( 482-2011-п ) від 11.05.2011 }вгору