Про державний контроль якості лікарських засобів
Постанова Кабінету Міністрів України від 12.05.1997448
Документ 448-97-п, втратив чинність, поточна редакція — Редакція від 24.04.2009, підстава - 259/2009

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 12 травня 1997 р. N 448
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 837 ( 837-2008-п ) від 10.09.2008 - дію Постанови
зупинено згідно з Указом Президента N 1139/2008
( 1139/2008 ) від 03.12.2008 - Указ втратив чинність
на підставі Указу Президента N 259/2009 ( 259/2009 )
від 22.04.2009 }
Про державний контроль якості
лікарських засобів
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 755 ( 755-98-п ) від 25.05.98
N 730 ( 730-2008-п ) від 20.08.2008 }

Відповідно до Закону України "Про лікарські засоби"
( 123/96-ВР ) та на виконання постанови Верховної Ради України
"Про порядок введення в дію Закону України "Про лікарські засоби"
( 124/96-ВР ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 755
( 755-98-п ) від 25.05.98 }

1-1. Установити, що гранична чисельність працівників
Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів
Міністерства охорони здоров'я становить 40 осіб, а безпосередньо
підпорядкованих їй державних інспекцій в Автономній Республіці
Крим, областях, мм. Києві та Севастополі - 607 осіб. { Постанову доповнено пунктом 1-1 згідно з Постановою КМ N 730
( 730-2008-п ) від 20.08.2008 }
2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
забезпечити створення належних умов для діяльності державних
інспекцій з контролю якості лікарських засобів в Автономній
Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі і вжити
заходів для підпорядкування їм контрольно-аналітичних лабораторій,
що входять до складу обласних виробничих об'єднань "Фармація", та
створених на їх базі державних підприємств, з передачею зазначеним
інспекціям основних фондів (приміщень, обладнання, апаратури
тощо), і в разі потреби подати відповідні пропозиції Кабінетові
Міністрів України.
3. Установити, що утримання Державної інспекції з контролю
якості лікарських засобів та державних інспекцій з контролю якості
лікарських засобів в Автономній Республіці Крим, областях, мм.
Києві та Севастополі здійснюватиметься в межах асигнувань,
передбачених Міністерству охорони здоров'я в державному бюджеті на
утримання підпорядкованих йому закладів охорони здоров'я.
4. Міністерству охорони здоров'я за погодженням з
Міністерством фінансів, іншими заінтересованими центральними
органами виконавчої влади розробити та подати Кабінетові Міністрів
України проекти Положення про Державну інспекцію з контролю якості
лікарських засобів, Положення про порядок відбору зразків
лікарських засобів для лабораторної перевірки, Положення про
порядок та умови обов'язкового державного страхування життя і
здоров'я посадових осіб органів державного контролю.
5. Міністерству праці за погодженням з Міністерством фінансів
затвердити умови оплати праці працівників Державної інспекції з
контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров'я.

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО
Інд.28
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 1997 р. N 448
ОБСЯГ
скорочення апарату обласних, Київської і Севастопольської
міських державних адміністрацій у зв'язку із створенням
державних інспекцій з контролю якості лікарських
засобів
—————————————————————————————————————————————————————————— Регіон | Кількість одиниць, на яку | скорочується апарат —————————————————————————————————————————————————————————— Області:
Вінницька 5
Волинська 4
Дніпропетровська 5
Донецька 7
Житомирська 5
Закарпатська 3
Запорізька 4
Івано-Франківська 5
Київська 5
Кіровоградська 6
Луганська 5
Львівська 7
Миколаївська 4
Одеська 6
Полтавська 5
Рівненська 4
Сумська 5
Тернопільська 4
Харківська 7
Херсонська 5
Хмельницька 5
Черкаська 6
Чернівецька 6
Чернігівська 5
м. Київ 9
м. Севастополь 2 —————————————————————— Всього 134

Перший заступник Міністра Кабінету Міністрів України В.РЯБОКОНЬвгору