Документ 448-2016-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 19.10.2018, підстава - 835-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 22 липня 2016 р. № 448
Київ

Про затвердження Типових вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії “А”

Відповідно до частини четвертої статті 20 Закону України “Про державну службу” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Типові вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії “А”, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім підпункту 2 пункту 3 розділу “Загальні вимоги” Типових вимог, затверджених цією постановою, який набирає чинності з 1 травня 2018 року.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 19
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 липня 2016 р. № 448
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 3 жовтня 2018 р. № 835)

ТИПОВІ ВИМОГИ
до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії “А”

I. Загальні (кваліфікаційні) вимоги*

1.

Освіта**

- ступінь вищої освіти - не нижче магістра

2.

Досвід роботи**

- загальний стаж роботи - не менше семи років;

- досвід роботи на посадах державної служби категорій “А” чи “Б” або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах у відповідній сфері - не менше трьох років

3.

Володіння державною мовою

- вільне володіння державною мовою

4.

Володіння іноземною мовою

- володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи

II. Спеціальні вимоги

Кваліфікаційні вимоги***

1.

Освіта***


2.

Досвід роботи***


Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Управління змінами

- вміння формувати план змін;
- вміння управляти змінами та реакцією на них;
- вміння оцінювати ефективність змін

2.

Прийняття ефективних рішень

- здатність своєчасно приймати виважені рішення;
- вміння аналізувати альтернативи;
- спроможність на виважений ризик;
- автономність та ініціативність щодо прийняття пропозицій/рішень

3.

Лідерство

- вміння мотивувати до ефективної професійної діяльності;
- сприяння всебічному розвитку особистості;
- вміння делегувати повноваження та управляти результатами діяльності;
- здатність до формування ефективної організаційної культури державної служби

4.

Комунікація та взаємодія

- вміння визначати заінтересовані і впливові сторони та розбудовувати партнерські відносини;
- здатність ефективно взаємодіяти - дослухатися, сприймати та викладати думку;
- вміння публічно виступати перед аудиторією;
- здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації

5.

Досягнення результатів

- здатність до чіткого бачення результату діяльності;
- вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;
- вміння запобігати та ефективно долати перешкоди

6.

Стресостійкість

- вміння управляти своїми емоціями;
- здатність до самоконтролю;
- здатність до конструктивного ставлення до зворотного зв’язку, зокрема критики

7.

Управління ефективністю та розвиток людських ресурсів

- вміння управляти людськими ресурсами;
- вміння управляти проектами;
- вміння організовувати роботу і контролювати її виконання;
- здатність до мотивування

8.

Робота з інформацією

- здатність працювати з базами даних законодавства;
- вміння працювати в умовах електронного урядування

Професійні знання****

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:
- Конституції України;
- Закону України “Про Кабінет Міністрів України”;
- Закону України “Про центральні органи виконавчої влади”;
- Закону України  "Про державну службу"
- Закону України “Про запобігання корупції”

2.

Знання спеціального законодавства (пов’язаного із завданнями та змістом роботи державного службовця)


3.

Знання основ державного управління у відповідній галузі*****

- розуміння мети та завдань відповідної державної політики;
- знання системи управління галуззю

4.

Управління публічними фінансами

- знання основ бюджетного законодавства;
- знання системи державного контролю у сфері публічних фінансів

* Зазначаються загальні вимоги відповідно до частини першої статті 19 та частини другої статті 20 Закону України “Про державну службу”.
** Вимога не зазначається у разі наявності аналогічної вимоги у підрозділі “Кваліфікаційні вимоги” розділу “Спеціальні вимоги”.
*** Зазначається лише у разі коли спеціальним законом, який регулює діяльність відповідного державного органу, визначено інші вимоги до освіти та/або досвіду роботи відмінні від тих, які зазначено у Законі України “Про державну службу”, а також у разі необхідності уточнення галузей знань та/або спеціальностей, за якими здобуто вищу освіту, досвіду роботи у конкретній сфері.
**** У розділі “Професійні знання” зазначається не більше п’яти вимог.
***** У вимозі та її компонентах зазначається необхідна галузь та сфера державної політики.
вгору