Документ 448-2016-п, действует, текущая редакция — Редакция от 05.11.2019, основание - 903-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 22 липня 2016 р. № 448
Київ

Про затвердження Типових вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії “А”

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 835 від 03.10.2018
№ 903 від 03.11.2019}

Відповідно до частини четвертої статті 20 Закону України “Про державну службу” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Типові вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії “А”, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім підпункту 2 пункту 3 розділу “Загальні вимоги” Типових вимог, затверджених цією постановою, який набирає чинності з 1 травня 2018 року.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 19
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 липня 2016 р. № 448
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 3 листопада 2019 р. № 903)

ТИПОВІ ВИМОГИ
до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії “А”

I. Загальні (кваліфікаційні) вимоги*

1.

Освіта**

- ступінь вищої освіти - не нижче магістра

2.

Досвід роботи**

- загальний стаж роботи - не менше семи років;
- досвід роботи на посадах державної служби категорій “А” чи “Б” або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування або досвід роботи на керівних посадах у відповідній сфері - не менше трьох років

3.

Володіння державною мовою

- вільне володіння державною мовою

4.

Володіння іноземною мовою

- володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи (англійська або французька)

II. Спеціальні вимоги

Кваліфікаційні вимоги***

1.

Освіта***


2.

Досвід роботи***


Вимоги до компетентності****

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Лідерство

- вміння та досвід у визначенні стратегії, напрямів діяльності і розвитку організації та встановлення її чітких цілей і завдань;
- вміння та досвід у створенні ефективних команд, вміння налагодити ділові та водночас доброзичливі відносини із співробітниками;
- вміння делегувати повноваження та управляти результатами діяльності;
- ініціювання змін, здатність та досвід у формуванні організаційної культури, в якій більше всього ціняться доброчесність та досягнення результатів;
- відкритість, широкий світогляд, вміння слухати інших, адекватна оцінка власних якостей

2.

Комунікація та взаємодія

- вміння визначати заінтересовані і впливові сторони та розбудовувати партнерські відносини;
- здатність ефективно взаємодіяти - дослухатися, сприймати та викладати думку, толерантність до іншої точки зору;
- вміння впевнено виступати перед аудиторією, чітко і послідовно доносити думку, вміння вести діалог;
- вміння аргументовано та ефективно доводити свою точку зору

3.

Досягнення результатів

- здатність та досвід чіткого бачення результатів і планування діяльності організації та співробітників;
- вміння визначати пріоритети та фокусувати зусилля для досягнення результатів діяльності;
- вміння та досвід у запобіганні та ефективному подоланні перешкод;
- здатність до аналізу ситуації;
- вміння проводити оцінку гендерного впливу під час формування, реалізації та оцінювання державної політики;
- висока самоорганізація

4.

Стресостійкість

- вміння управляти своїми емоціями, здатність до збереження оптимізму в складних ситуаціях;
- здатність до самоконтролю;
- здатність до конструктивного ставлення до зворотного зв’язку, зокрема критики;
- здатність та досвід у прийнятті оптимальних рішень в стресових ситуаціях

5.

Абстрактне мислення

- здатність до логічного мислення;
- вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки

6.Професійні знання*****

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

знання: 
Конституції України
Закону України  “Про державну службу”; 
Закону України “Про запобігання корупції”

2.3.__________

* Зазначаються загальні вимоги відповідно до частини першої статті 19 та частини другої статті 20 Закону України “Про державну службу”.

** Не зазначається у разі наявності аналогічної вимоги у підрозділі “Кваліфікаційні вимоги” розділу “Спеціальні вимоги”.

*** Зазначається лише у разі, коли спеціальним законом, який регулює діяльність відповідного державного органу, визначено інші вимоги до освіти та/або досвіду роботи, відмінні від тих, що зазначені у Законі України “Про державну службу”, а також у разі необхідності уточнення галузей знань та/або спеціальностей, за якими здобуто вищу освіту, досвіду роботи у конкретній сфері.

**** У розділі “Вимоги до компетентності” зазначається не більше шести вимог.

***** У розділі “Професійні знання” зазначається не більше трьох вимог.

{Типові вимоги в редакції Постанов КМ № 835 від 03.10.2018, № 903 від 03.11.2019}вверх