Про схвалення Концепції створення індустріальних (промислових) парків
Розпорядження Кабінету Міністрів України; Концепція від 01.08.2006447-р
Документ 447-2006-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 01.08.2006

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 1 серпня 2006 р. N 447-р
Київ
Про схвалення Концепції створення
індустріальних (промислових) парків

1. Схвалити Концепцію створення індустріальних (промислових)
парків, що додається.
2. Мінекономіки разом з Мінпромполітики і Держінвестицій
розробити у тримісячний строк і подати Кабінетові Міністрів
України проекти нормативно-правових актів з питань створення та
функціонування індустріальних (промислових) парків.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 42

СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 1 серпня 2006 р. N 447-р
КОНЦЕПЦІЯ
створення індустріальних (промислових) парків

Загальна частина
На сучасному етапі перед Україною постав ряд проблем,
пов'язаних, зокрема, з уповільненням темпів економічного розвитку
і недостатньою інвестиційною активністю. У багатьох промислових
зонах інвестиційно непривабливі підприємства практично не мають
перспектив для відновлення виробничого потенціалу. Разом з тим їх
виробничі майданчики, а також території, вільні від забудови
(насамперед у регіонах з розвинутою інфраструктурою), можуть стати
за умови створення індустріальних (промислових) парків "точками
регіонального зростання".
Досвід країн Східної Європи, зокрема Угорщини, Словенії,
Чехії, свідчить, що створення індустріальних (промислових) парків
є одним із перспективних шляхів залучення інвестицій, зокрема
іноземних, в економічний розвиток регіонів, передусім економічно
відсталих.
Індустріальний (промисловий) парк може створюватися на
території площею до 700 гектарів, у межах якої органом управління
індустріальним (промисловим) парком формується комплекс об'єктів
виробничої інфраструктури (електро-, газо-, водопостачання,
водовідведення, телекомунікації тощо) та надання супутніх послуг
(охорона, транспортні та інші послуги) з метою залучення
інвесторів для провадження ними виробничої, науково-дослідної,
іншої господарської діяльності.
Індустріальний (промисловий) парк може бути приватним,
регіональним та державним.
На початковій стадії доцільно надати перевагу створенню
приватних індустріальних (промислових) парків із залученням
іноземних компаній, що вже мають практичний досвід у цій справі, а
також великих вітчизняних підприємств.
Формування мережі державних і регіональних індустріальних
(промислових) парків повинне здійснюватися відповідно до основних
напрямів розвитку державної і регіональної промислової політики з
урахуванням завдань, пов'язаних з розвитком міських агломерацій.
Індустріальні (промислові) парки доцільно створювати у
промислових регіонах поблизу великих міських агломерацій, але поза
їх межами, крім випадків, коли є належна інфраструктура і вільні
від забудови земельні ділянки безпосередньо у промислових зонах, а
також екологічні умови, які дають змогу створювати індустріальні
(промислові) парки у межах населених пунктів.
На території індустріального (промислового) парку можуть
провадитися будь-які види підприємницької діяльності, не
заборонені законодавством, а оподаткування суб'єктів
підприємницької діяльності (інвесторів) здійснюється відповідно до
законодавства.
Мета Концепції
Метою Концепції є визначення засад створення та розвитку
індустріальних (промислових) парків.
Для створення та розвитку індустріальних (промислових) парків
необхідно вжити заходів, спрямованих на:
розроблення нормативно-правової бази з питань створення та
функціонування індустріальних (промислових) парків;
визначення критеріїв створення індустріального (промислового)
парку, зокрема економічних, фінансово-бюджетних, екологічних;
внесення змін до актів законодавства з метою запровадження
спрощеного порядку надання земельних ділянок органам управління
індустріальними (промисловими) парками і особливостей реєстрації
таких органів та інвесторів;
визначення механізму стимулювання залучення коштів для
реалізації інвестиційних проектів створення індустріальних
(промислових) парків;
започаткування реалізації пілотних проектів створення
індустріальних (промислових) парків в Автономній Республіці Крим,
Київській, Львівській, Одеській та Харківській областях, за
результатами яких розпочинається формування мережі індустріальних
(промислових) парків.
Основні напрями та етапи реалізації Концепції
Концепція реалізується поетапно.
На першому етапі (2006-2007 роки) передбачається:
розроблення нормативно-правової бази з питань створення та
функціонування індустріальних (промислових) парків;
визначення перспективних територій для розміщення
індустріальних (промислових) парків на основі комплексної оцінки
наявного ресурсного потенціалу та проведення конкурсного відбору
проектів створення таких парків;
започаткування реалізації пілотних проектів створення
індустріальних (промислових) парків.
На другому етапі (2008-2010 роки) передбачається:
реалізація пілотних проектів створення та функціонування
індустріальних (промислових) парків;
формування системи управління та моніторингу результатів
діяльності індустріальних (промислових) парків.
На третьому етапі (починаючи з 2009 року) передбачається:
проведення комплексного аналізу результатів реалізації
пілотних проектів створення індустріальних (промислових) парків;
узагальнення результатів організації, переваг системи
управління та механізму функціонування індустріальних
(промислових) парків;
удосконалення законодавства, яким регламентується діяльність
індустріальних (промислових) парків, включаючи схеми управління,
координації та контролю;
створення мережі індустріальних (промислових) парків у різних
регіонах.
Координація роботи з реалізації Концепції здійснюється
Мінекономіки.
Очікувані результати
Здійснення заходів з реалізації Концепції дасть змогу:
створити сприятливі умови для розміщення в регіонах нових
підприємств, у тому числі іноземних;
активізувати залучення в економіку зовнішніх і внутрішніх
інвестицій;
збільшити надходження до бюджетів податків, зборів
(обов'язкових платежів);
здійснити технічне переоснащення, забезпечити збільшення
обсягів виробництва конкурентоспроможних товарів;
забезпечити ефективне використання інноваційного потенціалу
підприємств насамперед військово-промислового комплексу, а також
інших підприємств виробничої сфери;
прискорити процеси реструктуризації у металургійній,
машинобудівній, гірничодобувній та в інших галузях промисловості.вгору