Про внесення змін до Положення про Акредитаційну комісію
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.05.2014446
Документ 446-2014-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.05.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 23.09.2014. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 27 травня 2014 р. № 446
Київ

Про внесення змін до Положення про Акредитаційну комісію

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про Акредитаційну комісію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2003 р. № 1380 “Про ліцензування освітніх послуг” (Офіційний вісник України, 2003 p., № 36, ст. 1946; 2011 р., № 67, ст. 2587; 2012 р., № 65, ст. 2662; 2013 р., № 63, ст. 2283), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 травня 2014 р. № 446

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про Акредитаційну комісію

1. Абзац другий пункту 4 викласти в такій редакції:

“розглядає висновки МОН, регіональних експертних рад, експертних комісій МОН, міжгалузевої експертної ради з вищої освіти, експертної ради з ліцензування та атестації професійно-технічних навчальних закладів за результатами проведення ліцензійної, атестаційної або акредитаційної експертизи, приймає рішення про можливість надання ліцензій, свідоцтв про атестацію, сертифікатів про акредитацію;”.

2. У пункті 5:

абзац другий після слів “(за погодженням з їх керівниками)” доповнити словами “, представників Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні, громадських об’єднань, студентських та благодійних організацій”;

абзац третій виключити.

3. Друге речення пункту 6 викласти в такій редакції: “Головою Комісії за посадою є Міністр освіти і науки.”.

4. Абзац перший пункту 7 викласти в такій редакції:

“7. До складу Акредитаційної комісії входять представники МОН, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади (за погодженням з їх керівниками), організацій роботодавців, громадських об’єднань, студентських та благодійних організацій, вищих навчальних закладів незалежно від форми власності.”.

5. Абзаци перший, другий та п’ятий пункту 12 викласти в такій редакції:

“12. Для попереднього розгляду матеріалів з ліцензування, атестації та акредитації навчальних закладів при Акредитаційній комісії утворюються міжгалузева експертна рада з вищої освіти, експертна рада з ліцензування та атестації професійно-технічних навчальних закладів (далі - експертні ради).

Міжгалузева експертна рада з вищої освіти здійснює попередній розгляд матеріалів з ліцензування та акредитації у сфері вищої освіти у разі наявності негативних висновків експертних комісій МОН, проведення повторної експертизи, надходження звернень щодо недостовірності поданої навчальним закладом інформації, відмови у видачі ліцензії, повторного проведення акредитації у разі відмови в ній. Експертна рада з ліцензування та атестації професійно-технічних навчальних закладів здійснює попередній розгляд матеріалів з ліцензування та атестації у сфері професійно-технічної освіти у разі наявності негативних висновків експертних комісій, негативного рішення регіональної експертної ради, проведення повторної експертизи, відмови Акредитаційною комісією у видачі такої ліцензії протягом року або надходження звернень щодо недостовірності поданої навчальним закладом інформації.”;

“Голови та персональний склад експертних рад призначаються рішенням Акредитаційної комісії за поданням МОН.”.

6. У пункті 13 слово “місяць” замінити словами “два місяці”.вгору