Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 р. № 679
Постанова Кабінету Міністрів України від 15.05.2013446
Документ 446-2013-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.04.2018, підстава - 355-2017-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 15 травня 2013 р. № 446
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 355 від 24.05.2017}

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 р. № 679

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 р. № 679 “Про затвердження Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 50, ст. 1705; 2012 р., № 52, ст. 2079) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 травня 2013 р. № 446

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 р. № 679

1. Пункт 2 постанови викласти в такій редакції:

“2. Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації забезпечити застосування затвердженого цією постановою Технічного регламенту.”.

2. У Технічному регламенті радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання, затвердженому зазначеною постановою:

1) у пунктах 8 і 31 слово “Держспоживстандарт” в усіх відмінках замінити словом “Держспоживінспекція” у відповідному відмінку;

2) абзац другий пункту 16 викласти в такій редакції:

“готує технічну документацію, наведену в пункті 12 Технічного регламенту модулів оцінки відповідності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2003 р. № 1585 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 41, ст. 2175; 2011 р., № 67, ст. 2581) (далі - Технічний регламент модулів оцінки відповідності), та складає декларацію про відповідність пристрою цьому Технічному регламенту;”;

3) абзац другий пункту 17 викласти в такій редакції:

“декларацію про відповідність вимогам цього Технічного регламенту, на зворотному боці якої може міститься відмітка центрального органу виконавчої влади в галузі зв’язку про погодження застосування засобів телекомунікацій у телекомунікаційних мережах загального користування;”;

4) у пункті 23:

в абзаці другому слова “або модуля Н” замінити словами і цифрою “або модулів Н чи Н1”;

в абзаці третьому слова “модуля Aa або” замінити словами і цифрою “модуля А1 або”, а слова “або модуля Н” - словами і цифрою “або модулів Н чи Н1”;

в абзаці четвертому слова “або модуля Н” замінити словами і цифрою “або модулів Н чи Н1”;

5) в абзаці другому пункту 24 цифри “22” замінити цифрами “12”;

6) у пункті 25 слова і цифри “Модуль Aa застосовують відповідно до підпункту “a” пункту 25” замінити словами і цифрою “Модуль А1 застосовують відповідно до”;

7) пункт 27 викласти в такій редакції:

“27. Модулі Н і Н1 застосовують відповідно до Технічного регламенту модулів оцінки відповідності.”;

8) у тексті Технічного регламенту слово “Держспоживстандарт” в усіх відмінках замінити словом “Мінекономрозвитку”, а слово “Мінтрансзв’язку” - словами “Адміністрація Держспецзв’язку” у відповідному відмінку;

9) додаток до Технічного регламенту викласти в такій редакції:


“Додаток
до Технічного регламенту
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 15 травня 2013 р. № 446)

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ”.

3. План заходів із застосування Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання, затверджений зазначеною постановою, викласти в такій редакції:


“ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 червня 2009 р. № 679
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 15 травня 2013 р. № 446)

ПЛАН
заходів із застосування Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

1. Формування та публікування переліку національних стандартів, добровільне застосування яких може сприйматись як доказ відповідності пристроїв вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання (далі - Технічний регламент)

Мінекономрозвитку
Адміністрація Держспецзв’язку

постійно

2. Розроблення та перегляд національних стандартів, що гармонізовані з європейськими, на пристрої, на які поширюється дія Технічного регламенту

Адміністрація Держспецзв’язку
Мінекономрозвитку

постійно

3. Призначення органів з оцінки відповідності пристроїв вимогам Технічного регламенту та публікування переліку таких органів

Мінекономрозвитку
Адміністрація Держспецзв’язку

-“-

4. Приведення власних нормативно-правових актів у відповідність з Технічним регламентом

Адміністрація Держспецзв’язку
Мінекономрозвитку

у разі потреби

5. Обов’язкове застосування Технічного регламенту

Адміністрація Держспецзв’язку

з 1 грудня 2013 року

6. Внесення змін до Технічного регламенту

Адміністрація Держспецзв’язку
Мінекономрозвитку

у разі потреби”.
вгору