Документ 446-2008-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 17.11.2018, підстава - 960-2018-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 14 травня 2008 р. N 446
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 960 ( 960-2018-п ) від 24.10.2018 }
Про затвердження Порядку митного оформлення
товарів, що ввозяться на митну територію України
та підлягають обов'язковій сертифікації в Україні,
і визнання такими, що втратили чинність, деяких
постанов Кабінету Міністрів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 492 ( 492-2009-п ) від 21.05.2009
N 815 ( 815-2009-п ) від 05.08.2009
N 600 ( 600-2011-п ) від 09.06.2011
N 853 ( 853-2011-п ) від 10.08.2011
N 235 ( 235-2015-п ) від 22.04.2015
N 383 ( 383-2016-п ) від 24.06.2016 }

Відповідно до статті 18 Декрету Кабінету Міністрів України
"Про стандартизацію і сертифікацію" ( 46-93 ) Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок митного оформлення товарів, що
ввозяться на митну територію України та підлягають обов'язковій
сертифікації в Україні, що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України згідно з переліком, що додається.
3. Міністерству економічного розвитку і торгівлі забезпечити:
ведення Реєстру державної системи сертифікації в режимі
реального часу;
розміщення з урахуванням вимог Закону України "Про захист
персональних даних" ( 2297-17 ) інформації з Реєстру державної
системи сертифікації на власному офіційному веб-сайті для
відкритого доступу користувачами;
подання в електронній формі Державній фіскальній службі на
постійній безоплатній основі інформації з Реєстру державної
системи сертифікації. { Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 235 ( 235-2015-п ) від
22.04.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 383
( 383-2016-п ) від 24.06.2016 }
4. Ця постанова набирає чинності через 45 днів з дня
опублікування.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 27

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 травня 2008 р. N 446
ПОРЯДОК
митного оформлення товарів, що ввозяться
на митну територію України та підлягають
обов'язковій сертифікації в Україні

1. Цей Порядок визначає особливості митного оформлення
контрольованих товарів, що поміщуються у митний режим імпорту,
якщо такі товари:
ввозяться юридичними особами та призначені для продажу
(реалізації) на митній території України;
ввозяться громадянами на митну територію України та
підлягають декларуванню з поданням митної декларації, передбаченої
для підприємств;
належать до транспортних засобів, вузлів, агрегатів та частин
до них.
Мета ввезення товарів на митну територію України, які
поміщуються у митний режим імпорту, визначається шляхом заявлення
про це в митній декларації або іншому документі, що відповідно до
законодавства може використовуватися замість митної декларації для
декларування товарів у митний режим імпорту.
Контрольовані товари - товари, що підлягають обов’язковій
сертифікації в Україні, назва (опис) та код класифікації згідно з
УКТЗЕД ( 584а-18 ) яких збігаються з назвою продукції та кодом
згідно з УКТЗЕД, зазначеними в переліку, затвердженому
Мінекономрозвитку. В разі коли збігається лише назва або код,
товар вважається таким, що не підлягає обов’язковій сертифікації.
{ Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 235 ( 235-2015-п ) від
22.04.2015 }

{ Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ N 235
( 235-2015-п ) від 22.04.2015 }

{ Пункт 3 виключено на підставі Постанови КМ N 235
( 235-2015-п ) від 22.04.2015 }

4. Випуск для вільного обігу на митній території України
контрольованих товарів здійснюється за наявності в Єдиній
автоматизованій інформаційній системі органів фіскальної служби
України інформації про те, що назва, тип, вид, марка та виробник
товарів (незалежно від їх власника або одержувача) включені до
Реєстру державної системи сертифікації. { Абзац перший пункту 4 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 383 ( 383-2016-п ) від
24.06.2016 }
При цьому сертифікати відповідності (свідоцтва про визнання
відповідності) подаються митниці у разі, коли це прямо визначено
законом. { Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 235 ( 235-2015-п ) від
22.04.2015 }
5. Дія сертифіката відповідності (свідоцтва про визнання
відповідності), що подається митниці у разі, коли це прямо
визначено законом, поширюється на: { Абзац перший пункту 5 в
редакції Постанови КМ N 235 ( 235-2015-п ) від 22.04.2015 }
усі партії контрольованого товару, що надходять
(надсилаються) на адресу власника або одержувача протягом строку
дії сертифіката відповідності (свідоцтва про визнання
відповідності), якщо в ньому зазначено, що контрольований товар
випускається серійно та його назва, тип, вид, марка та виробник,
зазначені у сертифікаті відповідності (свідоцтві про визнання
відповідності), відповідають назві, типу, виду, марці та
виробнику, зазначеним у товарно-транспортних документах на
перевезення та документах, які використовуються для визначення
вартості товару; { Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 235 ( 235-2015-п ) від 22.04.2015 }
певну партію контрольованого товару, якщо в сертифікаті
відповідності (свідоцтві про визнання відповідності), виданому на
ім'я одного власника або одержувача, наведено інформацію про цю
партію контрольованого товару із зазначенням виробника, назви,
типу, виду, марки, розміру і товарно-транспортних документів та
документів, які використовуються для визначення вартості товару.

{ Абзац четвертий пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ
N 235 ( 235-2015-п ) від 22.04.2015 }

6. Митницями надається рішення про відмову у випуску
контрольованих товарів для вільного обігу на митній території
України в разі, коли: { Абзац перший пункту 6 в редакції Постанови
КМ N 235 ( 235-2015-п ) від 22.04.2015 }
в Єдиній автоматизованій інформаційній системі органів
фіскальної служби України відсутня інформація про включення
контрольованого товару до Реєстру державної системи сертифікації
або міститься інформація про анулювання чи призупинення дії
сертифіката відповідності (свідоцтва про визнання відповідності)
на зазначений товар; { Абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними
згідно з Постановами КМ N 235 ( 235-2015-п ) від 22.04.2015, N 383
( 383-2016-п ) від 24.06.2016 }
строк дії сертифіката відповідності (свідоцтва про визнання
відповідності) закінчився.

{ Абзац четвертий пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ
N 235 ( 235-2015-п ) від 22.04.2015 }

{ Абзац п'ятий пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ
N 235 ( 235-2015-п ) від 22.04.2015 }

7. Для проведення сертифікації контрольованого товару, який
перебуває під митним контролем, може проводитися відбір проб або
зразків товару в установленому законодавством порядку. Для цього
власник або одержувач контрольованого товару звертається до
митниці з письмовою заявою довільної форми про надання дозволу на
видачу проб або зразків на підставі довідки органу із сертифікації
про укладення договору на проведення робіт із сертифікації
контрольованого товару між його власником або одержувачем та
органом із сертифікації (додаток 2). { Абзац перший пункту 7 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 235 ( 235-2015-п ) від
22.04.2015 }
У разі знищення відібраних проб або зразків контрольованого
товару чи їх руйнування до рівня неможливості застосування за
призначенням під час проведення робіт із сертифікації власник або
одержувач контрольованого товару письмово повідомляє про це
митниці і подає акт про знищення (руйнування), складений органом
із сертифікації. При цьому кількість контрольованого товару у
митній декларації зазначається з урахуванням виданих проб або
зразків. { Абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 235 ( 235-2015-п ) від 22.04.2015 }
{ Додаток 1 виключено на підставі Постанови КМ N 235
( 235-2015-п ) від 22.04.2015 }

Додаток 2
до Порядку
Для цілей митного оформлення
ДОВІДКА
N _____ від ___ _________ 20 ___ р.

______________________________________________ повідомляє, що
(повне найменування органу із
сертифікації)
між ним та _______________________________________________________
(повне найменування власника або одержувача товару)
укладено договір N _____ від ___ ______ 20 ___ р. на проведення
робіт із сертифікації товару ____________________________________.
(опис товару)
Строк дії договору до ___ ______ 20 ___ р.

Для проведення робіт із сертифікації орган із сертифікації просить
видати (позначити "х"):
----- | | проби або зразки товару в кількості: _____ (_____________) ----- (цифрами і словами) (________________);
(одиниці виміру)
----- | | техніко-технологічну документацію: _______(______________) ----- (цифрами і словами)
аркушів/примірників.

Керівник органу із сертифікації ________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
М.П.

{ Додаток 3 виключено на підставі Постанови КМ N 235
( 235-2015-п ) від 22.04.2015 }

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 травня 2008 р. N 446
ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів
України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 листопада
1997 р. N 1211 ( 1211-97-п ) "Про затвердження Порядку митного
оформлення імпортних товарів (продукції), що підлягають
обов'язковій сертифікації в Україні" (Офіційний вісник України,
1997 р., число 45, с. 60).
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 листопада
2000 р. N 1672 ( 1672-2000-п ) "Про внесення змін до пункту 3
Порядку митного оформлення імпортних товарів (продукції), що
підлягають обов'язковій сертифікації в Україні" (Офіційний вісник
України, 2000 р., N 45, ст. 1946).
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 р.
N 1671 ( 1671-2001-п ) "Про внесення змін до пункту 3 Порядку
митного оформлення імпортних товарів (продукції), що підлягають
обов'язковій сертифікації в Україні" (Офіційний вісник України,
2001 р., N 50, ст. 2237).
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р.
N 191 ( 191-2003-п ) "Про внесення зміни до пункту 2 Порядку
митного оформлення імпортних товарів (продукції), що підлягають
обов'язковій сертифікації в Україні" (Офіційний вісник України,
2003 р., N 9, ст. 364).
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2003 р.
N 1361 ( 1361-2003-п ) "Про внесення змін до пункту 2 Порядку
митного оформлення імпортних товарів (продукції), що підлягають
обов'язковій сертифікації в Україні" (Офіційний вісник України,
2003 р., N 35, ст. 1899).
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р.
N 1464 ( 1464-2004-п ) "Про внесення змін до Порядку митного
оформлення імпортних товарів (продукції), що підлягають
обов'язковій сертифікації в Україні" (Офіційний вісник України,
2004 р., N 44, ст. 2903).
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2005 р.
N 1277 ( 1277-2005-п ) "Про доповнення пункту 2 Порядку митного
оформлення імпортних товарів (продукції), що підлягають
обов'язковій сертифікації в Україні" (Офіційний вісник України,
2005 р., N 52, ст. 3315).вгору