Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 22 травня 2019 р. № 445
Київ

Про затвердження Порядку та обсягів спрямування нерозподіленого залишку коштів, джерелом формування яких у 2017 році були надходження конфіскованих коштів та коштів, отриманих від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення

Відповідно до статті 33 Закону України “Про Державний бюджет України на 2019 рік” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок та обсяги спрямування нерозподіленого залишку коштів, джерелом формування яких у 2017 році були надходження конфіскованих коштів та коштів, отриманих від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення, що додаються.

2. Забезпечити:

1) Міністерству внутрішніх справ, Міністерству соціальної політики - погодження Порядку та обсягів, затверджених цією постановою, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;

2) після зазначеного погодження:

Міністерству фінансів - внесення відповідних змін до розпису державного бюджету;

Державній казначейській службі - перерахування коштів, зазначених у Порядку та обсягах, затверджених цією постановою, Міністерству внутрішніх справ та Міністерству соціальної політики.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 травня 2019 р. № 445

ПОРЯДОК ТА ОБСЯГИ
спрямування нерозподіленого залишку коштів, джерелом формування яких у 2017 році були надходження конфіскованих коштів та коштів, отриманих від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення

1. Ці Порядок та обсяги визначають механізм спрямування нерозподіленого залишку коштів, джерелом формування яких у 2017 році були надходження конфіскованих коштів та коштів, отриманих від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення, у встановлених сумах.

2. Нерозподілений залишок коштів, які надійшли у 2017 році до спеціального фонду державного бюджету згідно з кодом класифікації доходів бюджету 50080100 “Конфісковані кошти та кошти, отримані від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення” (далі - бюджетні кошти), спрямовується:

1) МВС - у сумі 30000 тис. гривень (видатки розвитку) за програмою 1007040 “Видатки для Національної поліції України на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави”;

2) Мінсоцполітики - у сумі залишку бюджетних коштів за вирахуванням суми, зазначеної в підпункті l цього пункту, у гривневому еквіваленті іноземної валюти на дату здійснення такої операції (видатки розвитку) за програмою 2511190 “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов”.

3. Головними розпорядниками бюджетних коштів є МВС і Мінсоцполітики.

4. Бюджетні кошти спрямовуються на:

1) реконструкцію під житло для поліцейських гуртожитку, розташованого в м. Сєвєродонецьку Луганської області (30000 тис. гривень);

2) виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та які потребують поліпшення житлових умов (у сумі залишку бюджетних коштів за вирахуванням суми, зазначеної в підпункті 1 пункту 2 цих Порядку та обсягів, у гривневому еквіваленті іноземної валюти на дату здійснення такої операції).

5. Закупівля товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти здійснюється в установленому законом порядку.

6. Проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, відображення їх у первинному і бухгалтерському обліку здійснюється в установленому законодавством порядку.

7. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.


Публікації документа