Документ 445-2013-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 18.11.2015, підстава - 884-2015-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 12 червня 2013 р. № 445
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 884 від 28.10.2015}

Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування суб’єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування суб’єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2010 р. № 900 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 75, ст. 2666, № 80, ст. 2820; 2011 р., № 11, ст. 486, № 28, ст. 1189; 2012 р., № 83, ст. 3356; 2013 р., № 31, ст. 1077), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 червня 2013 р. № 445

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування суб’єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів

1. В абзаці першому пункту 3 цифри “2009-2012” замінити словами “поточному та двох попередніх”.

2. В абзаці другому пункту 4 слова “наявність побудованих і реконструйованих об’єктів,“ виключити.

3. Пункт 5 доповнити абзацом такого змісту:

“Конкурсні комісії мають право виїжджати на місця, перевіряти наявність побудованих і реконструйованих об’єктів, достовірність відомостей, що містяться у поданих суб’єктами господарювання документах.”.

4. У пункті 6:

в абзаці восьмому слова “копії платіжних документів” замінити словами “засвідчені підписами керівника, головного бухгалтера та печаткою суб’єкта господарювання копії платіжних документів”;

в абзаці десятому слова “, видані відповідними органами державної податкової служби, Пенсійного фонду України та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування” виключити;

в абзаці дванадцятому цифри “2009-2011” замінити словами “двох попередніх”;

в абзаці тринадцятому цифри “2012” замінити словом “поточному”;

в абзаці чотирнадцятому слова “завірену в установленому порядку” замінити словами “засвідчену підписом керівника та печаткою суб’єкта господарювання”.

5. Пункт 7 після слова “банкрутство” доповнити словами “чи прийнято рішення про ліквідацію”.вгору