Про заходи по прискоренню будівництва фарфоро-фаянсових заводів
Постанова Ради Міністрів Української РСР від 27.08.1970444
Документ 444-70-п, поточна редакція — Прийняття від 27.08.1970

                                                          
РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
П О С Т А Н О В А
від 27 серпня 1970 р. N 444
Київ
Про заходи по прискоренню будівництва
фарфоро-фаянсових заводів

Рада Міністрів Української РСР відмічає, що незважаючи на
гострий дефіцит фарфоро-фаянсового посуду, Міністерство легкої
промисловості УРСР, Міністерство промислового будівництва УРСР,
Міністерство будівництва підприємств важкої індустрії УРСР
недостатньо вживають заходів до прискорення будівництва і
реконструкції фарфоро-фаянсових заводів.
Будови фарфоро-фаянсової промисловості не укомплектовані
необхідною кількістю робітників, не забезпечені будівельними
матеріалами, будівельними механізмами і транспортними засобами.
За 7 місяців поточного року обсяг будівельно-монтажних робіт
по Полонському фарфоровому заводу виконано на 85 процентів.
З метою прискорення будівництва фарфоро-фаянсових заводів та
нарощування потужностей по виробництву фарфоро-фаянсового посуду,
на виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 11 червня 1970 р.
N 420 "Про заходи по прискоренню будівництва фарфоро-фаянсових
заводів" Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
1. Зобов'язати Міністерство легкої промисловості УРСР,
Міністерство промислового будівництва УРСР та Міністерство
монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР забезпечити
введення в дію у 1970 році на Полонському фарфоровому заводі
потужностей по виготовленню фарфоро-фаянсового посуду в кількості
6,8 млн. штук на рік.
2. Зобов'язати Міністерство комунального господарства УРСР,
Міністерство будівництва підприємств важкої індустрії УРСР та
Донецький облвиконком вжити заходів до прискорення будівництва
міських очисних каналізаційних споруд у м. Дружківці Донецької
області, маючи на увазі забезпечити не пізніше III кварталу
1971 року введення в дію ціх споруд, а також приймання стоків від
фарфорового заводу, який будується в цьому місті.
Міністерству будівництва підприємств важкої індустрії УРСР
включити до плану підрядних робіт на 1971 рік для Міністерства
комунального господарства УРСР на будівництво очисних споруд у
м. Дружківці (II черга) - 500 тис. крб.
Держплану УРСР забезпечити виділення необхідних коштів на
1971 рік для закінчення будівництва очисних каналізаційних споруд
у м. Дружківці.
3. Покласти персональну відповідальність за забезпечення
виконання планів будівництва (реконструкції) фарфоро-фаянсових
заводів та введення в дію потужностей по виробництву
фарфоро-фаянсового посуду на Міністра легкої промисловості УРСР
т. Іванова, Міністра промислового будівництва УРСР т. Арешковича,
Міністра будівництва підприємств важкої індустрії УРСР т. Лубенця.
4. Довести до відома Держплану УРСР, Міністерства легкої
промисловості УРСР, Міністерства промислового будівництва УРСР,
Міністерства будівництва підприємств важкої індустрії УРСР,
Міністерства монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР та
Головпостачу УРСР, що Рада Міністрів СРСР постановою
11 червня 1970 р. N 420:
Зобов'язала Держплан СРСР внести до затверджених на 1970 рік
планів підрядних робіт по Міністерству будівництва підприємств
важкої індустрії СРСР, Міністерству промислового будівництва СРСР
та Міністерству монтажних і спеціальних будівельних робіт СРСР
необхідні зміни для забезпечення виконання завдань, передбачених
вказаною постановою, а також збільшити у зв'язку з цим на 1970 рік
зазначеним міністерствам фонд заробітної плати.
Доручила Держпостачу СРСР розглянути питання про виділення
додатково в 1970 році Міністерству легкої промисловості СРСР,
Міністерству будівництва підприємств важкої індустрії СРСР,
Міністерству промислового будівництва СРСР, Міністерству
будівництва СРСР та Міністерству монтажних і спеціальних
будівельних робіт СРСР устаткування, транспортних засобів,
будівельних механізмів і матеріалів, необхідних для завершення
будівництва і введення в дію фарфоро-фаянсових заводів,
передбачених зазначеною постановою.

Голова
Ради Міністрів УРСР В.ЩЕРБИЦЬКИЙ
Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР К.БОЙКО
Інд. 23вгору