Документ 443/98, втратив чинність, поточна редакція — Припинення дії від 11.12.1998, підстава - 311-XIV


 
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
Про заходи щодо регулювання реалізації
спирту етилового та алкогольних напоїв
 
( Указ не діє. Діяв до набрання чинності Закону N 311-XIV ( 311-14 ) від 11.12.98 )

 
     З метою упорядкування стягнення акцизного збору на спирт етиловий, що реалізується для виробництва підакцизної продукції, а також алкогольні напої, в тому числі на експорт, та відповідно до пункту 4 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України ( 254к/96-ВР ) п о с т а н о в л я ю:
 
     1. Установити, що підприємства-виробники відвантажують на експорт спирт етиловий та алкогольні напої за умови охорони і супроводження спирту етилового та алкогольних напоїв підрозділами митних органів або за наявності внесеної грошової застави.
     Грошова застава визначається у розмірі суми всіх податків, зборів (обов'язкових платежів), обчислених у порядку, встановленому для оподаткування цієї продукції у разі її реалізації на території України.
     Порядок організації охорони і супроводження спирту етилового та алкогольних напоїв і внесення грошової застави визначається Державною митною службою України.
 
     2. Установити, що реалізація (передача) підприємствами-виробниками спирту етилового суб'єктам підприємницької діяльності усіх форм власності для власного споживання, промислової переробки, для виробництва підакцизних та інших товарів здійснюється за умови сплати акцизного збору.
     Сума акцизного збору від реалізації підакцизних товарів (готової продукції), виготовлених з використанням спирту етилового, яка підлягає сплаті до бюджету, визначається як різниця між сумою акцизного збору, отриманою за реалізовані підакцизні товари (готову продукцію), та сумою акцизного збору, сплаченою під час придбання або митного оформлення спирту етилового, використаного на виробництво підакцизних товарів (готової продукції).
     У розрахункових (платіжних) документах про реалізовані товари сума акцизного збору визначається окремим рядком.
     У разі реалізації підприємством-виробником алкогольних напоїв на експорт за іноземну валюту йому повертаються з бюджету суми акцизного збору виходячи з митної вартості пропорційно сумі іноземної валюти, яка фактично надійшла на рахунок підприємства, але не більше від суми акцизного збору, сплаченого за придбаний спирт етиловий, що був використаний на виробництво алкогольних напоїв. Повернення проводиться у 10-денний строк з дня надходження письмової заяви платника податку, але не пізніше року з дня надходження валютних коштів на рахунок підприємства, за умови документального підтвердження:
     надходження коштів в іноземній валюті на розрахунковий рахунок;
     вантажно-митною декларацією зі штампом митниці "Пропуск дозволено" перетинання продукцією митного кордону;
     сплати підприємством акцизного збору за придбаний спирт етиловий (довідка органу державної податкової служби).
 
     3. У разі використання вітчизняними виробниками спирту етилового на виготовлення лікарських засобів, пектину, есенцій та оцту харчових, ветеринарних препаратів і кремнійорганічних сполук, під час придбання якого було сплачено акцизний збір, цим виробникам відшкодовуються сплачені суми акцизного збору протягом року з дня надходження відповідних сум до бюджету.
     Право на відшкодування мають вітчизняні товаровиробники підакцизних товарів за умови, що під час придбання спирту етилового в його вартості був врахований акцизний збір і в розрахункових (платіжних) документах підприємства-виробника спирту етилового сума акцизного збору виділена окремим рядком.
     На суму податкового зобов'язання щодо сплати акцизного збору за реалізований спирт етиловий, який використовується на виготовлення лікарських засобів, пектину, есенцій та оцту харчових, ветеринарних препаратів і кремнійорганічних сполук, підприємством-виробником може бути виданий податковий вексель на строк до 90 календарних днів, один примірник якого надається органу державної податкової служби за місцем реєстрації підприємства-виробника, другий примірник залишається у цього підприємства, третій - надається підприємству-виробнику спирту етилового.
     Податковий вексель вважається погашеним:
     у разі оплати векселя шляхом перерахування коштів у сумі акцизного збору до строку погашення векселя;
     у разі підтвердження використання спирту етилового на виробництво зазначених товарів.
     Якщо у строк, зазначений у векселі, його не погашено, несплачена сума векселя підлягає безспірному стягненню з векселедавця.
     Порядок випуску, обігу та погашення податкових векселів, що видаються на суму акцизного збору у разі реалізації спирту етилового для виробництва продукції, зазначеної у частині першій цієї статті, визначається Кабінетом Міністрів України.
 
     4. Міністерством фінансів України може надаватися відстрочка для сплати акцизного збору з реалізації спирту етилового на строк до 30 днів.
 
     5. Цей Указ набирає чинності в порядку, передбаченому пунктом 4 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України.

 
 Президент України                Л.КУЧМА 
м. Київ, 8 травня 1998 року
N 443/98вгору