Про державне замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб у 2008 році
Постанова Кабінету Міністрів України; Замовлення, Перелік від 17.04.2008443
Документ 443-2008-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 29.12.2008, підстава - v0919665-08

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 квітня 2008 р. N 443
Київ
Про державне замовлення на закупівлю
товарів, виконання робіт, надання послуг
для державних потреб у 2008 році
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
економіки
N 310 ( v0310665-08 ) від 29.07.2008
N 544 ( v0544665-08 ) від 08.10.2008
N 589 ( v0589665-08 ) від 27.10.2008
N 774 ( v0774665-08 ) від 25.11.2008
N 829 ( v0829665-08 ) від 09.12.2008
N 919 ( v0919665-08 ) від 29.12.2008 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити обсяги державного замовлення на закупівлю
товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб у
2008 році та перелік державних замовників, що додаються.
2. Установити, що державні замовники:
здійснюють погашення бюджетної заборгованості з оплати
виконаного у попередні роки державного замовлення за рахунок
бюджетних асигнувань, визначених відповідними бюджетними
програмами на 2008 рік ( 107-17 );
подають Міністерству економіки пропозиції стосовно внесення
змін до затверджених на поточний рік обсягів державного замовлення
не пізніше ніж до 15 листопада 2008 р.;
інформують Міністерство економіки один раз на півріччя до
15 числа наступного місяця про хід виконання державного
замовлення.
3. Державним замовникам, які мають бюджетну заборгованість з
оплати виконаного у попередні роки державного замовлення, подавати
щомісяця до 5 числа Міністерству економіки і Міністерству фінансів
інформацію про стан її погашення.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 18

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 квітня 2008 р. N 443
ОБСЯГИ
державного замовлення на закупівлю товарів,
виконання робіт, надання послуг для державних
потреб у 2008 році
ЗВЕДЕНА СУМА КОШТІВ,
передбачених у державному бюджеті ( 107-17 )
для фінансування державного замовлення в 2008 році
(у розрізі замовників)

(тис. гривень) -------------------------------------------------------------------------------------- | Державний | Усього | У тому числі за напрямами державного замовлення | | замовник | |----------------------------------------------------------| | | |у сфері | випуск |пос- |одер- |постача-|прове- |розроблен-| | | |культури|друкова-|тача-|жання | ння | дення | ня | | | | | ної | ння | при- |продук- |земель-|найважли- | | | | |продук- |доро-|росту | ції | ної | віших | | | | | ції | го- |запа- |соціаль-|реформи| новітніх | | | | | |цін- | сів | ного | та |технологій| | | | | | них |корис-|призна- |забез- | за | | | | | |мета-| них | чення |печення|пріоритет-| | | | | |лів |копа- | |охорони| ними | | | | | | |лин та| |земель-|напрямами | | | | | | |топог-| | них | розвитку | | | | | | |рафо- | |ресур- | науки і | | | | | | |геоде-| | сів |техніки та| | | | | | |зичні | | | розвиток | | | | | | |роботи| | |матеріаль-| | | | | | | | | |но-техніч-| | | | | | | | | |ної бази | | | | | | | | | |наукової і| | | | | | | | | | науково- | | | | | | | | | |технічної | | | | | | | | | |діяльності| |----------------+--------+--------+--------+-----+------+--------+-------+----------| |Усього |2771545 |643776,4|219219,4|20000|713450|445155,2|79134,6| 650809,4| |----------------+--------+--------+--------+-----+------+--------+-------+----------| |Апарат Верховної| 18633,8| 18633,8| | | | | | | |Ради України | | | | | | | | | |----------------+--------+--------+--------+-----+------+--------+-------+----------| |Мінпаливенерго | 10616,7| | | | | | | 10616,7| |----------------+--------+--------+--------+-----+------+--------+-------+----------| |Мінекономіки | 7350,1| | | | | | | 7350,1| |----------------+--------+--------+--------+-----+------+--------+-------+----------| |МКТ | 60871,4| 60803,6| 67,8 | | | | | | |----------------+--------+--------+--------+-----+------+--------+-------+----------| |МОН |305950,1| |168083,9| | | 27083 | | 110783,2| |----------------+--------+--------+--------+-----+------+--------+-------+----------| |МОЗ | 5946,6| | 90 | | | | | 5856,6| |----------------+--------+--------+--------+-----+------+--------+-------+----------| |Мінприроди |794110,7| | | |713450| |79134,6| 1526,1| |----------------+--------+--------+--------+-----+------+--------+-------+----------| |Мінпраці |418072,2| | | | |418072,2| | | |----------------+--------+--------+--------+-----+------+--------+-------+----------| |Мінпромполітики | 26552,3| | 157 | | | | | 26395,3| |----------------+--------+--------+--------+-----+------+--------+-------+----------| |Мінагрополітики | 5300 | | 500 | | | | | 4800 | |----------------+--------+--------+--------+-----+------+--------+-------+----------| |Мінтрансзв'язку | 898,8| | | | | | | 898,8| |----------------+--------+--------+--------+-----+------+--------+-------+----------| |МНС | 355 | | 355 | | | | | | |----------------+--------+--------+--------+-----+------+--------+-------+----------| |Мінфін | 20000 | | |20000| | | | | |----------------+--------+--------+--------+-----+------+--------+-------+----------| |Мінрегіонбуд | 95742 | 95000 | | | | | | 742 | |----------------+--------+--------+--------+-----+------+--------+-------+----------| |Мінвуглепром | 29900 | | | | | | | 29900 | |----------------+--------+--------+--------+-----+------+--------+-------+----------| |Мінжитлокомун- | 2872,1| | | | | | | 2872,1| |госп | | | | | | | | | |----------------+--------+--------+--------+-----+------+--------+-------+----------| |Держкомтелерадіо|509339 |469339 | 40000 | | | | | | |----------------+--------+--------+--------+-----+------+--------+-------+----------| |Держводгосп | 74,1| | | | | | | 74,1| |----------------+--------+--------+--------+-----+------+--------+-------+----------| |Головдержслужба | 10260,5| | | | | | | 10260,5| |----------------+--------+--------+--------+-----+------+--------+-------+----------| |НКАУ |241439,2| | | | | | | 241439,2| |----------------+--------+--------+--------+-----+------+--------+-------+----------| |Національна |185968,9| | 8722,4| | | | | 177246,5| |академія наук | | | | | | | | | |----------------+--------+--------+--------+-----+------+--------+-------+----------| |Академія | 3418,3| | 1243,3| | | | | 2175 | |педагогічних | | | | | | | | | |наук | | | | | | | | | |----------------+--------+--------+--------+-----+------+--------+-------+----------| |Академія | 15080,5| | | | | | | 15080,5| |медичних наук | | | | | | | | | |----------------+--------+--------+--------+-----+------+--------+-------+----------| |Академія | 1323,9| | | | | | | 1323,9| |правових наук | | | | | | | | | |----------------+--------+--------+--------+-----+------+--------+-------+----------| |НАЕР | 1468,8| | | | | | | 1468,8| --------------------------------------------------------------------------------------
ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ
у сфері культури
------------------------------------------------------------------------ | Код | Галузь, | Одиниця | Обсяг |Орієнтовна |Вартіс- | | програм- | замовник, | виміру | | середня |ть, тис.| | ної кла- |найменування | | | вартість, |гривень | | сифіка- | продукції | | | гривень | | |ції видат-| | | | | | | ків та | | | | | | | креди- | | | | | | | тування | | | | | | | держав- | | | | | | | ного | | | | | | | бюджету | | | | | | |( 107-17 )| | | | | | |----------+-------------+----------+-------------+-----------+--------| | |Усього | | | |643776,4| | |-----------------------------------------------------------| | |Створення та розповсюдження фільмів | |----------+-----------------------------------------------------------| |1806020 |МКТ |51000 | | |--------------------------------------------------+--------| | |Створення | одиниць/ |70/3280/1532 | 31500 |48262,4 | | |національних | хвилин | | | | | |фільмів |екранного | | | | | | | часу у | | | | | | |виробницт-| | | | | | |ві умовних| | | | | | | одиниць/ | | | | | | | хвилин | | | | | | |екранного | | | | | | | часу | | | | | | | готової | | | | | | |продукції | | | | | |-------------+----------+-------------+-----------+--------| | |у тому числі:| | | | | | |-------------+----------+-------------+-----------+--------| | |ігрові фільми| -"- |26/1810/625 | 54100 |33826,4 | | |-------------+----------+-------------+-----------+--------| | |анімаційні | -"- |9/176/129,6 | 51400 | 6663,8 | | |фільми | | | | | | |-------------+----------+-------------+-----------+--------| | |неігрові | -"- |35/1294/801,3| 9700 | 7772,2 | | |(хронікально-| | | | | | |документаль- | | | | | | |ні, науково- | | | | | | |пізнавальні) | | | | | | |фільми | | | | | | |-------------+----------+-------------+-----------+--------| | |Розповсюджен-|кількість | 37/66 |54600/10900| 2737,6 | | |ня (прокат) | фільмів/ | | | | | |фільмів, у |кількість | | | | | |тому числі |фільмоко- | | | | | |тиражування | пій | | | | | |фільмокопій | | | | | | |-----------------------------------------------------------| | |Створення, придбання і популяризація творів мистецтва | |----------+-----------------------------------------------------------| |1801150 |МКТ | 1900 | | |--------------------------------------------------+--------| | |Створення | одиниць | 10 | 94000 | 940 | | |вистав, | | | | | | |концертних | | | | | | |програм | | | | | | |-------------+----------+-------------+-----------+--------| | |Придбання | -"- | 195 | 2871,8 | 560 | | |творів | | | | | | |образотворчо-| | | | | | |го мистецтва | | | | | | |-------------+----------+-------------+-----------+--------| | |Придбання | одиниць | 18 | 8333,3 | 150 | | |творів | | | | | | |драматичного | | | | | | |мистецтва | | | | | | |-------------+----------+-------------+-----------+--------| | |Придбання | -"- | 75 | 3333,3 | 250 | | |творів | | | | | | |музичного | | | | | | |мистецтва | | | | | | |-----------------------------------------------------------| | |Проведення робіт з реставрації об'єктів культурної спадщини| |----------+-----------------------------------------------------------| | 2751090 |Мінрегіонбуд | 95000 | | |--------------------------------------------------+--------| | |Турецькі лазні, м. Євпаторія Автономної | 299 | | |Республіки Крим | | | |--------------------------------------------------+--------| | |Кенаси, місто | 201 | | |Євпаторія | | | |Автономної | | | |Республіки | | | |Крим | | | |-----------------------------------------------------------| | |у тому числі: | | | |Мала Кенаса, м. Євпаторія, Автономна Республіка | 57,7 | | |Крим | | | |--------------------------------------------------+--------| | |Бахчисарайський палацо-парковий комплекс | 200 | | |"Ханський палац", м. Бахчисарай Автономної | | | |Республіки Крим | | | |--------------------------------------------------+--------| | |Палац Потоцького, м. Тульчин Вінницької області | 500 | | |--------------------------------------------------+--------| | |Єзуїтський монастир, м. Вінниця | 1500 | | |--------------------------------------------------+--------| | |Костьол Домініканського монастиря, м. Вінниця | 1500 | | |--------------------------------------------------+--------| | |Собор Гранівського монастиря, с. Тишківська | 200 | | |Слобода Гайсинського району Вінницької області | | | |--------------------------------------------------+--------| | |Воздвиженська церква, с. Коршів Луцького району | 500 | | |Волинської області | | | |--------------------------------------------------+--------| | |Покровська церква, с. Піддубці Луцького району | 1115 | | |Волинської області | | | |--------------------------------------------------+--------| | |Свято-Миколаївський храм, м. Дружківка Донецької | 700 | | |області | | | |--------------------------------------------------+--------| | |Троїцький собор, м. Новомосковськ Дніпропетровсь- | 800 | | |кої області | | | |--------------------------------------------------+--------| | |Садиба М.Терещенка, м. Андрушівка Житомирської | 700 | | |області | | | |--------------------------------------------------+--------| | |Садиба Ганських, с. Верхівня Ружинського | 800 | | |району Житомирської області | | | |--------------------------------------------------+--------| | |Ратуша, м. Ужгород Закарпатської області | 3000 | | |--------------------------------------------------+--------| | |Троїцька церква, м. Приморськ Запорізької | 500 | | |області | | | |--------------------------------------------------+--------| | |Монастир-скит, с. Манява Богородчанського | 298 | | |району Івано-Франківської області | | | |--------------------------------------------------+--------| | |Замок, с. Пнів Надвірнянського району | 265 | | |Івано-Франківської області | | | |--------------------------------------------------+--------| | |Церква Святого Духа Господнього, м. Рогатин | 500 | | |Івано-Франківської області | | | |--------------------------------------------------+--------| | |Солеварня, м. Долина Івано-Франківської області | 100 | | |--------------------------------------------------+--------| | |Церква Святого Василя Великого, м. Черче | 50 | | |Рогатинського району Івано-Франківської області | | | |--------------------------------------------------+--------| | |Церква Святого Миколая, с. Кліщівна | 350 | | |Рогатинського району Івано-Франківської області | | | |--------------------------------------------------+--------| | |Дзвіниця церкви Різдва Пресвятої Богородиці | 76,2 | | |(дерев'яна), м. Тисмениця Івано-Франківської | | | |області | | | |--------------------------------------------------+--------| | |Церква Святого Миколая, с. Чесники | 500 | | |Рогатинського району Івано-Франківської області | | | |--------------------------------------------------+--------| | |Церква Благовіщення (дерев'яна), м. Коломия | 202 | | |Івано-Франківської області | | | |--------------------------------------------------+--------| | |Танцювальний павільйон Дендропарку | 600 | | |"Олександрія", м. Біла Церква Київської області | | | |--------------------------------------------------+--------| | |Зимовий палац, м. Біла Церква Київської області | 299 | | |--------------------------------------------------+--------| | |Церква Свято-Хрестовоздвиженська | 1275,5 | | |(усипальня родини Раєвських), с. Розумівка | | | |Олександрійського району Кіровоградської області | | | |--------------------------------------------------+--------| | |Замок, с. Підгірці Бродівського району | 3000 | | |Львівської області | | | |--------------------------------------------------+--------| | |Каземати з валами і бастіонами замку, м. Броди | 500 | | |Львівської області | | | |--------------------------------------------------+--------| | |Церква Різдва Пресвятої Богородиці, смт Щирець | 1000 | | |Пустомитівського району Львівської області | | | |--------------------------------------------------+--------| | |Замок, смт Олесько Буського району Львівської | 1100 | | |області | | | |--------------------------------------------------+--------| | |Церква Святого Миколая, м. Кам'янка | 320 | | |Бузька Львівської області | | | |--------------------------------------------------+--------| | |Монастир капуцинів, смт Олесько Буського району | 1200 | | |Львівської області | | | |--------------------------------------------------+--------| | |Житниці, м. Дрогобич Львівської області | 500 | | |--------------------------------------------------+--------| | |Церква Різдва Пресвятої Богородиці з | 300 | | |дзвіницею, с. Бережниця Жидачівського району | | | |Львівської області | | | |--------------------------------------------------+--------| | |Церква Стрітення Господнього та дзвіниця, | 471,4 | | |с. Черепин Пустомитівського району | | | |Львівської області | | | |--------------------------------------------------+--------| | |Державний історико-культурний заповідник, | 3265 | | |м. Белз Львівської області | | | |--------------------------------------------------+--------| | |Державний історико-архітектурний | 3590 | | |заповідник, м. Жовква Львівської області | | | |--------------------------------------------------+--------| | |Успенська церква, с. Осинове | 510,5 | | |Новопсковського району Луганської області | | | |--------------------------------------------------+--------| | |Старофлотські казарми, м. Миколаїв | 1000 | | |--------------------------------------------------+--------| | |Комплекс споруд середньовічної | 1000 | | |Акерманської фортеці, | | | |м. Білгород-Дністровський Одеської області | | | |--------------------------------------------------+--------| | |Палац адмірала Абази (музей Західного та | 1450 | | |Східного мистецтва), м. Одеса | | | |--------------------------------------------------+--------| | |Хресто-Воздвиженська церква (діорама | 860 | | |історичного музею О.Суворова), м. Ізмаїл Одеської | | | |області | | | |--------------------------------------------------+--------| | |Спасо-Преображенська церква, с. Великі | 400 | | |Сорочинці Миргородського району Полтавської | | | |області | | | |--------------------------------------------------+--------| | |Церква і дзвіниця Покрова Пресвятої | 500 | | |Богородиці, смт Млинів Рівненської області | | | |--------------------------------------------------+--------| | |Палац, смт Млинів Рівненської області | 1800 | | |--------------------------------------------------+--------| | |Башта Луцька, м. Острог Рівненської області | 400 | | |--------------------------------------------------+--------| | |Келії монастиря Воскресіння Господнього, | 686 | | |м. Корець Рівненської області | | | |--------------------------------------------------+--------| | |Палац, с. Великі Межирічі Корецького району | 200 | | |Рівненської області | | | |--------------------------------------------------+--------| | |Луцька брама, м. Дубно Рівненської області | 0 | | |--------------------------------------------------+--------| | |Костел Успіння Діви Марії, м. Острог | 800 | | |Рівненської області | | | |--------------------------------------------------+--------| | |Свято-Духівський собор, м. Ромни Сумської області | 747 | | |--------------------------------------------------+--------| | |Миколаївська церква, с. Юнаківка Сумської області | 1000 | | |--------------------------------------------------+--------| | |Садиба Л.Є. Кеніга (Головний будинок та | 800 | | |"Круглий Двір"), м. Тростянець Сумської області | | | |--------------------------------------------------+--------| | |Воскресенська церква (дерев'яна), м. Лебедин | 295 | | |Сумської області | | | |--------------------------------------------------+--------| | |Трьох-Анастасіївська церква, м. Глухів Сумської | 481 | | |області | | | |--------------------------------------------------+--------| | |Ратуша, м. Бучач Тернопільської області | 1000 | | |--------------------------------------------------+--------| | |Національний заповідник "Замки | 3300 | | |Тернопілля", м. Збараж Тернопільської області | | | |--------------------------------------------------+--------| | |Кременецько-Почаївський державний | 2212,4 | | |історико-архітектурний заповідник, м. Кременець | | | |Тернопільської області | | | |--------------------------------------------------+--------| | |Державний історико-архітектурний | 966 | | |заповідник, м. Бережани Тернопільської області | | | |--------------------------------------------------+--------| | |Топографічний корпус військового училища, | 1500 | | |м. Чугуїв Харківської області | | | |--------------------------------------------------+--------| | |Святодухівський собор з дзвіницею, м. Херсон | 1000 | | |--------------------------------------------------+--------| | |Михайлівська церква (дерев'яна), | 734,2 | | |с. Зіньків Віньковецького району Хмельницької | | | |області | | | |--------------------------------------------------+--------| | |Китайський будинок, с. Самчики | 800 | | |Старокостянтинівського району Хмельницької | | | |області | | | |--------------------------------------------------+--------| | |Покровська церква-замок, с. Сутківці | 664,8 | | |Ярмолинецького району Хмельницької області | | | |--------------------------------------------------+--------| | |Замок князів Острозьких, м. Старокостянтинів | 1553 | | |Хмельницької області | | | |--------------------------------------------------+--------| | |Садиба, смт Антоніни Красилівського району | 400 | | |Хмельницької області | | | |--------------------------------------------------+--------| | |Національний заповідник "Кам'янець", | 5840 | | |м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області | | | |--------------------------------------------------+--------| | |Бастіони Палацового комплексу, м. Меджибіж | 0 | | |Хмельницької області | | | |--------------------------------------------------+--------| | |Церква, м. Меджибіж Хмельницької області | 28,1 | | |--------------------------------------------------+--------| | |Південний корпус, м. Меджибіж | 29,6 | | |Хмельницької області | | | |--------------------------------------------------+--------| | |Замок, м. Меджибіж Хмельницької області | 42,3 | | |--------------------------------------------------+--------| | |Успенський собор, м. Канів Черкаської області | 3000 | | |--------------------------------------------------+--------| | |Вознесенська церква, смт Лужани | 1500 | | |Кіцьманського району Чернівецької області | | | |--------------------------------------------------+--------| | |Резиденція буковинських митрополитів | 2680 | | |(митрополичий корпус), м. Чернівці | | | |--------------------------------------------------+--------| | |Успенський собор старообрядців, с. Біла | 400 | | |Криниця Глибоцького району Чернівецької області | | | |--------------------------------------------------+--------| | |Державний історико-архітектурний | 1000 | | |заповідник "Хотинська фортеця", м. Хотин | | | |Чернівецької області | | | |--------------------------------------------------+--------| | |Георгіївська церква, смт Седнів | 297 | | |Чернігівського району Чернігівської області | | | |--------------------------------------------------+--------| | |Воскресенська церква, смт Батурин | 3395 | | |Бахмацького району Чернігівської області | | | |--------------------------------------------------+--------| | |Благовіщенський собор, м. Ніжин Чернігівської | 800 | | |області | | | |--------------------------------------------------+--------| | |Садиба "Покорщина", смт Козелець Чернігівської | 401 | | |області | | | |--------------------------------------------------+--------| | |Іллінська церква, смт Короп Чернігівської області | 1000 | | |--------------------------------------------------+--------| | |Національний історико-архітектурний | 250 | | |заповідник "Чернігів Стародавній", м. Чернігів | | | |--------------------------------------------------+--------| | |Національний заповідник "Софія Київська", | 15000 | | |м. Київ | | |----------+--------------------------------------------------+--------| | 1802030 |МКТ | 7903,6 | | |--------------------------------------------------+--------| | |Національний історико-культурний заповідник | 1000 | | |"Качанівка", с-ще Качанівка Ічнянського району | | | |Чернігівської області | | | |--------------------------------------------------+--------| | |проведення робіт з реставрації Південних служб | 800 | | |--------------------------------------------------+--------| | |розроблення науково-проектної документації | 200 | | |на виконання робіт з реставрації Палацу | | | |--------------------------------------------------+--------| | |Державний історико-меморіальний заповідник | 200 | | |"Поле Берестецької битви", с. Пляшева | | | |Радивілівського району Рівненської області | | | |--------------------------------------------------+--------| | |проведення робіт з реставрації іконостаса | 200 | | |Михайлівської церкви | | | |--------------------------------------------------+--------| | |Національний Києво-Печерський | 2180 | | |історико-культурний заповідник, м. Київ | | | |--------------------------------------------------+--------| | |розроблення науково-проектної документації, | 640 | | |проведення робіт з реставрації корпусу N 11б | | | |(майстерня) | | | |--------------------------------------------------+--------| | |розроблення науково-проектної | 650 | | |документації, проведення робіт з | | | |реставрації корпусів N 21 і 21а (келії) | | | |--------------------------------------------------+--------| | |розроблення науково-проектної документації | 100 | | |з реставрації корпусу N 85 (трапезна) | | | |--------------------------------------------------+--------| | |розроблення науково-проектної | 790 | | |документації, проведення робіт з | | | |реставрації корпусу N 3 (келії) | | | |--------------------------------------------------+--------| | |Національний заповідник "Хортиця", м. Запоріжжя | 2522 | | |--------------------------------------------------+--------| | |розроблення науково-проектної документації, | 300 | | |проведення робіт з реставрації та музеєфікації | | | |козацького судна XVIII століття "Чайка" | | | |--------------------------------------------------+--------| | |розроблення науково-проектної | 450 | | |документації, проведення робіт з | | | |реставрації та музеєфікації козацького | | | |судна XVIII століття "Бригантина" | | | |--------------------------------------------------+--------| | |проведення реставраційно-реабілітаційних | 600,4 | | |робіт з укріплення узбережжя о. Хортиці | | | |--------------------------------------------------+--------| | |розроблення проектно-кошторисної | 780,7 | | |документації та здійснення музеєфікації | | | |фундаментів кам'яних споруд епохи бронзи у балці | | | |Ганівка | | | |--------------------------------------------------+--------| | |проведення робіт з музеєфікації кромлехів | 390,9 | | |епохи бронзи | | | |--------------------------------------------------+--------| | |Національний історико-етнографічний | 351,6 | | |заповідник "Переяслав", | | | |м. Переяслав-Хмельницький Київської області | | | |--------------------------------------------------+--------| | |проведення робіт з реставрації Острійської | 138 | | |козацької церкви XVII століття | | | |--------------------------------------------------+--------| | |проведення робіт з реставрації Андрушівської | 213,6 | | |церкви XVII століття | | | |--------------------------------------------------+--------| | |Національний заповідник "Херсонес Таврійський", | 1050 | | |м. Севастополь | | | |--------------------------------------------------+--------| | |розроблення науково-проектної | 1050 | | |документації, проведення | | | |реставраційно-консерваційних робіт Куртини 19 | | | |--------------------------------------------------+--------| | |Національний заповідник "Давній Галич", м. Галич | 600 | | |Івано-Франківської області | | | |--------------------------------------------------+--------| | |проведення робіт з реставрації Галицького замку | 300 | | |--------------------------------------------------+--------| | |проведення робіт з реставрації та | 200 | | |музеєфікації фундаментів Успенського собору | | | |--------------------------------------------------+--------| | |проведення робіт з реставрації об'єктів | 100 | | |музею архітектури і побуту Прикарпаття | | | |-----------------------------------------------------------| | |Інформаційні послуги | |----------+-----------------------------------------------------------| | 0111080 |Апарат Верховної Ради України |18633,8 | | |--------------------------------------------------+--------| | |Висвітлення | годин | 4733 | 3937 |18633,8 | | |діяльності | | | | | | |народних | | | | | | |депутатів | | | | | | |України через| | | | | | |засоби | | | | | | |телебачення і| | | | | | |радіомовлення| | | | | | |--------------------------------------------------+--------| | |Держкомтелерадіо |469339 | |----------+--------------------------------------------------+--------| | 1701080 |Виробництво | -"- | 372827,5 | 1050,6 |391677,9| | |та | | | | | | |розповсюджен-| | | | | | |ня | | | | | | |телерадіопро-| | | | | | |грам для | | | | | | |державних | | | | | | |потреб | | | | | |----------+-------------+----------+-------------+-----------+--------| | 1701150 |Трансляція | -"- | 372827,5 | 208,3 |77661,1 | | |телерадіопро-| | | | | | |грам, | | | | | | |вироблених | | | | | | |для державних| | | | | | |потреб | | | | | ------------------------------------------------------------------------
ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ
на випуск друкованої продукції
------------------------------------------------------------------ | Код | Галузь, замовник, | Обсяг, |Орієнтов-| Вар- | |програмної| найменування продукції | тис. | на | тість, | |класифіка-| |примірни-| середня | тис. | | ції | | ків |вартість |гривень | | видатків | | | одного | | | та | | |примірни-| | |кредитува-| | | ка, | | | ння | | | гривень | | |державного| | | | | | бюджету | | | | | |( 107-17 )| | | | | |----------+------------------------+---------+---------+--------| | |Усього |10913,17 | |219219,4| | |------------------------+---------+---------+--------| | |у тому числі: | | | | | |------------------------+---------+---------+--------| | |видання, придбання, | 9658,75 | 13,6 |131483,3| | |зберігання і доставка | | | | | |підручників для | | | | | |студентів вищих | | | | | |навчальних закладів, | | | | | |учнів загальноосвітніх | | | | | |та професійно-технічних | | | | | |навчальних закладів | | | | | |------------------------+---------+---------+--------| | |наукові видання | 63,52 | 74,35 | 4723 | | |------------------------+---------+---------+--------| | |енциклопедичні видання | 31,3 | 114 | 3568,4 | | |------------------------+---------+---------+--------| | |видання для дітей та | 217 | 26,8 | 5825,8 | | |юнацтва | | | | | |------------------------+---------+---------+--------| | |науково-популярна | 385 | 43,9 |16920,2 | | |література | | | | | |------------------------+---------+---------+--------| | |література мовами | 29 | 53,3 | 1544,6 | | |національних меншин | | | | | |------------------------+---------+---------+--------| | |твори класиків | 351,1 | 28,7 |10060,4 | | |української літератури | | | | | |та лауреатів | | | | | |Національної премії | | | | | |імені Тараса Шевченка | | | | | |------------------------+---------+---------+--------| | |твори класиків | 101 | 27,8 | 2812,4 | | |зарубіжної літератури (в| | | | | |перекладі українською | | | | | |мовою) | | | | | |------------------------+---------+---------+--------| | |довідкові та | 73,5 | 39,5 | 2901,8 | | |інформаційні видання | | | | | |------------------------+---------+---------+--------| | |підготовка до друку | 3 | | 1254,4 | | |------------------------+---------+---------+--------| | |у тому числі за | | | | | |замовниками: | | | | |----------+--------------------------------------------+--------| | 2201230 |МОН |129958,8| | |--------------------------------------------+--------| | |Видання, придбання, | | |129958,8| | |зберігання і доставка | | | | | |підручників для | | | | | |студентів вищих | | | | | |навчальних закладів, | | | | | |учнів загальноосвітніх | | | | | |та професійно-технічних | | | | | |навчальних закладів | | | | | |------------------------+---------+---------+--------| | |Видання підручників та | 9620,8 | 12,3 |118336,1| | |навчальних посібників | | | | | |------------------------+---------+---------+--------| | |у тому числі: | | | | | |------------------------+---------+---------+--------| | |для учнів 8 класу | 9620,8 | 12,3 |118336,1| | |загальноосвітніх | | | | | |навчальних закладів із | | | | | |дванадцятирічним строком| | | | | |навчання | | | | | |------------------------+---------+---------+--------| | |у тому числі видання | 734,5 | 14,9 | 11000 | | |підручників для шкіл з | | | | | |навчанням російською та | | | | | |іншими мовами | | | | | |національних меншин | | | | | |------------------------+---------+---------+--------| | |Оплата робіт з виконання| | | 2209,3 | | |державного замовлення за| | | | | |перехідними угодами за | | | | | |видання підручників та | | | | | |навчальних посібників | | | | | |------------------------+---------+---------+--------| | |Оплата робіт з виконання| | | 90,1 | | |державного замовлення за| | | | | |перехідними угодами за | | | | | |доставку підручників | | | | | |------------------------+---------+---------+--------| | |Доставка навчальної | | | 8677,5 | | |літератури та зберігання| | | | | |резервного фонду МОН | | | | | |------------------------+---------+---------+--------| | |Проведення конкурсів | | | 645,8 | |----------+--------------------------------------------+--------| | 6541050 |Національна академія наук | 8722,4 | | |--------------------------------------------+--------| | |Випуск друкованої | | | 8722,4 | | |продукції | | | | | |------------------------+---------+---------+--------| | |у тому числі: | | | | | |------------------------+---------+---------+--------| | |наукові видання | 56,32 | 76,26| 4295 | | |------------------------+---------+---------+--------| | |у тому числі: | | | | | |------------------------+---------+---------+--------| | |видавництво "Наукова | 23,72 | 147,34| 3495 | | |думка" | | | | | |------------------------+---------+---------+--------| | |видавничий дім | 32,6 | 24,5 | 800 | | |"Академперіодика" | | | | | |------------------------+---------+---------+--------| | |енциклопедичні видання | 30 | 111 | 3330 | | |------------------------+---------+---------+--------| | |у тому числі: | | | | | |------------------------+---------+---------+--------| | |проект "Словники | 15 | 82,66 | 1240 | | |України" (Український | | | | | |мовно-інформаційний фонд| | | | | |Національної академії | | | | | |наук) | | | | | |------------------------+---------+---------+--------| | |"Енциклопедія історії | 5 | 110 | 550 | | |України" (Інститут | | | | | |історії України | | | | | |Національної академії | | | | | |наук) | | | | | |------------------------+---------+---------+--------| | |"Енциклопедія сучасної | 10 | 154 | 1540 | | |України" (Інститут | | | | | |енциклопедичних | | | | | |досліджень Національної | | | | | |академії наук) | | | | | |--------------------------------------------+--------| | |Підготовка до друку | 1097,4 | | |--------------------------------------------+--------| | |"Шевченківська | | | 400 | | |енциклопедія" (Інститут | | | | | |літератури імені | | | | | |Т.Г.Шевченка Націона- | | | | | |льної академії наук) | | | | | |------------------------+---------+---------+--------| | |"Історія української | | | 300 | | |літератури" (Інститут | | | | | |літератури імені | | | | | |Т.Г.Шевченка Націона- | | | | | |льної академії наук) | | | | | |------------------------+---------+---------+--------| | |"Франківська | | | 247,4 | | |енциклопедія" (Львівське| | | | | |відділення Інституту | | | | | |літератури імені | | | | | |Т.Г.Шевченка Націона- | | | | | |льної академії наук) | | | | | |------------------------+---------+---------+--------| | |"Енциклопедія | | | 150 | | |міжнародного права" | | | | | |(Інститут держави і | | | | | |права імені | | | | | |В.М.Корецького) | | | | |----------+--------------------------------------------+--------| | 1701110 |Держкомтелерадіо | 40000 | | |--------------------------------------------+--------| | |Випуск друкованої | 1155,3 | 34,6 | 40000 | | |продукції за програмою | | | | | |"Українська книга" | | | | | |------------------------+---------+---------+--------| | |у тому числі: | | | | | |------------------------+---------+---------+--------| | |видання для дітей та | 217 | 26,8 | 5825,8 | | |юнацтва | | | | | |------------------------+---------+---------+--------| | |твори класиків | 351,1 | 28,7 |10060,4 | | |української літератури | | | | | |та лауреатів | | | | | |Національної премії | | | | | |імені Тараса Шевченка | | | | | |------------------------+---------+---------+--------| | |твори класиків | 101 | 27,8 | 2812,4 | | |зарубіжної літератури (в| | | | | |перекладі українською | | | | | |мовою) | | | | | |------------------------+---------+---------+--------| | |науково-популярна | 385 | 43,9 |16920,2 | | |література | | | | | |------------------------+---------+---------+--------| | |довідкові та | 72,2 | 39,3 | 2836,6 | | |інформаційні видання | | | | | |------------------------+---------+---------+--------| | |література мовами | 29 | 53,3 | 1544,6 | | |національних меншин | | | | |----------+--------------------------------------------+--------| | 2801110 |Мінагрополітики | 500 | | |--------------------------------------------+--------| | |Випуск друкованої | 17 | 29,4 | 500 | | |продукції | | | | | |------------------------+---------+---------+--------| | |Підручники для студентів| 17 | 29,4 | 500 | | |вищих навчальних | | | | | |закладів | | | | |----------+--------------------------------------------+--------| | 2301090 |МОЗ | 90 | | |--------------------------------------------+--------| | |Випуск друкованої | 2,25 | 40 | 90 | | |продукції | | | | | |------------------------+---------+---------+--------| | |Підручники для студентів| 2,25 | 40 | 90 | | |вищих навчальних | | | | | |закладів | | | | |----------+--------------------------------------------+--------| | 1801080 |МКТ | 67,8 | | |--------------------------------------------+--------| | |Випуск друкованої | 2,5 | 27,12 | 67,8 | | |продукції | | | | | |------------------------+---------+---------+--------| | |Підручники для студентів| 2,5 | 27,12 | 67,8 | | |вищих навчальних | | | | | |закладів | | | | |----------+--------------------------------------------+--------| | 2601030 |Мінпромполітики | 157 | | |--------------------------------------------+--------| | |Підготовка до друку | 3 | 52,3 | 157 | | |------------------------+---------+---------+--------| | |у тому числі: | | | | | |------------------------+---------+---------+--------| | |науково-технічний журнал| 2 | 50,5 | 101 | | |"Технология и | | | | | |конструирование в | | | | | |электронной аппаратуре" | | | | | |------------------------+---------+---------+--------| | |науково-технічний журнал| 1 | 56 | 56 | | |"Технологические | | | | | |системы" | | | | |----------+--------------------------------------------+--------| | 3207040 |МНС (Держгідромет) | 355 | | |--------------------------------------------+--------| | |Монографія "Ресурси та | 1 | 60 | 60 | | |якість поверхневих вод | | | | | |України" | | | | | |------------------------+---------+---------+--------| | |Тлумачний словник із | 0,5 | 76,8 | 38,4 | | |сільськогосподарської | | | | | |метеорології | | | | | |------------------------+---------+---------+--------| | |Монографія "Чисельне | 0,5 | 69,2 | 34,6 | | |моделювання хмар та | | | | | |опадів у системах | | | | | |атмосферних фронтів" | | | | | |------------------------+---------+---------+--------| | |Атлас "Клімат і водні | 0,8 | 250 | 200 | | |ресурси України" | | | | | |------------------------+---------+---------+--------| | |Збірник "Наукові праці | 0,3 | 73,3 | 22 | | |Українського | | | | | |науково-дослідного | | | | | |гідрометеорологічного | | | | | |інституту" | | | | |----------+--------------------------------------------+--------| | 6551030 |Академія педагогічних наук | 1243,3 | | |--------------------------------------------+--------| | |Випуск друкованої | 22,9 | 54,3 | 1243,3 | | |продукції | | | | | |------------------------+---------+---------+--------| | |у тому числі: | | | | | |------------------------+---------+---------+--------| | |видання монографій | 5,4 | 57,7 | 311,4 | | |------------------------+---------+---------+--------| | |навчальна література | 16,2 | 53,5 | 866,7 | | |------------------------+---------+---------+--------| | |збірники, довідники | 1,3 | 50,1 | 65,2 | | |-----------------------------------------------------| | |Виготовлення документів про освіту | |----------+-----------------------------------------------------| | 2201170 |МОН |38125,1 | | |--------------------------------------------+--------| | |Виготовлення документів | 3588,85 | |38125,1 | | |про освіту | | | | | |------------------------+---------+---------+--------| | |у тому числі: | | | | | |------------------------+---------+---------+--------| | |документів про освіту, | 1520,85 | |36500,4 | | |виготовлених на основі | | | | | |фотокомп'ютерних | | | | | |технологій | | | | | |------------------------+---------+---------+--------| | |у тому числі: | | | | | |------------------------+---------+---------+--------| | |для випускників | 1184,85 | 24 |28436,4 | | |загальноосвітніх | | | | | |навчальних закладів | | | | | |------------------------+---------+---------+--------| | |для випускників вищих | 109 | 24 | 2616 | | |навчальних закладів | | | | | |(молодший спеціаліст) | | | | | |------------------------+---------+---------+--------| | |дипломів кваліфікованого| 198 | 24 | 4752 | | |робітника | | | | | |------------------------+---------+---------+--------| | |свідоцтв про присвоєння | 29 | 24 | 696 | | |(підвищення) робітничої | | | | | |кваліфікації | | | | | |------------------------+---------+---------+--------| | |Документів про освіту, | 2036 | | 1124,9 | | |виготовлених | | | | | |поліграфічним способом | | | | | |------------------------+---------+---------+--------| | |у тому числі: | | | | | |------------------------+---------+---------+--------| | |додатків до документів | 1230 | 0,4 | 492 | | |про освіту для | | | | | |випускників | | | | | |загальноосвітніх | | | | | |навчальних закладів | | | | | |------------------------+---------+---------+--------| | |додатків до дипломів | 190 | 0,55 | 104,5 | | |кваліфікованого | | | | | |робітника | | | | | |------------------------+---------+---------+--------| | |додатків до дипломів про| 100 | 0,65 | 65 | | |вищу освіту (молодший | | | | | |спеціаліст) | | | | | |------------------------+---------+---------+--------| | |свідоцтв про закінчення | 3 | 3,8 | 11,4 | | |спеціальної | | | | | |загальноосвітньої школи | | | | | |------------------------+---------+---------+--------| | |свідоцтв про присвоєння | 2 | 20 | 40 | | |(підвищення) робітничої | | | | | |кваліфікації | | | | | |(випускникам, які | | | | | |направляються для роботи| | | | | |на морському (річковому)| | | | | |транспорті) | | | | | |------------------------+---------+---------+--------| | |дипломів кваліфікованого| 1 | 20 | 20 | | |робітника (випускникам, | | | | | |які направляються для | | | | | |роботи на морському | | | | | |(річковому) транспорті) | | | | | |------------------------+---------+---------+--------| | |додатків до свідоцтв про| 90 | 0,65 | 58,5 | | |присвоєння (підвищення) | | | | | |робітничої кваліфікації | | | | | |------------------------+---------+---------+--------| | |свідоцтв про присвоєння | 50 | 1,2 | 60 | | |(підвищення) робітничої | | | | | |кваліфікації | | | | | |------------------------+---------+---------+--------| | |похвальних листів "За | 290 | 0,75 | 217,5 | | |високі досягнення у | | | | | |навчанні" | | | | | |------------------------+---------+---------+--------| | |похвальних грамот "За | 80 | 0,7 | 56 | | |особливі досягнення у | | | | | |вивченні" | | | | | |------------------------+---------+---------+--------| | |Відзнак за успіхи у | 32 | | 499,8 | | |навчанні | | | | | |------------------------+---------+---------+--------| | |у тому числі: | | | | | |------------------------+---------+---------+--------| | |золотих медалей "За | 22 | 15,9 | 349,8 | | |високі досягнення у | | | | | |навчанні" | | | | | |------------------------+---------+---------+--------| | |срібних медалей "За | 10 | 15 | 150 | | |досягнення у навчанні" | | | | ------------------------------------------------------------------
ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ
на постачання дорогоцінних металів

Замовник - Мінфін
------------------------------------------------------------------ | Код | Найменування продукції |Вартість,| |програмної| | тис. | |класифіка-| | гривень | |ції видат-| | | | ків та | | | |кредитува-| | | | ння | | | |державного| | | | бюджету | | | |( 107-17 )| | | |----------+-------------------------------------------+---------| | |Усього | 20000 | |----------+-------------------------------------------+---------| | 3501100 |Постачання дорогоцінних металів | 20000 | ------------------------------------------------------------------
ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ
на одержання приросту запасів корисних
копалин та топографо-геодезичні роботи

Замовник - Мінприроди
------------------------------------------------------------------ | Код |Найменування продукції | Одиниця | Обсяг | Вар- | |програмної| | виміру | | тість, | |класифіка-| | | | тис. | |ції видат-| | | |гривень | | ків та | | | | | |кредитува-| | | | | | ння | | | | | |державного| | | | | | бюджету | | | | | |( 107-17 )| | | | | |----------+-----------------------+------------+-------+--------| | |Усього | | | 713450 | |----------+-----------------------+------------+-------+--------| | 2404000 |Державна геологічна | | | 678400 | | |служба | | | | | |-----------------------+------------+-------+--------| | |у тому числі: | | | | |----------+-----------------------+------------+-------+--------| | 2404030 |Еколого-геологічні | | | 5500 | | |дослідження та заходи | | | | |----------+-----------------------+------------+-------+--------| | 2404020 |Розвиток | | | 672900 | | |мінерально-сировинної | | | | | |бази, в тому числі | | | | | |буріння артезіанських | | | | | |свердловин | | | | | |-----------------------+------------+-------+--------| | |Геологорозвідувальні | | | 404600 | | |роботи з метою | | | | | |забезпечення | | | | | |збалансованості | | | | | |мінерально-сировинної | | | | | |бази держави та | | | | | |одержання приростів | | | | | |паливно-енергетичних | | | | | |ресурсів | | | | | |-----------------------+------------+-------+--------| | |у тому числі: | | | | | |-----------------------+------------+-------+--------| | |на вуглеводневу | | | 327400 | | |сировину | | | | | |-----------------------+------------+-------+--------| | |з них: | | | | | |-----------------------+------------+-------+--------| | |геологорозвідувальні | | | 50000 | | |роботи на | | | | | |континентальному шельфі| | | | | |в радіусі 32 - 38 миль | | | | | |від о. Зміїний | | | | | |-----------------------+------------+-------+--------| | |геологорозвідувальні | | | 54100 | | |роботи з метою | | | | | |забезпечення | | | | | |збалансованості | | | | | |мінерально-сировинної | | | | | |бази держави та | | | | | |одержання приростів | | | | | |металічних корисних | | | | | |копалин | | | | | |-----------------------+------------+-------+--------| | |геологорозвідувальні | | | 16900 | | |роботи з метою | | | | | |забезпечення | | | | | |збалансованості | | | | | |мінерально-сировинної | | | | | |бази держави та | | | | | |одержання приростів | | | | | |неметалічних корисних | | | | | |копалин | | | | | |-----------------------+------------+-------+--------| | |Геологічні, | | | 153600 | | |гідрогеологічні, | | | | | |еколого-геологічні та | | | | | |інші дослідження | | | | | |території України (за | | | | | |винятком буріння | | | | | |артезіанських | | | | | |свердловин) | | | | | |-----------------------+------------+-------+--------| | |у тому числі: | | | | | |-----------------------+------------+-------+--------| | |моніторинг підземних | | | 350 | | |вод та екзогенних | | | | | |геологічних процесів у | | | | | |районі о. Зміїний і | | | | | |забезпечення роботи | | | | | |пункту спостереження за| | | | | |передвісниками | | | | | |землетрусів | | | | | |-----------------------+------------+-------+--------| | |Геолого-методичне | | | 8700 | | |супроводження та | | | | | |забезпечення робіт з | | | | | |надрокористування | | | | | |-----------------------+------------+-------+--------| | |Буріння артезіанських | | | 35000 | | |свердловин | | | | | |-----------------------+------------+-------+--------| | |Геологічне вивчення | | | | | |територій | | | | | |-----------------------+------------+-------+--------| | |у тому числі: | | | | | |-----------------------+------------+-------+--------| | |геологічне довивчення | кв. | 25503 | | | |площ масштабу 1:200000 | кілометрів | | | | |-----------------------+------------+-------+--------| | |гідрогеологічне | -"- | 12259 | | | |довивчення площ | | | | | |масштабу 1:200000 | | | | | |-----------------------+------------+-------+--------| | |геологічна зйомка на | -"- | 1450 | | | |шельфі масштабу | | | | | |1:200000 | | | | | |-----------------------+------------+-------+--------| | |геологопрогнозне | -"- | 6000 | | | |картування масштабу | | | | | |1:200000 | | | | | |-----------------------+------------+-------+--------| | |Підготовка геофізичних | -"- | 11788 | | | |основ під ГДП-200 і | | | | | |ГДП-50 | | | | | |-----------------------+------------+-------+--------| | |Видання комплектів | комплектів | 7 | | | |Державної геологічної | | | | | |карти масштабу 1:200000| | | | | |-----------------------+------------+-------+--------| | |Підготовка | одиниць | 12 | | | |перспективних | | | | | |нафтогазових об'єктів | | | | | |-----------------------+------------+-------+--------| | | | млн. тонн | 25 | | | | | умовного | | | | | | палива | | | | |-----------------------+------------+-------+--------| | | | кв. | 60 | | | | | кілометрів | | | | |-----------------------+------------+-------+--------| | |Прирости запасів і | | | | | |ресурсів корисних | | | | | |копалин | | | | | |-----------------------+------------+-------+--------| | |у тому числі: | | | | | |-----------------------+------------+-------+--------| | |нафта і конденсат | млн. тонн | 1,5 | | | |-----------------------+------------+-------+--------| | |природний газ | млрд. куб. | 6,5 | | | | | метрів | | | | |-----------------------+------------+-------+--------| | |метан вугільних родовищ| -"- | 3,9 | | | |-----------------------+------------+-------+--------| | |кам'яне вугілля | млн. тонн | 37 | | | |(запаси) | | | | | |-----------------------+------------+-------+--------| | |кам'яне вугілля | -"- | 2 | | | |(ресурси) | | | | | |-----------------------+------------+-------+--------| | |буре вугілля (запаси) | -"- | 7 | | | |-----------------------+------------+-------+--------| | |буре вугілля (ресурси) | -"- | 25 | | | |-----------------------+------------+-------+--------| | |торф | -"- | 0,5 | | | |-----------------------+------------+-------+--------| | |уран | умовних | 1 | | | | | одиниць | | | | |-----------------------+------------+-------+--------| | |золото (запаси) | -"- | 1 | | | |-----------------------+------------+-------+--------| | |золото (ресурси) | -"- | 51,5 | | | |-----------------------+------------+-------+--------| | |срібло (ресурси) | тонн | 140 | | | |-----------------------+------------+-------+--------| | |титан | умовних | 1 | | | | | одиниць | | | | |-----------------------+------------+-------+--------| | |рідкісноземельні метали| -"- | 1,5 | | | |(ресурси) | | | | | |-----------------------+------------+-------+--------| | |марганець (ресурси) | млн. тонн | 10 | | | |-----------------------+------------+-------+--------| | |молібден (ресурси руди)| тис. тонн | 20 | | | |-----------------------+------------+-------+--------| | |хроміти (Cr O ) | -"- | 140 | | | | 2 3 | | | | | |-----------------------+------------+-------+--------| | |глини вогнетривкі | млн. тонн | 5 | | | |(запаси) | | | | | |-----------------------+------------+-------+--------| | |глини вогнетривкі | -"- | 5 | | | |(ресурси) | | | | | |-----------------------+------------+-------+--------| | |тальк-магнезит | -"- | 3 | | | |-----------------------+------------+-------+--------| | |форстерит | -"- | 4 | | | |-----------------------+------------+-------+--------| | |фосфорити (P O ) | тис. тонн | 160 | | | | 2 5 | | | | | |-----------------------+------------+-------+--------| | |ставроліт | млн. тонн | 2 | | | |-----------------------+------------+-------+--------| | |флюорит | -"- | 2 | | | |-----------------------+------------+-------+--------| | |п'єзокварцова сировина | кілограмів | 300 | | | |-----------------------+------------+-------+--------| | |бурштин | -"- | 2000 | | | |-----------------------+------------+-------+--------| | |камінь облицювальний | млн. куб. | 0,3 | | | | | метрів | | | | |-----------------------+------------+-------+--------| | |підземні питні води | тис. куб. | 4600 | | | | | метрів на | | | | | | рік | | | |----------+-----------------------+------------+-------+--------| | 2405000 |Державна служба | | | 35050 | | |геодезії, картографії | | | | | |та кадастру | | | | | |-----------------------+------------+-------+--------| | |у тому числі: | | | | |----------+-----------------------+------------+-------+--------| | 2405020 |Загальнодержавні | | | 11900 | | |геодезичні та | | | | | |картографічні роботи | | | | | |-----------------------+------------+-------+--------| | |у тому числі: | | | | | |-----------------------+------------+-------+--------| | |створення національної | | | 3100 | | |системи відліку, | | | | | |забезпечення | | | | | |функціонування та | | | | | |розвитку державної | | | | | |геодезичної мережі | | | | | |-----------------------+------------+-------+--------| | |топографічне | | | 7100 | | |картографування | | | | | |території та розвиток | | | | | |національної системи | | | | | |картографування | | | | | |-----------------------+------------+-------+--------| | |технічне переоснащення | | | 1700 | | |національної системи | | | | | |геодезичного відліку та| | | | | |топографічного | | | | | |картографування | | | | | |-----------------------+------------+-------+--------| | |кількість геодезичних | одиниць | 740 | | | |пунктів, на яких | | | | | |здійснюється комплекс | | | | | |робіт із створення | | | | | |національної системи | | | | | |відліку, забезпечення | | | | | |функціонування та | | | | | |розвитку державної | | | | | |геодезичної мережі та | | | | | |топографічного | | | | | |картографування | | | | | |-----------------------+------------+-------+--------| | |площа території, на | кв. | 4350 | | | |якій здійснюється | кілометрів | | | | |комплекс робіт із | | | | | |створення та оновлення | | | | | |топографічних карт | | | | |----------+-----------------------+------------+-------+--------| | 2405030 |Демаркація та | | | 23150 | | |делімітація державного | | | | | |кордону | | | | | |-----------------------+------------+-------+--------| | |у тому числі: | | | | | |-----------------------+------------+-------+--------| | |картографічне | | | 20750 | | |забезпечення демаркації| | | | | |та делімітації | | | | | |державного кордону | | | | | |-----------------------+------------+-------+--------| | |технічне переоснащення | | | 2400 | | |національної системи | | | | | |геодезичного відліку та| | | | | |топографічного | | | | | |картографування | | | | | |-----------------------+------------+-------+--------| | |площа прикордонних | кв. | 12000 | | | |територій, на якій | кілометрів | | | | |здійснюється комплекс | | | | | |робіт з її | | | | | |картографування | | | | | |-----------------------+------------+-------+--------| | |площа прикордонних | -"- | 611 | | | |територій, на якій | | | | | |здійснюється комплекс | | | | | |робіт із створення | | | | | |підсумкових | | | | | |демаркаційних | | | | | |документів | | | | | |(протокол-опис лінії | | | | | |державного кордону, | | | | | |протоколи прикордонних | | | | | |знаків, альбом | | | | | |демаркаційних карт, | | | | | |список координат | | | | | |прикордонних знаків, | | | | | |таблиця належності | | | | | |островів на річках, | | | | | |озерах та інших | | | | | |водоймах) | | | | ------------------------------------------------------------------
ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ
на постачання продукції соціального
призначення
------------------------------------------------------------------ | Код | Замовник, |Одиниця| Обсяг | Орієн- |Вартість,| | програм- | найменування | виміру| | товна | тис. | | ної кла- | продукції | | |середня | гривень | | сифіка- | | | | вар- | | | ції | | | | тість, | | | видатків | | | |гривень | | |та креди- | | | | | | | тування | | | | | | |державного| | | | | | | бюджету | | | | | | |( 107-17 )| | | | | | |----------+-----------------+-------+--------+--------+---------| | |Усього | | | |445155,2 | | |-------------------------------------------+---------| | |Мінпраці |418072,2 | |----------+-------------------------------------------+---------| | 2507090 |Забезпечення | | | |297160,1 | | |окремих категорій| | | | | | |населення України| | | | | | |технічними та | | | | | | |іншими засобами | | | | | | |реабілітації | | | | | | |-----------------+-------+--------+--------+---------| | |у тому числі: | | | | | | |-----------------+-------+--------+--------+---------| | |протезно- | | | | 98451,2 | | |ортопедичними | | | | | | |виробами | | | | | | |-----------------+-------+--------+--------+---------| | |ортопедичним | | | | 80035,1 | | |взуттям | | | | | | |-----------------+-------+--------+--------+---------| | |засобами | штук | 23046 | | 69722,5 | | |пересування | | | | | | |(коляски) | | | | | | |-----------------+-------+--------+--------+---------| | |засобами | -"- | 81226 | | 23458,1 | | |реабілітації | | | | | | |інвалідів | | | | | | |-----------------+-------+--------+--------+---------| | |спеціальними | | | | 14707,1 | | |засобами для | | | | | | |орієнтування, | | | | | | |спілкування, | | | | | | |обміну | | | | | | |інформацією | | | | | | |-----------------+-------+--------+--------+---------| | |надання послуг із| | | | 10786,1 | | |забезпечення | | | | | | |населення | | | | | | |технічними | | | | | | |засобами | | | | | | |реабілітації | | | | | | |(ремонт і | | | | | | |доставка | | | | | | |технічного засобу| | | | | | |реабілітації, | | | | | | |контроль за | | | | | | |виготовленням та | | | | | | |видачею | | | | | | |технічного засобу| | | | | | |реабілітації) | | | | | |----------+-----------------+-------+--------+--------+---------| | 2507030 |Забезпечення | -"- | 3809 | |114849,2 | | |інвалідів та | | | | | | |інвалідів- | | | | | | |чорнобильців | | | | | | |автомобілями | | | | | | |-----------------+-------+--------+--------+---------| | |у тому числі: | | | | | | |-----------------+-------+--------+--------+---------| | |із загального | -"- | 3139 | | 94190,4 | | |фонду державного | | | | | | |бюджету | | | | | | |-----------------+-------+--------+--------+---------| | |із спеціального | -"- | 670 | | 20658,8 | | |фонду державного | | | | | | |бюджету | | | | | |----------+-----------------+-------+--------+--------+---------| | 2501090 |Виготовлення | | | | 6062,9 | | |бланків | | | | | | |посвідчень та | | | | | | |нагрудних знаків | | | | | | |для системи | | | | | | |соціального | | | | | | |захисту | | | | | | |-------------------------------------------+---------| | |МОН | 27083 | |----------+-------------------------------------------+---------| | 2201190 |Інформатизація |одиниць| 218 | | 27083 | | |загальноосвітніх,| | | | | | |професійно- | | | | | | |технічних і вищих| | | | | | |навчальних | | | | | | |закладів та | | | | | | |комп'ютеризація | | | | | | |професійно- | | | | | | |технічних та ви- | | | | | | |щих навчальних | | | | | | |закладів, | | | | | | |забезпечення | | | | | | |професійно- | | | | | | |технічних і вищих| | | | | | |навчальних | | | | | | |закладів | | | | | | |сучасними | | | | | | |технічними | | | | | | |засобами навчання| | | | | | |з природничо- | | | | | | |математичних і | | | | | | |технологічних | | | | | | |дисциплін | | | | | | |-----------------+-------+--------+--------+---------| | |Розроблення | -"- | 45 |268511,1| 12083 | | |програмних | | | | | | |засобів | | | | | | |навчального | | | | | | |призначення та | | | | | | |впровадження їх у| | | | | | |навчально- | | | | | | |виховний процес | | | | | | |-----------------+-------+--------+--------+---------| | |у тому числі: | | | | | | |-----------------+-------+--------+--------+---------| | |інформатизація | -"- | 7 | 328000 | 2296 | | |професійно- | | | | | | |технічних | | | | | | |навчальних | | | | | | |закладів | | | | | | |-----------------+-------+--------+--------+---------| | |інформатизація | -"- | 37 | 255000 | 9435 | | |загальноосвітніх | | | | | | |навчальних | | | | | | |закладів | | | | | | |-----------------+-------+--------+--------+---------| | |інформатизація | -"- | 1 | 352000 | 352 | | |вищих навчальних | | | | | | |закладів I - II | | | | | | |рівня акредитації| | | | | | |-----------------+-------+--------+--------+---------| | |Комп'ютеризація | -"- | 56 | 80000 | 4480 | | |вищих навчальних | | | | | | |закладів I - II | | | | | | |рівня акредитації| | | | | | |-----------------+-------+--------+--------+---------| | |Комп'ютеризація | -"- | 71 | 80000 | 5680 | | |професійно- | | | | | | |технічних | | | | | | |навчальних | | | | | | |закладів | | | | | | |-----------------+-------+--------+--------+---------| | |Придбання засобів|одиниць| 46 |105217,4| 4840 | | |навчання | | | | | | |(кабінетів) для | | | | | | |оснащення | | | | | | |професійно- | | | | | | |технічних | | | | | | |та вищих | | | | | | |навчальних | | | | | | |закладів | | | | | | |сучасними | | | | | | |технічними | | | | | | |засобами навчання| | | | | | |з природничо- | | | | | | |математичних і | | | | | | |технологічних | | | | | | |дисциплін | | | | | | |-----------------+-------+--------+--------+---------| | |Хімія | -"- | 13 | 150000 | 1950 | | |-----------------+-------+--------+--------+---------| | |у тому числі для | | | | | | |оснащення: | | | | | | |-----------------+-------+--------+--------+---------| | |професійно- | -"- | 9 | 150000 | 1350 | | |технічних | | | | | | |навчальних | | | | | | |закладів | | | | | | |-----------------+-------+--------+--------+---------| | |вищих навчальних | -"- | 4 | 150000 | 600 | | |закладів | | | | | | |-----------------+-------+--------+--------+---------| | |Біологія | -"- | 14 |150785,7| 2111 | | |-----------------+-------+--------+--------+---------| | |у тому числі для | | | | | | |оснащення: | | | | | | |-----------------+-------+--------+--------+---------| | |професійно- | -"- | 8 | 151375 | 1211 | | |технічних навча- | | | | | | |льних закладів | | | | | | |-----------------+-------+--------+--------+---------| | |вищих навчальних | -"- | 6 | 150000 | 900 | | |закладів | | | | | | |-----------------+-------+--------+--------+---------| | |Математика | -"- | 19 | 41000 | 779 | | |-----------------+-------+--------+--------+---------| | |у тому числі для | | | | | | |оснащення: | | | | | | |-----------------+-------+--------+--------+---------| | |професійно- | -"- | 10 | 41000 | 410 | | |технічних навча- | | | | | | |льних закладів | | | | | | |-----------------+-------+--------+--------+---------| | |вищих навчальних | -"- | 9 | 41000 | 369 | | |закладів | | | | | ------------------------------------------------------------------
ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ
на проведення земельної реформи
та забезпечення охорони земельних ресурсів

Замовник - Мінприроди
------------------------------------------------------------------ | Код | Замовник, найменування | Одиниця | Обсяг |Вартіс- | | програм- | продукції | виміру | |ть, тис.| | ної кла- | | | |гривень | | сифіка- | | | | | | ції | | | | | | видатків | | | | | |та креди- | | | | | | тування | | | | | |державного| | | | | | бюджету | | | | | |( 107-17 )| | | | | |----------+-------------------------+---------+--------+--------| | |Усього | | |79134,6 | |----------+-------------------------+---------+--------+--------| | 2408030 |Проведення земельної | | |69634,6 | | |реформи | | | | | |-------------------------+---------+--------+--------| | |Розроблення проектів | | | 1399,4 | | |землеустрою щодо | | | | | |організації та | | | | | |встановлення меж | | | | | |територій | | | | | |-------------------------+---------+--------+--------| | |у тому числі: | | | | | |-------------------------+---------+--------+--------| | |розроблення |господар-| 18 | 549,4 | | |експериментальних | ств | | | | |проектів землеустрою щодо| | | | | |організації території | | | | | |сільськогосподарських | | | | | |підприємств | | | | | |-------------------------+---------+--------+--------| | |розроблення проектів |населених| 9 | 350 | | |землеустрою щодо | пунктів | | | | |встановлення меж | | | | | |населених пунктів | | | | | |-------------------------+---------+--------+--------| | |розроблення проектів |об'єктів | 3 | 500 | | |землеустрою з організації| | | | | |та встановлення меж | | | | | |територій та об'єктів | | | | | |природно-заповідного | | | | | |фонду на місцевості | | | | | |-------------------------+---------+--------+--------| | |Розмежування земель | тис. | 96,4 | 845,1 | | |державної власності |гектарів | | | | |-------------------------+---------+--------+--------| | |Науково-технічні | | | 5000 | | |розробки, | | | | | |інформаційно-методичне | | | | | |забезпечення у сфері | | | | | |регулювання земельних | | | | | |відносин і розроблення | | | | | |проектів | | | | | |нормативно-правових актів| | | | | |-------------------------+---------+--------+--------| | |Оновлення | тис. | 11682,5| 14239,1| | |планово-картографічних |гектарів | | | | |матеріалів | | | | | |-------------------------+---------+--------+--------| | |Демаркація державного | тис. | 1,7 | 2550 | | |кордону |кіломет- | | | | | | рів | | | | |-------------------------+---------+--------+--------| | |Ведення державного | | | 17855,5| | |земельного кадастру | | | | | |-------------------------+---------+--------+--------| | |у тому числі: | | | | | |-------------------------+---------+--------+--------| | |капітальні видатки | | | 1500 | | |-------------------------+---------+--------+--------| | |Інвентаризація земель, | тис. | 0,1 | 50 | | |переданих в оренду |гектарів | | | | |Чорноморському флоту | | | | | |Російської Федерації | | | | | |-------------------------+---------+--------+--------| | |Проведення інвентаризації| -"- | 272,5 | 9175,7 | | |земель | | | | | |-------------------------+---------+--------+--------| | |Проведення нормативної | -"- | 430,7 | 9364,8 | | |грошової оцінки земель | | | | | |-------------------------+---------+--------+--------| | |Складення планів |населених| 3 | 155 | | |земельно-господарського | пунктів | | | | |устрою населених пунктів | | | | | |-------------------------+---------+--------+--------| | |Виготовлення бланків | тис. | 1400 | 9000 | | |державних актів на право |комплек- | | | | |власності на земельну | тів | | | | |ділянку та на право | | | | | |постійного користування | | | | | |земельною ділянкою | | | | |----------+-------------------------+---------+--------+--------| | 2408040 |Збереження, відтворення | | | 9500 | | |та забезпечення | | | | | |раціонального | | | | | |використання земельних | | | | | |ресурсів | | | | | |-------------------------+---------+--------+--------| | |Проведення вишукувальних | тис. | 0,043 | 2150 | | |робіт, розроблення |гектарів | | | | |проектної документації на| | | | | |землях державної | | | | | |власності та здійснення | | | | | |рекультивації порушених | | | | | |земель | | | | | |-------------------------+---------+--------+--------| | |Проведення вишукувальних | -"- | 0,37 | 1000 | | |робіт, розроблення | | | | | |проектної документації на| | | | | |землях державної | | | | | |власності та поліпшення | | | | | |малопродуктивних угідь | | | | | |-------------------------+---------+--------+--------| | |Проведення вишукувальних | -"- | 0,76 | 1400 | | |робіт, розроблення | | | | | |проектної документації на| | | | | |землях державної | | | | | |власності та консервація | | | | | |деградованих | | | | | |малопродуктивних угідь | | | | | |-------------------------+---------+--------+--------| | |Проведення вишукувальних | | | 4800 | | |робіт, розроблення | | | | | |проектної документації на| | | | | |землях державної | | | | | |власності та будівництво | | | | | |і реконструкція | | | | | |протиерозійних | | | | | |гідротехнічних споруд | | | | | |-------------------------+---------+--------+--------| | |Коригування матеріалів, | тис. | 1 | 150 | | |одержаних за результатами|гектарів | | | | |крупномаштабного | | | | | |обстеження ґрунтів | | | | ------------------------------------------------------------------
ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ
на розроблення найважливіших новітніх
технологій за пріоритетними напрямами
розвитку науки і техніки та розвиток
матеріально-технічної бази наукової
і науково-технічної діяльності
------------------------------------------------------------------ | Код | Державний замовник, пріоритетний напрям | Обсяг | | програм- | розвитку науки і техніки, найменування |фінансува-| | ної кла- | розробки |ння, тис. | | сифіка- | | гривень | | ції | | | | видатків | | | |та креди- | | | | тування | | | |державного| | | | бюджету | | | |( 107-17 )| | | |----------+------------------------------------------+----------| | |Усього | 650809,4 | | |------------------------------------------+----------| | |Розділ: Найважливіші науково-технічні | 26045,9 | | |розробки за пріоритетними напрямами | | | |розвитку науки і техніки | | | |------------------------------------------+----------| | |Підрозділ: Проблеми демографічної | 3837,6 | | |політики, розвитку людського потенціалу та| | | |формування громадянського суспільства | | |----------+------------------------------------------+----------| | 2201060 |МОН | 270 | | |------------------------------------------+----------| | |Науково-технічна експертиза конкурсних | 80 | | |проектів за державним замовленням | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення та впровадження | 80 | | |інформаційно-телекомунікаційної технології| | | |управління територіальним розвитком на | | | |основі інноваційно-промислових кластерів | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення стратегічного забезпечення | 50 | | |розвитку підприємства | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення методів формування духовних | 60 | | |потреб та духовних цінностей учнівської | | | |молоді в умовах трансформації | | | |інформаційної сфери | | |----------+------------------------------------------+----------| | 6581040 |Академія правових наук | 1323,9 | | |------------------------------------------+----------| | |Правові механізми охорони та захисту | 220,1 | | |майнових прав осіб в Україні та ЄС | | | |------------------------------------------+----------| | |Правові проблеми визначення і реалізації | 151,6 | | |державного суверенітету в умовах | | | |європейської інтеграції та глобалізації | | | |------------------------------------------+----------| | |Економіко-правові теоретичні та | 157,4 | | |методологічні засади оцінки вартості | | | |інтелектуальної власності | | | |------------------------------------------+----------| | |Теоретичні основи забезпечення якості | 311,8 | | |кримінального законодавства та | | | |правозастосовної діяльності у сфері | | | |боротьби із злочинністю в Україні | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення і впровадження правового | 50 | | |механізму реалізації та захисту особистих | | | |немайнових прав фізичних осіб в Україні в | | | |контексті євроінтеграції | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення критеріїв ефективності | 168,5 | | |діяльності органів кримінального | | | |переслідування в Україні та запровадження | | | |шляхів її підвищення | | | |------------------------------------------+----------| | |Дослідження проблем переходу економіки | 264,5 | | |України на інноваційну модель розвитку: | | | |економіко-правові теоретичні та практичні | | | |аспекти | | |----------+------------------------------------------+----------| | 1201070 |Мінекономіки | 2018,7 | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення методики та програмного | 130 | | |забезпечення оцінки інвестиційних ресурсів| | | |системи накопичувального пенсійного | | | |забезпечення, другий етап | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення методики визначення вартості | 60 | | |послуг з підготовки одного фахівця, | | | |аспіранта, докторанта та кваліфікованого | | | |робітника, підвищення кваліфікації та | | | |перепідготовка одного фахівця за бюджетні | | | |кошти, другий етап | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення методики прогнозування | 70 | | |показників чисельності та статево-вікової | | | |структури населення на довгострокову | | | |перспективу | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення методики розрахунку та | 120 | | |прогнозування існуючої та оптимальної | | | |частки оплати праці найманих працівників у| | | |ВДВ (ВРП) та величини фонду оплати праці у| | | |регіональному розрізі України та за | | | |основними видами економічної діяльності на| | | |середньострокову перспективу | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення ефективного економічного | 60 | | |механізму стимулювання роботодавців до | | | |створення нових робочих місць з належними | | | |умовами праці та оплати з урахуванням | | | |регіональних та галузевих особливостей | | | |------------------------------------------+----------| | |Упровадження програмно-технічного | 248,7 | | |забезпечення проведення моніторингу | | | |ефективності управління об'єктами | | | |державної власності | | | |------------------------------------------+----------| | |Обґрунтування економічних засад проведення| 70 | | |адміністративно-територіальної реформи | | | |(розрахунок економічної ефективності | | | |проведення адміністративно-територіальної | | | |реформи) | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення методики проведення | 50 | | |моніторингу міжрегіональної та | | | |внутрішньо-регіональної диференціації | | | |соціально-економічного розвитку | | | |------------------------------------------+----------| | |Дослідження причин виникнення депресивного| 70 | | |стану територій та розроблення програм | | | |подолання їх депресивності | | | |------------------------------------------+----------| | |Створення та аналіз бази даних об'єктів | 90 | | |незавершеного будівництва комунальної | | | |власності, фінансування будівництва та | | | |реконструкції яких здійснювалося у | | | |2003-2007 роках із залученням субвенцій з | | | |державного бюджету місцевим бюджетам | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення пропозицій щодо посилення | 100 | | |відповідальності державних замовників за | | | |впровадження результатів наукових | | | |досліджень та розробок, що виконувалися з | | | |використанням коштів державного бюджету | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення методичних рекомендацій з | 50 | | |проведення експертної оцінки інвестиційних| | | |та інноваційних проектів, що потребують | | | |державної підтримки | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення методичних рекомендацій | 50 | | |розрахунку концесійних платежів на окремі | | | |види підприємницької діяльності у сферах | | | |господарської діяльності | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення методики оцінки ефективності | 80 | | |укладення Угод про розподіл продукції | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення механізму сприяння | 70 | | |інвестиційно-інноваційній діяльності в | | | |Україні | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення Комплексної системи | 100 | | |інформаційно-консультаційної підтримки та | | | |розвитку експорту, перший етап | | | |------------------------------------------+----------| | |Визначення завдань Стратегії сталого | 80 | | |розвитку України на короткостроковий | | | |період | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення методів та критеріїв оцінки | 100 | | |впливу науково-технічної діяльності на | | | |економічний розвиток | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення проекту Комплексної програми | 150 | | |розвитку внутрішнього ринку | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення механізму мінімізації | 90 | | |негативного впливу світової економічної | | | |кризи на розвиток національного ринку | | | |праці | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення заходів із створення в Україні| 80 | | |системи державної фінансової підтримки | | | |експорту високотехнологічних товарів | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення механізму вдосконалення | 100 | | |системи цільового програмування як методу | | | |регулювання національної економіки | | |----------+------------------------------------------+----------| | 1202030 |Мінекономіки (Держспоживстандарт) | 225 | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення правил, процедур та | 90,5 | | |основоположних державних стандартів | | | |України, що забезпечують основні засади | | | |національної системи стандартизації, | | | |гармонізовані з відповідними керівними | | | |документами міжнародних та європейських | | | |організацій із стандартизації (ISO, IEC, | | | |CEN, CENELEC) | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення технологій, створення нового | 46 | | |покоління еталонів довжини в | | | |нанометричному діапазоні | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення методики вимірювання частоти | 42,5 | | |на базі фемтосекундних лазерів | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення технологій із застосуванням | 46 | | |високоінтегрованих мікроструктур з | | | |реалізації ефекту Джозефсона | | | |------------------------------------------+----------| | |Підрозділ: Збереження навколишнього | 824,1 | | |природного середовища (довкілля) та сталий| | | |розвиток | | |----------+------------------------------------------+----------| | 2201060 |МОН | 555 | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення та впровадження | 100 | | |газоаналізатора озону безперервної дії | | | |------------------------------------------+----------| | |Енергозберігаючі екологічно чисті | 80 | | |технології та обладнання для | | | |ультразвукової нанорозмірної обробки | | | |виробів широкого призначення | | | |------------------------------------------+----------| | |Технологія виготовлення одноразового | 50 | | |спецодягу з поліпшеними експлуатаційними | | | |та гігієнічними показниками | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення гальваноплазменої технології | 90 | | |обробки поршнів для поліпшення екологічних| | | |показників автотракторних дизелів | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення інженерних методів | 75 | | |реабілітації територій гірничодобувних | | | |регіонів України, що порушені відкритими | | | |гірничими роботами, на базі використання | | | |інформаційних технологій | | | |------------------------------------------+----------| | |Створення екологічно чистого | 80 | | |компресора-детандера для одержання низьких| | | |температур на основі роторної | | | |поршнеупорної машини об'ємної дії | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення технології отримання та | 80 | | |використання мікробного препарату для | | | |комплексного оздоровлення водного | | | |середовища | | |----------+------------------------------------------+----------| | 5001020 |Держводгосп | 74,1 | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення та наукове обґрунтування нових| 74,1 | | |технологій очищення та розподілу води з | | | |поверхневих джерел в групових системах | | | |сільськогосподарського водопостачання | | |----------+------------------------------------------+----------| | 2601030 |Мінпромполітики | 195 | | |------------------------------------------+----------| | |Створення високотехнологічних, | 195 | | |ресурсозберігаючих модульних | | | |автоматизованих комплексів для очищення | | | |шахтних, кар'єрних вод та промислових | | | |стоків | | | |------------------------------------------+----------| | |Підрозділ: Новітні біотехнології, | 2873,9 | | |діагностика і методи лікування | | | |найпоширеніших захворювань | | |----------+------------------------------------------+----------| | 2201060 |МОН | 910 | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення та виготовлення | 50 | | |експерементального зразка високочуттєвих | | | |електронних стетофонендоскопів для | | | |аускультації звуків життєдіяльності людини| | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення технологій з виготовлення | 50 | | |борошняних виробів | | | |лікувально-профілактичного призначення | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення технології отримання | 60 | | |сульфонамідів нового покоління з | | | |антимікробними властивостями | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення методів профілактики і | 50 | | |лікування диспластичного коксартроза у | | | |підлітків та дорослих | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення технології одержання | 60 | | |лікарських і ветеринарних препаратів на | | | |основі біологічно активних речовин | | | |морських гідробіонтів і наночастинок | | | |біометалів | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення архітектури цифрового | 70 | | |оптичного процесора | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення методології побудови | 80 | | |оптимальної системи підготовки і | | | |реабілітації операторів екстремальних | | | |видів діяльності | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення технології організації | 40 | | |навчально-виробничого режиму людей з | | | |сенсорними дефектами | | | |------------------------------------------+----------| | |Створення основ трансформерних технологій | 90 | | |для нової вітчизняної наукоємної | | | |робототехнічної продукції медичного | | | |призначення | | | |------------------------------------------+----------| | |Діагностика вірусних інфекцій лікарських | 60 | | |рослин та розроблення систем захисту | | | |культур від фітопатогенів | | | |------------------------------------------+----------| | |Пристрій для визначення фізичних | 50 | | |характеристик сорбентів для біомедичного | | | |застосування | | | |------------------------------------------+----------| | |Скануючий оптичний мікроскоп для | 70 | | |біомедицини та нанотехнологій | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення технології отримання | 80 | | |препаратів інтерферонів природного | | | |походження з використанням штучних | | | |індукторних конструкцій | | | |------------------------------------------+----------| | |Апаратно-програмний комплекс для | 100 | | |визначення молекулярних механізмів | | | |розвитку патології організму людини та | | | |оптимізації процесу лікування | | | |кардіологічних захворювань різної | | | |етіології | | |----------+------------------------------------------+----------| | 2601030 |Мінпромполітики | 400 | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення та освоєння виробництва | 150 | | |слухового апарату з повною цифровою | | | |обробкою сигналу | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення та освоєння серійного | 250 | | |виробництва лікувально-профілактичних | | | |електрофоретичних зубних щіток | | |----------+------------------------------------------+----------| | 2301050 |МОЗ | 1563,9 | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення та обґрунтування методів | 60 | | |хірургічного лікування хронічного | | | |панкреатиту із збереженням функціонального| | | |стану підшлункової залози | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення та впровадження нових | 80 | | |технологій ефективного лікування | | | |артеріальної гіпертензії | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення сучасної медичної технології | 60 | | |для відновлення функцій зору шляхом | | | |фізіотерапевтичного пневмомеханічного, | | | |світлового та кольорового впливу на судини| | | |лобовопотиличного тім'яного апарату зору | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення та впровадження у медичну | 150 | | |практику нового вітчизняного | | | |ентеросорбенту на основі глинистого | | | |мінералу - цеоліту | | | |------------------------------------------+----------| | |Створення та впровадження системи | 139,5 | | |підготовки фахівців, що не мають медичної | | | |освіти, з надання невідкладної медичної | | | |допомоги в умовах екстрених ситуацій | | | |------------------------------------------+----------| | |Створення та впровадження системи ранньої | 350 | | |діагностики вроджених вад серця | | | |------------------------------------------+----------| | |Уніфікація, метрологічна атестація та | 394,4 | | |впровадження в практику медицини методики | | | |визначення фракцій ліпопротеїдів в | | | |сироватці крові | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення та впровадження в практику | 250 | | |медицини сучасних методів профілактики, | | | |лікування та реабілітації хворих на | | | |наркоманію | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення нових вітчизняних | 80 | | |простатопротекторів та створення | | | |раціональних схем лікування доброякісних | | | |гіперплазій передміхурової залози | | | |------------------------------------------+----------| | |Підрозділ: Нові комп'ютерні засоби та | 1978,8 | | |технології інформатизації суспільства | | |----------+------------------------------------------+----------| | 2201060 |МОН | 770 | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення апаратно-програмного комплексу| 70 | | |для дослідження геодинамічних процесів із | | | |системою передавання даних на основі | | | |високошвидкісного стільникового зв'язку | | | |------------------------------------------+----------| | |Створення інформаційно-аналітичної системи| 90 | | |управління ресурсами МОН | | | |------------------------------------------+----------| | |Оперативне управління підприємством на | 80 | | |базі мобільних інформаційних технологій | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення методології реінжинірингу | 70 | | |бізнес-процесів та організації | | | |інфраструктури інформаційних технологій | | | |для створення автоматизованих систем | | | |менеджменту підприємствами | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення методичних основ економічної | 50 | | |безпеки підприємства | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення комп'ютеризованого комплексу | 80 | | |для вимірювання електромагнітних | | | |параметрів у сантиметровому та | | | |міліметровому діапазонах | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення технології впровадження | 100 | | |механізму державного регулювання трансферу| | | |технологій | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення та дослідження візуальних | 80 | | |технологій програмування для застосування | | | |в системі освіти всіх рівнів | | | |------------------------------------------+----------| | |Апаратно-програмний комплекс для | 80 | | |верифікації супутникових систем навігації | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення алгоритмів та програм | 70 | | |криптографічного захисту інформації за | | | |допомогою фрактальних груп | | |----------+------------------------------------------+----------| | 6381020 |НКАУ | 220 | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення інформаційних технологій | 50 | | |обробки аерокосмічної інформації для | | | |вирішення прикладних народногосподарських | | | |задач | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення нових методик тематичної | 50 | | |обробки космічної інформації для | | | |дослідження морів та океанів | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення нових методик дистанційного | 70 | | |зондування Землі радіофізичними методами | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення нових методик тематичної | 50 | | |обробки аерокосмічної інформації для | | | |дослідження суходолу | | |----------+------------------------------------------+----------| | 2601030 |Мінпромполітики | 515 | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення конструкції та технології | 240 | | |виготовлення параметричного ряду | | | |генераторів шуму міліметрового діапазону | | | |(37 - 100 Гц) в інтегральному виконанні | | | |для калібрування радіотехнічної апаратури | | | |широкого призначення | | | |------------------------------------------+----------| | |Створення та впровадження у виробництво | 125 | | |системи передачі ключів по телефонним | | | |лініям зв'язку загального користування | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення фотоприймачів на середній | 150 | | |інфрачервоний діапазон 3,5 - 6 мкм на | | | |основі структур InAs/InAsSbP та освоєння | | | |їх виробництва | | |----------+------------------------------------------+----------| | 1101030 |Мінпаливенерго | 250 | | |------------------------------------------+----------| | |Створення дослідного зразка програмного | 250 | | |комплексу помічника диспетчера з | | | |регулювання рівнів напруги у вузлах | | | |енергосистеми з використанням регулюючих | | | |системних елементів | | |----------+------------------------------------------+----------| | 3101030 |Мінтрансзв'язку | 95 | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення структурно-функціональної | 48 | | |схеми моніторингу доступності та | | | |цілісності системи EGNOS в Україні для | | | |навігаційного забезпечення міжнародних | | | |транспортних коридорів | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення технології визначення емісії | 47 | | |твердих частинок автомобільних двигунів у | | | |режимах транзієнтного циклу згідно з | | | |Правилами ЄЕК ООН N 49 відповідно до | | | |екологічних норм "Євро-3" - "Євро-5" | | |----------+------------------------------------------+----------| | 3106020 |Мінтрансзв'язку | 128,8 | | |------------------------------------------+----------| | |Дослідження стратегічних проблем державної| 128,8 | | |політики у сфері розвитку конвергенції, | | | |мереж наступного покоління та Інтернет в | | | |рамках виконання Україною зобов'язань | | | |члена Ради Міжнародного Союзу | | | |електрозв'язку (перший етап) | | | |------------------------------------------+----------| | |Підрозділ: Нові технології та | 14540,5 | | |ресурсозберігаючі технології в енергетиці,| | | |промисловості та агропромисловому | | | |комплексі | | |----------+------------------------------------------+----------| | 2201060 |МОН | 3620 | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення високоефективної | 90 | | |енергозберігаючої технології зміцнення | | | |інструментів і оснащення в плазмі тліючого| | | |розряду | | | |------------------------------------------+----------| | |Створення інформаційно-вимірювальної | 60 | | |системи дослідження аеродинамічних потоків| | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення технології вилучення | 80 | | |сірководню з морської води для потреб | | | |альтернативної енергетики | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення технології підвищення | 50 | | |довговічності вузлів тертя двигуна | | | |внутрішнього згоряння та трансмісій | | | |автомобіля за рахунок модифікації | | | |поверхневих шарів металу | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення ресурсозберігаючих та | 80 | | |енергозберігаючих технологій комплексної | | | |переробки луб'яних культур | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення адаптивних систем керування із| 75 | | |змінною структурою для багатоцільових | | | |гусеничних та колісних машин | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення мехатронних прецизійних | 60 | | |перетворювачів тиску для систем контролю у| | | |нафтогазовидобуванні | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення та дослідження технології | 70 | | |високоточної атестації віртуальних | | | |сполучених пунктів геодезичних та | | | |гравіметричних мереж для вирішення задач | | | |вищої геодезії та навігації | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення та дослідження автомобільного | 50 | | |малолітражного екологічно чистого двигуна | | | |внутрішнього згоряння, що працює на | | | |стиснутому природному газі | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення універсального обладнання для | 60 | | |грануляції плаву азотних та комплексних | | | |добрив на їх основі | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення автоматизованої установки для | 80 | | |отримання альтернативного рідкого палива | | | |на основі використання біогенної сировини | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення технології функціонування | 60 | | |промислових енергоекологічних комплексів | | | |------------------------------------------+----------| | |Інтенсифікація процесу синтезу | 80 | | |поверхнево-активних речовин нанокаталізом | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення адаптивної системи керування | 60 | | |електроприводом глибинонасосної | | | |свердловини | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення технології селективного | 60 | | |отримання різних типів рідкого | | | |синтетичного палива з вітчизняної сировини| | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення п'єзокерамічних сканерів для | 55 | | |скануючих зондових наномікроскопів | | | |------------------------------------------+----------| | |Підвищення енергоефективності, пожежо- та | 75 | | |вибухобезпеки турбогенераторів | | | |теплоелектростанцій та атомних | | | |електростанцій з водневими системами | | | |охолодження | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення технології формування | 60 | | |наноструктури поверхневого шару деталей | | | |авіаційних двигунів для забезпечення їх | | | |надійності і ресурсу | | | |------------------------------------------+----------| | |Дослідження та розроблення | 60 | | |ресурсоенергозберігаючих систем та засобів| | | |живлення і керування енергоємними | | | |установками гірничо-металургійного | | | |комплексу | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення нанотехнології одержання | 80 | | |багатокомпонентних систем в металах за | | | |допомогою магнітного поля високої напруги | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення швидкодіючого вимірювача | 60 | | |концентрації метану для системи газового | | | |захисту вугільних шахт | | | |------------------------------------------+----------| | |Створення комп'ютерної методики оцінки | 80 | | |стану матеріалу та визначення ресурсу | | | |відповідальних елементів конструкцій | | | |газотурбінних двигунів | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення технологій вирощування | 80 | | |кристалів боратів, вивчення їх | | | |характеристик та створення акустооптичних | | | |комірок | | | |------------------------------------------+----------| | |Створення маловитратної енергоекономічної | 60 | | |камери згоряння газотурбінної установки | | | |газоперекачувального агрегату | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення технології глибокої екстракції| 55 | | |речовин підвищеної біологічної цінності на| | | |основі вакуумних технологій для харчової | | | |промисловості | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення технології та створення | 90 | | |пристрою імпульсно-хвильової дії для | | | |збільшення продуктивності нафтових | | | |свердловин | | | |------------------------------------------+----------| | |Дослідження та розроблення енерго- та | 60 | | |ресурсозберігаючої технології виробництва | | | |паливного етанолу з поновлювальної | | | |рослинної сировини | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення технології і конструкції | 100 | | |напівпровідникових фотодіодів для | | | |конкурентоспроможних вітчизняних | | | |прецизійних пристроїв вимірювання | | | |параметрів радіаційного випромінювання | | | |------------------------------------------+----------| | |Дослідження генетичних систем покращення | 55 | | |біохімічної якості плодів томата для | | | |створення сортів і гібридів з високим | | | |вмістом біологічно цінних компонентів | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення ресурсозберігаючої технології | 80 | | |самотвердіючих корозійностійких | | | |композиційних матеріалів | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення технології і обладнання для | 60 | | |підвищення ефективності роботи котлів | | | |теплопродуктивністю до 3,15 МВт | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення високоефективного | 50 | | |телевізійного пірометра для контролю | | | |технології виробництва надчистого кремнію | | | |методом електронно-променевої зонної | | | |плавки | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення системи аеродинамічного | 80 | | |проектування легкого одногвинтового | | | |вертольота | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення та експериментальне | 75 | | |дослідження системи стабілізації і | | | |орієнтації мініатюрних авіакосмічних | | | |апаратів | | | |------------------------------------------+----------| | |Створення високоенергоємних літієвих | 80 | | |батарей на основі нових технологій, | | | |вітчизняної сировини і неруйнівних методів| | | |контролю | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення технології переробки сипких | 70 | | |відходів та речовин на основі | | | |поліфункціонального електричного агрегату | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення технології застосування | 80 | | |швидкорозчинних полімерних композицій в | | | |енергозберігаючих технологіях і під час | | | |розв'язання проблем техногенної безпеки | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення нової технології опалення | 80 | | |будівель на базі теплового насоса, | | | |геліоколектора та ґрунтового сезонного | | | |акумулятора тепла | | | |------------------------------------------+----------| | |Створення універсальних підщеп для | 70 | | |зерняткових порід та оцінка їх на стадіях | | | |розмноження | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення напівнатурних моделей для | 100 | | |відпрацювання супутникової високоточної | | | |навігації водного транспорту на території | | | |України | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення нових економнолегованих | 80 | | |зносостійких жароміцних сплавів та | | | |технології виробництва прокатного | | | |інструменту високої продуктивності | | | |------------------------------------------+----------| | |Підвищення ефективності тепломасообмінного| 60 | | |обладнання енергетичних установок на базі | | | |системного аналізу | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення технології введення | 80 | | |ультразвукових коливань в кремнієві | | | |пластини для формування нанорозмірних | | | |прихованих шарів SiO2, Si3N4 та p-n | | | |переходів | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення технологій безаварійного | 80 | | |буріння надглибоких вертикальних і | | | |криволінійних нафтових та газових | | | |свердловин | | | |------------------------------------------+----------| | |Створення інструментальних сталей нового | 70 | | |класу з високим рівнем експлуатаційних | | | |властивостей, отримані з використанням | | | |високоефективних плазмових технологій | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення принципів функціонування та | 90 | | |конструкції дискового асинхронного двигуна| | | |з ротором на електромагнітних опорах | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення високопродуктивної та | 70 | | |енергозберігаючої технології ліквідування | | | |вогненебезпечних речовин в ємностях малих | | | |об'ємів | | | |------------------------------------------+----------| | |Створення та впровадження інтелектуальної | 60 | | |системи управління трансмісією автомобіля | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення технології утилізації | 80 | | |низькопотенційних теплових викидів | | | |техногенного походження для | | | |металогідридного термосорбційного | | | |компримування водню | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення твердотільних та еластичних | 60 | | |п'єзомагнітних перетворювачів механічної | | | |енергії в електричну | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення малогабаритних твердотільних | 80 | | |накопичувачів водню для електричних джерел| | | |живлення | | |----------+------------------------------------------+----------| | 2601030 |Мінпромполітики | 2232,1 | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення технології видобутку бідних | 75 | | |залізних руд верхніх горизонтів шахт | | | |Кривбасу | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення та впровадження у виробництво | 120 | | |технології безперервного рафінування сталі| | | |від неметалевих включень в проміжному | | | |ковші слябової МБЛЗ | | | |------------------------------------------+----------| | |Створення та впровадження | 160 | | |багатофункціональної експериментальної | | | |установки газофазної епітаксії для | | | |одержання багатошарових напівпровідникових| | | |структур з нанорозмірними активними шарами| | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення ресурсозберігаючої технології | 91,9 | | |виробництва і конструкцій спеціального | | | |взуття для захисту ніг від агресивного | | | |середовища та механічних пошкоджень | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення технології та інструменту для | 100 | | |виготовлення прецизійних різальних пластин| | | |з твердих сплавів, кераміки та | | | |полікристалів для оброблення | | | |важкооброблюваних сталей, сплавів та | | | |наплавок в машинобудівній промисловості | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення енергоресурсозберігаючих | 263 | | |технологічних процесів одержання відливок | | | |за моделями, що газифікуються, які | | | |адаптуються до ливарних автоматичних | | | |комплексів, створених за | | | |роторно-конвеєрним принципом і дають змогу| | | |підвищити рівень продуктивності до | | | |500-1500 форм за годину | | | |------------------------------------------+----------| | |Дослідження і розроблення | 145 | | |енергозберігаючої технології очистки від | | | |окалини поверхні гарячекатаного прокату з | | | |вуглецевих, низьколегованих і | | | |інструментальних сталей | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення технології виробництва | 210 | | |швидкодіючих кремнієвих НВЧ перемикаючих | | | |p+-n-n+ діодів з балочними виводами для | | | |імпульсних НВЧ інтегральних схем | | | |------------------------------------------+----------| | |Створення експериментальної установки та | 100 | | |розроблення теплонасосної технології | | | |теплопостачання промислових приміщень з | | | |використанням теплоти ґрунту | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення нових захисних оптично- | 117 | | |прозорих покриттів для виробів | | | |фотоенергетики та оптоелектроніки | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення та виготовлення дослідного | 177 | | |зразка автономної водонагрівальної | | | |установки нового типу з сонячним | | | |колектором на основі теплових труб | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення та виготовлення рятівних | 108,2 | | |рукавів для евакуації людей під час | | | |виникнення аварійних ситуацій з висотних | | | |споруд | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення та виготовлення | 100 | | |експериментального зразка приладу для | | | |вимірювання ступеня однорідності плівкових| | | |структур в технології мікроелектроніки | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення технічних рішень з | 75 | | |модернізації агрегату для відновлення | | | |захисних покриттів магістральних | | | |трубопроводів з метою зменшення витрат | | | |сировини та забруднення оточуючого | | | |середовища | | | |------------------------------------------+----------| | |Створення з використанням нанотехнологій | 120 | | |серії захисних скляних світлофільтрів | | | |різного типорозміру з противідблискуючим | | | |покриттям і з самопідігрівом для | | | |індикаторів з рідкокристалічними екранами,| | | |що працюють при температурах нижче мінус | | | |20 град.C | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення ресурсозберігаючої технології | 120 | | |регульованої пластичної деформації, | | | |суміщеної з термічною обробкою прокату для| | | |отримання підвищених фізико-механічних | | | |властивостей спецсталей | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення та промислова апробація | 150 | | |інтенсивних ресурсозберігаючих методів | | | |вибухового руйнування гірничого масиву | | | |високої міцності та стійкості при | | | |проведенні горизонтальних виробок | | | |комплексами самохідної гірничої техніки | | |----------+------------------------------------------+----------| | 2801050 |Мінагрополітики | 4200 | | |------------------------------------------+----------| | |Науково-методичне забезпечення | 70 | | |дистанційного зондування земної поверхні | | | |для оцінки впливу процесів підтоплення | | | |сільськогосподарських угідь | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення прогресивних еколого-безпечних| 60 | | |технологій вирощування | | | |сільськогосподарських культур, адаптованих| | | |до Правил Європейського екологічного союзу| | | |(ЄЕС) за методами біологічного | | | |землеробства | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення науково-методичних засад | 80 | | |визначення якісного стану ґрунтів | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення наукових підходів до оцінки та| 80 | | |використання адаптованих систем рослин для| | | |забезпечення сталої продуктивності | | | |трансформованих агроценозів | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення сучасних систем зрошувального | 40 | | |землеробства з впровадженням енерго- та | | | |ресурсозберігаючих агротехнологій і | | | |хімічної меліорації земель | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення наукових рекомендацій щодо | 148,5 | | |ефективного сільськогосподарського | | | |використання порушених земель | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення автоматизованої системи | 60 | | |формування складових технологічного та | | | |матеріально-технічного забезпечення | | | |вирощування сільськогосподарських культур | | | |для різних зон України | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення проекту структури посівних | 59,5 | | |площ підприємств, що спеціалізуються на | | | |виробництві тваринницької продукції, та | | | |стратегії виходу галузі тваринництва на | | | |конкурентні рівні виробництва для різних | | | |природно-економічних зон | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення і впровадження діагностики | 100 | | |генетичних хвороб великої рогатої худоби | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення зооветеринарних вимог до | 137,5 | | |об'єктів тваринництва з урахуванням | | | |етології, зоогігієни, що забезпечують | | | |реалізацію генетичного потенціалу, | | | |продуктивне довголіття і ефективне | | | |відтворення тварин | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення науково-організаційних основ | 100 | | |перспективного розвитку галузі молочного | | | |скотарства в Україні | | | |------------------------------------------+----------| | |Обґрунтування ресурсозберігаючого процесу | 39,5 | | |переробки круп'яних культур з розробкою | | | |лущильної машини | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення та впровадження інформаційної | 33 | | |системи моніторингу кон'юнктури ринку | | | |тваринницької продукції та аналізу цінової| | | |ситуації на території України | | | |------------------------------------------+----------| | |Наукове обґрунтування потреби тварин в | 40 | | |енергії, поживних та біологічно активних | | | |речовинах у процесі розроблення норм | | | |годівлі | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення теоретичних основ принципово | 149 | | |нових енергозберігаючих електротехнологій | | | |та засобів формування теплових стандартів | | | |мікроклімату на базі багаторівневих | | | |електротеплоакумулятивних систем опалення | | | |(БЕТСО) | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення технологічних модулів до | 74 | | |надлегкого мобільного енергетичного засобу| | | |(НлМЕЗ) для забезпечення розкидного | | | |способу сівби в умовах підвищеної | | | |вологості ґрунту | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення ресурсозберігаючої технології | 39,5 | | |та вдосконалення існуючих технічних | | | |засобів для підготовки до згодовування і | | | |роздачі коренеплодів на тваринницьких | | | |фермах і організація їх впровадження | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення енергозберігаючої технології з| 50 | | |використанням вторинних ресурсів для | | | |ефективного теплопостачання виробничих | | | |приміщень агропромислового комплексу | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення принципово нових підходів для | 186,2 | | |сушіння лікарських трав з подальшим | | | |виготовленням експериментального взірця | | | |комплекту обладнання | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення проекту сучасних сільських | 50 | | |садиб для молодих спеціалістів, що | | | |від'їжджають працювати в селі за програмою| | | |"Відродження села - справа молодих" | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення системи функціонування | 80 | | |сільськогосподарських дорадчих служб на | | | |базі аграрних вищих навчальних закладів | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення засобів контролю контамінації | 75 | | |сировини та ветеринарних імунобіологічних | | | |препаратів мікоплазмами на основі | | | |молекулярно-біологічних методів | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення сучасних методів діагностики | 35 | | |та профілактики неплідності корів, | | | |зумовленої патологією системи розмноження | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення методів профілактики та | 120 | | |прижиттєвої діагностики туберкульозу | | | |сільськогосподарських тварин | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення науково обґрунтованих заходів | 95 | | |щодо боротьби та профілактики найбільш | | | |поширених хвороб птахів у господарствах і | | | |підприємствах різних форм власності | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення системи моніторингу | 75 | | |присутності мікотоксинів у кормах для | | | |сільськогосподарських тварин сходу України| | | |та заходи щодо їх детоксикації | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення технології комплексної | 65 | | |переробки злакових культур і утилізації | | | |відходів у виробництві спирту | | | |------------------------------------------+----------| | |Підбір вітчизняних сорбентів для | 150 | | |зневоднення водно-спиртових розчинів та | | | |розроблення раціональної енергозберігаючої| | | |технологічної схеми виробництва біоетанолу| | | |з використанням ректифікаційних та | | | |адсорбційних процесів | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення методів діагностики та | 50 | | |ідентифікації генетично модифікованих | | | |сортів кукурудзи, сої та ріпаку | | | |------------------------------------------+----------| | |Нові роботи | 1858,3 | |----------+------------------------------------------+----------| | 1101030 |Мінпаливенерго | 3896,4 | | |------------------------------------------+----------| | |Дослідження впливу навантаження | 137,8 | | |електроопалювання на електричні мережі | | | |України (на прикладі Донецької і | | | |Луганської областей та Автономної | | | |Республіки Крим) | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення структури системи нормативних | 150 | | |документів щодо застосування | | | |високовольтних сухих кабелів в електричних| | | |мережах | | | |------------------------------------------+----------| | |Підвищення надійності роботи генераторів | 200 | | |засобами експертно-діагностичних систем у | | | |складі АСУТП енергоблока | | | |------------------------------------------+----------| | |Дослідження вмісту важких металів у | 150 | | |золових частках та сажі, що викидаються з | | | |димовими газами від котлів ТЕС/ТЕЦ | | | |------------------------------------------+----------| | |Вивчення радіаційної стійкості зразків, що| 350 | | |отримані при отвердженні рідких РАВ ХАЕС, | | | |із застосуванням опромінювання | | | |гамма-квантами до дози 106 Гр | | | |------------------------------------------+----------| | |Оптимізація техніко-технологічних рішень | 497 | | |щодо енергозабезпечення о. Зміїний | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення конструкторської документації | 220 | | |для постановки на виробництво та | | | |впровадження на ТЕС пристроїв контролю | | | |загального факела в топках енергетичних | | | |котлів | | | |------------------------------------------+----------| | |Дослідження та розроблення комплексу | 160 | | |заходів щодо попередження нетрадиційних | | | |крихких пошкоджень труб пароперегрівачів | | | |котлів високого та надкритичного тиску | | | |------------------------------------------+----------| | |Використання значень фазових кутів в | 60 | | |управлінні енергосистемами | | | |------------------------------------------+----------| | |Нові роботи | 1971,6 | |----------+------------------------------------------+----------| | 2751030 |Мінрегіонбуд | 392 | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення технології виробництва блоків | 142 | | |з конструкційно-теплоізоляційного | | | |ніздрюватого бетону щільністю | | | |400 кг/куб.м та | | | |формування кадастру на основі аналізу | | | |інформації про кремнеземисті матеріали | | | |природного та техногенного походження | | | |різних регіонів України | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення технологічних параметрів | 120 | | |виробництва плитної мінераловатної | | | |теплоізоляції для будівництва та | | | |формування кадастру на основі аналізу | | | |інформації про мінеральну сировину | | | |перспективних родовищ України | | | |------------------------------------------+----------| | |Дослідження та розробка технологічних | 130 | | |параметрів виробництва вапна для виробів з| | | |ніздрюватого бетону | | |----------+------------------------------------------+----------| | 6361020 |НАЕР | 200 | | |------------------------------------------+----------| | |Дослідження та аналіз потенціалу | 200 | | |нетрадиційних та відновлювальних джерел | | | |енергії та створення на їх основі Атласу | | | |енергетичного потенціалу НВДЕ в Україні | | | |------------------------------------------+----------| | |Підрозділ: Нові речовини і матеріали | 1991 | |----------+------------------------------------------+----------| | 2201060 |МОН | 1100 | | |------------------------------------------+----------| | |Композиційні матеріали на основі | 70 | | |тугоплавких керамічних з'єднань з | | | |підвищеною зносо-, жаро- та | | | |корозійностійкістю | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення технології відновлення виробів| 80 | | |із жароміцних матеріалів на основі нікелю | | | |та хрому | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення потужних терморезисторів для | 60 | | |струмового захисту електронного, електро- | | | |та світлотехнічного обладнання | | | |------------------------------------------+----------| | |Нові гідрофобізатори та наповнювачі з | 90 | | |активною поверхнею для обробки волокнистих| | | |матеріалів | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення комплексних фізико-хімічних | 100 | | |способів впливу на розплави силумінів для | | | |покращення їх структури і властивостей | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення технології одержання | 60 | | |високочутливих сенсорів вологості на | | | |основі алюмомагнієвої шпінелі з | | | |мікроелектронною обробкою сигналу | | | |------------------------------------------+----------| | |Проведення досліджень з розробки рецептури| 60 | | |та технологій виготовлення антизлежувача | | | |мінеральних добрив | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення технології виготовлення | 60 | | |нанодисперсних порошків стабілізованого | | | |двоокису цирконію | | | |------------------------------------------+----------| | |Нові будівельні матеріали з вмістом | 60 | | |відходів паперово-картонного виробництва | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення сорбційно-мембранної | 60 | | |технології одержання борату кальцію з | | | |гідромінеральної сировини | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення технології вирощування | 90 | | |кристалів сапфіра для потреб | | | |наноелектроніки, світлотехніки та медицини| | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення технології створення | 60 | | |висококоерцитивних магнітних матеріалів | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення нового комплексного підходу до| 60 | | |наноструктурної характеризації | | | |напівпровідникових склоподібних матеріалів| | | |для оптоелектроніки | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення технології переробки вторинних| 70 | | |полімерів у товари народного споживання | | | |------------------------------------------+----------| | |Дослідження наноструктурованих домішок у | 60 | | |полімерних композиціях з метою створення | | | |покривних матеріалів із зниженою горючістю| | | |------------------------------------------+----------| | |Створення технології формування нового | 60 | | |матеріалу покриттів на металевих | | | |матеріалах | | |----------+------------------------------------------+----------| | 2601030 |Мінпромполітики | 741 | | |------------------------------------------+----------| | |Створення композиції нового покоління для | 110 | | |ізоляційних матеріалів кабельної | | | |промисловості з екологічно безпечними | | | |домішками | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення та впровадження дешевих | 130 | | |діелектричних матеріалів та резонансних | | | |елементів на їх основі з екстремально | | | |високою якістю для електронної апаратури | | | |сантиметрового та міліметрового діапазонів| | | |довжин хвиль | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення базової конструкції та | 32 | | |технології корпусування прецизійних | | | |мікроелектронних датчиків тиску для роботи| | | |в агресивних і стерильних середовищах | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення та освоєння вітчизняної | 142 | | |енергозберігаючої технології та лінії | | | |безперервної вулканізації пористих | | | |ущільнювачів | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення композиційних матеріалів з | 207 | | |підвищеними властивостями на основі | | | |поліуретанів та створення дослідних | | | |зразків виробів технічного призначення на | | | |їх основі | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення впливу ступеня оксиетилювання | 120 | | |метилових ефірів рослинних олій на | | | |властивості ПАР та визначення сфери їх | | | |застосування | | |----------+------------------------------------------+----------| | 1101030 |Мінпаливенерго | 150 | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення новітньої технології створення| 150 | | |матеріалів та елементів обладнання під час| | | |поводження з радіоактивними відходами для | | | |забезпечення фізичного захисту | | | |------------------------------------------+----------| | |Розділ: Державні цільові програми і | 457562,4 | | |програми розвитку окремих регіонів, | | | |галузей економіки та сфер суспільного | | | |життя | | | |------------------------------------------+----------| | |Підрозділ: Проблеми демографічної | 20337 | | |політики, розвитку людського потенціалу та| | | |формування громадянського суспільства | | | |------------------------------------------+----------| | |Програма розвитку державної служби на | 10260,5 | | |2005-2010 роки ( 746-2004-п ) | | |----------+------------------------------------------+----------| | 6122030 |Головдержслужба (Центр сприяння | 7407 | | |інституційному розвитку державної служби) | | |----------+------------------------------------------+----------| | 6122040 |Головдержслужба (Центр сприяння | 2853,5 | | |інституційному розвитку державної служби) | | | |------------------------------------------+----------| | |Комплексна програма утвердження України як| 70 | | |транзитної держави у 2002-2010 роках | | | |( 3022-14 ) | | |----------+------------------------------------------+----------| | 1201070 |Мінекономіки | | | |------------------------------------------+----------| | |Програма розвитку національної мережі | 400 | | |міжнародних транспортних коридорів в | | | |Україні на 2006-2010 роки ( 496-2006-п ) | | |----------+------------------------------------------+----------| | 3101030 |Мінтрансзв'язку | | | |------------------------------------------+----------| | |Програма розвитку позашкільних навчальних | 61,5 | | |закладів на 2002-2008 роки ( 378-2002-п ) | | |----------+------------------------------------------+----------| | 6551050 |Академія педагогічних наук | | | |------------------------------------------+----------| | |Державна програма підтримки сім'ї на | 346,4 | | |період до 2010 року ( 244-2007-п ) | | |----------+------------------------------------------+----------| | 6551050 |Академія педагогічних наук | | | |------------------------------------------+----------| | |Державна програма розвитку діяльності | 7000 | | |Національної бібліотеки України імені | | | |В.І. Вернадського на 2005-2010 роки | | | |( 1085-2004-п ) | | |----------+------------------------------------------+----------| | 6541050 |Національна академія наук | | | |------------------------------------------+----------| | |Державна цільова науково-технічна та | 150 | | |соціальна програма "Наука в університетах"| | | |на 2008-2012 роки ( 1155-2007-п ) | | |----------+------------------------------------------+----------| | 2201060 |МОН | | | |------------------------------------------+----------| | |Державна програма прогнозування | 900 | | |науково-технологічного розвитку на | | | |2008-2012 роки ( 1118-2007-п ) | | |----------+------------------------------------------+----------| | 2201060 |МОН | | | |------------------------------------------+----------| | |Державна програма розвитку і | 1148,6 | | |функціонування української мови на | | | |2004-2010 роки ( 1546-2003-п ) | | |----------+------------------------------------------+----------| | 2201060 |МОН | 500 | |----------+------------------------------------------+----------| | 6541050 |Національна академія наук | 110,3 | |----------+------------------------------------------+----------| | 6551050 |Академія педагогічних наук | 538,3 | | |------------------------------------------+----------| | |Підрозділ: Збереження навколишнього | 9095,6 | | |середовища (довкілля) та сталий розвиток | | | |------------------------------------------+----------| | |Державна науково-технічна програма | 1200 | | |розвитку топографо-геодезичної діяльності | | | |та національного картографування | | | |на 2003-2010 роки ( 37-2003-п ) | | |----------+------------------------------------------+----------| | 2401040 |Мінприроди | | | |------------------------------------------+----------| | |Загальнодержавна програма формування | 326,1 | | |національної екологічної мережі України на| | | |2000-2015 роки ( 1989-14 ) | | |----------+------------------------------------------+----------| | 2401040 |Мінприроди | | | |------------------------------------------+----------| | |Загальнодержавна програма "Питна вода | 1576,5 | | |України" на 2006-2020 роки ( 2455-15 ) | | |----------+------------------------------------------+----------| | 2701030 |Мінжитлокомунгосп | 276 | |----------+------------------------------------------+----------| | 6561040 |Академія медичних наук | 1300,5 | | |------------------------------------------+----------| | |Комплексна програма ліквідації наслідків | 245 | | |підтоплення територій у містах і селищах | | | |України ( 160-2002-п ) | | |----------+------------------------------------------+----------| | 2701030 |Мінжитлокомунгосп | | | |------------------------------------------+----------| { Позицію вилучено на підставі Наказу Міністерства економіки N 310
( v0310665-08 ) від 29.07.2008 }
|----------+------------------------------------------+----------|
| 2201060 |МОН | | | |------------------------------------------+----------| | |Комплексна програма подальшого розвитку | 3108,2 | | |інфраструктури та провадження | | | |господарської діяльності на о. Зміїний і | | | |континентальному шельфі ( 713-2002-п ) | | |----------+------------------------------------------+----------| | 2201060 |МОН | | | |------------------------------------------+----------| | |Науково-технічні програми з питань | 1139,8 | | |забезпечення екологічної безпеки об'єктів | | | |паливно-ядерного циклу, теплота | | | |гідроенергетики | | |----------+------------------------------------------+----------| | 1101030 |Мінпаливенерго | | | |------------------------------------------+----------| | |Державна програма проведення досліджень в | 1500 | | |Антарктиці на 2002-2010 роки | | |----------+------------------------------------------+----------| | 2201290 |МОН | | | |------------------------------------------+----------| | |Підрозділ: Новітні біотехнології; | 17290,6 | | |діагностика і методи лікування | | | |найпоширеніших захворювань | | | |------------------------------------------+----------| | |Програма профілактики і лікування | 3301,2 | | |артеріальної гіпертензії в Україні | | | |( 117/99 ) | | |----------+------------------------------------------+----------| | 2301050 |МОЗ | 782,7 | |----------+------------------------------------------+----------| | 6561040 |Академія медичних наук | 2518,5 | | |------------------------------------------+----------| | |Міжгалузева комплексна програма "Здоров'я | 7741,9 | | |нації" на 2002-2011 роки ( 14-2002-п ) | | |----------+------------------------------------------+----------| | 2301050 |МОЗ | 1880 | |----------+------------------------------------------+----------| | 6541050 |Національна академія наук | 500 | |----------+------------------------------------------+----------| | 6551050 |Академія педагогічних наук | 467,9 | |----------+------------------------------------------+----------| | 6561040 |Академія медичних наук | 4894 | | |------------------------------------------+----------| | |Національна програма забезпечення | 4219,5 | | |профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та | | | |лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД| | | |на 2004-2008 роки ( 264-2004-п ) | | |----------+------------------------------------------+----------| | 2301050 |МОЗ | 950 | |----------+------------------------------------------+----------| | 6541050 |Національна академія наук | 800 | |----------+------------------------------------------+----------| | 6561040 |Академія медичних наук | 2469,5 | | |------------------------------------------+----------| | |Загальнодержавна програма протидії | 560 | | |захворюванню на туберкульоз | | | |у 2007-2011 роках ( 648-16 ) | | |----------+------------------------------------------+----------| | 2301050 |МОЗ | 200 | |----------+------------------------------------------+----------| | 6561040 |Академія медичних наук | 360 | | |------------------------------------------+----------| | |Державна програма "Репродуктивне здоров'я | 1468 | | |нації" на період до 2015 року | | | |( 1849-2006-п ) | | |----------+------------------------------------------+----------| | 2301050 |МОЗ | 480 | |----------+------------------------------------------+----------| | 6561040 |Академія медичних наук | 988 | | |------------------------------------------+----------| | |Підрозділ: Нові комп'ютерні засоби та | 8871 | | |технології інформатизації суспільства | | | |------------------------------------------+----------| | |Державна програма "Інформаційні та | 4500 | | |комунікаційні технології в освіті і науці"| | | |на 2006-2010 роки ( 1153-2005-п ) | | |----------+------------------------------------------+----------| | 2201060 |МОН | | | |------------------------------------------+----------| | |Державна науково-технічна програма | 4371 | | |"Образний комп'ютер" | | |----------+------------------------------------------+----------| | 6541050 |Національна академія наук | | | |------------------------------------------+----------| | |Підрозділ: Новітні технології та | 121345 | | |ресурсозберігаючі технології в енергетиці,| | | |промисловості та агропромисловому | | | |комплексі | | | |------------------------------------------+----------| | |Програма поводження з твердими побутовими | 190 | | |відходами ( 265-2004-п ) | | |----------+------------------------------------------+----------| | 2701030 |Мінжитлокомунгосп | | | |------------------------------------------+----------| | |Програма "Українське вугілля" | 29900 | | |( 1205-2001-п ) | | |----------+------------------------------------------+----------| | 1301030 |Мінвуглепром | | | |------------------------------------------+----------| | |Програма державної підтримки розвитку | 968,8 | | |нетрадиційних та відновлюваних джерел | | | |енергії та малої гідро- і теплоенергетики | | |----------+------------------------------------------+----------| | 6361020 |НАЕР | | | |------------------------------------------+----------| | |Комплексна державна програма | 1650 | | |енергозбереження України | | |----------+------------------------------------------+----------| | 1101030 |Мінпаливенерго | 1000 | |----------+------------------------------------------+----------| | 2751030 |Мінрегіонбуд | 350 | |----------+------------------------------------------+----------| | 6361020 |НАЕР | 300 | | |------------------------------------------+----------| | |Національна енергетична програма України | 3183,7 | | |до 2010 року | | |----------+------------------------------------------+----------| | 1101030 |Мінпаливенерго | 2950,5 | |----------+------------------------------------------+----------| | 1201070 |Мінекономіки | 233,2 | | |------------------------------------------+----------| | |Державна програма розвитку та реформування| 1468,8 | | |гірничо-металургійного комплексу на період| | | |до 2011 року ( 967-2004-п ) | | |----------+------------------------------------------+----------| | 2601030 |Мінпромполітики | | | |------------------------------------------+----------| | |Програма "Створення та організація | 360 | | |виготовлення бурового, | | | |нафтогазопромислового, нафтопереробного | | | |устаткування і техніки для будівництва | | | |нафтогазопроводів з науково-технічною | | | |частиною на період до 2010 року" | | |----------+------------------------------------------+----------| | 1101030 |Мінпаливенерго | | | |------------------------------------------+----------| | |Програма розвитку виробництва дизельного | 160 | | |біопалива ( 1774-2006-п ) | | |----------+------------------------------------------+----------| | 1101030 |Мінпаливенерго | | | |------------------------------------------+----------| { Позицію вилучено на підставі Наказу Міністерства економіки N 310
( v0310665-08 ) від 29.07.2008 }
|----------+------------------------------------------+----------|
| 2601030 |Мінпромполітики | | | |------------------------------------------+----------| | |Державна програма розвитку техніки та | 1920 | | |технологій надвисоких частот на | | | |2005-2009 роки ( 1372-2004-п ) | | |----------+------------------------------------------+----------| | 2601030 |Мінпромполітики | | | |------------------------------------------+----------| | |Державна програма розвитку промисловості | 5361 | | |на 2003-2011 роки ( 1174-2003-п ) | | |----------+------------------------------------------+----------| | 2601030 |Мінпромполітики | | | |------------------------------------------+----------| | |Державна програма розвитку машинобудування| 10452,4 | | |на 2006-2011 роки ( 516-2006-п ) | | |----------+------------------------------------------+----------| | 2601030 |Мінпромполітики | | | |------------------------------------------+----------| | |Загальнодержавна комплексна програма | 3000 | | |розвитку високих наукоємних технологій | | | |( 1676-15 ) | | |----------+------------------------------------------+----------| | 2601030 |Мінпромполітики | | | |------------------------------------------+----------| | |Загальнодержавна програма реформування і | 1886,6 | | |розвитку житлово-комунального господарства| | | |на 2004-2010 роки ( 1869-15 ) | | |----------+------------------------------------------+----------| | 2701030 |Мінжитлокомунгосп | | | |------------------------------------------+----------| | |Державна програма розвитку міського | 274,5 | | |електротранспорту на 2007-2015 роки | | | |( 1855-2006-п ) | | |----------+------------------------------------------+----------| | 2701030 |Мінжитлокомунгосп | | | |------------------------------------------+----------| | |Міжвідомча програма впровадження космічних| 219,2 | | |технологій у створення та виготовлення | | | |високотехнологічної цивільної продукції | | | |для потреб внутрішнього ринку і на експорт| | | |на 2001-2005 роки | | |----------+------------------------------------------+----------| | 6381020 |НКАУ | | | |------------------------------------------+----------| | |Державна цільова науково-технічна програма| 15350 | | |"Розроблення і освоєння мікроелектронних | | | |технологій, організація серійного випуску | | | |приладів і систем на їх основі" на | | | |2008-2011 роки ( 1355-2007-п ) | | |----------+------------------------------------------+----------| | 6541050 |Національна академія наук | | | |------------------------------------------+----------| | |Міжвідомча науково-технічна програма | 45000 | | |"Нанофізика та наноелектроніка" | | |----------+------------------------------------------+----------| | 2201070 |МОН | | | |------------------------------------------+----------| | |Підрозділ: Перелік заходів з розвитку | | | |космічної діяльності та виробництва | | | |космічної техніки на 2008 рік | | |----------+------------------------------------------+----------| | 6381040 |НКАУ | 241000 | | |------------------------------------------+----------| | |Проведення наукових космічних досліджень | 15100 | | |------------------------------------------+----------| | |У тому числі: | | | |------------------------------------------+----------| | |Науково-дослідна робота "Іоносат". | 3900 | | |Створення космічної системи моніторингу | | | |природних та техногенних катастроф | | | |------------------------------------------+----------| | |У тому числі: | | |----------+------------------------------------------+----------| | |Науково-дослідна робота | 2375 | | |"Іоносат-Н". Науково- | | | |технічне та методичне | | | |забезпечення космічного | | | |експерименту | | |----------+------------------------------------------+----------| | |Науково-дослідна робота | 95 | | |"Іоносат-ПЛЦ". | | | |Створення електричного | | | |еквівалента бортової | | | |системи збору наукової | | | |Інформації | | |----------+------------------------------------------+----------| | |Науково-дослідна робота | 95 | | |"Іоносат-ПТН". | | | |Удосконалення структурних | | | |схем експериментальної | | | |наукової апаратури для | | | |діагностики нейтрального | | | |та заряджених компонентів | | | |іоносферної плазми | | |----------+------------------------------------------+----------| | |Науково-дослідна робота | 95 | | |"Іоносат-ПП". Розроблення | | | |та виготовлення блоку | | | |електроніки наукового | | | |приладу НКП-ЕКП | | |----------+------------------------------------------+----------| | |Науково-дослідна робота | 240 | | |"Іоносат-Технологія-1- | | | |Мікрогравітація-1". | | | |Структурна оптимізація | | | |паливних комірок на базі | | | |кераміки з диоксиду | | | |цирконію стабілізованого | | | |оксидом скандію для | | | |застосування на космічних | | | |апаратах | | |----------+------------------------------------------+----------| | |Науково-дослідна робота | 100 | | |"Іоносат-Технологія-1- | | | |Мікрогравітація-2". | | | |Розроблення науково- | | | |технологічних основ | | | |створення сучасних | | | |конструкцій теплових труб | | |----------+------------------------------------------+----------| | |Науково-дослідна робота | 250 | | |"Іоносат-Технологія-1- | | | |Мікрогравітація-3". | | | |Розроблення нових атомних | | | |годинників з | | | |використанням резонансів | | | |когерентного полонення | | | |населеностей | | |----------+------------------------------------------+----------| | |Науково-дослідна робота | 260 | | |"Іоносат-Технологія-1- | | | |Мікрогравітація-4". | | | |Розроблення моделі та | | | |автоматизованої | | | |технології класифікації | | | |земних покривів | | |----------+------------------------------------------+----------| | |Науково-дослідна робота | 170 | | |"Іоносат-Технологія-1 | | | |-Мікрогравітація-5". | | | |Розроблення науково- | | | |технологічних основ | | | |інтеграції даних на базі | | | |Grid | | |----------+------------------------------------------+----------| | |Науково-дослідна робота | 220 | | |"Іоносат-Технологія-1 | | | |-Мікрогравітація-6". | | | |Сплави на базі Ni-Mn-Ga з | | | |багатофункціональними | | | |властивостями для нового | | | |класу актуаторів та | | | |сенсорів | | | |------------------------------------------+----------| | |Науково-дослідна робота "Іоносфера". | 1000 | | |Створення системи моніторингу "космічної | | | |погоди" | | | |------------------------------------------+----------| | |Науково-дослідна робота "Зондування". | 500 | | |Вивчення глобальних та регіональних змін у| | | |навколишньому природному середовищі | | | |------------------------------------------+----------| | |Науково-дослідна робота "Інтерферометр". | 1500 | | |Проведення наземно-космічних | | | |радіоастрономічних досліджень | | | |------------------------------------------+----------| | |Науково-дослідна робота "Коронас-Фотон". | 100 | | |Дослідження сонячної активності і | | | |сонячно-земних зв'язків за допомогою | | | |космічного комплексу "Коронас-Фотон" | | | |------------------------------------------+----------| | |Науково-дослідна робота "Селена". Участь у| 1000 | | |міжнародних програмах досліджень GES та | | | |AURORA | | | |------------------------------------------+----------| | |Науково-дослідна робота "Сегмент". | 3500 | | |Виконання російсько-української програми | | | |спільних наукових та технологічних | | | |експериментів на російському сегменті | | | |Міжнародної космічної станції | | | |------------------------------------------+----------| | |Науково-дослідна робота "Мікрогравітація".| 300 | | |Проведення перспективних наукових | | | |досліджень з космічної біології та | | | |мікрогравітації | | | |------------------------------------------+----------| | |Науково-дослідна робота "Мікросат". | 3300 | | |Створення та використання перспективних | | | |малих супутників | | | |------------------------------------------+----------| | |Науково-дослідна робота "УМС". Виконання | 1000 | | |науково-освітніх космічних експериментів | | | |------------------------------------------+----------| | |Здійснення дистанційного зондування Землі | 67358 | | |------------------------------------------+----------| | |У тому числі: | | | |------------------------------------------+----------| | |Науково-дослідна робота "Січ-2". Створення| 53458 | | |космічної системи для спостереження Землі | | | |в оптичному діапазоні (в тому числі оплата| | | |пускових послуг та страхування космічного | | | |апарата) | | | |------------------------------------------+----------| | |У тому числі: | | |----------+------------------------------------------+----------| | |Науково-дослідна робота | 34000 | | |"Січ-2". Створення | | | |космічної системи для | | | |спостереження Землі в | | | |оптичному діапазоні | | |----------+------------------------------------------+----------| | |Науково-дослідна робота | 14388 | | |"Січ-2-Пуск". | | | |Забезпечення запуску | | | |космічного апарата | | | |ракетою-носієм "Дніпро" | | |----------+------------------------------------------+----------| | |Науково-дослідна робота | 2570 | | |"Січ-2-Інтеграція". | | | |Інтеграція корисного | | | |навантаження | | |----------+------------------------------------------+----------| | |Науково-дослідна робота | 2500 | | |"Січ-2-Випробування". | | | |Виготовлення платформи | | | |головної частини | | | |------------------------------------------+----------| | |Науково-дослідна робота "Січ-2 М". | 5000 | | |Модернізація космічної системи для | | | |спостереження Землі в оптичному діапазоні | | | |------------------------------------------+----------| | |Науково-дослідна робота "Радіометрія". | 1500 | | |Створення бортових радіочастотних систем | | | |------------------------------------------+----------| | |Науково-дослідна робота "Оптика". | 4400 | | |Створення бортових оптико-електронних | | | |систем | | | |------------------------------------------+----------| | |Науково-дослідна робота "GEO-Ukraine". | 3000 | | |Створення інформаційної системи | | | |забезпечення користувачів | | | |даними | | | |------------------------------------------+----------| | |У тому числі: | | |----------+------------------------------------------+----------| | |Науково-дослідна робота | 2830 | | |"GEO-Ukraine". Створення | | | |інформаційної системи | | | |забезпечення користувачів | | | |аерокосмічними даними | | |----------+------------------------------------------+----------| | |Науково-дослідна робота | 170 | | |"GEO-Ukraine-Спектр". | | | |Створення системи | | | |спостережень об'єктів в | | | |ультрафіолетовому | | | |діапазоні спектра | | | |------------------------------------------+----------| | |Розвиток супутникових систем | 6500 | | |телекомунікацій та навігації | | | |------------------------------------------+----------| | |У тому числі: | | | |------------------------------------------+----------| | |Науково-дослідна робота "Либідь". | 1000 | | |Створення космічного сегмента Національної| | | |супутникової системи зв'язку | | | |------------------------------------------+----------| | |Науково-дослідна робота "Сигнал". | 1000 | | |Створення наземної телекомунікаційної | | | |інфраструктури супутникового іномовлення | | | |------------------------------------------+----------| | |Науково-дослідна робота "Навігація". | 4500 | | |Створення та експлуатація системи | | | |координатно-часового та навігаційного | | | |забезпечення України із застосуванням | | | |глобальних навігаційних супутникових | | | |систем | | | |------------------------------------------+----------| | |У тому числі: | | |----------+------------------------------------------+----------| | |Науково-дослідна робота | 4200 | | |"Навігація-Розвиток". | | | |Розвиток мережі | | | |контрольно-корегуючих | | | |станцій та центру | | | |контролю навігаційного | | | |поля, модернізація | | | |програмно-технічних | | | |засобів, забезпечення | | | |дослідної експлуатації | | |----------+------------------------------------------+----------| | |Науково-дослідна робота | 300 | | |"Навігація-Сертифікат". | | | |Сертифікація системи | | | |------------------------------------------+----------| | |Забезпечення розвитку наземної | 19000 | | |інфраструктури | | | |------------------------------------------+----------| | |У тому числі: | | | |------------------------------------------+----------| | |Науково-дослідна робота "Спостереження". | 2000 | | |Забезпечення експлуатації і розвитку | | | |системи контролю та аналізу космічної | | | |обстановки (СКАКО) | | | |------------------------------------------+----------| | |У тому числі: | | |----------+------------------------------------------+----------| | |Науково-дослідна робота | 500 | | |"Спостереження-ПЗ". | | | |Розроблення та супровід | | | |спеціального програмного | | | |забезпечення | | |----------+------------------------------------------+----------| | |Науково-дослідна робота | 1500 | | |"Спостереження- | | | |Модернізація". | | | |Модернізація технічних | | | |засобів | | | |------------------------------------------+----------| | |Науково-дослідна робота "Інфраструктура". | 1500 | | |Забезпечення розвитку та експлуатації | | | |наземного інформаційного комплексу | | | |------------------------------------------+----------| | |У тому числі: | | |----------+------------------------------------------+----------| | |Науково-дослідна робота | 1500 | | |"Інфраструктура-П". | | | |Розвиток програмно- | | | |технічних засобів | | | |отримання, оброблення, | | | |архівації, розповсюдження | | | |та використання даних | | | |дистанційного зондування | | | |Землі | | | |------------------------------------------+----------| | |Науково-дослідна робота "Кадр". Створення | 13000 | | |командно-вимірювальних та | | | |приймально-реєструвальних радіоліній | | | |------------------------------------------+----------| | |Науково-дослідна робота "Полігон". | 500 | | |Створення контрольно-калібрувального | | | |полігону підсупутникової підтримки | | | |------------------------------------------+----------| | |Науково-дослідна робота "Управління". | 2000 | | |Розвиток засобів траєкторних та | | | |телеметричних вимірювань ракет-носіїв | | | |------------------------------------------+----------| | |Створення космічних комплексів | 123742 | | |------------------------------------------+----------| | |У тому числі: | | | |------------------------------------------+----------| | |Науково-дослідна робота "Мікросупутник". | 542 | | |------------------------------------------+----------| | |Науково-дослідна робота "Циклон-4". | 55300 | | |Створення космічного ракетного комплексу | | | |легкого класу на космодромі Алкантара | | | |------------------------------------------+----------| | |Науково-дослідна робота "Циклон-4 ПВД". | 4600 | | |Створення космічного ракетного комплексу | | | |легкого класу на космодромі Алкантара | | | |(підготовка виробництва двигунів) | | | |------------------------------------------+----------| | |Науково-дослідна робота "БІНС". Створення | 65000 | | |безплатформної інерціальної навігаційної | | | |системи | | | |------------------------------------------+----------| | |У тому числі: | | |----------+------------------------------------------+----------| | |Науково-дослідна робота | 2272 | | |"БІНС-Випробування". | | | |Підготовка натурних | | | |випробувань | | |----------+------------------------------------------+----------| | |Науково-дослідна робота | 16401 | | |"БІНС-Лабораторія". | | | |Виготовлення дослідних | | | |зразків спеціального | | | |обчислювача, проведення | | | |випробувань у складі | | | |рухомих лабораторій | | |----------+------------------------------------------+----------| | |Науково-дослідна робота | 32494 | | |"БІНС-Управління". | | | |Виготовлення комплексу | | | |командних приладів | | | |проведення випробувань у | | | |складі рухомих | | | |лабораторій | | |----------+------------------------------------------+----------| | |Науково-дослідна робота | 11124 | | |"БПА-Пуск". Пускові | | | |послуги | | |----------+------------------------------------------+----------| | |Науково-дослідна робота | 2709 | | |"БІНС-ГЧ". Доопрацювання | | | |космічної головної | | | |частини | | | |------------------------------------------+----------| | |Науково-дослідна робота "Техма". | 1000 | | |Розроблення і вдосконалення технології | | | |виробництва ракет-носіїв та космічних | | | |апаратів | | | |------------------------------------------+----------| | |Науково-дослідна робота "Технолог". | 1000 | | |Розроблення технологій виготовлення | | | |радіоелектронної апаратури на основі | | | |сучасної елементної бази | | | |------------------------------------------+----------| | |Науково-дослідна робота "Стандарт". | 250 | | |Розвиток системи стандартизації у сфері | | | |космічної діяльності | | | |------------------------------------------+----------| | |У тому числі: | | |----------+------------------------------------------+----------| | |Науково-дослідна робота | 87 | | |"Стандарт-Гармонізація". | | | |Гармонізація нормативних | | | |документів з міжнародними | | | |стандартами | | |----------+------------------------------------------+----------| | |Науково-дослідна робота | 163 | | |"Стандарт-Забезпечення". | | | |Нормативне забезпечення | | | |космічної діяльності | | | |------------------------------------------+----------| | |Науково-дослідна робота "Сертифікат". | 250 | | |Розвиток Української системи сертифікації | | | |космічної техніки | | | |------------------------------------------+----------| | |У тому числі: | | |----------+------------------------------------------+----------| | |Науково-дослідна робота | 95 | | |"Сертифікат-Моніторинг". | | | |Моніторинг міжнародних | | | |стандартів та розроблення | | | |перших редакцій проект | | | |СОУ-Н-НКАУ | | |----------+------------------------------------------+----------| | |Науково-дослідна робота | 155 | | |"Сертифікат Гармонізація | | | |НД". Гармонізація | | | |нормативних документів | | | |української системи | | | |сертифікації космічної | | | |техніки з міжнародними | | | |стандартами та | | | |розроблення других | | | |редакцій проект | | | |СОУ-Н-НКАУ | | | |------------------------------------------+----------| | |Науково-дослідна робота "Якість". | 400 | | |Створення та розвиток галузевої системи | | | |управління якістю | | | |------------------------------------------+----------| | |Розроблення перспективної космічної | 3400 | | |техніки та технологій | | | |------------------------------------------+----------| | |У тому числі: | | | |------------------------------------------+----------| | |Науково-дослідна робота "Борт". Створення | 2000 | | |перспективних приладів та двигунних | | | |установок | | | |------------------------------------------+----------| | |Науково-дослідна робота "Перспектива". | 60 | | |Дослідження можливостей та шляхів | | | |створення перспективних засобів виведення | | | |космічних апаратів | | | |------------------------------------------+----------| | |У тому числі: | | |----------+------------------------------------------+----------| | |Науково-дослідна робота | 60 | | |"Перспектива-СУ". | | | |Розроблення високоточних | | | |систем управління ракет- | | | |носіїв та космічних | | | |апаратів | | | |------------------------------------------+----------| | |Науково-дослідна робота "Композит". | 340 | | |Розроблення перспективних технологій і | | | |матеріалів ракетно-космічної техніки | | | |------------------------------------------+----------| | |У тому числі: | | |----------+------------------------------------------+----------| | |Науково-дослідна робота "Супровід". | 1000 | | |Науково-технічне супроводження створення | | | |перспективної ракетно-космічної техніки | | | |------------------------------------------+----------| | |Забезпечення розвитку міжнародного | 5900 | | |співробітництва та аналітична підтримка | | | |------------------------------------------+----------| | |У тому числі: | | | |------------------------------------------+----------| | |Науково-дослідна робота "Співробітництво".| 1500 | | |Забезпечення виконання програм | | | |міжнародного співробітництва | | | |------------------------------------------+----------| | |У тому числі: | | |----------+------------------------------------------+----------| | |Науково-дослідна робота | 705 | | |"Співробітництво". | | | |Забезпечення виконання | | | |програм міжнародного | | | |співробітництва | | |----------+------------------------------------------+----------| | |Науково-дослідна робота | 700 | | |"Співробітництво- | | | |Виставка". Організація | | | |виставкової діяльності | | |----------+------------------------------------------+----------| | |Науково-дослідна робота | 95 | | |"Співробітництво-Дані". | | | |Розроблення та супровід | | | |баз даних про міжнародну | | | |космічну діяльність | | | |------------------------------------------+----------| | |Науково-дослідна робота "Право". Розвиток | 400 | | |правового регулювання космічної діяльності| | | |------------------------------------------+----------| | |Науково-дослідна робота "Програма". | 1500 | | |Науково-методичне забезпечення | | | |------------------------------------------+----------| | |У тому числі: | | |----------+------------------------------------------+----------| | |Науково-дослідна робота | 1100 | | |"Програма-Н". Наукове | | | |супроводження | | |----------+------------------------------------------+----------| | |Науково-дослідна робота | 400 | | |"Програма-М". Методичне | | | |супроводження | | | |------------------------------------------+----------| | |Науково-дослідна робота "Інформація". | 2000 | | |Інформаційне супроводження | | | |------------------------------------------+----------| | |У тому числі: | | |----------+------------------------------------------+----------| | |Науково-дослідна робота | 500 | | |"Інформація-КНТ". | | | |Організація видавничої | | | |діяльності | | |----------+------------------------------------------+----------| | |Науково-дослідна робота | 905 | | |"Інформація-ОПЗ". | | | |Організаційне та | | | |презентаційне | | | |забезпечення виконання | | | |програми | | |----------+------------------------------------------+----------| | |Науково-дослідна робота | 95 | | |"Інформація-Конференція". | | | |Організаційне та | | | |презентаційне | | | |забезпечення конференцій | | |----------+------------------------------------------+----------| | |Науково-дослідна робота | 500 | | |"Інформація-ІАС". | | | |Модернізація програмно- | | | |технічних засобів | | | |інформаційно-аналітичної | | | |системи НКАУ | | | |------------------------------------------+----------| | |Науково-дослідна робота "Комерціалізація".| 500 | | |Методичне забезпечення комерціалізації | | | |космічних послуг та технологій | | | |------------------------------------------+----------| | |Підрозділ: Нові речовини і матеріали | 39623,2 | | |------------------------------------------+----------| | |Державна програма фундаментальних і | 25000 | | |прикладних досліджень з проблем | | | |використання ядерних матеріалів та ядерних| | | |і радіаційних технологій у сфері розвитку | | | |галузей економіки на 2004-2010 роки | | |----------+------------------------------------------+----------| | 6541050 |Національна академія наук | | | |------------------------------------------+----------| | |Державна цільова науково-технічна програма| 8835 | | |розроблення і створення сенсорних | | | |наукоємних продуктів на 2008-2012 роки | | | |( 1395-2007-п ) | | |----------+------------------------------------------+----------| | 6541050 |Національна академія наук | | | |------------------------------------------+----------| | |Державна програма розвитку еталонної бази | 3613,2 | | |на 2006-2010 роки ( 228-2006-п ) | | |----------+------------------------------------------+----------| | 1202030 |Мінекономіки (Держспоживстандарт) | | | |------------------------------------------+----------| | |Державна програма стандартизації | 2175 | | |на 2006-2010 роки ( 229-2006-п ) | | |----------+------------------------------------------+----------| | 1101030 |Мінпаливенерго | 710 | |----------+------------------------------------------+----------| | 1202030 |Мінекономіки (Держспоживстандарт) | 1190 | |----------+------------------------------------------+----------| | 3101030 |Мінтрансзв'язку | 275 | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | Код | Державний замовник, галузь, | Обсяг | | програм- | матеріально-технічні ресурси |фінансува-| | ної кла- | |ння, тис. | | сифіка- | | гривень | | ції | | | | видатків | | | |та креди- | | | | тування | | | |державного| | | | бюджету | | | |( 107-17 )| | | |----------+------------------------------------------+----------| | |Розділ: Розвиток матеріально-технічної | 167201,1 | | |бази наукової і науково-технічної | | | |діяльності | | | |------------------------------------------+----------| | |Підрозділ: Проблеми демографічної | 760,9 | | |політики, розвитку людського потенціалу та| | | |формування громадянського суспільства | | |----------+------------------------------------------+----------| | 6551030 |Академія педагогічних наук | 760,9 | | |------------------------------------------+----------| | |Комп'ютерна техніка | 451,8 | | |------------------------------------------+----------| | |Оргтехніка | 106,7 | | |------------------------------------------+----------| | |Меблі службові | 99,1 | | |------------------------------------------+----------| | |Мультимедійне устаткування | 36,9 | | |------------------------------------------+----------| | |Психофізіологічна апаратура | 40,1 | | |------------------------------------------+----------| | |Засоби кліматконтролю | 26,3 | | |------------------------------------------+----------| | |Підрозділ: Нові технології та | 163890,2 | | |ресурсозберігаючі технології в енергетиці,| | | |промисловості та агропромисловому | | | |комплексі | | |----------+------------------------------------------+----------| | 2201340 |МОН | 27000 | | |------------------------------------------+----------| | |Науково-виробниче устаткування | 27000 | | |МОС-гідридної епітаксії | | |----------+------------------------------------------+----------| | 2201040 |МОН | 18700 | | |------------------------------------------+----------| | |Мас-спектрометр хімічний МХ-7304 АМ | 353,8 | | |------------------------------------------+----------| | |Модернізація тунельного мікроскопа | 840 | | |РЕМТ-100 | | | |------------------------------------------+----------| | |Мас-спектрометр ізотопний твердофазний МІ | 5779,3 | | |1201 АТ-01 | | | |------------------------------------------+----------| | |Мікроскоп електронний растровий | 6861,3 | | |вимірювальний РЕМ-106І | | | |------------------------------------------+----------| | |Система водоохолодження автономна СВ-01 | 352,5 | | |------------------------------------------+----------| | |Блок високочастотний МВ-1,5 | 60 | | |------------------------------------------+----------| | |Диспергатор ультразвуковий УЗДН-А | 43,7 | | |------------------------------------------+----------| | |Система мегнетронна МП-3 | 80 | | |------------------------------------------+----------| | |Вакуумний універсальний пост ВУП-7 | 960,1 | | |------------------------------------------+----------| | |Насос магніторозрядний НМД | 33,5 | | |------------------------------------------+----------| | |Вакумметр ВМТ-001 | 178,5 | | |------------------------------------------+----------| | |Атомно-абсорбційний спектрофотометр С-115У| 399,3 | | |------------------------------------------+----------| | |Вакуумний універсальний пост ВУП-5М-01 | 205,5 | | |------------------------------------------+----------| | |Модернізація електронного мікроскопа | 625 | | |ПЕМ-125К | | | |------------------------------------------+----------| | |Атомно-абсорбційний спектрофотометр | 287,5 | | |С-115ПКРС | | | |------------------------------------------+----------| | |Лазерно-струменевий обробний комплекс з | 963,1 | | |п'ятикоординатною системою керування | | | |------------------------------------------+----------| | |Система комп'ютерного аналізу | 480,4 | | |електронно-мікроскопічного зображення | | | |САІ-02 | | | |------------------------------------------+----------| | |Атомно-абсорбційний аналізатор ГРАСФО-1 | 196,5 | |----------+------------------------------------------+----------| | 2206020 |МОН | 2200 | | |------------------------------------------+----------| | |У тому числі для Київського національного | | | |університету імені Т.Шевченка: | | | |------------------------------------------+----------| | |Хроматограф високого тиску з | 652,4 | | |мас-детектором | | | |------------------------------------------+----------| | |Система рентгеноспектрального аналізу з | 380 | | |напівпровідниковим детектором | | | |------------------------------------------+----------| | |Спектрометр атомно-емісійний СЕВ-30 | 250 | | |------------------------------------------+----------| | |Мікроскоп рудний | 50 | | |------------------------------------------+----------| | |Мікроскоп поляризаційний | 70 | | |------------------------------------------+----------| | |Автоматичний метеокомплекс | 65 | | |------------------------------------------+----------| | |Вимірювач висоти хмарності "Промінь" | 67 | | |------------------------------------------+----------| | |Універсальний вимірювач мікроклімату TESTO| 82 | | |950 | | | |------------------------------------------+----------| | |Портативний pH-метр-іонометр ЕКОТЕСТ-2000 | 31 | | |------------------------------------------+----------| | |Метеостанція | 62 | | |------------------------------------------+----------| | |Атомно-абсорбційний спектрофотометр | 188 | | |С-115М1-ПК | | | |------------------------------------------+----------| | |Прилад для визначення справжності | 36 | | |документів та цінних паперів Regula 4205M | | | |------------------------------------------+----------| | |Автоматизоване робоче місце на базі | 87,4 | | |приладу Regula 4305 для дослідження | | | |текстів та документів | | | |------------------------------------------+----------| | |Комплект науково-технічних засобів з | 59,2 | | |виявлення та експертного дослідження | | | |слідів пальців рук | | | |------------------------------------------+----------| | |Спектрометр атомно-абсорбційний С-115 М-1 | 120 | |----------+------------------------------------------+----------| | 2801050 |Мінагрополітики | 600 | | |------------------------------------------+----------| | |Міні-трактор з обладнанням | 30 | | |------------------------------------------+----------| | |Трактор | 75 | | |------------------------------------------+----------| | |Жатка прицепна | 25 | | |------------------------------------------+----------| | |Холодильник Samsung або | 2 | | |еквівалент для збереження | | | |штамів мікроорганізмів різних | | | |видів | | | |------------------------------------------+----------| | |Прилад для підрахунку бактеріальних | 33 | | |колоній | | | |------------------------------------------+----------| | |Термостат (CO - інкубатор) | 31 | | | 2 | | | |------------------------------------------+----------| | |Термостат | 27 | | |------------------------------------------+----------| | |Комп'ютерна техніка | 11 | | |------------------------------------------+----------| | |Ламінарний бокс | 69 | | |------------------------------------------+----------| | |Мікроскоп Leica для дослідження | 9 | | |морфології мікроорганізмів | | | |------------------------------------------+----------| | |Система автоматизації ІРБІС | 15 | | |------------------------------------------+----------| | |Польовий рефрактометр | 6 | | |------------------------------------------+----------| | |Нітратомір лабораторний | 2 | | |------------------------------------------+----------| | |Персональний комп'ютер | 130 | | |------------------------------------------+----------| | |Типографічно-множувальне обладнання | 135 | |----------+------------------------------------------+----------| | 6541050 |Національна академія наук | 115280,2 | | |------------------------------------------+----------| | |Нафтова і газова промисловість (бітум, | 490 | | |паливо пічне побутове) | | | |------------------------------------------+----------| | |Вугільна промисловість | 670 | | |------------------------------------------+----------| | |Чорна металургія (прокат і металеві | 300 | | |вироби) | | | |------------------------------------------+----------| | |Лісова, деревообробна промисловість | 2100 | | |------------------------------------------+----------| | |Целюлозно-паперова промисловість | 1500 | | |------------------------------------------+----------| | |Промисловість будівельних матеріалів | 1430 | | |------------------------------------------+----------| | |Хімічна та нафтохімічна промисловість | 2000 | | |------------------------------------------+----------| | |Легка промисловість | 1500 | | |------------------------------------------+----------| | |Будівельне і дорожнє машинобудування | 50 | | |------------------------------------------+----------| | |Експедиційне спорядження | 400 | | |------------------------------------------+----------| | |Важке, енергетичне, транспортне | 470 | | |машинобудування | | | |------------------------------------------+----------| | |Хімічне, нафтове і поліграфічне | 820 | | |машинобудування | | | |------------------------------------------+----------| | |Електротехнічна промисловість | 1190 | | |------------------------------------------+----------| | |Автомобільна промисловість | 1500 | | |------------------------------------------+----------| | |Сільськогосподарське і тракторне | 200 | | |машинобудування | | | |------------------------------------------+----------| | |Приладобудування | 15558,4 | | |------------------------------------------+----------| | |Імпортне наукове обладнання | 75992 | | |------------------------------------------+----------| | |Пусконалагоджувальні роботи та надання | 8609,8 | | |послуг | | | |------------------------------------------+----------| | |Засоби комп'ютерної техніки | 500 | |----------+------------------------------------------+----------| | 2601030 |Мінпромполітики | 110 | | |------------------------------------------+----------| | |Вимірювач типу Affimity HIT 440 | 70 | | |------------------------------------------+----------| | |Камера типу REM 440 | 40 | | |------------------------------------------+----------| | |Підрозділ: Нові речовини і матеріали | | |----------+------------------------------------------+----------| | 6561040 |Академія медичних наук | 2550 | | |------------------------------------------+----------| | |Електронний мікроскоп | 2550 | ------------------------------------------------------------------
{ Обсяги із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
економіки N 310 ( v0310665-08 ) від 29.07.2008, N 544
( v0544665-08 ) від 08.10.2008, N 589 ( v0589665-08 ) від
27.10.2008, N 774 ( v0774665-08 ) від 25.11.2008, N 829
( v0829665-08 ) від 09.12.2008, N 919 ( v0919665-08 ) від
29.12.2008 }
ЗМІСТ
Зведена сума коштів, передбачених у Державному бюджеті на
фінансування державного замовлення в 2008 році ( 107-17 )
(у розрізі замовників)
Державне замовлення у сфері культури
Державне замовлення на випуск друкованої продукції
Державне замовлення на постачання дорогоцінних металів
Державне замовлення на одержання приросту запасів корисних
копалин та топографо-геодезичні роботи
Державне замовлення на постачання продукції соціального
призначення
Державне замовлення на проведення земельної реформи та
забезпечення охорони земельних ресурсів
Державне замовлення на розроблення найважливіших новітніх
технологій за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки та
розвиток матеріально-технічної бази наукової і науково-технічної
діяльності

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 квітня 2008 р. N 443
ПЕРЕЛІК
державних замовників на 2008 рік

Апарат Верховної Ради України Мінпаливенерго Мінекономіки МКТ МОН МОЗ Мінприроди Мінпраці Мінпромполітики Мінагрополітики Мінтрансзв'язку МНС Мінфін Мінрегіонбуд Мінвуглепром Мінжитлокомунгосп Держкомтелерадіо Держводгосп Головдержслужба НКАУ Національна академія наук Академія педагогічних наук Академія медичних наук Академія правових наук НАЕРвгору