Документ 440_074, втратив чинність, поточна редакція — Припинення дії від 05.03.2018, підстава - 440_001-18

               Протокол 
про співробітництво
між Міністерством юстиції Литовської Республіки
та Міністерством юстиції України
{ Щодо припинення дії Протоколу див. Угоду ( 440_001-18 )
від 05.03.2018 }

Дата підписання: 06.11.1998 Дата набрання чинності для України: 06.11.1998
Міністерство юстиції Литовської Республіки та Міністерство
юстиції України (далі "Договірні Сторони"),
бажаючи поглибити доброзичливі відносини між Литовською
Республікою і Україною,
будучи переконаними, що обмін знаннями та досвідом відповідає
інтересам обох Договірних Сторін,
виходячи з двостороннього бажання розвивати співробітництво
між Міністерствами юстиції Литовської Республіки та України,
ґрунтуючись на положеннях Договору про дружбу і
співробітництво між Литовською Республікою і Україною ( 440_014 ),
підписаного 8 лютого 1994 року,
приймаючи до уваги Договір між Литовською Республікою і
Україною про правову допомогу та правові відносини у цивільних,
сімейних та кримінальних справах ( 440_002 ), підписаний
7 липня 1993 р.,
на засадах взаємної поваги,
домовились про наступне:
Стаття 1
Договірні Сторони співпрацюють з метою розвитку двосторонніх
відносин, спрямованих на покращення взаєморозуміння в правничій
галузі.
Стаття 2
Цілями співробітництва Договірних Сторін відповідно до цього
Протоколу можуть бути:
- співпраця експертів з вивчення правничих систем обох країн;
- дискусії за участю фахівців з питань, що стосуються
взаємних інтересів;
- тематичні семінари з правових питань;
- заходи щодо навчання та підвищення кваліфікації правників;
- обмін правовою інформацією.
Стаття 3
Якщо співробітництво задовольнятиме обидві Договірні Сторони,
воно може бути розширене і в інших напрямках, які не передбачені
цим Протоколом, але які відповідають принципам співробітництва,
цілям та інтересам Договірних Сторін.
Стаття 4
З метою вирішення важливих питань співробітництва Договірні
Сторони створюють спільні експертні та робочі групи.
Стаття 5
Представники Договірних Сторін періодично зустрічаються для
обговорення питань співробітництва.
Стаття 6
Договірні Сторони обмінюються необхідною інформацією про
законотворчу роботу, документами та літературою з правових питань.
Стаття 7
Договірні Сторони протягом одного місяця після підписання
цього Протоколу визначають координатора, який відповідає за його
виконання, та повідомляють про це іншій Договірній Стороні.
Стаття 8
При здійсненні співробітництва Договірні Сторони
використовують мову, прийнятну для обох Договірних Сторін.
Стаття 9
Договірні Сторони за взаємною домовленістю несуть всі
витрати, що виникають при виконанні цього Протоколу.
Стаття 10
Протокол може бути доповнено або змінено за письмовою згодою
обох Договірних Сторін.
Стаття 11
Протокол набуває чинності з моменту його підписання.
Стаття 12
Протокол буде чинним протягом п'яти років і буде залишатися
чинним на наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна із Договірних
Сторін письмово не повідомить іншу Договірну Сторону про свій
намір припинити його дію не менше ніж за шість місяців до дати
закінчення строку дії цього Протоколу.
Вчинено у м. Києві 6 листопада 1998 року у двох примірниках,
кожен литовською та українською мовами, при цьому обидва тексти
автентичні.
За Міністерство юстиції За Міністерство юстиції
Литовської Республіки України
(підпис) (підпис)



вгору