Документ 440_047, чинний, поточна редакція — Підписання від 07.07.1993

               Угода 
між Міністерством фінансів України
та Міністерством фінансів Литовської
Республіки про неторгові платежі

Дата підписання: 07.07.1993 Дата набуття чинності: 07.07.1993
Міністерство фінансів України і Міністерство фінансів
Литовської Республіки (далі "Сторони") з метою забезпечення й
упорядкування нетоварних платежів між Україною і Литовською
Республікою домовились про таке:
Стаття 1
Сторони зобов'язуються допускати вільний переказ грошових
коштів особам, які постійно або тимчасово перебувають на території
іншої Сторони, а також юридичним особам, офіційно зареєстрованим,
а саме:
1) Суми, стягнені на підставі вироків, рішень і ухвал судів,
включаючи аліментні суми на утримання неповнолітніх дітей і
непрацездатних батьків.
2) Суми, стягнені на підставі постанов посадових осіб як
адміністративні стягнення.
3) Платежі за надання необхідної медичної допомоги за
кордоном.
4) Виплати по страхуванню.
5) Платежі, пов'язані зі смертю осіб (витрати на
транспортування і поховання).
6) Державні пенсії і допомога.
7) Авторські гонорари і платежі за авторські права.
8) Платежі за підготовку спеціалістів.
9) Суми, отримані від реалізації нерухомого майна, що
належить громадянам договірних країн, та їхніх вкладів у кредитних
закладах.
10) Спадкові суми і суми, отримані від реалізації спадкового
майна.
11) Платежі, пов'язані з витратами на утримання
дипломатичних, консульських і торговельних представництв.
Стаття 2
Платежі за неторговими операціями здійснюються у валюті
країни платника в порядку, який визначається Національним банком
України і Банком Литви.
Стаття 3
Ця Угода набуває чинності з дня її підписання. До цієї Угоди
можуть бути внесені зміни і доповнення за домовленістю Сторін.
Угода може бути денонсована шляхом письмового повідомлення. У
цьому разі дія Угоди припиняється після закінчення шести місяців з
дня отримання однією із Сторін такого повідомлення. Сторони
домовляться про способи врегулювання зобов'язань, що залишились,
не пізніше трьох місяців після припинення дії Угоди.
Здійснено і підписано в м. Вільнюсі 7 липня 1993 року в двох
примірниках, кожний українською і литовською мовами, причому
обидва примірники мають однакову силу.
За Міністерство фінансів За Міністерство фінансів
України Литовської Республіки
(підпис) (підпис)вгору