Документ 440_002-16, чинний, поточна редакція — Підписання від 12.12.2016

ПРОТОКОЛ
про співпрацю між Державною службою України з питань праці та Державною інспекцією праці Литовської Республіки при Міністерстві соціального захисту та праці Литовської Республіки

Дата підписання:

12.12.2016

Дата набрання чинності для України:

12.12.2016

Державна служба України з питань праці та Державна інспекція праці Литовської Республіки при Міністерстві соціального захисту та праці Литовської Республіки, далі - Договірні Сторони, прагнучи внести свій вклад в розширення і зміцнення відносин між двома Договірними Сторонами, вирішили співпрацювати в галузі безпеки та гігієни праці й дотримання трудового законодавства.

Стаття 1

Договірні Сторони погоджуються, відповідно до діючого на території Договірної сторони законодавства, розвивати наступні форми співпраці, що становлять взаємний інтерес:

a) обмін експертами;

b) обмін інформаційними матеріалами, виданими спільно або кожною із Договірних Сторін;

c) організація практичних занять, які будуть проводитись в центрах відповідних держав, а також участь в роботі конференцій, симпозіумів, міжнародних нарад, організованих Договірними Сторонами;

d) обмін інформацією про працівників, які виконують роботи на територіях обох держав на умовах найму, різновид їх зайнятості та інформацією про можливе порушення щодо них законодавства про працю, встановленою за результатами здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю.

Стаття 2

Договірні Сторони здійснюють обмін інформацією про практику впровадження нових стандартів безпеки та гігієни праці, здійснення заходів із державного нагляду у сфері дотримання законодавства про працю та моніторинг статистики з безпеки та гігієни праці.

Стаття 3

Витрати, пов'язані з реалізацією проектів, погоджених в рамках цього Протоколу, покриваються в такий спосіб:

a) міжнародні витрати на проїзд покриваються за рахунок направляючої Договірної Сторони;

b) Договірні Сторони взаємно, індивідуально для кожного проекту (заходу чи зустрічі), визначають умови покриття витрат (у зв'язку з організацією заходу та добовими витратами, здійснення письмового та усного перекладу, внутрішні перевезення, тощо).

Стаття 4

Цей Протокол набирає чинності з дня його підписання.

Стаття 5

Кожна Договірна Сторона може припинити дію цього Протоколу шляхом направлення письмового повідомлення дипломатичними каналами іншій Договірній Стороні за шість місяців до передбачуваного терміну припинення його дії. Зміни та доповнення вносяться до Протоколу шляхом прийняття окремих протоколів, за погодженням Договірних Сторін.

Стаття 6

Цей Протокол учинено у м. Києві 12 грудня 2016 року в двох оригінальних примірниках, кожний українською, литовською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення будь яких розбіжностей з приводу тлумачення цього Протоколу переважну силу матиме текст англійською мовою.

Від Державної служби України
з питань праці

Від Державної інспекції праці
Литовської Республіки
при Міністерстві
соціального захисту та праці
Литовської Республіки

(підпис)

(підпис)
вгору