Документ 440_001-19, чинний, поточна редакція — Підписання від 11.04.2019

ПРОТОКОЛ
між Міністерством оборони України та Міністерством національної оборони Литовської Республіки про внесення змін до Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством оборони України та Міністерством національної оборони Литовської Республіки щодо реалізації заходів військової підготовки Збройних Сил України


Дата вчинення:

11.04.2019


Дата набрання чинності для України:

11.04.2019

Міністерство оборони України та Міністерство національної оборони Литовської Республіки (далі - Учасники),

враховуючи положення Договору про дружбу і співробітництво між Україною і Литовською Республікою від 8 лютого 1994 року;

враховуючи положення Угоди між Міністерством оборони України та Міністерством охорони краю Литовської Республіки стосовно співробітництва у сфері оборони від 13 квітня 2011 року;

враховуючи положення Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Литовської Республіки про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом від 5 червня 2003 року;

враховуючи положення Угоди між Державами - учасницями Північноатлантичного Договору та іншими державами, які беруть участь у програмі «Партнерство заради миру», щодо статусу їхніх збройних сил від 19 червня 1995 року та Додаткового протоколу до нього;

враховуючи положення Угоди між сторонами Північноатлантичного договору стосовно статусу їхніх збройних сил від 19 червня 1951 року;

відповідно до пункту 2 статті 14 Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством оборони України та Міністерством національної оборони Литовської Республіки щодо реалізації заходів військової підготовки Збройних Сил України (далі - Меморандум), підписаного 18 квітня 2016 року,

домовилися про таке:

Пункт 1 статті 14 Меморандуму викласти в такій редакції:

«Цей Меморандум набирає чинності з дати його підписання. Цей Меморандум укладається на невизначений строк. Дія цього Меморандуму може бути припинена за взаємною згодою Учасників шляхом направлення відповідного письмового повідомлення іншій стороні не пізніше ніж за 6 (шість) місяців до припинення дії Меморандуму».

Цей Протокол набирає чинності з дати його підписання і залишається чинним на строк дії Меморандуму.

Підписано в м. Київ 11 квітня 2019 р. у двох примірниках, кожний українською, литовською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей стосовно тлумачення положень цього Протоколу перевагу матиме текст англійською мовою.


За Міністерство оборони України

За Міністерство національної оборони
Литовської Республіки


(підпис)

(підпис)вгору