Документ 440_001-18, чинний, поточна редакція — Підписання від 05.03.2018

УГОДА
про співробітництво у правовій сфері між Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції Литовської Республіки


Дата підписання:

05.03.2018


Дата набрання чинності для України:

05.03.2018

Міністерство юстиції України та Міністерство юстиції Литовської Республіки (далі спільно іменуються як "Сторони", та кожна окремо як "Сторона");

Беручи до уваги тісні історичні зв’язки і дружні відносини між Сторонами, а також їхнє бажання посилити й розширити ці відносини, враховуючи геополітичні і внутрішні зміни, які відбулися в державах Сторін останнім часом;

Підтверджуючи їхню рішучість сприяти процесу європейської інтеграції та розвитку двосторонніх відносин;

Віддані тривалим відносинам, які ґрунтуються на спільних цінностях, а саме: на повазі до демократичних принципів, верховенства права, належного врядування, прав людини і основоположних свобод, прагненні Сторін сприяти розбудові розвинутої й сталої демократії;

Розуміючи важливість міжнародного та регіонального співробітництва;

Бажаючи посилити та поглибити співробітництво у сфері юстиції;

Залишаючись переконаними щодо важливості ролі органів юстиції в житті суспільства;

Враховуючи, що обмін знаннями та досвідом у правовій галузі відповідає інтересам держав Сторін;

З метою подальшого стимулювання розвитку співробітництва,

Домовились про таке:

Стаття 1

Сторони, у межах своєї компетенції та відповідно до законодавства, яке застосовується на територіях держав Сторін та міжнародних зобов’язань держав Сторін та згідно з умовами та процедурами, передбаченими цією Угодою, здійснюватимуть співробітництво у сфері юстиції та сприятимуть обміну досвідом у таких напрямках:

а) розвиток систем юстиції відповідно до права ЄС;

б) запобігання корупції;

в) модернізація пенітенціарної системи;

г) розвиток інституту пробації відповідно до світових практик;

д) розвиток реєстраційної системи;

е) підвищення кваліфікаційного рівня фахівців міністерств юстиції;

є) удосконалення системи безоплатної правової допомоги;

з) інших напрямках, які становлять взаємний інтерес, за згодою Сторін.

Стаття 2

Реалізація положень цієї Угоди відбуватиметься таким чином:

а) обмін візитами керівного складу міністерств, а також обмін експертами;

б) організація семінарів, круглих столів та конференцій з питань, що становлять спільний інтерес;

в) обмін інформацією про національні законодавчі акти та законопроекти, а також про інші правові документи.

Стаття 3

У рамках імплементації напрямів співробітництва, передбачених цією Угодою, Сторони періодично визначатимуть форми співробітництва, фінансові та організаційні питання, пов’язані з реалізацією цієї Угоди.

Стаття 4

У рамках цієї Угоди Сторони використовуватимуть мову, прийнятну для обох Сторін.

Стаття 5

Зміни та доповнення до цієї Угоди вносяться на підставі взаємної письмової згоди Сторін у формі додатків до неї, які становлять її невід’ємну частину.

Стаття 6

Усі спори та розбіжності, які можуть виникнути між Сторонами щодо тлумачення або застосування цієї Угоди врегульовуватимуться шляхом переговорів та консультацій між Сторонами.

Стаття 7

Ця Угода набирає чинності з дати її підписання.

З дня набрання чинності цією Угодою припиняє дію Протокол про співробітництво між Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції Литовської Республіки, який був підписаний у м. Київ 6 листопада 1998 року.

Дія цієї Угоди може бути припинена шляхом направлення однією Стороною письмового повідомлення іншій Стороні не менше ніж за шість місяців до дати запланованого припинення дії.

Вчинено в м. Вільнюс 5 березня 2018 року, у двох примірниках, кожний українською, литовською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цієї Угоди текст англійською мовою матиме переважну силу.


За Міністерство юстиції
України

За Міністерство юстиції
Литовської Республіки


(підпис)

(підпис)вгору