Документ 440/2016, поточна редакція — Прийняття від 11.10.2016

Указ
Президента України

Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2015 року

На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки постановляю:

1. Присудити Державні премії України в галузі науки і техніки 2015 року:

- за цикл наукових праць "Сучасна динаміка матеріалів та елементів конструкцій":

ГРИГОРЕНКУ Олександру Ярославовичу - докторові фізико-математичних наук, завідувачеві відділу Інституту механіки імені С.П. Тимошенка НАН України

ЛУГОВОМУ Петру Захаровичу - докторові технічних наук, завідувачеві відділу Інституту механіки імені С.П. Тимошенка НАН України

РУЩИЦЬКОМУ Яремі Ярославовичу - докторові фізико-математичних наук, завідувачеві відділу Інституту механіки імені С.П. Тимошенка НАН України

МЕЙШУ Володимиру Федоровичу - докторові фізико-математичних наук, головному науковому співробітникові Інституту механіки імені С.П. Тимошенка НАН України

БАБИЧУ Степану Юрійовичу - докторові технічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту механіки імені С.П. Тимошенка НАН України

КОВАЛЬЧУКУ Петру Савичу - кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту механіки імені С.П. Тимошенка НАН України

КНИШУ Віталію Васильовичу - докторові технічних наук, завідувачеві відділу Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона НАН України

БАРНЯКУ Михайлу Якимовичу - докторові фізико-математичних наук, пенсіонерові;

- за цикл наукових праць "Функціональні властивості об'ємних і поверхневих впорядкованих систем та створення нових металовмісних матеріалів і структур":

МАРЧЕНКУ Олександру Анатолійовичу - члену-кореспондентові Національної академії наук України, завідувачеві відділу Інституту фізики НАН України

КОРДЮКУ Олександру Анатолійовичу - члену-кореспондентові Національної академії наук України, завідувачеві відділу Інституту металофізики імені Г.В. Курдюмова НАН України

НАДУТОВУ Володимиру Михайловичу - докторові фізико-математичних наук, заступникові директора Інституту металофізики імені Г.В. Курдюмова НАН України

ТАТАРЕНКУ Валентину Андрійовичу - докторові фізико-математичних наук, заступникові директора Інституту металофізики імені Г.В. Курдюмова НАН України

КАРБІВСЬКОМУ Володимиру Леонідовичу - докторові фізико-математичних наук, завідувачеві відділу Інституту металофізики імені Г.В. Курдюмова НАН України

ГРЕЧНЄВУ Геннадію Євгеновичу - докторові фізико-математичних наук, заступникові директора Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б.І. Вєркіна НАН України

КОЛЕСНІЧЕНКУ Юрію Олексійовичу - докторові фізико-математичних наук, завідувачеві відділу Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б.І. Вєркіна НАН України

НАЙДЮКУ Юрію Георгійовичу - докторові фізико-математичних наук, завідувачеві відділу Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б.І. Вєркіна НАН України

ЗВЯГІНУ Андрію Анатолійовичу - докторові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б.І. Вєркіна НАН України

ГОМОНАЙ Олені Василівні - докторові фізико-математичних наук, професорові Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут";

- за роботу "Сучасні технології синтезу нанодисперсних порошків для матеріалів та виробів конструкційного, функціонального і біомедичного призначення":

РАГУЛІ Андрію Володимировичу - члену-кореспондентові Національної академії наук України, заступникові директора Інституту проблем матеріалознавства імені І.М. Францевича НАН України

МАЛЮКІНУ Юрію Вікторовичу - члену-кореспондентові Національної академії наук України, заступникові директора Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України

КУЛІКОВУ Леоніду Мінейовичу - докторові хімічних наук, завідувачеві відділу Інституту проблем матеріалознавства імені І.М. Францевича НАН України

УВАРОВІЙ Ірині Володимирівні - докторові технічних наук, завідувачеві відділу Інституту проблем матеріалознавства імені І.М. Францевича НАН України

ВАСИЛЬКІВУ Олегу Орестовичу - докторові технічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту проблем матеріалознавства імені І.М. Францевича НАН України

ІВАЩЕНКО Олені Андріївні - кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту проблем матеріалознавства імені І.М. Францевича НАН України

КОНСТАНТІНОВІЙ Тетяні Євгенівні - докторові фізико-математичних наук, завідувачеві відділу Донецького фізико-технічного інституту імені О.О. Галкіна НАН України

ДАНІЛЕНКУ Ігорю Анатолійовичу - кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Донецького фізико-технічного інституту імені О.О. Галкіна НАН України

ПРИТУЛІ Ігорю Михайловичу - докторові фізико-математичних наук, директорові Інституту монокристалів НАН України

МАСАЛОВУ Андрію Олександровичу - кандидатові фізико-математичних наук, завідувачеві лабораторії Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України;

- за розробку, побудову та впровадження в експлуатацію сімейства літаків Ан-148-100/Ан-158:

КУДРЯВЦЄВУ Володимиру Олександровичу - головному конструкторові державного підприємства "АНТОНОВ"

ПОДГРЕБЕЛЬНОМУ Миколі Семеновичу - директорові філії державного підприємства "АНТОНОВ" "Серійний завод "АНТОНОВ"

ІЩУКУ Віктору Петровичу - кандидатові технічних наук, головному конструкторові державного підприємства "АНТОНОВ"

ПРОЦЕНКУ Георгію Борисовичу - головному конструкторові державного підприємства "АНТОНОВ"

ПОТАПЕНКУ Павлу Володимировичу (посмертно)

ФЕДОРОВУ Сергію Івановичу - заступникові головного конструктора державного підприємства "АНТОНОВ"

ФІЛІЧЕВУ Олександру Васильовичу - заступникові головного конструктора державного підприємства "АНТОНОВ"

СИДОРОВУ Алєфтіну Сергійовичу - начальникові виробництва державного підприємства "АНТОНОВ"

ВАСИЛЕВСЬКОМУ Євгену Тимофійовичу - кандидатові технічних наук, начальникові відділу державного підприємства "АНТОНОВ"

ПОПОВУ Віктору Васильовичу - кандидатові технічних наук, голові правління публічного акціонерного товариства "ФЕД";

- за цикл наукових праць "Структура і динаміка геофізичних полів як відображення еволюції та взаємодії геосфер в Антарктиці":

БАХМУТОВУ Володимиру Георгійовичу - докторові геологічних наук, завідувачеві відділу Інституту геофізики імені С.І. Субботіна НАН України

ЄГОРОВІЙ Тамарі Петрівні - докторові геологічних наук, головному науковому співробітникові Інституту геофізики імені С.І. Субботіна НАН України

КОРЧАГІНУ Ігнату Миколайовичу - докторові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Інституту геофізики імені С.І. Субботіна НАН України

МАКСИМЧУКУ Валентину Юхимовичу - докторові фізико-математичних наук, директорові Карпатського відділення Інституту геофізики імені С.І. Субботіна НАН України

ЗАЛІЗОВСЬКОМУ Андрію Владиславовичу - докторові фізико-математичних наук, виконувачеві обов’язки завідувача відділу Радіоастрономічного інституту НАН України

КОЛОСКОВУ Олександру Валерійовичу - кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Радіоастрономічного інституту НАН України

ГРЕКУ Рудольфу Харитоновичу - кандидатові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Інституту геологічних наук НАН України

ПРОНЕНКО Вірі Олександрівні - кандидатові технічних наук, завідувачеві відділу Львівського центру Інституту космічних досліджень НАН України та Державного космічного агентства України

ТРЕТЯКУ Корнилію Романовичу - докторові технічних наук, директорові інституту геодезії Національного університету "Львівська політехніка"

ГЛОТОВУ Володимиру Миколайовичу - докторові технічних наук, професорові Національного університету "Львівська політехніка";

- за роботу "Енергоефективні електромеханічні системи широкого технологічного призначення":

МИХАЛЬСЬКОМУ Валерію Михайловичу - докторові технічних наук, головному науковому співробітникові Інституту електродинаміки НАН України

ШАПОВАЛУ Івану Андрійовичу - кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту електродинаміки НАН України

ЗАГІРНЯКУ Михайлу Васильовичу - докторові технічних наук, ректорові Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

САДОВОМУ Олександру Валентиновичу - докторові технічних наук, проректорові Дніпродзержинського державного технічного університету

ПЕРЕСАДІ Сергію Михайловичу - докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"

КЛЕПІКОВУ Володимиру Борисовичу - докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"

ЗАМЯТІНУ Владиславу Валерійовичу - головному енергетикові публічного акціонерного товариства "Металургійний комбінат "Азовсталь"

АНДРІЙЧЕНКУ Сергію Олександровичу - начальникові відділу публічного акціонерного товариства "Металургійний комбінат "Азовсталь"

ВОРОБЕЙЧИКУ Олегу Станіславовичу - директорові товариства з обмеженою відповідальністю "Семіол";

- за роботу "Моніторинг об’єктів в умовах апріорної невизначеності джерел інформації":

БОБАЛУ Юрію Ярославовичу - докторові технічних наук, ректорові Національного університету "Львівська політехніка"

МАКСИМОВИЧУ Володимиру Миколайовичу - докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Національного університету "Львівська політехніка"

СТРИХАЛЮКУ Богдану Михайловичу - докторові технічних наук, доцентові Національного університету "Львівська політехніка"

ПИСАРЧУКУ Олексію Олександровичу - докторові технічних наук, начальникові кафедри Житомирського військового інституту імені С.П. Корольова

КОМАРОВІЙ Ларисі Олексіївні - докторові технічних наук, проректорові Державного університету телекомунікацій

СМУКУ Ростиславу Теодоровичу - генеральному директорові приватного підприємства "Науково-виробниче приватне підприємство "Спаринг-Віст Центр"

СТОРОНСЬКОМУ Юрію Богдановичу - кандидатові технічних наук, директорові - генеральному конструкторові приватного підприємства "Науково-виробниче приватне підприємство "Спаринг-Віст Центр"

ЛУК'ЯНОВУ Олександру Олексійовичу - генеральному директорові товариства з обмеженою відповідальністю "ІСК Трансекспо"

РІППЕНБЕЙНУ Володимиру Володимировичу - головному технологові товариства з обмеженою відповідальністю "ІСК Трансекспо";

- за цикл наукових праць "Наукові основи збереження та відновлення біотичного і ландшафтного різноманіття України в умовах змін навколишнього середовища":

РАДЧЕНКУ Володимиру Григоровичу - академікові Національної академії наук України, директорові державної установи "Інститут еволюційної екології НАН України"

ГРОДЗИНСЬКОМУ Михайлу Дмитровичу - члену-кореспондентові Національної академії наук України, завідувачеві кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ЄМЕЛЬЯНОВУ Ігорю Георгійовичу - члену-кореспондентові Національної академії наук України, директорові Національного науково-природничого музею НАН України

ЗАГОРОДНЮКУ Ігорю Володимировичу - кандидатові біологічних наук, старшому науковому співробітникові Національного науково-природничого музею НАН України

ПРОТОПОПОВІЙ Вірі Вікторівні - докторові біологічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України

ШЕВЕРІ Мирославу Васильовичу - кандидатові біологічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України

ТКАЧУ Віктору Петровичу - докторові сільськогосподарських наук, директорові Українського ордена "Знак Пошани" науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації імені Г.М. Висоцького Державного агентства лісових ресурсів України та НАН України

ЧЕРІНЬКУ Павлу Миколайовичу - кандидатові фізико-математичних наук, керівникові сектору Президії НАН України

БУРДІ Раїсі Іванівні - докторові біологічних наук, пенсіонерові;

- за розробку та впровадження технологій забезпечення техногенної та екологічної безпеки вугледобувних регіонів при ліквідації гірничих підприємств України:

БУЗИЛУ Володимиру Івановичу - докторові технічних наук, директорові інституту державного вищого навчального закладу "Національний гірничий університет"

ПАВЛИЧЕНКУ Артему Володимировичу - кандидатові біологічних наук, доцентові державного вищого навчального закладу "Національний гірничий університет"

КОСТЕНКУ Віктору Климентовичу - докторові технічних наук, завідувачеві кафедри державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет"

УЛИЦЬКОМУ Олегу Андрійовичу - докторові геологічних наук, директорові інституту Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління

ЄРМАКОВУ Віктору Миколайовичу - кандидатові технічних наук, директорові центру Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління

КОРЖУ Павлу Петровичу - кандидатові технічних наук, директорові товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-проектний центр ДТЕК"

НЕДОЛУЖКУ Валерію Миколайовичу - керівникові департаменту товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-проектний центр ДТЕК"

НАЛИВАЙКУ Ярославу Михайловичу - кандидатові технічних наук, виконувачеві обов'язки генерального директора державного підприємства "Львіввугілля" Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

АКІМОВУ Олегу Анатолійовичу - технічному директорові - першому заступникові генерального директора державного підприємства "Львіввугілля" Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

ДЯЧЕНКУ Андрію Павловичу - заступникові генерального директора державного підприємства "Львіввугілля" Міністерства енергетики та вугільної промисловості України;

- за цикл наукових праць "Моноклональні та рекомбінантні антитіла для експериментальної біології, медицини і ветеринарії":

СИДОРЕНКО Світлані Павлівні - члену-кореспондентові Національної академії наук України, завідувачеві відділу Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р.Є. Кавецького НАН України

ЛУГОВСЬКОМУ Едуарду Віталійовичу - члену-кореспондентові Національної академії наук України, завідувачеві відділу Інституту біохімії імені О.В. Палладіна НАН України

КОЛИБІ Денису Володимировичу - докторові біологічних наук, заступникові директора Інституту біохімії імені О.В. Палладіна НАН України

КОЛЕСНІКОВІЙ Ірині Миколаївні - кандидатові біологічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту біохімії імені О.В. Палладіна НАН України

ОЛІЙНИК Олені Сергіївні - кандидатові біологічних наук

КОСТЮЧЕНКО Олені Петрівні - молодшому науковому співробітникові Інституту біохімії імені О.В. Палладіна НАН України

ГЛУЗМАНУ Данилу Фішелевичу - докторові медичних наук, виконувачеві обов’язки завідувача відділу Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р.Є. Кавецького НАН України

СКЛЯРЕНКО Лілії Михайлівні - докторові медичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р.Є. Кавецького НАН України

ШЛАПАЦЬКІЙ Ларисі Миколаївні - кандидатові біологічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р.Є. Кавецького НАН України;

- за цикл наукових праць "Мініінвазивні хірургічні втручання при захворюваннях печінки, жовчних шляхів та підшлункової залози":

СКУМСУ Анатолію Васильовичу - докторові медичних наук, завідувачеві відділу державної установи "Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова" Національної академії медичних наук України

МОШКІВСЬКОМУ Геннадію Юрійовичу - докторові медичних наук (посмертно)

ХОМЯКУ Ігорю Васильовичу - докторові медичних наук, головному науковому співробітникові державної установи "Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова" Національної академії медичних наук України

ЛИТВИНЕНКУ Олександру Миколайовичу - докторові медичних наук, провідному науковому співробітникові державної установи "Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова" Національної академії медичних наук України

ОГОРОДНІКУ Петру Васильовичу - докторові медичних наук, провідному науковому співробітникові державної установи "Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова" Національної академії медичних наук України

КОПЧАКУ Костянтину Володимировичу - докторові медичних наук, старшому науковому співробітникові державної установи "Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова" Національної академії медичних наук України

КАШТАЛЬЯНУ Михайлу Арсеньєвичу - докторові медичних наук, завідувачеві кафедри Одеського національного медичного університету

ШУДРАКУ Анатолію Анатолійовичу - докторові медичних наук, заступникові головного лікаря Національного інституту раку;

- за роботу "Система енергоефективних технологій зберігання зерна та його переробки в харчові і кормові продукти":

ЄГОРОВУ Богдану Вікторовичу - докторові технічних наук, ректорові Одеської національної академії харчових технологій

БУРДО Олегу Григоровичу - докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Одеської національної академії харчових технологій

ГАПОНЮКУ Олегу Івановичу - докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Одеської національної академії харчових технологій

ІОРГАЧОВІЙ Катерині Георгіївні - докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Одеської національної академії харчових технологій

СТАНКЕВИЧУ Георгію Миколайовичу - докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Одеської національної академії харчових технологій

КОВБАСІ Володимиру Миколайовичу - докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Національного університету харчових технологій

ДРОБОТ Вірі Іванівні - докторові технічних наук, професорові Національного університету харчових технологій

ЖУКОТАНСЬКОМУ Олександру Васильовичу - голові правління публічного акціонерного товариства "Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів"

БУЦЕНКУ Івану Миколайовичу - голові правління приватного акціонерного товариства "Укрелеваторпром"

ГУЛАВСЬКОМУ Володимиру Тадеушевичу - кандидатові технічних наук, пенсіонерові;

- за роботу "Система сертифікованого виноградного розсадництва України":

ВЛАСОВУ Вячеславу Всеволодовичу - докторові сільськогосподарських наук, директорові Національного наукового центру "Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова" Національної академії аграрних наук України

МУЛЮКІНІЙ Ніні Анатоліївні - докторові сільськогосподарських наук, заступникові директора Національного наукового центру "Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова" Національної академії аграрних наук України

ДЖАБУРІЇ Людмилі Вікторівні - кандидатові технічних наук, ученому секретареві Національного наукового центру "Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова" Національної академії аграрних наук України

ЗЕЛЕНЯНСЬКІЙ Наталі Миколаївні - кандидатові сільськогосподарських наук, завідувачеві відділу Національного наукового центру "Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова" Національної академії аграрних наук України

КОВАЛЬОВІЙ Ірині Анатоліївні - кандидатові сільськогосподарських наук, завідувачеві відділу Національного наукового центру "Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є.Таїрова" Національної академії аграрних наук України

КОНУП Людмилі Олександрівні - кандидатові біологічних наук, завідувачеві лабораторії Національного наукового центру "Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова" Національної академії аграрних наук України

ЧІСНІКОВУ Віталію Степановичу - кандидатові сільськогосподарських наук, завідувачеві лабораторії Національного наукового центру "Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова" Національної академії аграрних наук України

ГЕРУС Людмилі Василівні - кандидатові сільськогосподарських наук, старшому науковому співробітникові Національного наукового центру "Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова" Національної академії аграрних наук України

ГАДЗАЛУ Ярославу Михайловичу - докторові сільськогосподарських наук, президентові Національної академії аграрних наук України

ТУЛАЄВІЙ Майї Іванівні - кандидатові біологічних наук, пенсіонерові;

- за підручник "Техніка та технологія буріння гідрогеологічних свердловин". - Дніпропетровськ: НГУ, 2007. - 399 с.

ДУДЛІ Миколі Андрійовичу - кандидатові технічних наук (посмертно).

2. Установити розмір Державної премії України в галузі науки і техніки на 2015 рік двісті п'ятдесят тисяч гривень кожна.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
11 жовтня 2016 року
№ 440/2016
вгору