Документ 440-2019-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.05.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 04.06.2019. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 22 травня 2019 р. № 440
Київ

Про внесення змін до Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 р. № 1352 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 35, ст. 1308; 2000 р., № 39, ст. 1659; 2002 р., № 8, ст. 347, № 42, ст. 1933; 2011 р., № 42, ст. 1716), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 49
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 травня 2019 р. № 440

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації

1. У пункті 7:

1) в абзаці першому слово “окремими” виключити;

2) абзаци другий і третій викласти в такій редакції:

“Для формування завдань на три роки державні замовники відповідно до методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації, затвердженої Генеральним державним замовником, подають у серпні поточного року інформацію про завдання (проекти) інформатизації на наступний рік за формою згідно з додатком 4 разом з копіями відповідних бюджетних запитів.

Для формування завдань (проектів) на рік державні замовники у місячний строк після затвердження Державного бюджету України на відповідний рік подають уточнену інформацію про завдання (проекти) інформатизації на відповідний рік за формою згідно з додатком 4.”;

3) пункт 13 викласти в такій редакції:

“13. Під час виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації державні замовники беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють платежі за такими завданнями (проектами) після їх погодження з Генеральним державним замовником у разі, коли їх вартість дорівнює або перевищує 100 тис. гривень.

Погодження завдань (проектів) вартістю меншою, ніж визначена в абзаці першому цього пункту, здійснюється шляхом повідомлення Генерального державного замовника за визначеною ним процедурою.”.

2. У назві додатка 4 до Положення слова “, виконання яких планується за окремою бюджетною програмою” виключити.вгору